Trhy

Vítejte v centru portálu Access2Markets. Zde najdete informace o tom, jak do EU dovážet a vyvážet z EU na trhy třetích zemí a jak obchodovat na trhu EU.

Tento oddíl prezentuje:

  • Trh EU, jehož jedinečný pojem „jednotný trh“ nabízí volný pohyb zboží a osob a umožňuje přístup na trh s více než 400 miliony spotřebitelů. Přetrvávají však určité rozdíly mezi 27 vnitrostátními trhy EU.
  • vývozní trhy mimo EU nebo EU: Seznamte se s preferenčními obchodními dohodami EU a najděte ty, které nejlépe vyhovují vašim obchodním účelům. Access2Markets předkládá každou dohodu po jedné. Zvolte si cílové trhy a vyhledejte informace o obchodu se zbožím, pravidlech původu, ochraně zeměpisných označení EU, obchodu službami, investicích, veřejných zakázkách, právech duševního vlastnictví a dalších.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy