Dohoda o přidružení mezi EU a Marokem

Evropsko-středomořská dohoda o přidružení mezi EU a Marokem vstoupila v platnost v roce 2000 a vytvořila zónu volného obchodu mezi EU a Marokem.

 

V případě Maroka jsou pravidla původu upravena v protokolu 4 ve znění rozhodnutí č. 1/2011.

Dne 1. března 2013 byla zahájena jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu mezi EU a Marokem.

 

Informace o obchodním statusu EU-Maroko.

Maroko je zvýhodněnou zemí PEM – přečtěte si o něm.

Užitečné odkazy

Regionální asistenční služby v oblasti obchodu

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy