Dohoda o pridružení medzi EÚ a Marokom

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi EÚ a Marokom nadobudla platnosť v roku 2000 a vytvorila zónu voľného obchodu medzi EÚ a Marokom.

 

V prípade Maroka sú pravidlá pôvodu zahrnuté v protokole 4, zmenenom a doplnenom rozhodnutím č. 1/2011.

Rokovania o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA) medzi EÚ a Marokom sa začali 1. marca 2013.

 

Prečítajte si o obchodnom statuse medzi EÚ a Marokom.

Maroko je zvýhodnenou krajinou PEM – prečítajte si o nej.

Užitočné odkazy

Regionálne poradenské centrá pre obchod

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy