Farmaceutické a kozmetické výrobky

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. V závislosti od cieľovej krajiny EÚ sa môžu uplatňovať dodatočné požiadavky. Podrobné informácie nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky uvedený vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobnosti sú však k dispozícii len v angličtine.

Požiadavky na dovoz a uvádzanie liekov na humánne použitie na trh

Lieky musia spĺňať povinné podmienky týkajúce sa povolenia na dovoz a uvedenie na trh, označovania a dohľadu nad liekmi.

 

Požiadavky na dovoz a uvádzanie veterinárnych liekov na trh

Lieky na veterinárne použitie musia spĺňať určité podmienky týkajúce sa povolenia na dovoz a uvedenie na trh, označovania a dohľadu nad liekmi.

 

Požiadavky na dovoz liečivých účinných látok

Účinné látky určené na použitie ako suroviny pri výrobe liekov môžu dovážať iba oprávnení prevádzkovatelia registrovaní v dovážajúcom členskom štáte.

 

Požiadavky na dovoz a uvádzanie kozmetických výrobkov na trh

Kozmetické výrobky podliehajú požiadavkám na zloženie, balenie, označovanie a informácie, aby mohli byť uvedené na trh.

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy