Farmaceutické a kozmetické výrobky

Táto stránka slúži len ako referenčný dokument pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. Dodatočné požiadavky sa môžu uplatňovať v závislosti od cieľovej krajiny EÚ. Podrobné informácie nájdete v My Trade Assistant ( Môj obchodný asistent).

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky uvedený vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobnosti sú však k dispozícii len v angličtine.

Požiadavky na dovoz a uvádzanie humánnych liekov na trh

Lieky musia spĺňať povinné podmienky týkajúce sa povolenia na dovoz a uvedenie na trh, označovania a farmakovigilancie.

 

Požiadavky na dovoz a uvádzanie veterinárnych liekov na trh

Lieky na veterinárne použitie musia spĺňať určité podmienky týkajúce sa povolenia na dovoz a uvedenie na trh, označovania a farmakovigilancie.

 

Požiadavky na dovoz liečivých účinných látok

Účinné látky určené na použitie ako surovina pri výrobe liekov môžu dovážať len registrovaní oprávnení prevádzkovatelia v dovážajúcom členskom štáte.

 

Požiadavky na dovoz a uvádzanie kozmetických výrobkov na trh

Kozmetické výrobky podliehajú požiadavkám na zloženie, balenie, označovanie a informácie, aby mohli byť uvedené na trh.

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy