Klasifikácia kože

Táto príručka vám pomôže pochopiť klasifikáciu kožených predmetov s cieľom určiť uplatniteľné colné sadzby a nesadzobné opatrenia uplatniteľné na vaše výrobky.

Kožené výrobky sú zatriedené do Európskej klasifikácie výrobkov, podľa KN, podľa

 • ich zloženie
 • ich typ a účel
 • ostatné vlastnosti, napríklad bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú ručne vyrobené.

Druhy kože a jej ostatné spoločné materiály

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, sú vyrobené z kože, kompozitnej usne a v niektorých prípadoch z niektorých iných materiálov, ako napríklad z textílií alebo plastových fólií.

Nasledujúce položky vám pomôžu identifikovať rôzne druhy materiálu.

Plastové fólie

Plastová fólia je akýkoľvek plochý materiál vyrobený z plastov podľa kapitoly 39. Môže byť tvarovaná lepením, šitím, zváraním alebo moláciou (vákuová tvorba).

Textilný materiál

Textilný materiál je akýkoľvek plochý materiál vyrobený z tkaných alebo pletených textilných vlákien. Textilné vlákna môžu zahŕňať plastové pásy so šírkou menšou ako 5 mm.

Plachtovina z ľahčeného plastu

Pórovitá fólia je typ plastu, ktorý má mnohé bunky v celom materiáli. Bunky môžu byť otvorené, zatvorené alebo môžu byť kombináciou oboch. Bežne sa používa na výrobu puzdier a nádob zatriedených do položky s kódom 4202. Často sa používa ako náhrada kože a označuje sa ako „imitácia kože“, „syntetická koža“, „kožená koža“, „vinylová koža“ alebo „koža z PVC“.

Neoprén

Neprén je ľahčený kaučuk, ktorý má mnohé bunky v celom materiáli. Bunky môžu byť otvorené, zatvorené alebo kombinácia oboch. Obvykle pokrýva aspoň jedna strana pletenou textíliou.

Koža, kompozitné usne a lakové usne

Koža je koža alebo koža zvierat, ako napríklad:

 • kravy a iné druhy hovädzieho dobytka
 • kozy a kozľatá
 • ovce a jahňatá – bez vlny
 • ošípané
 • plazy podobné hady, krokodíly a jašterice

Zvieratá používané na kožu nesmú byť na zozname ohrozených druhov. Na tento účel overte obchodné poradenské centrum (Trade Helpdesk) v súvislosti s nariadením CITES.

Kožená koža je lakovaná, lakovaná alebo predtvarovaná plastová fólia. Má lesklý zrkadlový zrkadlový zrkadlový povrch. Použitý lak alebo lak môže byť pigmentovaný alebo nepigmentovaný a môže byť založený na

 • rastlinný olej, ktorý sušia olej z ľanových semien a tvrdený olej – ľanový olej sa bežne používa
 • deriváty celulózy, ako je nitrátová celulóza
 • syntetické výrobky (vrátane termoplastov) – z polyuretánových plastov sa bežne používajú

Ak sa na povrchovú úpravu usne používa predtvarovaná fólia, zvyčajne vyrobená z polyuretánu alebo polyvinylchloridu (PVC).

Povrch lakovej usne nemusí byť nevyhnutne hladký. Mohol by byť razený – možno imitovať krokodílovú kožu – alebo umelo rozdrvený, plisovaný alebo zrnité. Ale musí mať lesklé zrkadlové zrkadlové svetlo.

Na to, aby boli klasifikované ako lakové usne, hrúbka vrstvy alebo tabule nesmie byť viac ako 0,15 mm.

Táto skupina materiálov zahŕňa aj kožu, ktorá je potiahnutá pigmentovanou farbou alebo lakovanou farbou. Tieto náterové farby a laky pozostávajú z pigmentov, ako je sľuda, oxidu kremičitého a podobných vločiek, vo forme záväznej látky, ako je rastlinný olej, ktorý suší a obťažuje alebo plastový. Kožené výrobky, s ktorými sa zaobchádzalo podobne, sa nazývajú „imitácia metalizovanej kože“.

Lakové laminované usne sú usne, ktoré boli potiahnuté fóliou z plastu, ktorá je hrubšia ako 0,15 mm, ale menej ako polovica celkovej hrúbky hotového materiálu. Má rovnakú konečnú úpravu ako lakové usne a niekedy je známa ako „lakovaná useň“.

Ak sa na useň vzťahuje plachta zhotovená z plastu, ktorá je hrubšia ako 0,15 mm, ale viac ako polovica celkovej hrúbky hotového materiálu, potom je uvedená v kapitole 39.

Sedlárske a iné zariadenia pre zvieratá

Sedlárske a ostatné zariadenia pre zvieratá sú zaradené pod kód položky 4201. Môžu byť vyrobené z akéhokoľvek materiálu vrátane kože, kompozitnej usne, kožušín alebo textílií. Niektoré položky zaradené do tejto položky sú uvedené nižšie.

Vybavenie koní

 • sedadlá a popruhy na jazdu, ponor a balenie zvierat. Postrojové zariadenie zahŕňa rády (lunge, bočný a ťahadlový), bramy, girény, maringales, obojky, prsné dosky, miešadlá, lámanie a školské valčeky, cvičné valčeky a stopové množstvá
 • chrániče kolena
 • slepačie slepačie a antičiacue goliere
 • čižmy – vrátane šmýka, ofetálny, pohyblivý, predimenzovaný a očistená čižmy
 • sedlá a podložky na sedlá (tiež nazývané nummonths)
 • sedlovacie vaky a dopravcovia
 • sedlá na sedlá
 • špeciálne tvarované kone (ak nie sú špecificky tvarované, sú zatriedené do položky s kódom 6301)
 • ochranné čižmy z paznechtov, opotrebované na kopyte pre lieky, jazdu na snehu, práce na ceste, doprava, hospodárska súťaž a každodenné jazdenie
 • chrániče usne
 • hliadka, ktorá chráni vrchu koňa a má otvory na uši
 • Vodičnany a strážcovia chvosta
 • olovené laná
 • kryty na ochranu fly, ako sú strapce, závoje, nosové siete, kryty krku a telo

Vybavenie pre ostatné zvieratá

 • ozdobené cirkusové uzávery pre cirkusové zvieratá (ale nie dekoračné zariadenia)
 • nákolennice
 • krkovička a vodidlá
 • odbočky pre psy alebo mačky
 • plášte pre psov

Položky s postrojom pre deti alebo dospelých sa zaraďujú inde pod kódmi položiek 3926, 4205 a 6307.

Batožina, tašky a ostatné puzdrá

Položky batožín, ako sú vrecia, puzdrá a ostatné podobné schránky sú zatriedené do položky s kódom 4202. Tento číselný znak položky sa vzťahuje len na:

 • konkrétne uvedené položky
 • podobné kontajnery

Výrobky zatriedené pod tento číselný znak môžu byť vyrobené z kože alebo z rôznych iných materiálov, ako sú identifikované v rôznych podpoložkách. Môžu byť buď pevné, alebo mäkké.

Výrobky zatriedené do položky s číselným znakom 4202 sú uvedené nižšie.

Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby, výkonné puzdrá, aktovky, školské tašky a podobné schránky

Vonkajšia plocha týchto položiek môže byť vyrobená z akéhokoľvek materiálu. „Podobné kontajnery“ zahŕňajú:

 • klobúkové šišiaky
 • puzdrá na fotografické prístroje a prístroje
 • mešce s kartušami
 • puzdrá na lovecké alebo kempingové nože, nie však pre meče, bajonety, zapisovače alebo podobné zbrane – sú zatriedené do položky 9307 položky
 • prenosné súbory nástrojov a prípady osobitne tvarované alebo vnútorne konštruované na používanie konkrétnych nástrojov – ak nie sú osobitne tvarované alebo zostrojené, sú vo všeobecnosti zaradené pod kód položky 3926 alebo 7326

Niektoré druhy kontajnerov nie sú podobné výrobkom uvedeným v tejto položke, a preto sú klasifikované na inom mieste. Patria sem napríklad obaly kníh, rámy na fotografie, tabakové poháre, sladkomäsové škatule a sklenené alebo keramické banky. Tieto sú zatriedené do položky s kódom 4205, ak sú vyrobené z usne alebo kompozitnej usne alebo sú s ňou pokryté.

Kabelky, vreckovky a predmety obvykle prepravované vo vrecku alebo v kabelke

Kabelky môžu alebo nemusia mať ramenný popruh. Zásielky obyčajne nosené vo vrecku alebo v kabelke zahŕňajú:

 • puzdrá na okuliare
 • poznámkové prípady, náprsné tašky a peňaženky
 • kľúčové prípady
 • cigaretové, cigarové a fajkové prípady
 • mešteky na tabak
 • Prípady mobilných telefónov (bez svoriek alebo popruhov)

Kabelky a iné predmety musia mať vonkajší povrch vyrobený z alebo hlavne s

 • koža, kompozitné usne alebo lakové usne
 • plastové fólie
 • textilné materiály
 • tvrdený kaučuk (vulkanizované vlákno)
 • lepenka

Môžu byť tiež pokryté hlavne papierom. Puzdrá na okuliare sú výnimkou – môžu byť vyrobené z akéhokoľvek materiálu.

Cestovné tašky, tašky na toaletné potreby, tašky na líčenie, plecniaky a športové tašky a vaky

Môžu mať vonkajší povrch

 • koža, kompozitné usne alebo lakové usne
 • plastové fólie
 • textilné materiály

Ostatné vaky a kontajnery

Tieto zahŕňajú škálu rôznych položiek.

 • puzdrá na písacie potreby, ohrady a ceruzky, puzdrá na ihly (na šitie a pletacie ihlice)
 • nástroje a zváracie valce
 • prípady obuvi a kefy a štetce
 • klenotnícke škatule – bežne podšívané s textilným materiálom
 • zapnutie odevov na zipsy
 • nákupné tašky (ale nie jednorazové plastové tašky)
 • vrecká do dutín
 • prípady s brušným počítačom a prenosné CD/DVD-prehrávače – zvyčajne s popruhom
 • Puzdrá na CD – zvyčajne s popruhom
 • Prípady mobilných telefónov so svorkami alebo remienkami
 • dekoratívne pamäťové skrine
 • držitelia dokladov
 • prípady, ktoré sa majú v rámci nástroja prijať

S výnimkou prípadov, ktoré sa z akéhokoľvek materiálu môžu skladať z akéhokoľvek materiálu – tieto predmety musia mať vonkajší povrch vyrobený z alebo prevažne pokrytý

 • koža, kompozitné usne alebo lakové usne
 • plastové fólie
 • textilné materiály

Môžu byť tiež pokryté hlavne papierom.

Oblečenie a doplnky

Odevy a odevné doplnky, ktoré sú vyrobené z usne alebo kompozitnej usne, sú zatriedené do položky s kódom 4203. Do tejto položky nepatria ani skutočné či umelé kožušinové výrobky. Tie sú zaradené pod kód položky 4303 alebo 4304.

Položky zatriedené do položky s číselným znakom 4203 zahŕňajú:

 • Odevy a odevy — ako šaty, sukne, nohavice, saká, kabáty, vesty, spodná bielizeň (vrátane dámskych odevov), zvrchníky, zástery, krátke nohavice a ochranné odevy
 • Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez prstov — vrátane rukavíc špeciálne určených na použitie pri športových činnostiach, ako aj ochranných rukavíc používaných na pracovisku – poznámka, že rukavice pre ženy a deti sú zaradené do podpoložky 4203 29 90 00 (Iné)
 • Pásy, opasky a závesné pásy sú ramenný pás používaný v hrudníku – zahŕňa aj kožené pásy, ktoré boli na jednom konci rezané a zúžené na jeden koniec, pripravené na výrobu pásov.
 • Ostatné odevné doplnky — vrátane motýľov na krk, zápästné remienky, ochranné rukávy a traky

Rôzne kožené alebo kompozitné kožené výrobky

Rôzne položky z usne alebo kompozitnej usne sú zatriedené do položky s kódom 4205. Tieto údaje zahŕňajú

 • označenia batožín
 • holiaci strojček
 • šnúrky do topánok
 • rúčky pre leteckých dopravcov
 • rohové výstuhy – napr. pre lodné kufre a kufríky
 • neplnené petify – ale nie vypchaté podbradníky, zaradené do položky s kódom 9404
 • popruhy určené na všeobecné použitie
 • postrojové podložky – ale nesedlové utierky, ktoré sú zaradené pod kód položky 4201
 • čítanie na knihy
 • podpisové knihy
 • fľaše na vodu z usne alebo kozej kože a ostatné nádoby
 • časti plecníc
 • obrusy, spony a podobné predmety
 • puzdrá, paličky na slnečníky alebo vychádzkové palice
 • mešské uzly
 • semišové usne – ale len vtedy, ak sú narezané na špeciálne tvary alebo so zúbkovanými hranami – inak sú zaradené pod kód položky 4114
 • nakopcovité leštiče pokryté kožením
 • ostatné kusy usne alebo kompozitnej usne nastrihané do tvaru
 • organizátori kože

Výrobky z čriev alebo iných živočíšnych materiálov

Položky z čriev zvierat a iných živočíšnych materiálov sú zatriedené do položky s kódom 4206. Patria k nim výrobky z

 • Katgut — je tvorený zakručiacimi pásmi z čriev zvierat (najmä z ovčieho mäsa), ktoré boli vyčistené a vysušené. Katgut sa používa najmä na výrobu tenisových a iných rakiet, rybárskych zariadení a častí strojového zariadenia. Táto položka nezahŕňa sterilný katgut – klasifikovaný v kapitole 30 pod kódom položky 3006, alebo mesačník používaný na výrobu struny na hudobné nástroje – zatriedený do kapitoly 92 pod kódom položky 9209.
 • Zlatotepešska šupka – ide o pripravené slepé črevo oviec alebo iných prežúvavcov – táto položka zahŕňa položky vyrobené zo zlatotepeckej šupky, ako aj kusy zlatotepska, ktoré sú štvorcové, obdĺžnikové alebo narezané na iné tvary.
 • Mechúre — ako sú vrecká na tabak
 • Šľachy — napríklad vyrobené do remeňov alebo zo šnúrok pre remeňové remene
 • „umelé“ vnútornosti — tieto sa robia zlepením rozdelených prírodných (živočíšnych) vnútorností
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy