Schválený hospodársky subjekt

Obchodníci so sídlom na colnom území Únie, ktorí sú súčasťou medzinárodného dodávateľského reťazca a sú zapojení do colných operácií, môžu požiadať o status schváleného hospodárskeho subjektu.

Kto sa môže stať AEO? 

Obchodníci so sídlom na colnom území Únie, ktorí sú súčasťou medzinárodného dodávateľského reťazca a sú zapojení do colných operácií, môžu požiadať o status AEO.

Čo je to?

 • Ide o program partnerstva EÚ medzi colným orgánom a hospodárskym subjektom, ktorého cieľom je posilniť medzinárodnú bezpečnosť dodávateľského reťazca a uľahčiť zákonný obchod.
 • Vychádza z partnerského partnerstva, ktoré zaviedla Svetová colná organizácia (WCO).
 • Status AEO (povolenie) udeľuje príslušný colný orgán a je uznaný colnými orgánmi vo všetkých členských štátoch. Autorizácia AEO je preto autorizácia EÚ.

Výhody registrácie

Prínosy zahŕňajú:

 • ľahší prístup k zjednodušeným colným postupom
 • menej fyzických kontrol a kontrol dokladov
 • oznámenie vopred v prípade výberu na colnú kontrolu
 • prioritné zaobchádzanie, ak je tovar vybraný na kontrolu
 • možnosť požiadať o vykonanie colnej kontroly na konkrétnom mieste
 • nepriame prínosy, ako napríklad
  • uznanie ako istý a bezpečný obchodný partner
  • lepšie vzťahy s colnými orgánmi a ďalšími štátnymi orgánmi
  • zníženie krádeží a strát
  • menej oneskorených zásielok
  • zlepšenie plánovania
  • zlepšená služba zákazníkom
  • zlepšená lojalita zákazníkov
  • nižšie náklady na inšpekcie u dodávateľov a zvýšená spolupráca

Ako sa zaregistrovať?

Aby ste sa zaregistrovali ako schválený hospodársky subjekt, musíte

Ďalšie informácie o AEO a portáli EÚ pre obchodníkov na GR pre dane a colnú úniu.

Na kontrolu colných režimov, ktoré sa vzťahujú na konkrétny výrobok alebo partnerskú krajinu, použite môj asistent.

Základný opis postupu pri dovoze a vývoze, ako aj všeobecné kroky, ktoré je potrebné prijať, nájdete v našich postupných príručkách.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy