Jednotné kontaktné miesto

Jednotné kontaktné miesto je tím v rámci obchodného oddelenia Európskej komisie pod vedením hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu. Jednotné kontaktné miesto je prvým kontaktným miestom pre všetky zainteresované strany EÚ, ktoré čelia potenciálnym prekážkam obchodu v tretích krajinách alebo ktoré zistia nesúlad s pravidlami udržateľnosti týkajúcimi sa obchodu a udržateľného rozvoja alebo všeobecného systému preferencií.

S cieľom pomôcť vám nájsť cestu vypracovalo jednotné kontaktné miesto dva formuláre sťažnosti, jeden o prekážkach prístupu na trh/obchodu a jeden o otázkach udržateľnosti, ako aj podrobné príručky na ich vyplnenie.

Chcete podať sťažnosť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta? Kontaktujte nás!

Jednotné kontaktné miesto vám môže pomôcť pri príprave sťažnosti – môžete sa obrátiť na jednotné kontaktné miesto priamo na portáli Trade-single-entry-point@ec.europa.eu. V rámci prednotifikačného procesu vám jednotné kontaktné miesto môže pomôcť rozhodnúť sa, či podať sťažnosť, a v prípade potreby vás usmerniť postupom podávania sťažností.

Ako jednotné kontaktné miesto reaguje na sťažnosti?

Po prijatí prostredníctvom kontaktných formulárov jednotné kontaktné miesto zabezpečí zjednodušený postup na posúdenie vašej sťažnosti. To zahŕňa posúdenie Vášho problému príslušnými odborníkmi z GR TRADE v koordinácii s inými útvarmi Európskej komisie a prípadne delegáciami EÚ. Po dokončení posúdenia vás jednotné kontaktné miesto skontaktuje priamo s cieľom vysvetliť výsledok a možné následné opatrenia.

Kontaktujte nás

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy