Najčastejšie otázky:

Musím zaplatiť za využitie môjho obchodného asistenta pre služby a investície?

Nie, používanie My Trade Assistant for Services and Investment je bezplatné.

Niektoré informácie súvšak chránené autorským právom. Informácie dostupné na mojom obchodnom asistenti pre služby a investície sa nesmú použiť na ďalší predaj alebo na poskytovanie poradenských služieb, redistribúciu, budovanie databáz, uchovávanie ani na žiadny iný účel ako na referenčné použitie na podporu vlastných medzinárodných obchodných postupov používateľa. Akékoľvek iné použitie je zakázané, pokiaľ to nie je výslovne písomne schválené vlastníkom údajov.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy