Časté dotazy:

Musím zaplatit za využití svého obchodního asistenta pro služby a investice?

Ne, využití mého obchodního asistenta pro služby a investice je bezplatné.

Některé informace jsouvšak chráněny autorským právem. Informace, které jsou k dispozici o mém obchodním asistentovi pro služby a investice, nesmějí být použity k dalšímu prodeji nebo k poskytování poradenských služeb, přerozdělování, budování databází, ukládání ani k jinému účelu, než je referenční použití na podporu vlastních mezinárodních obchodních procesů uživatele. Jakékoli jiné použití je zakázáno, pokud to majitel údajů výslovně písemně neschválí.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy