Celní unie

Celní unie

Vyvážíte nebo dovážíte z celní unie?Tento oddíl zdůrazní světové celní unie a nastíní jejich důsledky pro váš obchod, pokud jde o celní a celní postupy.

Co jsou celní unie?

Celní unie jsou skupiny zemí, které používají jeden společný systém postupů, pravidel a sazeb pro veškerý nebo téměř veškerý dovoz, vývoz a tranzit zboží. Země, které se účastní celních unií, obvykle sdílejí společné obchodní politiky a politiky v oblasti hospodářské soutěže.

 

Cla na zboží pocházející z oblasti mimo celní unii se odvádí jednou, když je zboží poprvé propuštěno. Poté platí, že v rámci celní unie se volný pohyb zboží a zboží volně pohybuje.

V celní unii

Existuje jednotná vnější sazba pro všechny zboží a služby dovezené z území mimo celní unii v kterékoli z jejích členských států.

Zboží se pohybuje volně mezi dvěma částmi celní unie (buď zcela vyrobenými v Unii, nebo propuštěny do volného oběhu poté, co byly dovezeny ze třetích zemí) bez celních poplatků na vnitřních hranicích.

Obchodní politika a celní předpisy jsou sladěny a země sdílejí společné normy v několika oblastech, jako je duševní vlastnictví, hospodářská soutěž, zdanění atd.

Jaké jsou celní unie ve světě?

 • Andské společenství (CAN)
 • Karibské společenství (CARICOM)
 • Středoamerický společný trh (CACM)
 • Východoafrické společenství (EAC)
 • Hospodářské a měnové společenství střední Afriky (CEMAC)
 • Euroasijská celní unie (EACU)
 • Celní unie Evropské unie (EUCU)
 • Celní unie EU-Andorra
 • Celní unie EU-San Marino
 • Celní unie mezi EU a Tureckem
 • Rada pro spolupráci v Perském zálivu
 • Izrael – palestinská samospráva
 • Southern Common Market (MERCOSUR)
 • Celní unie Jižní Afriky (SACU)
 • Švýcarsko-Lichtenštejnsko (CH-FL)
 • Západoafrická hospodářská a měnová unie (WAEMU)
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy