Celní unie

Celní unie

Vyvážíte do celní unie nebo z ní dovážíte? Tento oddíl zdůrazní světové celní unie a nastíní jejich důsledky pro váš obchod, pokud jde o cla a celní režimy.

Co jsou celní unie?

Celní unie jsou skupiny zemí, které uplatňují jeden společný systém postupů, pravidel a celních sazeb pro veškerý nebo téměř veškerý svůj dovoz, vývoz a tranzit zboží. Země účastnící se celních unií obvykle sdílejí společnou obchodní politiku a politiku hospodářské soutěže.

 

Clo na zboží pocházející ze zemí mimo celní unii je zaplaceno při prvním vstupu zboží. Poté není nic jiného, co by platilo a zboží se v rámci celní unie volně pohybovalo.

V celní unii

Pro veškeré zboží a služby dovážené ze zemí mimo celní unii do kterékoli z jejích členských zemí existuje jediný vnější celní sazebník.

Zboží se volně pohybuje mezi dvěma částmi celní unie (buď zcela vyrobené v Unii, nebo propuštěné do volného oběhu po dovozu ze třetích zemí) bez cla na vnitřních hranicích.

Obchodní politika a celní předpisy jsou sladěny a země sdílejí společné normy v několika oblastech, jako je duševní vlastnictví, hospodářská soutěž, daně atd.

Jaké jsou celní unie ve světě?

 • Andské společenství (CAN)
 • Karibské společenství (CARICOM)
 • Středoamerický společný trh (CACM)
 • Východoafrické společenství (EAC)
 • Hospodářské a měnové společenství střední Afriky (CEMAC)
 • Euroasijská celní unie (EACU)
 • Celní unie Evropské unie (EUCU)
 • Celní unie EU-Andorra
 • Celní unie EU-San Marino
 • Celní unie EU-Türkiye
 • Rada pro spolupráci v Perském zálivu (GCC)
 • Izraelsko-palestinská samospráva
 • Společný Jižní trh (MERCOSUR)
 • Jihoafrická celní unie (SACU)
 • Švýcarsko-Lichtenštejnsko (CH-FL)
 • Západoafrická hospodářská a měnová unie (WAEMU)
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy