Klasifikace rýže

Tento průvodce Vám pomůže pochopit klasifikaci rýže a souvisejících produktů s cílem určit použitelné celní sazby a nesazební opatření vztahující se na vaše výrobky.

Použije se na loupanou rýži, omletou rýži a předpařenou rýži pro přímou lidskou spotřebu v balené formě nebo přímo určenou pro spotřebitele. Vztahuje se rovněž na jiné výrobky odvozené z rýže.

Klasifikace rýže a použité terminologie

Okruh 1006 je rozdělen do čtyř podpoložek

1006 10 – Rýže v plevách (neloupaná nebo surová)

Rýže, která si i po vymlácení uchovala plevy, se označuje jako neloupaná nebo surová rýže. Znamená to, že zrna rýže jsou těsně obalena plevami.

1006 20 – Huskovaná (hnědá) rýže

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže) zbavená pouze plev.Hnědá rýže je neleštěná rýže, která byla mletá pro odstranění trupu z jádra, ale zachovává vrstvu rýžových otrub a klíček, které mu dodávají ořechovité aroma a schekovanou texturu. Dlouhozrnná zrna rýže jsou obvykle méně proplachovaná a tenká a méně lepkavá se zrna. Hnědá rýže trvá přibližně dvakrát, dokud vaří, a má mnohem kratší trvanlivost (vzhledem k oleji v klíčku).

Příkladem rýže spadající do této definice jsou obchodní označení „hnědá rýže“, „rýže cargo“, „rýže loonzain“ a „riso sabmato“. Loupaná rýže loupaná (rýže cargo), která ačkoli byla odstraněna mechanickým hulcem, je nadále oplodněna. Rýže cargo obsahuje téměř vždy malé množství rýže paddy.

1006 30 – poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená

Rýži lze rovněž rozemlít, aby bylo odstraněno oplodí (vnější vrstva rýže, která je stále přítomna v hnědé rýži).Rýže tohoto druhu byla buď poloomletá, nebo celoomletá (též označovaná jako bělená rýže).

Poloomletá rýže je rýže zbavená plev, části klíčku a zcela nebo částečně vnějších, nikoliv však vnitřních vrstev oplodí.

Celoomletá rýže sestává z celé rýže, ze které bylo oplodí zcela odstraněno prostřednictvím speciálních šikmých lahví. Celoomletá rýže může být též leštěná a následně hlazena, aby se zlepšila jeho vzhled. Proces leštění (který je určen k tomu, aby se zabránilo podloženému povrchu běžné omleté rýže, je proveden pomocí kartáčů na štětce nebo „leštících hlávek“. Zasklení spočívá v povrstvování zrn směsí glukosy a mastek ve speciálních skleněných sudech. Do tohoto čísla patří i rýže „Calino“, která sestává z omleté rýže obalené filmem z oleje.

Na rýži lze rovněž odkázat jako na předpařenou. To znamená, že zrna rýže, která jsou stále v plevách a před jakýmkoli jiným procesem (např. loupání, mletí atd.), se namočí do horké vody, suší se a poté vysuší. Struktura zrn v předpařenické rýži je upravována pouze v menší míře postupem, který prošla, a není klasifikována jako vařená rýže. Po mletí, leštění atd. trvá tato rýže po dobu 20 až 35 minut plně vařit. Předpařená rýže se obvykle předvaří.

1006 40 – Zlomková rýže

Zlomková rýže je poškozená bílá rýže, rozdělená během zpracování. V mlýnech jsou části zrn, jejichž délka nepřesahuje tři čtvrtiny průměrné délky celého zrna, odděleny od bílé rýže, jejíž tvar zůstává nedotčen. Jedná se o zlomkovou rýži. Zrna zlomkové rýže dodávají jemnou strukturu vlákna a nízkou hladinu živin při zachování své vysoké energie. Zlomková rýže se skládá z zlomků zrn v zrnech. Tento druh rýže je nižší kvality a používá se pro kojenecké výživy, rýžové obiloviny, krmivo pro domácí zvířata, rýžové víno a rýžové mouky, jakož i předbalení nebo konzervované zboží.

Vynětí z roku 1006

Do čísla 1006 patří pouze rýže v tepelně upraveném a nezpracovaném stavu. To znamená, že výrobky z mletí rýže jsou vyloučeny a jsou zařazeny do kapitoly 11.
Do čísla 1006 je rovněž zahrnuta rýže, která byla předložena k ošetření, které značně změnilo strukturu zrn. Předvařená rýže sestávající z zpracovaných zrn, která byla zcela nebo částečně tepelně upravena a poté dehydratována, patří do čísla 1904. Částečně předvařená rýže trvá 5 až 12 minut na přípravu ke spotřebě, zatímco plně předvařená rýže se musí namáhat pouze ve vodě a musí se uvést do varu před konzumací. „pufovaná“ rýže, která se získává bobtnáním a je připravena ke spotřebě, se zařazuje rovněž do čísla 1904.

Klasifikace podle velikosti zrna

Rýže se obvykle třídí podle velikosti zrna.

Rovněž se bere v úvahu poměr velikosti zrna k šířce (při výpočtu se vydělí průměrná délka zrna průměrnou šířkou).

Případně se zařizují čtyři kusy rýže. Je-li kus v horní části kratší než ostatní tři, poměr délka/šířka je roven méně než tři, je-li délka stejná nebo delší než tři.

Téměř kulatozrnná rýže (též označovaná jako kulatá) je téměř kýta, v níž se po uvaření vaří zrna, která se obvykle používají pro výrobu rýžových pudinků apod. Tento druh rýže má zrna o délce nepřesahující 5,2 mm a poměru délka/šířka je menší než 2. Krátká rýžová rýže má krátké, téměř zaoblené.

Střednězrnná rýže je krátká a instalatérská a instalatérské práce dobře v miskách, jako je např. Paella a Risotto. Tento druh rýže má zrna o délce převyšující 5,2 mm, avšak nepřesahující 6,0 mm a poměr délka/šířka je menší než 3.

Dlouhozrnná rýže je dlouhá a štíhlá, zrna zůstávají po vaření samostatná. Tento druh rýže, jejíž délka zrna je větší než 6,0 mm.

Vařená rýže

Uvařené rýžové mičky jsou zařazeny do čísla 1904. Patří sem některé příklady produktů

 • hotová jídla sestávající z následujících dvou jednotlivě zabalených součástí, v balení pro drobný prodej: A) předvařená rýže (150 g) a b) kari (200 g) sestávající z kokosového mléka (72 %), kuřecího masa (20 %), směsi koření (7 %), citrónové trávy (0,5 %) a extraktu sardele obecné (0,5 %).
 • hotová jídla sestávající z následujících dvou jednotlivě zabalených součástí, v balení pro drobný prodej: A) předvařená rýže (150 g) a b) kari (200 g) sestávající z kokosového mléka (50 %), hovězího masa (20 %), brambor (15 %), směsi koření (7 %), podzemnice olejné (3 %), extraktu sardele obecné (3 %) a cibule kuchyňská (2 %).
 • polosmažená rýže mikrovlnovodná, se zelenou kari a masem. Přísady zahrnují instantní rýži, maso (16 %), balení koření.

Pokud hotová moučka z rýže obsahuje více než 20 % jakéhokoli masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů (vypočtených jako procentní podíl celé misky), měla by být zařazena jako příprava tohoto masa nebo ryb do kapitoly 16.

Druhy, odrůdy a druhy rýže

V současné době je k dispozici mnoho druhů rýže, od známé bílé nebo hnědé dlouhozrnné rýže až po specialitu, jako je basmati, a tzv. lepkavá rýže používaná v japonské vaření na výrobu sushi. Rýže je rovněž uváděna na trh v celé řadě účelových balení. Některé z nich jsou uvedeny níže

Odrůdy della, Delrose a Delmont – tyto odrůdy kombinují vlastnosti běžné dlouhozrnné rýže a rýže Basmati a mají podobné aroma jako Basmati. Tepelně upravená zrna mají však jak délku, tak šířku, jako je pravidelná dlouhozrnná rýže.

Black Japonica — jde o aromatickou rýži s tmy tmavými otrubami. Stejně jako u hnědé rýže je minimální zpracování pro uchování jeho vrstev a trvá 45 až 50 minut na přípravu. Tepelně upravené zrny se mírně podlínají jemným sladkým kořenem.

Hnědá dlouhozrnná rýže — tato rýže zachovává vrstvu přírodních otrub, která je bohatá na mnoho vitaminů a minerálních olejů, včetně rýžových otrub. Tato dlouhozrnná rýže je pevná, s jemně oříškovou příchutí.

Dlouhozrnná rýže dlouhozrnná rýže — dlouhozrnná rýže je oddělená zrna, která je chutná v mnoha mezinárodních asijských zemích, Indii a Španělsku.

Bílá rýže se střední zrnitostí – lépe ví jako rýže Risotto nebo Arborio. jedná se o měkkou rýži na střednězrnnou rýži, která má tu výhodu, že může mít dobré chuti a barvu. Jeho měkká, krémovitá struktura je ideální pro dezerty, jako je krémová cibule. Absorbuje tolik jako pětinásobek jeho hmotnosti v kapalině.

Arborio – rýže — druh dlouhozrnné rýže tradičně pěstované v Itálii, která se používá k risotto. Vysoký obsah škrobu v rýži Arborio poskytuje svou charakteristickou krémovou texturu.

Easy-kuchařová dlouhozrnná nebo hnědá rýže — někdy označovaná jako předpařená nebo předfluorovaná rýže. Pod tlakem je pod tlakem ještě před mletím, kde se dědí zrna, čímž se snižuje možnost nadměrného vaření. Tento proces rovněž přispívá k udržení značného množství přirozeného obsahu vitaminů a minerálních látek.

Produkt „JASMINE“ nebo „vonná rýže „– tato dlouhozrnná rýže má jemnou vůni Jasmine. Dlouhozrnná odrůda, populární v Thajsku a ceněná pro její sladkou vůni a ořechové aroma. Používá se jako levná náhražka rýže Basmati.

Rýže „Kalijra“ – tato drobná aromatická rýže se pěstuje v Bangladéši, je kuchařka rychlá a používá se zejména v jeslích.

Rýže Basmati — odrůda dlouhozrnné rýže. Je aromatická, pronikavá a půjčovatel a je nelepkavá rýže. Když je vaří pouze podélně, vedou se tak podélně, což vede k dlouhým sušicím zrna, která jsou velmi suchá, lehká a nelepkavá. Pákistán a Indie jsou největší kultivátory a vývozce rýže; je v prvé řadě vypěstována za použití neloupané polní produkce v oblasti Paňdžábu. Zrna rýže Basmati jsou delší než většina ostatních druhů rýže. Tepelně upravené zrny rýže Basmati jsou typické, a nikoli lepivé. Jako u většiny dlouhozrnné rýže může být vařená rýže Basmati jednoznačně identifikována její vůní. Rýže Basmati je dostupná buď jako bílá, nebo hnědá. Schválené odrůdy rýže Basmati jsou

 • Basmati 370
 • Basmati 386 (Indie)
 • Typ 3 (Dehradu India)
 • Taraori Basmati (HBC-19 Indie)
 • Basmati 217 (Indie)
 • Ranbir Basmati (Indie)
 • Jádro (Pákistán)
 • Pusa Basmati
 • Super Basmati

Volně žijící rýže- je vysoká vodní tráva ze Severní Ameriky, přičemž zrna jsou dvakrát nebo vícekrát délka dlouhozrnné rýžové odrůdy v Asii (Oryza). Název volně žijící rýže je zavádějící, protože se jedná o semena druhu volně rostoucí trávy (inaania aquatica), která roste v mělkých jezerních oblastech Severní Ameriky. Její dlouhá semena jsou tmavě hnědá, která po uvaření nachová fialovou. Navzdory svému názvu není ve vztahu k domestikované rýži (oryza).

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy