Jak používat mého obchodního asistenta pro služby a investice

Můj obchodní asistent pro služby a investice poskytuje informace o požadavcích, které by společnosti z EU měly splňovat při vývozu služeb a přístupu na trhy mimo EU. Poskytuje rovněž informace o zdrojích, které lze konzultovat, a o orgánech odpovědných ve třetích zemích, které lze kontaktovat.

Co to zahrnuje?

 

Informace jsou k dispozici pro několik odvětví v Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Norsku, Švýcarsku, Spojeném království a USA. Více bude brzy přidáno!

 

Informace dostupné na mém obchodním asistentovi pro služby a investice nejsou právně závazné.

Jak to funguje?

Informace, které hledáte, najdete v několika jednoduchých krocích.

Krok 1: Definovat kritéria vyhledávání

Definujte kritéria vyhledávání ve dvou krocích.

i. Spuštění vyhledávání

 • „Služba“: Toto pole je editovatelné a můžete:
  • napište text – jedno nebo více slov – a systém vám pomůže najít to správné odvětví služeb, které hledáte, nebo
  • ponechte pole prázdné a ve druhém kroku potvrďte kritéria pro vyhledávání (viz bod ii) níže „Potvrzení kritérií pro jednotlivé kroky“)
 • „Země“: Toto pole je povinné a upravitelné a můžete:
  • zadejte první písmena země, kterou chcete, a vyberte ji, nebo
  • klikněte na šipku pro navigaci v rozevíracím seznamu a poté klikněte na název země a vyberte jej
 • „Příslušnost“: toto pole je upravitelné a použije se pouze v případě, že země má více než jednu jurisdikci. Můžete:
  • zadejte první písmena jurisdikce, kterou chcete, a vyberte ji, nebo
  • Klikněte na šipku pro navigaci v rozevíracím seznamu a poté klikněte na jurisdikci, kterou chcete vybrat, nebo
  • ponechte pole prázdné a podívejte se na informace o jurisdikcích všech zemí

Poté klikněte na modré tlačítko „vyhledat“.

II. Potvrzení vyhledávacích kritérií

Po spuštění vyhledávání se zobrazí seznam odvětví a pododvětví služeb. Prohlédněte si "seznam služeb". Klikněte na symbol +, dokud nenajdete službu, kterou hledáte. Pokud jste hledali zadáním jednoho nebo více slov, budou zvýrazněny všechny výsledky odpovídající hledaným slovům.

Krok 2: Procházet výsledky

Na základě vašich vyhledávacích kritérií (odvětví, země a jurisdikce) uvidíte výsledky týkající se dostupných podmínek přístupu na trh a jejich odpovídajících požadavků.

Výsledky jsou rozděleny do tří způsobů poskytování: přeshraniční poskytování služeb; obchodní přítomnost; a pohyb profesionálů. Můžete si přečíst definici každého z nich přímo pod jeho názvem. Mezi nimi se můžete pohybovat kliknutím na záložku, o kterou máte zájem.

Pro každý způsob dodávky je seznam odpovídajících podmínek přístupu na trh zobrazen v abecedním pořadí na levé straně. Definici každé podmínky přístupu na trh si můžete přečíst pod jejím názvem. Podmínka přístupu na trh se objevuje pouze tehdy, má-li alespoň jeden požadavek.

Chcete-li procházet výsledky, můžete:

 • Kliknutím na šipku dolů zobrazíte všechny informace týkající se jednoho požadavku podmínky přístupu na trh.
 • Kliknutím na „rozbalit vše“ zobrazíte všechny informace týkající se všech požadavků podmínky přístupu na trh.

Případně můžete zvolit zobrazení „všech podmínek přístupu na trh“ zvoleného způsobu dodávky (viz možnost na konci seznamu podmínek přístupu na trh na levé straně). Chcete-li procházet výsledky, můžete:

 • Výběrem zobrazíte výsledky v „seznamu“. Zde vidíte všechny požadavky týkající se všech podmínek přístupu na trh ve formě seznamu. Podmínka, na kterou se požadavek vztahuje, je podtržena modrou značkou. Kliknutím na šipku dolů zobrazíte všechny informace týkající se jednoho požadavku podmínky přístupu na trh. Kliknutím na „rozbalit vše“ zobrazíte všechny informace týkající se všech požadavků podmínky přístupu na trh.
 • Výběrem zobrazíte výsledky v „přehledu“. Zde si můžete prohlédnout všechny požadavky týkající se všech podmínek přístupu na trh organizovaných podle podmínek přístupu na trh. Počet dostupných požadavků je uveden v závorkách vedle názvu. Kliknutím na šipku dolů zobrazíte všechny informace týkající se jednoho požadavku podmínky přístupu na trh. Kliknutím na „rozbalit vše“ zobrazíte všechny informace týkající se všech požadavků podmínky přístupu na trh.

Krok 3: Přečtěte si požadavky a všechny podrobnosti

Informace o každém požadavku jsou specifické pro

 • odvětví nebo pododvětví služeb
 • země a případně její jurisdikce
 • způsob dodání
 • podmínky přístupu na trh.

Ve většině případů informace o každém požadavku zahrnují

 • je-li to relevantní, název
 • je-li to relevantní, právní základ
 • zdroj informací (odkaz na webové stránky a/nebo odkaz na zákony a předpisy) a informace o autorských právech
 • kontaktní údaje příslušného regulačního orgánu.

Jak mohou být informace využity?

Používání služby Můj obchodní asistent pro služby a investice je bezplatné. Některé informace jsou však chráněny autorským právem. Informace dostupné na mém obchodním asistentovi pro služby a investice nesmí být použity pro další prodej nebo pro poskytování poradenských služeb, redistribuci, vytváření databází, ukládání nebo pro jakýkoli jiný účel než referenční použití na podporu vlastních mezinárodních obchodních procesů uživatele. Jakékoli jiné použití je zakázáno, pokud to výslovně písemně neschválí vlastník údajů. 

Přečtěte si prosím zásady ochrany autorských práv nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Které jazyky jsou k dispozici?

Můj obchodní asistent pro služby a investice je v současné době k dispozici v angličtině. Strojový překlad do všech jazyků EU bude brzy doplněn.

Kde najdu další informace?

Přečtěte si prosím často kladené otázky.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy