Časté dotazy:

Co je Můj obchodní asistent pro služby a investice?

Můj obchodní asistent pro služby a investice je nejnovějším rozšířením Access2Markets. Nabízí společnostem z EU bezplatné informace o podmínkách, které musí splňovat při vývozu služeb na trhy mimo EU.

Informace o požadavcích, které by společnost z EU měla splnit, aby mohla vyvážet služby a mít přístup na trhy mimo EU, najdete ve třech způsobech poskytování služeb, jakož i informace o příslušných orgánech ve třetích zemích. Informace jsou v současné době k dispozici pro právní a námořní služby v Kanadě a ve Spojeném království, jakož i pro účetní služby ve Spojeném království. Odvětví služeb a dotčené země budou postupně rozšiřovány.

Informace o mém obchodním asistentovi pro služby a investice nejsou právně závazné.

Dostupné informace jsou aktualizovány jednou ročně.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy