Kombinovaná nomenklatura

Kombinovaná nomenklatura (KN) je osmimístný kódovací systém EU, který zahrnuje kódy harmonizovaného systému (HS) s dalšími tříděními EU. Slouží společnému celnímu sazebníku EU a poskytuje statistiky pro obchod v rámci EU a mezi EU a zbytkem světa.

Jak působí?

Každé členění nomenklatury se nazývá „kód KN“. Má osmimístné číselný kód následované popisem a celní sazbou. V závislosti na případu může obsahovat doplňkovou jednotku.

Podpoložky KN, které jsou uvedeny v prohlášeních o dovozu a vývozu, určují

  • jaká celní sazba se vztahuje na určité zboží
  • jak je se zbožím nakládáno ve statistice a nařízeních

Co je v nomenklatuře?

  • předběžná ustanovení (obecná pravidla pro zařazování, pravidla týkající se cel nebo nomenklatur atd.)
  • popisy zboží
  • doplňkové poznámky ke třídám/kapitolám a poznámky pod čarou týkající se třídění podle KN
  • smluvní celní sazby – celní závazky EU v rámci WTO a některá autonomní cla EU
  • doplňkové jednotky
  • soubor příloh týkajících se cel (zemědělství, chemie atd.) a zvláštní systém kódování (kapitoly 98 a 99)

Je uveden v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87. Nomenklatura je každoročně aktualizována a zveřejňována v Úředním věstníku EU.

Chcete-li vám pomoci, použijte vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře, které nabízejí podrobné vysvětlení pro každou kategorii výrobků. Nezapomeňte, že vysvětlivky nejsou právně závazné.

Příklad klasifikace produktu

Kapitola HS

2 číslice

18 Přípravky z kakaa a kakaa

HS číslo

4 číslice

1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

Položka HS

6 číslic

1806 10 Kakaový prášek, obsahující přidaný cukr nebo sladidla

Podpoložka KN

8 číslic

1806 10 15 Neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy