Kombinovaná nomenklatura

Kombinovaná nomenklatura (KN) je osmimístný kódovací systém EU, který zahrnuje kódy harmonizovaného systému (HS) a další členění na úrovni EU. Slouží společnému celnímu sazebníku EU a poskytuje statistiky obchodu v rámci EU a mezi EU a zbytkem světa.

Jak to funguje?

Každé třídění nomenklatury je známo jako „kód KN“. Má 8místné kódové číslo, po němž následuje popis a celní sazba. V závislosti na případu může obsahovat dodatečnou jednotku.

Podpoložky KN, které jsou uvedeny ve výpisech pro dovoz a vývoz, určují

  • celní sazba platná pro konkrétní zboží
  • jak je se zbožím nakládáno v rámci statistik a předpisů

Co je v názvosloví?

  • předběžná ustanovení (obecná pravidla pro klasifikaci, pravidla týkající se cel nebo nomenklatury atd.)
  • popis zboží
  • doplňkové poznámky ke třídám/kapitolám a poznámky pod čarou týkající se dalšího dělení
  • smluvní celní sazby – celní závazky EU v rámci WTO a některá autonomní cla EU
  • doplňkové jednotky
  • soubor celních příloh (zemědělství, chemie atd.) a zvláštní systém kódování (kapitoly 98 a 99)

V příloze Inařízení Rady (EHS) č. 2658/87. Nomenklatura se každoročně aktualizuje a zveřejňuje v Úředním věstníku EU.

Pro pomoc při používání vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře, které nabízejí podrobné vysvětlení pro každou kategorii výrobků. Mít na paměti, že vysvětlivky nejsou právně závazné.

Příklad klasifikace výrobku

Kapitola HS

2 číslic

18 Kakaové a kakaové přípravky

HS číslo

4 číslic

1806 Čokoláda a jiné potravinové přípravky obsahující kakao

Podpoložka HS

6 číslic

1806 10 Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo sladidla

Podpoložka KN

8 číslic

1806 10 15 Neobsahující žádnou sacharózu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy