Yhdistetty nimikkeistö

Yhdistetty nimikkeistö (CN) on EU:n kahdeksannumeroinen koodausjärjestelmä, joka sisältää harmonoidun järjestelmän (HS) koodit ja muut EU:n alajaot. Se palvelee EU:n yhteistä tullitariffia ja tarjoaa tilastoja EU:n sisäisestä sekä EU:n ja muun maailman välisestä kaupasta.

Miten se toimii?

Nimikkeistön kustakin alajaosta käytetään nimitystä ”CN-koodi”. Sillä on kahdeksannumeroinen koodinumero, jota seuraa kuvaus ja tulli. Tapauskohtaisesti siihen voi sisältyä lisäyksikkö.

Tuonti- ja vientiilmoituksissa mainitut yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeet määrittävät

  • tiettyyn tavaraan sovellettava tulli
  • miten tavaroita käsitellään tilastoissa ja asetuksissa

Mitä nimikkeistössä on?

  • alustavat määräykset (yleiset luokittelusäännöt, tulleihin tai nimikkeistöihin liittyvät säännöt jne.)
  • tavaroiden kuvaukset
  • yhdistetyn nimikkeistön alajakoa koskevat lisähuomautukset ja alaviitteet
  • sopimustullit – EU:n tullisitoumukset WTO:ssa ja joitakin EU:n autonomisia tulleja
  • paljousyksiköt
  • tariffiin liittyvät liitteet (maatalous, kemia jne.) ja erityinen koodausjärjestelmä (98 ja 99 ryhmä)

Se on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I. Nimikkeistö päivitetään vuosittain ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

Avuksi kannattaa käyttää yhdistetyn nimikkeistön selittäviä huomautuksia, joissa selitetään yksityiskohtaisesti kutakin tuoteryhmää. On muistettava, että selittävät huomautukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Esimerkki tuoteluokituksesta

HS-ryhmä

2 numeroa

18 Kaakao- ja kaakaovalmisteet

HS-nimike

4 numeroa

1806 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

HS-alanimike

6 numeroa

1806 10 Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai makeutusainetta sisältävä

Yhdistetyn nimikkeistön alanimike

8 numeroa

1806 10 15 joissa ei ole lainkaan sakkaroosia tai joissa on vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

Jaa tämä sivu: