Yhdistetty nimikkeistö

Yhdistetty nimikkeistö (CN) on EU:n kahdeksannumeroinen koodausjärjestelmä, joka koostuu harmonoidun järjestelmän (HS) koodeista ja muista EU:n alajaoista. Se palvelee EU:n yhteistä tullitariffia ja tarjoaa tilastoja EU:n sisäisestä sekä EU:n ja muun maailman välisestä kaupasta.

Miten se toimii?

Nimikkeistön kutakin alajaottelua kutsutaan ”CN-koodiksi”. Sillä on 8-numeroinen koodinumero, jota seuraa tavaran kuvaus ja tulli. Tapauksesta riippuen siihen voi sisältyä lisäyksikkö.

CN-alanimikkeet, jotka ilmoitetaan tuonti- ja vienti-ilmoituksissa,

  • mitä tullia tiettyyn tavaraan sovelletaan?
  • miten tavaroita kohdellaan tilastoissa ja sääntelyssä

Mitä nimikkeistössä on?

  • alustavat määräykset (luokittelua koskevat yleiset säännöt, tehtäviin tai nimikkeistöihin liittyvät säännöt jne.)
  • tavaroiden kuvaukset
  • yhdistetyn nimikkeistön alajaottelua koskevat jakson/ryhmän lisähuomautukset ja alaviitteet
  • sopimustullit – EU:n tullisitoumukset WTO:ssa ja eräät EU:n autonomiset tullit
  • paljousyksiköt
  • tariffeihin liittyvät liitteet (maatalous, kemia jne.) ja erityinen koodausjärjestelmä (98 ja 99 luku)

Toimittakaa se neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I. Nimikkeistö päivitetään vuosittain ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

Apuna käytetään yhdistetyn nimikkeistön selittäviä huomautuksia, joissa annetaan yksityiskohtaiset selitykset kaikista tuoteryhmistä. On muistettava, että selittävät huomautukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Esimerkki tuoteluokituksesta

HS-ryhmä

2 numeroa

18 Kaakao ja kaakaovalmisteet

HS-nimike

4 numeroa

1806 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

HS-alanimike

6 numeroa

1806 10 Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai makeutusainetta sisältävä

CN-alanimike

8 numeroa

1806 10 15 joissa ei ole lainkaan sakkaroosia tai joissa on vähemmän kuin 5 % sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

Jaa tämä sivu: