Verkkotyökalut ja -palvelut pienille yrityksille

Verkkotyökalut ja -palvelut pienille yrityksille

Palvelut pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille)

Messuja koskevat tiedot

Kauppasopimusten pienet ja keskisuuret luvut

Kaikkiin uusiin kauppasopimuksiin sisältyy pk-yrityksiä koskeva luku, jos kumppanimaa suostuu siihen. Tämä mahdollistaisi paremman tietojenvaihdon markkinoillepääsyyn liittyvistä kysymyksistä sekä hedelmällisen yhteistyön komission ja kumppanimaan välillä käsiteltäessä kauppasopimuksen pk-yrityksiin liittyviä kysymyksiä.

Lisäksi EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) sekakomitea hyväksyi 26. syyskuuta 2018 pk-yrityksiä koskevassa erityisessä suosituksessa, että kumpikin osapuoli antaa toisen osapuolen pk-yrityksille verkossa tietoa CETA-sopimuksesta ja markkinoille pääsystä ja että pk-yritysten yhteyspiste kummankin osapuolen osalta tekee yhteistyötä pk-yrityksiä koskevien erityiskysymysten ratkaisemiseksi.

Alueelliset kaupan neuvontapalvelut

Alueelliset neuvontapalvelut on suunniteltu ja otettu käyttöön, jotta tietyn alueen pk-yritykset saavat räätälöityä tietoa kaupasta, jotta ne voivat tukea niiden tarpeita käydä kauppaa alueella ja EU:ssa. Alueellisten neuvontapalvelujen tarkoituksena on tukea käyttäjiä esimerkiksi vientimarkkinatietojen, markkinoillepääsyn avustamisen, sääntelykysymyksiä koskevan neuvonnan ja aluekohtaisia kaupan erityispiirteitä koskevien ohjeiden avulla. Tavoitteena on auttaa yrityksiä kansainvälistymään ja toimia eri alueilla maailmanlaajuisesti.

Itäisen kumppanuuden kaupan neuvontapalvelu

Tutustu itäisen kumppanuuden kaupan neuvontapalveluun, jossa kartoitetaan kauppamahdollisuuksia, etsitään tietoa markkinoillepääsyn edellytyksistä ja viiden itäisen kumppanuuden maan (Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldovan tasavalta ja Ukraina) mahdollisten kumppanien välisistä yhteyksistä. Kauppiaat voivat käyttää alustaa kasvattaakseen vientiään ja laajentuakseen uusille markkinoille.

Itäisen kumppanuuden kaupan tukipalvelu (East Partnership Trade Helpdesk) on EU4Business-aloitteen mukainen EU4Business-aloitteen mukainen hanke, jonka on suunnitellut ja toteuttanut kansainvälinen kauppakeskus ja jonka tarkoituksena on parantaa itäisen kumppanuuden maiden mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kilpailukykyä alueella ja Euroopan unionissa.

Euromed Trade Helpdesk

Tutustu Euromed Trade Helpdesk -palveluun, jossa kartoitetaan kaupankäyntimahdollisuuksia, etsitään tietoa markkinoille pääsystä ja luodaan yhteyksiä kymmenessä Euro-Välimeri-alueen maassa (Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Palestiina, Tunisia ja Türkiye). Kauppiaat voivat käyttää sitä lisätäkseen vientiään ja laajentuakseen uusille markkinoille. Se tuottaa myös palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevia tilastoja.

Euromed Trade Helpdesk on EU:n rahoittama aloite, jonka on suunnitellut ja toteuttanut kansainvälinen kauppakeskus Euromed-maiden ja Euroopan unionin mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.

Ota yhteyttä

Erityisiä kysymyksiä, jotka liittyvät pk-yrityksiin, markkinoille pääsyyn ja tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin, voi lähettää yhteydenottolomakkeella.

Jaa tämä sivu: