Verkkotyökalut ja -palvelut pienille yrityksille

Verkkotyökalut ja -palvelut pienille yrityksille

Palvelut pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille)

Small Business Champions -kilpailua koskeva ehdotuspyyntö

  • Pk-yritysryhmä, kansainvälinen kauppakamari (ICC) ja kansainvälinen kauppakeskus (ITC) ovat yhdessä järjestäneet pk-yrityskilpailua koskevan ehdotuspyynnön. Small Business Champions -kilpailu tarjoaa liike-elämän tukiorganisaatioille mahdollisuuden ehdottaa innovatiivisia ja käytännöllisiä tapoja auttaa pienyrityksiä toimimaan aktiivisemmin maailmankaupassa.

  • Ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyyden lisääntyessä tämän vuoden vuotuisessa kilpailussa pyritään tukemaan pienyrityksiä niiden hiilijalanjäljen pienentämisessä ja kestävyysinnovaatioiden hyödyntämisessä, jotta niillä voi olla keskeinen rooli YK:n kestävyystavoitteiden saavuttamisessa ja vähähiiliseen talouteen siirtymisessä.

  • Ehdotusten jättämisen määräaika on 15. elokuuta 2022 klo 23.59 Keski-Euroopan aikaa. Lisätietoja on saatavilla tästä linkistä.

Messuja koskevat tiedot

Kauppasopimusten pienet ja keskisuuret luvut

Kaikkiin uusiin kauppasopimuksiin sisältyy pk-yrityksiä koskeva luku, jos kumppanimaa suostuu siihen. Tämä mahdollistaisi paremman tietojenvaihdon markkinoillepääsyyn liittyvistä kysymyksistä sekä hedelmällisen yhteistyön komission ja kumppanimaan välillä käsiteltäessä kauppasopimuksen pk-yrityksiin liittyviä kysymyksiä.

Lisäksi EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) sekakomitea hyväksyi 26. syyskuuta 2018 pk-yrityksiä koskevassa erityisessä suosituksessa, että kumpikin osapuoli antaa toisen osapuolen pk-yrityksille verkossa tietoa CETA-sopimuksesta ja markkinoille pääsystä ja että pk-yritysten yhteyspiste kummankin osapuolen osalta tekee yhteistyötä pk-yrityksiä koskevien erityiskysymysten ratkaisemiseksi.

Ota yhteyttä

Erityisiä kysymyksiä, jotka liittyvät pk-yrityksiin, markkinoille pääsyyn ja tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin, voi lähettää yhteydenottolomakkeella.

Jaa tämä sivu: