Täytäntöönpanokielto

”standstill-lausekkeessa” kauppasopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään markkinat vähintään yhtä avoimina kuin sopimuksen tekohetkellä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sopimuspuoli päättää kauppasopimuksen tekemisen jälkeen avata markkinoitaan edelleen ja päättää sen jälkeen palata rajoittavampaan kehykseen, tämä kehys ei saa koskaan alittaa sopimuksessa vahvistettua avoimuuden tasoa.

Esimerkki: jos osapuoli kauppasopimuksessa sitoutuu sallimaan 30 %: n ulkomaisen omistuksen kotimaisissa yrityksissä ja päättää myöhemmin yksipuolisesti 40 %: n sallimisesta, osapuoli voi halutessaan ottaa uudelleen käyttöön alkuperäisen 30 %: n tason (mutta se ei voi rajoittaa sitä enempää kuin 30 %).

Jaa tämä sivu: