Sveitsi

Sveitsin talous- ja kauppasuhteita EU:n kanssa hallinnoidaan pääasiassa useilla kahdenvälisillä sopimuksilla, joissa Sveitsi on suostunut ottamaan vastatakseen tietyistä EU:n lainsäädännön näkökohdista vastineeksi pääsystä EU:n sisämarkkinoille.

EU:n ja Sveitsin suhteiden kulmakivi on vuonna 1972 tehty vapaakauppasopimus.

 

Hae tuotteeseesi sovellettava tulli kaupan alan avustajastani.

Vuonna 1999 allekirjoitettiin seitsemän alakohtaista sopimusta, joista käytetään nimitystä ”Bilaterals I”.

Ne kattavat

  • henkilöiden vapaa liikkuvuus
  • kaupan tekniset esteet
  • julkiset hankinnat
  • maatalous
  • lento- ja maaliikenne
  • tutkimus

Vuonna 2004 allekirjoitetut alakohtaiset sopimukset (”Bilaterals II”) kattavat myös

  • jalostetut maataloustuotteet
  • tilastot
  • petostentorjunta.

EU:n ja Sveitsin välillä on yli 100 kahdenvälistä sopimusta, joita hallinnoivat yli 20 sekakomiteaa. Sopimukset velvoittavat Sveitsin soveltamaan asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä sopimuksen kattamilla aloilla.

Vastineeksi Sveitsin osittaisesta yhdentymisestä EU:n sisämarkkinoihin Sveitsi osallistuu vuoden 2004 jälkeen liittyneiden EU:n jäsenvaltioiden taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

EU:n ja Sveitsin väliset kauppaan liittyvät sopimukset

 

Alkuperäsääntöjä säännellään Paneurooppa-Välimeri-yleissopimuksella.

EU on Sveitsin tärkein kauppakumppani ja Sveitsi EU:n neljänneksi suurin kauppakumppani.

Lisätietoa EU:n ja Sveitsin kauppasuhteista.

Jaa tämä sivu:

Linkit