An Eilvéis

Den chuid is mó, tá caidreamh eacnamaíoch agus trádála na hEilvéise le AE á rialú ag sraith comhaontuithe déthaobhacha inar chomhaontaigh an Eilvéis gnéithe áirithe de reachtaíocht an Aontais a ghlacadh chuici féin mar mhalairt ar rochtain a fháil ar chuid de mhargadh aonair an Aontais.

Is é Comhaontú Saorthrádála 1972 bunchloch an chaidrimh idir an tAontas agus an Eilvéis.

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá na rialacha tionscnaimh á rialú ag an gCoinbhinsiún Pan-Eora-Mheánmhara.

I 1999 síníodh seacht gcomhaontú earnála, ar a dtugtar ‘Déthaobhacha I’. Clúdaíonn siad

  • saorghluaiseacht daoine
  • bacainní trádála teicniúla
  • soláthar poiblí
  • talmhaíocht
  • aeriompar agus iompar de thalamh
  • taighde.

Le sraith eile comhaontuithe earnála a síníodh in 2004 (‘Déthaobhacha II’), cumhdaítear

  • táirgí talmhaíochta próiseáilte
  • staitisticí
  • calaois a chomhrac.

Tá níos mó ná 100 comhaontú déthaobhach ann idir an tAontas agus an Eilvéis, arna mbainistiú ag breis agus 20 comhchoiste.  Leis na comhaontuithe sin, cuirtear d’oibleagáid ar an Eilvéis seilbh a ghlacadh ar reachtaíocht ábhartha an Aontais sna hearnálacha a chumhdaítear.

Mar mhalairt ar a páirt-chomhtháthú i margadh aonair an AE, íocann an Eilvéis ranníocaíocht airgeadais le comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta i mBallstáit an AE a tháinig isteach tar éis 2004.

Comhaontuithe a bhaineann le trádáil idir an tAontas agus an Eilvéis

 

Faigh an ráta taraife is infheidhme do do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Is é an tAontas Eorpach príomh-chomhpháirtí trádála na hEilvéise, agus is í an Eilvéis an ceathrú comhpháirtí trádála is mó atá ag an Aontas.

Tuilleadh eolais faoin gcaidreamh trádála idir an tAontas agus an Eilvéis.

Roinn an leathanach seo: