An Eilvéis

Tá caidreamh eacnamaíoch agus trádála na hEilvéise leis an AE á rialú, den chuid is mó, le sraith comhaontuithe déthaobhacha inar aontaigh an Eilvéis gnéithe áirithe de reachtaíocht an Aontais a ghlacadh chuici féin mar mhalairt ar rochtain a fháil ar chuid de mhargadh aonair an Aontais.

Is é Comhaontú Saorthrádála 1972 bunchloch an chaidrimh idir an tAontas agus an Eilvéis.

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA)“atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá na rialacha tionscnaimh á rialú ag an gCoinbhinsiún Uile-Eora-Mheánmhara.

In 1999 síníodh seacht gcomhaontú earnála, ar a dtugtar ‘Dhéthaobhacha I’. Cumhdaítear leo

  • saorghluaiseacht daoine
  • bacainní trádála teicniúla
  • soláthar poiblí
  • talmhaíocht
  • aeriompar agus iompar ar tír
  • taighde.

Cumhdaítear le sraith eile de chomhaontuithe earnálacha a síníodh in 2004 (‘Díthaobhacha II’)

  • táirgí talmhaíochta próiseáilte
  • staitisticí
  • calaois a chomhrac.

Tá níos mó ná 100 comhaontú déthaobhach idir an tAontas agus an Eilvéis, arna mbainistiú ag os cionn 20 comhchoiste.  Leis na comhaontuithe, cuirtear d’oibleagáid ar an Eilvéis reachtaíocht ábhartha an Aontais a ghlacadh chuici féin sna hearnálacha a chumhdaítear.

Mar mhalairt ar a páirt-chomhtháthú i margadh aonair an Aontais Eorpaigh, íocann an Eilvéis ranníocaíocht airgeadais le comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta i mBallstáit an Aontais a tháinig isteach i ndiaidh 2004.

Comhaontuithe a bhaineann le trádáil idir an tAontas agus an Eilvéis

 

Faigh an ráta taraife is infheidhme maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Is é an tAontas príomh-chomhpháirtí trádála na hEilvéise, agus is í an Eilvéis an ceathrú comhpháirtí trádála is mó de chuid an Aontais.

Tuilleadh faoin gcaidreamh trádála idir an tAontas Eorpach agus an Eilvéis.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa