Ceisteanna Coitianta:

An gá do bhia a onnmhairítear chuig AE teacht ó bhunaíocht atá údaraithe ag an Aontas Eorpach?

I gcás bia de bhunadh ainmhíoch — yes, i bhformhór na gcásanna. Féach liosta na mbunaíochtaí formheasta.

I gcás bia nach de bhunadh ainmhíoch é – ní gá é sin a dhéanamh. I mórán cásanna, ní mór eolas a bheith ag an allmhaireoir ar an ngnólacht easpórtála agus ní mór glacadh leis mar sholáthróir bia isteach san Aontas.

Maidir le bia ina bhfuil plandaí nó táirgí plandaí a chumhdaítear faoi rialacha an Aontais maidir le sláinte plandaí — ní mór d’onnmhaireoirí deimhniú fíteashláintíochta a fháil arna eisiúint ag na húdaráis náisiúnta ina dtír féin.

 

Roinn an leathanach seo: