Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe

Tháinig an tAontas agus an Ríocht Aontaithe ar chomhaontú i bprionsabal maidir leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, a bhfuil feidhm shealadach aige amhail ón1 Eanáir 2021. Leis an gcomhaontú sin, cruthaítear limistéar saorthrádála uaillmhianach ina mbeidh na nithe seo a leanas:

  • gan taraifí ná cuótaí ar earraí arna dtrádáil, faoi réir cruthúnas iomchuí ar thionscnamh fabhrach a chur isteach
  • rochtain iomlán ar an margadh le haghaidh seirbhísí agus soláthar poiblí
  • forálacha daingne maidir le cothrom iomaíochta

Maidir le trádáil earraí idir an tAontas Eorpach agus Tuaisceart Éireann, tá feidhm ag an bPrótacal maidir le hÉirinn agus Tuaisceart Éireann atá sa Chomhaontú um Tharraingt Siar.

 

Trí Mo Chúntóir Trádála is féidir leat faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi na nósanna imeachta custaim, na rialacha tionscnaimh agus na ceanglais táirge is infheidhme maidir le do tháirgí ar an Ríocht Aontaithe agus ar mhargadh an Aontais.

 

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa