Ceanglais táirge

Cad iad na ceanglais nach mór do thíortha a chomhlíonadh chun a chinntiú go gcomhlíonann mo tháirge caighdeáin sábháilteachta, sláinte agus chomhshaoil?

Tagraíonn ceanglais táirge do choinníollacha fíor-riachtanacha nach mór do tháirgí a chomhlíonadh chun dul isteach i margadh amháin.

Sainíonn rialacha teicniúla na saintréithe ba cheart a bheith ag táirge, mar shampla, a bhaineann le

  • dearadh
  • lipéadú
  • marcáil
  • pacáistiú
  • feidhmiúlacht nó feidhmíocht

Tá rialacha sonracha i bhfeidhm lena áirithiú go gceapfar táirgí chun sláinte an duine, an tsábháilteacht nó an comhshaol a chosaint.

Is féidir le riachtanais táirge a chlúdach

  • an táirge féin — mar shampla, inadhainteacht, airíonna leictreacha nó sláinteachas
  • próiseas monaraíochta an táirge
  • feidhmíocht an táirge — mar shampla, a éifeachtúlacht fuinnimh

I bhformhór na gcásanna, sainítear le rialacháin na spriocanna inmhianaithe atá le baint amach, nó na guaiseacha a ndéileálfar leo, ach ní shonraítear réitigh theicniúla ann.

Tá éagsúlacht mhór idir riachtanais táirgí ó thír go tír agus ó bhloc trádála go bloc trádála. D’fhéadfadh sé a bheith costasach do thrádálaithe ceanglais éagsúla a chomhlíonadh i margaí éagsúla.

Laistigh de chomhaontuithe trádála an Aontais, is minic a dhéantar comhchuibhiú ar rialacha teicniúla agus ar rialacháin theicniúla agus bunaítear comhar idir socrú caighdeán, tástáil, deimhniú agus comhlachtaí creidiúnaithe ar an dá thaobh. Cuireann sé seo ar chumas gnólachtaí an táirge céanna, nó an táirge céanna le níos lú modhnuithe, a dhíol sa dá mhargadh. Tugann sé cumhacht freisin do chuideachtaí beaga, go háirithe micrifhiontair, dul in iomaíocht le cuideachtaí móra agus páirt a ghlacadh i slabhraí soláthair idirnáisiúnta agus sa ríomhthráchtáil.

 

I margadh an AE, tugann an comhartha CE le fios go gcomhlíonann táirge na ceanglais uile maidir le sábháilteacht, sláinte agus cosaint an chomhshaoil atá le díol ar fud an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE).

Mar sin, ní mór duit riachtanais táirge do gach réigiún a onnmhairíonn tú a sheiceáil.

Téigh go dtí mo Chúntóir Trádála agus cuardach táirge a sheoladh chun teacht ar na sonraí le haghaidh táirge ar leith.

Is féidir leat forléargas a fháil freisin ar riachtanais táirgí an Aontais i gcuid Mhargadh an Aontais Eorpaigh ar an suíomh gréasáin seo.

Roinn an leathanach seo: