Tuotevaatimukset

Mitä vaatimuksia maiden on täytettävä sen varmistamiseksi, että tuotteeni on turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimusten mukainen?

Tuotevaatimuksilla tarkoitetaan olennaisia edellytyksiä, jotka tuotteiden on täytettävä päästäkseen samoille markkinoille.

Teknisissä säännöissä määritellään erityisominaisuudet, jotka tuotteella olisi oltava, esimerkiksi seuraavat:

  • suunnittelu
  • merkinnät
  • merkintä
  • pakkaus
  • toimivuus tai suorituskyky

On olemassa erityiset säännöt, joilla varmistetaan, että tuotteet on suunniteltu ihmisten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelemiseksi.

Tuotevaatimukset voivat kattaa

  • itse tuote – esimerkiksi syttyvyys, sähköiset ominaisuudet tai hygienia
  • tuotteen valmistusprosessi
  • tuotteen suorituskyky – esimerkiksi sen energiatehokkuus

Useimmissa tapauksissa asetuksissa määritellään tavoitellut tavoitteet tai käsiteltävät vaarat, mutta niissä ei määritellä teknisiä ratkaisuja.

Tuotevaatimukset vaihtelevat huomattavasti maittain ja kaupparyhmittymästä kaupparyhmittymään. Elinkeinonharjoittajille voi olla kallista noudattaa erilaisia vaatimuksia eri markkinoilla.

EU:n kauppasopimuksissa tekniset säännöt ja määräykset yhdenmukaistetaan usein, ja molempien osapuolten standardointi-, testaus-, sertifiointi- ja akkreditointielimet tekevät yhteistyötä. Tämä mahdollistaa sen, että yritykset voivat myydä samalle tuotteelle tai samalle tuotteelle vähäisemmillä muutoksilla kummallekin markkinoille. Se antaa myös pienille yrityksille, erityisesti mikroyrityksille, mahdollisuuden kilpailla suurempien yritysten kanssa ja osallistua kansainvälisiin toimitusketjuihin ja sähköiseen kaupankäyntiin.

 

EU:n markkinoilla CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää kaikki turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset, jotka koskevat sen myyntiä koko Euroopan talousalueella (ETA).

Sen vuoksi sinun on tarkistettava kunkin vietävän alueen tuotevaatimukset.

Siirry Oma Trade Assistant —sivustolle ja käynnistä tuotehaku, jossa etsitään tietoja tietystä tuotteesta.

Yleiskatsaus EU:n tuotevaatimuksiin löytyy myös tämän verkkosivuston EU:n markkinoita käsittelevästä osiosta.

Jaa tämä sivu: