Tuotevaatimukset

Mitä vaatimuksia maiden on täytettävä sen varmistamiseksi, että tuotteeni täyttää turvallisuus-, terveys- ja ympäristönormit?

Tuotevaatimuksilla tarkoitetaan olennaisia edellytyksiä, jotka tuotteiden on täytettävä päästäkseen markkinoille.

Teknisissä säännöissä määritellään tuotteen erityisominaisuudet, jotka liittyvät esimerkiksi seuraaviin:

  • suunnittelu
  • merkinnät
  • merkinnät
  • pakkaus
  • toimivuus tai suorituskyky

Käytössä on erityiset säännöt, joilla varmistetaan, että tuotteet on suunniteltu ihmisten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelemiseksi.

Tuotevaatimukset voivat kattaa

  • itse tuote – esimerkiksi syttyvyys, sähköiset ominaisuudet tai hygienia
  • tuotteen valmistusprosessia
  • tuotteen suorituskyky – esimerkiksi sen energiatehokkuus

Useimmissa tapauksissa asetuksissa määritellään halutut tavoitteet tai käsiteltävät vaarat, mutta niissä ei täsmennetä teknisiä ratkaisuja.

Tuotevaatimukset vaihtelevat huomattavasti maittain ja kaupparyhmittäin. Elinkeinonharjoittajille voi olla kallista noudattaa erilaisia vaatimuksia eri markkinoilla.

EU:n kauppasopimuksissa teknisiä sääntöjä ja määräyksiä yhdenmukaistetaan usein, ja molempien osapuolten standardointi-, testaus-, sertifiointi- ja akkreditointielinten välillä tehdään yhteistyötä. Näin yritykset voivat myydä samaa tuotetta tai samaa tuotetta pienemmin muutoksin molemmille markkinoille. Se antaa myös pienille yrityksille, erityisesti mikroyrityksille, mahdollisuuden kilpailla suurempien yritysten kanssa ja osallistua kansainvälisiin toimitusketjuihin ja sähköiseen kaupankäyntiin.

 

EU:n markkinoilla CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää kaikki Euroopan talousalueella (ETA) myytävät turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.

Sen vuoksi sinun on tarkistettava jokaisen viemäsi alueen tuotevaatimukset.

Siirry Oma kauppa-avustaja -osioon ja käynnistä tuotehaku tietyn tuotteen tietojen hakemiseksi.

Tämän verkkosivuston EU:n markkinoita koskevassa osiossa on myös yleiskatsaus EU:n tuotevaatimuksiin.

Jaa tämä sivu: