Perustullit

Jos yrityksesi suunnittelee vientiä, tässä osiossa kerrotaan, mitä tuontitulleja ja muita kustannuksia sinulle voi aiheutua. Siinä ei anneta tuotekohtaisia tietoja. Tätä varten kannattaa käyttää tuotehakutoimintoa.

Kun tuotteella käydään kansainvälistä kauppaa, sovelletaan usein tullia tai tullitariffia.

Jos on kuitenkin olemassa erityisiä kauppajärjestelyjä (kuten vapaakauppasopimuksia tai GSP-järjestelmää), tulleja on toisinaan alemmat tai niitä ei ole lainkaan. Niitä kutsutaan etuustulleiksi.

On myös mahdollista, että tuotteeseenne sovelletaan polkumyynti-, tasoitus- tai suojatoimenpiteitä.

 

Sen selvittämiseksi, mitä näistä tulleista tai toimenpiteistä sovelletaan tavaraan, on ensin määritettävä oikea tariffi- tai tuotekoodi.

Sitovaa tariffitietoa (STT) koskevaa päätöstä voi hakea, jotta varmistetaan oikeusvarmuus siitä, että tavaraan sovelletaan oikeaa luokittelua.

Etuustullikiintiö

Tariffikiintiöissä tiettyjä tavaramääriä voidaan tuoda alennetulla tullilla tai tullitta tiettynä ajanjaksona. Tämä ei vaikuta myöskään voimassa oleviin polkumyyntitulleihin.

Tällaiset kiintiöt sisältyvät yleisesti maiden tai kaupparyhmittymien välisiin kauppasopimuksiin ja etuusjärjestelyihin. Lisätietoja tuotteen kiintiöistä on Markkinat -osiossa.

Kaupan alan avustajani antaa Teille yksityiskohtaista tietoa tuotteesi ja markkinoidenne tariffeista ja toimenpiteistä.

Jos kauppasopimuksissa määritellään tullien asteittainen poistaminen tietyiltä tuotelinjoilta, oma kauppa-avustajani voi auttaa sinua tunnistamaan tuotteesi tullien tulevan kehityksen. Voit tutustua myös suoraan kauppasopimuksen tullien poistamisaikatauluihin (EU:n tai kauppakumppanin osalta) (linkit oikeudellisiin teksteihin sisältyvät markkinoita koskevaan osioon).

Tullausarvo

Tullausarvolla tarkoitetaan rajalla saapuviksi ilmoitettujen tavaroiden taloudellisen arvon laskemista. Näiden tavaroiden arvon määrittämistä koskevien vakiosääntöjen laatiminen on erittäin tärkeää useista syistä.

Mikä tärkeintä, tullit (ja arvonlisävero) lasketaan prosenttiosuutena tavaran arvosta. Yrityksillä ja tulliviranomaisilla on oltava selkeät säännöt siitä, miten tavarat arvostetaan.

Kun tavaroiden arvo on määritetty, tullitariffi ja tavaran alkuperä voidaan ottaa huomioon laskettaessa tuotteesta kannettavaa kokonaistullia.

Lisätietoja tullausarvon laskemisesta EU:ssa on täällä.

Tullausarvon määrittämistä koskevat yhteiset säännöt ovat käytössä EU:ssa, mutta arvonmäärityskäytännöt voivat vaihdella maittain. EU:n kauppasopimukset sisältävät usein kaupan helpottamista koskevia periaatteita, ja niihin voi sisältyä yhdenmukaistaminen EU:n tullikoodeksin kanssa.

Jaa tämä sivu: