Osnovne carinske dajatve

Če vaša družba razmišlja o izvozu, vam ta oddelek pomaga ugotoviti, katere uvozne dajatve in druge stroške bi lahko imeli. Ne zagotavlja informacij o posameznih izdelkih. V ta namen uporabite funkcijo iskanja izdelkov.

Kadar se z izdelkom trguje na mednarodni ravni, se pogosto uporablja carinska dajatev ali carinska tarifa.

Kadar pa obstajajo posebni trgovinski režimi (kot so sporazumi o prosti trgovini ali GSP), so tarife včasih nižje ali pa jih sploh ni. Te se imenujejo preferencialne tarife.

Možno je tudi, da se bodo za vaš izdelek uporabljale protidampinške, izravnalne dajatve ali zaščitni ukrepi.

 

Da bi ugotovili, katere od teh dajatev ali ukrepov se uporabljajo za vaše blago, je treba najprej določiti pravilno tarifno oznako ali oznako izdelka.

Za zagotovitev pravne varnosti, da za vaše blago uporabljate pravilno uvrstitev, lahko zaprosite za odločbo o zavezujočih tarifnih informacijah (ZTI).

Preferencialne tarifne kvote

V okviru tarifnih kvot se lahko določene količine blaga v določenem časovnem okviru uvozijo po znižani stopnji dajatve ali stopnji dajatve nič. To ne vpliva tudi na veljavne protidampinške dajatve.

Takšne kvote se običajno nahajajo v trgovinskih sporazumih in preferencialnih dogovorih med državami ali trgovinskimi bloki. Za več podrobnosti o kvotah, ki veljajo za vaš izdelek, glej razdelek o trgih.

Moj trgovinski pomočnik vam posreduje podrobne informacije o tarifah in ukrepih, ki se uporabljajo za vaš izdelek in trg.

Če trgovinski sporazumi določajo postopno odpravo dajatev na določene linije izdelkov, vam lahko moj trgovinski pomočnik pomaga opredeliti prihodnji razvoj dajatev za vaš izdelek. Na voljo so tudi časovnice odprave tarif (za EU ali trgovinske partnerje) neposredno v trgovinskem sporazumu (povezave na pravna besedila so vključene v oddelek o trgih).

Carinsko vrednotenje

Carinsko vrednotenje se nanaša na izračun ekonomske vrednosti blaga, prijavljenega za vstop na meji. Standardni sklop pravil za določitev vrednosti tega blaga je zelo pomemben iz več razlogov.

Najpomembneje je, da se carinske dajatve (in DDV) izračunajo kot odstotek vrednosti blaga. Podjetja in carinski organi morajo imeti jasna pravila o tem, kako vrednotiti blago.

Ko se določi vrednost blaga, se lahko carinska tarifa in poreklo blaga upoštevata pri izračunu skupne carinske dajatve, ki jo je treba plačati za izdelek.

Več informacij o načinu izračuna carinske vrednosti v EU je na voljo tukaj.

Čeprav so v EU vzpostavljena skupna pravila za carinsko vrednotenje, se lahko prakse vrednotenja v posameznih državah razlikujejo. Trgovinski sporazumi EU pogosto vsebujejo načela olajševanja trgovine in lahko vključujejo uskladitev s carinskim zakonikom EU.

Deli to stran:

Hitre povezave