Storitve – statistika

Storitve v EU predstavljajo eno najbolj dinamično gospodarsko dejavnost, ki predstavlja približno 75 % BDP in zaposlovanja.

Storitve vključujejo najrazličnejše sektorje, med drugim promet, telekomunikacije, strokovne storitve, finančne storitve, poštne in kurirske storitve, maloprodajo in distribucijo, okoljske storitve in turizem.

EU je največja svetovna izvoznica in uvoznica storitev s približno 25 % svetovne trgovine s storitvami. Trgovina s storitvami predstavlja tretjino skupne skupne vrednosti EU trgovine z blagom in storitvami z dodatnimi storitvami, ki so vključene tudi v vrednost večine blaga.

Eurostat zagotavlja statistične podatke na sektorski ravni za naslednje glavne sektorje:

 • proizvodne storitve s fizičnimi vložki v lasti drugih
 • storitve vzdrževanja in popravil, ki niso vključene drugje
 • prevoz
 • potovanje
 • gradbeništvo
 • zavarovalne in pokojninske storitve
 • finančne storitve
 • dajatve za uporabo intelektualne lastnine, ki niso vključene drugje
 • telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve
 • druge poslovne storitve
 • osebne, kulturne in rekreacijske storitve
 • državno blago in storitve, ki niso vključeni drugje

Statistika o mednarodni trgovini s storitvami evidentira transakcije storitev, ki se opravijo.

 • med rezidenti držav članic EU
 • med rezidenti držav članic EU in rezidenti iz tretjih držav

Te statistike zagotavljajo denarne vrednosti po vrsti storitve in partnerski državi na podlagi transakcij, zabeleženih v plačilni bilanci države.

Deli to stran:

Hitre povezave