Storitve – statistika

V EU so storitve najbolj dinamična gospodarska dejavnost, ki predstavlja približno 75 % BDP in zaposlenosti.

Storitve vključujejo najrazličnejše sektorje, vključno s prometom, telekomunikacijami, poklicnimi storitvami, finančnimi storitvami, poštnimi in kurirskimi storitvami, maloprodajo in distribucijo, okoljskimi storitvami in turizmom.

EU je s približno 25 % svetovne trgovine s storitvami največja izvoznica in uvoznica storitev. Trgovina s storitvami predstavlja tudi tretjino skupne vrednosti trgovine z blagom in storitvami v EU, dodatne storitve pa so vključene tudi v vrednost večine blaga.

Eurostat zagotavlja statistične podatke na sektorski ravni za naslednje glavne sektorje

 • proizvodne storitve s fizičnimi vložki v lasti drugih
 • storitve vzdrževanja in popravil, ki niso zajete drugje
 • prevozu
 • potovanja
 • gradbeništvo
 • zavarovalniške in pokojninske storitve
 • finančne storitve
 • pristojbine za uporabo intelektualne lastnine, ki niso vključene drugje
 • telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve
 • druge poslovne storitve
 • osebne, kulturne in rekreacijske storitve
 • blago in storitve države, ki niso zajeti drugje

Statistični podatki o mednarodni trgovini s storitvami evidentirajo storitvene transakcije, do katerih pride

 • med prebivalci držav članic EU
 • med rezidenti držav članic EU in rezidenti iz držav nečlanic

Ti statistični podatki zagotavljajo denarne vrednosti po vrsti storitve in partnerski državi na podlagi transakcij, evidentiranih pod plačilno bilanco države.

 

Deli to stran:

Hitre povezave