Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. februarja 2019. Podjetja EU na Japonsko izvozijo že več kot 58 milijard EUR blaga in 28 milijard EUR storitev. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko zmanjšuje trgovinske ovire, s katerimi se srečujejo evropska podjetja pri izvozu na Japonsko, in jim tako pomaga izboljšati konkurenčnost na tem trgu.

Na kratko o sporazumu

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. februarja 2019.

Kakšne so koristi za vaše podjetje?

Trgovinski sporazum z Japonsko

 • odpravlja carine in druge trgovinske ovire ter podjetjem na obeh straneh olajšuje uvoz in izvoz.
 • zagotavlja odprtost trgov storitev, zlasti finančnih storitev, telekomunikacij in prometa;
 • zagotavlja nediskriminatorno obravnavo podjetij EU, ki delujejo na trgih javnih naročil
 • izboljšuje varstvo pravic intelektualne lastnine na Japonskem in zaščito visokokakovostnih evropskih kmetijskih proizvodov, t. i. geografskih označb
 • podjetjem na obeh straneh prihrani veliko denarja in časa pri dvostranskem trgovanju z blagom
 • zagotavlja okrepljeno podporo manjšim podjetjem, na katera trgovinske ovire nesorazmerno vplivajo

 

Japonska je že četrti največji trg EU za izvoz kmetijskih proizvodov. Izboljšal se bo dostop do trga za številne evropske proizvode, zlasti

Celotno besedilo trgovinskega sporazuma z Japonsko.

Tarife

Sporazum odpravlja veliko večino dajatev, ki jih plačujejo evropska in japonska podjetja.

Z začetkom veljavnosti sporazuma je bilo odpravljenih 99 % tarifnih postavk EU in 97 % japonskih tarifnih postavk. Glede še neodpravljenih tarif je bil dosežen dogovor o tarifnih kvotah ali tarifnih znižanjih.

Za preverjanje tarif za vaš izdelek morate poznati oznako izdelka, ki temelji na oznaki HS 2017 harmoniziranega sistema (HS) za evropske in japonske oznake.


Svojo kodo izdelka lahko poiščete s pomočjo Mojega pomočnika za trgovino

Preverite lahko tudi japonsko statistično oznako uvoza.

Sporazum odpira japonski trg za izvoz kmetijskih proizvodov EU, na primer

 • Sčasoma bodo odpravljene dajatve za številne sire, kot sta gauda in cheddar.
 • Dajatev prosta kvota je določena za sveže sire (kot sta Mozzarella in Feta).
 • Tarife za izvoz vina so prenehale veljati ob začetku veljavnosti
 • Za goveje meso bodo izvozniki iz EU imeli koristi od znižane tarife
 • Za svinjino ostajajo le nizke dajatve za izvoz svežega mesa na Japonsko, sporazum pa v celoti odpravlja dajatve na predelano meso.

Tarife za veliko večino izdelkov se odpravijo takoj po začetku veljavnosti sporazuma ali postopoma po časovnem razporedu odprave tarif.

Izhodišče za odpravo ali znižanje carin je „osnovna stopnja“, znižanja pa se pojavijo pri tej osnovni stopnji. Z oznako carinske tarife izdelka boste lahko našli znižanje, ki se uporablja za osnovno stopnjo vašega izdelka.

Razpored razreševanja v Tarifu

Če boste izvažali na Japonsko, boste morali preveriti japonski časovni razpored odprave tarif, če pa uvažate iz Japonske, boste morali preveriti časovni razpored odprave tarif EU.

Uvoz iz Japonske
Izvoz na Japonsko

Tarifne kvote

Tarifne kvote se uporabljajo tudi za nekatere izdelke. To so posebne količine blaga, ki bodo v določenem časovnem obdobju upravičene do preferencialne tarifne obravnave.

 • obstaja petindvajset japonskih agroživilskih proizvodov s tarifnimi kvotami.
 • tarifne kvote Japonske
 • Japonsko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (MKGP) zagotavlja informacije o zahtevku za tarifne kvote in dodelitvi za vsako tarifno postavko, kot so sladkor, pšenični proizvodi, mlečni proizvodi in druga živila (vključno s slaščicami in nekaterimi čokoladami) v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (Japonska).
 • Japonski pravosodni prevajalski sistem zagotavlja japonsko ministrstvo za pravosodje.
Mlečni proizvodi

Dodelitev tarifnih kvot in pobiranje dajatev se izvaja v okviru sodelovanja na področju kmetijstva in živinoreje (ALIC).

Uvoz določenih mlečnih proizvodov (npr. masla in sirotke) v okviru tarifne kvote je predmet državnega trgovinskega sistema.

Informacije, ki jih zagotovi MKGP
Informacije, ki jih je predložila družba Agriculture & Livestock Industries Corporation (ALIC)

Naslednje informacije se nanašajo predvsem na tarifne kvote STO, medtem ko so nekatere informacije pomembne za uvozne postopke v okviru SGP med EU in Japonsko.

Informativni listi Centra za industrijsko sodelovanje EU-Japonska (EU Business in Japan)
Morski proizvodi

Za nekatere morske proizvode veljajo uvozne kvote, uvozniki pa morajo vložiti zahtevek. To na primer velja za: Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. ali Merluccius spp.), Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. ali Engraulis spp.), Aji (Trachurus spp. ali Decapterus spp.) in Samma (Cololabis spp., ohlajeni, sveži, sveži, sveži, sveži

Zaščitni ukrepi

Trgovinski sporazum med EU in Japonsko določa tudi dvostranske zaščitne ukrepe. Namen „zaščitnega“ ukrepa (tj. začasno omejiti uvoz izdelka) je zaščititi določeno domačo industrijo pred povečanjem uvoza katerega koli izdelka, ki povzroča ali grozi, da bo povzročil resno škodo industriji. V tem sporazumu se kmetijski zaščitni ukrepi uporabljajo za zaščito določenih proizvodov pred takšnim porastom uvoza.

Proizvodi EU, za katere veljajo ti ukrepi, so:

 • govedina in svinjina (vključno s predelanim svinjskim mesom)
 • koncentrat beljakovin sirotke (WPC), sirotka v prahu
 • sveže pomaranče
 • dirkalni konji

Preverite seznam kmetijskih zaščitnih ukrepov.

 

Moj pomočnik za trgovino vam zagotavlja podrobne informacije o tarifah, ukrepih, ki se uporabljajo za vaš izdelek in trg, ter prikazuje časovne razporede odprave tarif za zadevne tarifne postavke.

Pravila o poreklu

Ta oddelek uvaja glavna pravila o poreklu in postopke v zvezi s poreklom iz trgovinskega sporazuma.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko najdete uvod v glavne pojme v rubriki „Blago“.

Pravila o poreklu

Za upravičenost do preferencialne stopnje mora vaš izdelek izpolnjevati nekatera pravila, ki dokazujejo njegovo poreklo.

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v poglavju 3 o pravilih o poreklu iz Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (UL L 330, 27.12.2018, str. 21).

Ali moj proizvod izvira iz EU ali Japonske?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali nične preferencialne tarife v skladu s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko, mora imeti poreklo iz EU ali Japonske.

Izdelek „izvira“ v EU ali na Japonskem, če je

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja (na primer nezadostna obdelava ali predelava, pravilo o nespreminjanju). Obstaja tudi nekaj dodatnih prilagodljivosti, ki vam bodo pomagale pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke (na primer tolerance ali kumulacija).

 

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti - vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve - proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom - na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki - zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo - takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem in kemičnem sektorju.

 

Posebna pravila za vaš izdelek so na voljo v rubriki My Trade Assistant.

Nasveti za skladnost s pravili za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost, ki vam bo pomagala pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Strpnost
 • pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za posamezni izdelek običajno prepoveduje, če njihova vrednost ne predstavlja več kot 10 % cene izdelka franko tovarna ali cene izdelka franko ladja.
 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za določene izdelke.
 • vendar in to je posebnost v sporazumu med EU in Japonsko, se to odstopanje lahko uporabi v primerih, ko teža materialov brez porekla presega prag teže, predviden v pravilih za določene izdelke, pod pogojem, da vrednost navedenih materialov ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna - nad to 10 % vrednosti morajo imeti navedeni materiali poreklo iz EU ali Japonske.
 • Posebna odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombe 6 do 8 Priloge 3-A Uvodne opombe pravil o poreklu za določene izdelke.
Kumulacija

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko določa dva načina kumulacije porekla

 • dvostranska kumulacija - materiali s poreklom iz Japonske se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka v EU
 • polna kumulacija - obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla v EU ali na Japonskem, se lahko šteje za izdelek s poreklom, da se pripomore k izpolnjevanju posebnega pravila za izdelek (z drugimi besedami se predelava, opravljena na Japonskem, lahko šteje za upravičene postopke v EU, ne glede na to, ali predelava zadostuje za dodelitev statusa blaga s poreklom samim materialom (in obratno)

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja o pravilih o poreklu, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o nespreminjanju.

Pravilo o nespreminjanju

Proizvode s poreklom je treba odpeljati iz EU na Japonsko (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Nekatere operacije se lahko izvedejo v tretji državi, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom, kot so:

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali kakršne koli dokumentacije za zagotovitev skladnosti s posebnimi domačimi zahtevami države uvoznice
 • izdelki za konzerviranje v dobrem stanju
 • skladiščenje
 • razdelitev pošiljk

Carinski organi lahko zahtevajo dokazila o skladnosti s pravilom, kot so:

 • pogodbene prevozne listine, kot so nakladnice
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi z blagom samim

Povračilo dajatev

V skladu s sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je mogoče dobiti povračilo dajatev, predhodno plačanih za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, izvoženega po preferencialni tarifi.

Postopki glede porekla

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki so določeni v oddelku B poglavja 3 Sporazuma o pravilih o poreklu. Pojasnjujejo na primer, kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Uvozniki lahko zahtevajo preferencialno tarifno obravnavo na podlagi

 • navedbo o poreklu, ki jo predloži izvoznik, ali
 • navedba o poreklu, ki temelji na „znanju uvoznika“

Več podrobnosti je na voljo na spletni strani:

Navedba o poreklu

Lastna izjava izvoznika

Izvozniki lahko sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Japonske, tako da predložijo navedbo o poreklu.

V EU je to mogoče doseči z

Na Japonskem jo lahko izvede

 • izvoznik z dodeljeno japonsko korporacijsko številko

Kaj mora vsebovati navedba o poreklu?

 • navedba o poreklu mora biti navedena na računu ali katerem koli trgovinskem dokumentu, ki opredeljuje izdelek.
 • Besedilo izjave o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU in japonskem jeziku ter je na voljo v Prilogi 3-D, država uvoznica pa ne sme zahtevati, da uvoznik predloži prevod izjave o poreklu.
 • Izvozniki morajo navesti merila o poreklu, ki jih uporabljajo v svoji navedbi o poreklu, z oznako (glej Prilogo 3-D).

Predložitev in veljavnost

Dodatna pojasnila vsebujejosmernice SGP med EU in Japonsko o navedbi porekla za več pošiljk identičnih izdelkov.

Znanje uvoznika
 • uvozniki lahko zahtevajo preferencialne tarife na podlagi lastnega poznavanja porekla uvoženih izdelkov - lahko temeljijo na spremnih dokumentih ali evidencah, ki jih predloži izvoznik ali proizvajalec izdelka in so v lasti uvoznika.Dodatne razlagevsebujejo smernice o sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko o znanju uvoznika.
 • ker uvoznik vlaga zahtevek na podlagi svojega znanja, se navedba o poreklu ne uporablja in nobenega izvoznika ali proizvajalca ni treba identificirati ali sprejeti ukrepov v zvezi s preferencialnim poreklom blaga v pogodbenici izvoznici.
 • uvozniku, ki uporablja „znanje uvoznika“, ni treba vnesti v podatkovno zbirko REX.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo, ali ima uvoženi izdelek dejansko poreklo ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznic
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi - obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni
 • organi pogodbenice uvoznice določijo poreklo in obvestijo organe pogodbenice uvoznice o rezultatih.

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila vključujejo tehnične predpise, standarde in postopke ugotavljanja skladnosti. Ta pravila opredeljujejo posebne tehnične značilnosti, ki bi jih moral imeti izdelek, kot so zasnova, označevanje, embalaža, funkcionalnost ali zmogljivost, in so pomembni, ker zagotavljajo doseganje pomembnih ciljev javne politike, kot sta varovanje zdravja ljudi ali varnost okolja.

Te zahteve so lahko povezane z vprašanji, kot so:

 • Tehnična pravila in zahteve
 • Zdravstvena in varnostna pravila in zahteve, SPS
 • Okoljske predpise, ki se uporabljajo za uvoženo blago.

Upoštevati morate ta pravila, da bo mogoče oceniti, ali so vaši izdelki skladni s potrebnimi tehničnimi standardi.

Če želite izvedeti več o pravilih in zahtevah, ki veljajo za vaš izdelek, pojdite na moj pomočnik za trgovino in vpišite ime ali kodo izdelka.

Zahteve za zdravje ljudi, živali in rastlin

Sanitarni in fitosanitarni ukrepi (npr. zakoni, predpisi, standardi) so ukrepi za zaščito ljudi, živali in rastlin pred boleznimi, škodljivimi organizmi ali kontaminanti.

Zagotavljajo, da so živila, ki so dana na trg, vključno z uvozom iz držav zunaj EU, varna za potrošnike.

Več informacij o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih med EU in Japonsko je na voljo tukaj.

Japonska ima, tako kot EU, nekatere najvišje standarde za varnost hrane na svetu. Japonska na primer v proizvodnji govedine ne dovoljuje uporabe rastnih hormonov in predpisi o GSO so za japonske potrošnike zelo pomembni.

Vsi proizvodi, uvoženi iz Japonske, morajo biti skladni s standardi EU. To vključuje prepoved hormonsko obdelanega govejega mesa v EU in njena pravila o uporabi antibiotikov.

Poleg tega mora ves uvoz proizvodov živalskega izvora iz Japonske v EU spremljati veterinarsko spričevalo.

Tako spričevalo lahko izda samo pristojni organ na Japonskem, ki ga je Komisija uradno priznala, da lahko izdaja potrdila o skladnosti z uvoznimi zahtevami EU.

Trgovinski sporazum pomaga zagotoviti, da vaši proizvodi ne bodo ovirali vstopa na japonski trg zaradi neupravičenih sanitarnih in fitosanitarnih trgovinskih ovir, ter pomaga racionalizirati in pospešiti postopke za odobritev vašega izvoza hrane na Japonsko.

Če uvažate iz Japonske v EU, boste izvedeli več o sanitarnih in fitosanitarnih zahtevah.

 

Posebna pravila in zahteve za vaš izdelek poiščite v rubriki My Trade Assistant.

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnična pravila pomembna, lahko včasih ovirajo mednarodno trgovino in so zato lahko znatno breme za vas kot izvoznika.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki vaše podjetje upočasnjuje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko poveste.

 • s spletnim obrazcem sporočite, kako ustavite izvoz na Japonsko, EU pa bo analizirala vaše stanje in ustrezno ukrepala

Pišite nam

Dokumenti in postopki za carinjenje

Carinjenje običajno vključuje kontrole nad

 • dajatve, ki jih je treba plačati

 • pravilen opis blaga, njegovo poreklo in vrednost

 • zaščitni in varnostni ukrepi (tihotapljenje, droge, cigarete, orožje, ponarejeni izdelki, boj proti terorizmu)

 • skladnost s posebno zakonodajo, kot so okoljska zakonodaja, zdravstvene zahteve, veterinarski in fitosanitarni predpisi ter predpisi o kakovosti

Sporazum med EU in Japonsko zagotavlja učinkovitejše carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Dokumenti

Na voljo so podrobne smernice po korakih, v katerih so opisane različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov.

Glede na izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere spodaj navedene elemente.

 • Trgovski račun (navedite posebne zahteve glede oblike in vsebine v rubriki My Trade Assistant)

 • seznam pakiranja

 • Uvozna dovoljenja za nekatero blago

 • Potrdila, iz katerih je razvidno, da je izdelek skladen z obveznimi predpisi o proizvodih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje

 • Dokazilo o poreklu izjava o poreklu

Zaradi večje gotovosti boste morda želeli zaprositi za zavezujoče tarifne informacije in/ali zavezujoče informacije o poreklu.

 

Podrobnejše informacije o dokumentih, ki jih morate predložiti za carinjenje vašega izdelka, pojdite na My Trade Assistant.

Postopki

Za opis, kako dokazati poreklo vaših izdelkov, da bi zahtevali preferencialno tarifo, in pravil v zvezi s preverjanjem porekla s strani carinskih organov, glej oddelek o pravilih o poreklu blaga zgoraj.

Informacije o carinskem postopku za uvoz in izvoz na splošno so na voljo na spletišču GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko zagotavlja okrepljeno varstvo pravic intelektualne lastnine za evropska podjetja, ki izvažajo inovativne, umetniške, posebne in visokokakovostne izdelke na Japonsko. Zaveze so okrepljene in vključujejo določbe o varovanju poslovnih skrivnosti, blagovnih znamk, avtorskih pravic, patentov, minimalnih skupnih pravilih za regulativno preverjanje varstva podatkov za farmacevtske izdelke in določbah o civilnem izvrševanju.

Sporazum priznava poseben status in zagotavlja zaščito več kot 200 evropskih kmetijskih proizvodov s posebnim evropskim geografskim poreklom, znanih kot geografske označbe, na japonskem trgu. Lastniki dvostransko dogovorjenih geografskih označb v kmetijskem in živilskem sektorju ter sektorju pijač so upravičeni do zaščite pred ponarejanjem.

Storitev

Sporazum podjetjem iz EU in Japonske olajšuje zagotavljanje storitev, zaposlenim v podjetjih pa omogoča večjo mobilnost pri opravljanju dela na kraju samem.

SGP vsebuje številne določbe, ki se horizontalno uporabljajo za vso trgovino s storitvami, kot je določba o ponovni potrditvi pravice pogodbenic do urejanja. Organi imajo še vedno pravico, da javne storitve ohranijo in vlade ne bodo prisilili k privatizaciji ali deregulaciji javnih storitev, na primer na področju zdravstva, izobraževanja in vode.

Sprejete so bile posebne zaveze v sektorjih, kot so:

 • poštne in kurirske storitve
 • telekomunikacije
 • pomorski prevoz
 • finančne storitve

Gibanje usposobljenega osebja (način IV)

Splošne informacije o vizumih
Omejitve poslovne dejavnosti ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov na Japonskem

V zvezi z nekaterimi storitvami je obseg poslovnih dejavnosti omejen tako, kot je določeno v Dodatku IV „Omejitve poslovnih dejavnosti ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov na Japonskem“ Priloge 8-B „Seznami za poglavje 8“ k Sporazumu.

Upravljanje človeških virov

Na Japonskem obstajajo številni zakoni, ki se nanašajo na delo in varstvo delavcev.Ta delovna zakonodaja se načeloma uporablja za vse zaposlitve na Japonskem, ne glede na to, ali je delodajalec japonska ali tuja ali je družba tuja ali registrirana na Japonskem.Uredba za te zakone se uporablja tudi za tuje delavce na Japonskem, če tuji delavci ustrezajo opredelitvi delavcev v skladu s temi zakoni.

Splošne informacije o splošnem sistemu delovnega prava na Japonskem v zvezi z upravljanjem človeških virov so na voljo na spletnih straneh, navedenih v naslednjih poglavjih.

Splošne informacije o upravljanju človeških virov
Pravila, ki jih je treba navesti v primeru tuje zaposlitve
Informacije o glavnih predpisih o delovnih mestih
 • Informacije o zakonu, ki določa osnovni standard zdravja in varnosti delavcev na delovnem mestu: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (angleščina in japonščina). Vendar upoštevajte, da prevod v angleščino ni vedno posodobljen. Najnovejše informacije so na voljo v japonskem besedilu.
 • Več o zakonu, ki določa osnovno obliko delovnih pogodb: Zakon o delovnih pogodbah (angleščina in japonščina). Vendar upoštevajte, da prevod v angleščino ni vedno posodobljen. Najnovejše informacije so na voljo v japonskem besedilu.
 • Več o zakonu, ki določa minimalne standarde za delovne pogoje: Zakon o delovnih standardih (angleščina in japonščina). Vendar upoštevajte, da prevod v angleščino ni vedno posodobljen. Najnovejše informacije so na voljo v japonskem besedilu.
 • Informacije o drugih zakonih in predpisih, povezanih z delom, ki jih zagotavlja Japonski inštitut za politiko in usposabljanje na področju dela: Delovni zakoni Japonske (angleščina in japonščina)

Telekomunikacijske in računalniške informacijske storitve

Na Japonskem:

 • Telekomunikacije so v zakonu o poslovanju na področju telekomunikacij široko opredeljene kot „prenos, prenašanje ali sprejemanje kod, zvoka ali slike po kablu, radiu ali kateri koli drugi elektromagnetni obliki“.
 • Telekomunikacijska storitev je opredeljena kot „posredovanje komunikacij drugih z uporabo telekomunikacijske zmogljivosti ali drugo ponujanje telekomunikacijskih sredstev za komunikacijo s strani drugih“ in
 • Telekomunikacijska dejavnost je nato opredeljena kot „podjetje, v katerem ponudnik storitev zagotavlja telekomunikacijske storitve, da bi zadovoljil potrebe drugih, razen zagotavljanja storitev radiodifuzije v skladu z Zakonom o radiodifuziji“.

V nadaljevanju so navedeni primeri telekomunikacijskih podjetij (kot so navedena v Priročniku za vstop na trg japonskih telekomunikacijskih dejavnosti — na voljo samo v japonščini), ki na splošno spadajo v opredelitev „telekomunikacijske dejavnosti“ in jih je zato treba priglasiti ali registrirati.

 • storitve preusmerjanja telefonov
 • samodejni nadomestni sprejem telefonskih klicev itd. (storitev, pri kateri ponudnik storitev sprejema telefonske klice, fakse itd., naslovljen na uporabnike v telekomunikacijski infrastrukturi ponudnika (npr. strežnik), nato pa vsebino teh klicev ali faksov sporoči uporabnikom brez vsebinskih sprememb, vendar s spremembo formata ali medija)
 • posredništvo pri vsebini
 • posredovanje elektronskih biltenov
 • internetne storitve, ki jih za prebivalce kondominijev ali pisarn zagotavljajo družbe za upravljanje stavb
 • najem strežnikov in storitev gostovanja (storitev posojanja delov strežnikov in funkcij strežnikov)
 • posredovanje sporočil med uporabniki, vključno s tistimi, ki se zagotavljajo kot del storitve
 • zaprte klepetalnice (stolnice, ki so bile vzpostavljene na spletnem mestu, ki uporabnike, ki so dostopali do spletišča, povezujejo z neopredeljenimi osebami in intermediati zaprtih pogovorov med njimi)
 • spletna spletišča za zmenke
 • telekomunikacijske storitve, kombinirane z opremo za najem, kot so mobilni telefoni in usmerjevalniki Wi-Fi
 • Operaterji navideznega mobilnega omrežja
 • Operaterji fiksnih virtualnih omrežij (FVNO)
 • posojanje kanala (storitev, pri kateri monter telekomunikacijske opreme deli frekvenčni pas in del tega posodi drugim podjetjem)
 • preračun (storitev, pri kateri serviserji kupijo telekomunikacijske storitve od telekomunikacijskih operaterjev po količinskem popustu in jih po popustu prodajo uporabnikom)
 • storitve elektronske pošte z uporabo strežnikov zunaj Japonske
 • upravljanje omrežja med povezanimi družbami
 • upravljanje voščilnic na spletnih straneh
 • storitve posredovanja elektronskih pooblastil
 • storitve reševanja domenskih imen (storitev, pri kateri ponudnik storitev identificira naslov IP, ki ustreza domenskemu imenu, za katerega obstaja poizvedba)
 • Dodatne podrobnosti, vključno z obrazložitvami razlogov, zakaj bi se ti primeri podjetij šteli za „telekomunikacijske storitve“ in bi jih bilo treba priglasiti ali registrirati, so na voljo v zgoraj navedenem priročniku.]
Vstop na japonski trg
 • Ministrstvo za notranje zadeve in komunikacije: Priročnik za vstop na trg japonskih telekomunikacijskih dejavnosti, junij 2016 (angleščina). Prosimo, upoštevajte, da angleška različica morda ni posodobljena. Poleg tega so dodatna gradiva (med drugim vključno s primeri primerov, v katerih je navedeno, ali se obveznost priglasitve uporablja za določena podjetja) na voljo le v japonski različici iz maja 2019 in v dodatku iz oktobra 2019.
 • Na voljo so tudi naslednji priročniki in smernice:
  • Priročnik za vstop na trg v splošno dejavnost kabelskega oddajanja (angleščina);
  • Priročnik za gradnjo omrežij s strani telekomunikacijskih prevoznikov (angleščina); ter
  • Guidelines for Use of Polles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owned by Public Utilities (Smernice za uporabo Poljakov, Duktov, objektov in podobnih naprav v lasti javnih gospodarskih služb) (angleščina).
Strožji predpisi, ki se uporabljajo za tuje naložbe v sektorju IT
 • METI: Dodajanje podjetij, ki se zahtevajo za predložitev predhodnega obvestila v zvezi z neposrednimi tujimi naložbamiitd. (angleščina) - podjetja, povezana z informacijsko tehnologijo, so bila dodana industrijam, za katere velja zahteva po predhodni priglasitvi v zvezi z vhodnimi neposrednimi naložbami.Javna obvestila v zvezi s to revizijo so:
  • (A) Javno obvestilo o delnih revizijah javnega obvestila št. 1 iz leta 2014 (Japonska), v skladu s katerim minister za finance in pristojni minister za podjetništvo v skladu s členom 3(4) Odredbe o notranjih neposrednih naložbah itd. (javno obvestilo št. 1 vladne službe, ministrstva za finance, ministrstva za notranje zadeve in komunikacije, ministrstva za finance, ministrstva za šolstvo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo in promet, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, kmetijstvo in promet 2019), ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, kmetijstvo, kmetijstvo in promet, ministrstva za okolje, kmetijstvo in promet 2019 ter
  • (b) Javno obvestilo o delnih revizijah javnega obvestila št. 3 iz leta 2017 (Japonska), v skladu s katerim minister za finance in pristojni minister za poslovanje v skladu s členom 3(1) in členom 4(3) Odredbe o notranjih neposrednih naložbah itd. (javno obvestilo št. 2 vladnega urada, Ministrstva za notranje zadeve in komunikacije, ministra za finance, ministrstva za finance, ministrstva za okolje, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo in turizem, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo in promet, ministrstva za kmetijstvo in turizem, ministrstva za kmetijstvo in turizem, ministrstva za kmetijstvo, kmetijstvo in turizem, maj 2019)

Javna naročila

Nacionalne, regionalne in občinske vlade na Japonskem in v EU vsako leto od zasebnih podjetij kupijo ali naročijo blago in storitve v vrednosti več milijard evrov. Izdajajo javna naročila ali razpise, za katera se nato podjetja potegujejo.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu razširja dostop do javnih naročil in odpira nove trge za podjetja obeh strani.

EU in Japonska sta se dogovorili o pravilih, ki

 • prepoved nepoštene diskriminacije ponudnikov z druge strani s strani ene strani

 • povečanje preglednosti pri razpisih za javna naročila, da se zagotovi, da se podjetja zavedajo priložnosti na obeh straneh

 • čim bolj povečati priložnosti za podjetja EU za sodelovanje na javnih razpisih na Japonskem na vseh ravneh upravljanja - nacionalni, regionalni in občinski

Večji dostop podjetij EU do javnih naročil na Japonskem zajema sektorje, kot so:

 • železnice

 • bolnišnice

 • akademske ustanove

 • distribucija električne energije

Več informacij

Naložbe

Sporazum spodbuja naložbe med EU in Japonsko ter ponovno potrjuje pravico vsake pogodbenice do urejanja legitimnih ciljev politike, dogovorjenih na neizčrpnem seznamu. Trenutno potekajo dvostranska pogajanja za sklenitev morebitnega sporazuma o zaščiti naložb.

Informacije v zvezi z določbami o čezmejni trgovini s storitvami in liberalizaciji naložb

V zvezi s čezmejno trgovino s storitvami in liberalizacijo naložb je bil v sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko sprejet sistem negativnega seznama, v katerem so navedeni obstoječi in prihodnji neskladni ukrepi, ki jih je treba ohraniti, hkrati pa načeloma liberalizirati vso čezmejno trgovino s storitvami in naložbena področja.

V zvezi z zavezami za čezmejno trgovino s storitvami glej oddelek C poglavja 8 Sporazuma.

Za liberalizacijo naložb glej oddelek B poglavja 8 Sporazuma.

V zvezi s pridržki glede obstoječih ukrepov Evropske unije in Japonske glej seznam Evropske unije in Japonske iz Priloge I k Prilogi 8-B k Sporazumu, ki je na voljo na naslednjih povezavah:

V zvezi s pridržki glede prihodnjih ukrepov Evropske unije in Japonske glej seznam Evropske unije in Japonske iz Priloge II k Prilogi 8-B, ki je na voljo na naslednjih povezavah:

Sporazum določa nekatere obveznosti glede vstopa in začasnega bivanja fizičnih oseb v oddelku D poglavja 8.

Seznam Evropske unije in Japonske v Prilogi III k Prilogi 8-B določa nekatere pridržke in dodatne določbe v zvezi s poslovnimi obiskovalci za namene ustanavljanja, premeščenimi znotraj podjetja, vlagatelji in kratkotrajnimi poslovnimi obiskovalci.Priloga III k Prilogi 8-B je na voljo na naslednjih povezavah:

Nekateri pridržki, omejitve in nadaljnje določbe glede ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov so predpisani na seznamu Evropske unije in Japonske v Prilogi IV k Prilogi 8-B. Priloga IV k Prilogi 8-B je na voljo na naslednjih povezavah:

Priloga 8-C določa dogovor o gibanju fizičnih oseb iz poslovnih razlogov, vključno z določbami o ukrepih, ki jih morata sprejeti ali si prizadevati Evropska unija in/ali Japonska za olajšanje in pospešitev postopkov v zvezi z vstopom in začasnim bivanjem fizičnih oseb druge pogodbenice iz poslovnih razlogov.

Pojasnilo o pomenu vloge trgovalnih podjetij

Trgovinska podjetja imajo pomembno vlogo pri prodaji uvoženega blaga na Japonskem.Trgovska podjetja delujejo kot povezave med tujimi proizvajalci in japonskimi kupci (ter tudi med tujimi kupci in japonskimi proizvajalci).Vloga trgovskih podjetij med drugim vključuje ugotavljanje povpraševanja, pomoč pri pogajanjih med proizvajalci in kupci ter dokončanje uvoznih/izvoznih postopkov.Z vidika japonskih kupcev ali proizvajalcev trgovinska podjetja pomagajo pri dokončanju transakcij, ki vključujejo tuje proizvajalce ali kupce, odpravljajo potrebo po skrbi glede jezikovnih ovir, razumevanju tuje zakonodaje ali nihanju menjalnih tečajev.Z vidika podjetij iz EU lahko trgovinska podjetja zagotovijo pomoč pri prepoznavanju povpraševanja in/ali lokalnih partnerjev na Japonskem.Trgovska podjetja so razdeljena na splošna trgovinska podjetja, ki se ukvarjajo s skoraj vsemi dejavnostmi, in specializirana trgovska podjetja, ki se ukvarjajo samo s posebnimi proizvodi (npr. jeklenimi izdelki, živilskimi proizvodi itd.).

Kako začeti poslovati na Japonskem

Pregled ustanavljanja podjetij na Japonskem
Zahtevani obrazci

Omejitve neposrednih tujih naložb na Japonsko v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju in zunanji trgovini

Pregled postopkov v okviru Zakona o deviznem poslovanju in zunanji trgovini

 

V skladu s členom 26(1) Zakona o deviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju (v nadaljnjem besedilu: FEFTA) „tuji vlagatelj“ pomeni katero koli od naslednjih oseb, ki izvaja neposredne tuje naložbe itd., navedene v postavkah člena 26(2) FEFTA, ali določeno pridobitev, opredeljeno v členu 26(3) FEFTA:

(I) posameznik, ki ni rezident Japonske;

(II) subjekt, ustanovljen v skladu s tujim pravom ali ki ima glavno pisarno v tuji državi;

(III) japonsko družbo, v kateri vsota glasovalnih pravic, ki jih imajo neposredno ali posredno prek predpisane družbe osebe, navedene pod (i) in/ali (ii) zgoraj, znaša 50 % ali več skupnih glasovalnih pravic; ali

(IV) japonski subjekt, v katerem osebe iz točke (i) predstavljajo večino vseh uradnikov družbe ali večino uradnikov, ki so pooblaščeni za zastopanje.

Industrije, v katerih se zahtevajo predhodna obvestila

(a) Javno obvestilo o delni reviziji javnega obvestila št. 1 iz leta 2014 (Japonska), v skladu s katerim minister za finance in minister, pristojen za podjetništvo, določita vrste podjetij v skladu s členom 3(4) Odredbe o neposrednih naložbah itd. (Javno obvestilo št. 1 vladnega urada, ministrstva za finance, ministrstva za notranje zadeve in komunikacije, ministra za finance, Ministrstva za izobraževanje, kulturo, šport, znanost in tehnologijo, ministrstva za zdravje, delo in tehnologijo, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in infrastrukturo, ministrstva za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo in turizem, maj 2019

(b) Javno obvestilo o delnih revizijah javnega obvestila št. 3 iz leta 2017 (Japonska), v skladu s katerim minister za finance in minister, pristojen za podjetništvo, določita vrste podjetij v skladu s členom 3(1) in členom 4(3) Odredbe o neposrednih naložbah itd. (javno obvestilo št. 2 vladnega urada, ministrstva za finance, ministrstva za notranje zadeve in komunikacije, ministra za finance, Ministrstva za izobraževanje, kulturo, šport, gozdarstvo in tehnologijo, ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo in kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo in promet, ministrstva za izobraževanje, kulturo, znanost in tehnologijo, maj 2019).

Obrazci za priglasitev

Pravilni obrazec, ki ga je treba uporabiti, je odvisen od naložbenih sredstev.

Državne spodbude za spodbujanje neposrednih tujih naložb na Japonsko

Institucije za preiskave & posvetovanje

Urad Invest Japan
 • Vsako od zadevnih ministrstev in agencij ima urad Invest Japan (angleščina), ki se odziva na naslednje ukrepe potencialnih vlagateljev:
 • zahteve po informacijah o naložbah in prijavah za naložbene priložnosti; ter
 • pritožbe glede obdelave naprednega sistema obveščanja, t. i. sistema „brez ukrepanja“ in naložb.
 • Obrazce za poizvedbo v angleščini, s katerimi se lahko obrnete na Urad Invest Japan v vsakem ustreznem ministrstvu/agenciji, zagotovi JETRO: Invest JAPAN Offices: Kontaktni podatki (angleščina)
 • Center „vse na enem mestu“ za tuje vlagatelje, ki nameravajo ustanoviti ali razširiti svojo poslovno bazo na Japonskem, zagotavlja JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (angleščina)
Vlagaj Japonski javljena telefonska številka
Druge uporabne povezave

MSP in EU-Japonska

Sporazum med EU in Japonsko vsebuje posebno poglavje o malih in srednjih podjetjih (MSP), v katerem je določeno, da pogodbenici zagotovita informacije o medsebojnem dostopu do trga.

Spletišče EU za podporo MSP EU pri izvozu na Japonsko

Japonska spletna stran za podporo MSP iz EU pri izvozu na Japonsko

To spletišče, namenjeno evropskim MSP, vsebuje povezave do organov o posebnih trgovinskih vprašanjih in podatkovno zbirko, ki omogoča iskanje po oznakah carinske tarife, da se pridobijo informacije o dostopu do trga za japonski trg.

Povezave in kontakti

Spletišče GD za trgovino

Center za industrijsko sodelovanje EU-Japonska

Delegacija Evropske unije na Japonskem

Zadevno besedilo v celoti

Deli to stran:

Hitre povezave