Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. februarja 2019. Podjetja EU na Japonsko vsako leto izvozijo že več kot 58 milijard EUR blaga in 28 milijard EUR storitev. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko zmanjšuje trgovinske ovire, s katerimi se srečujejo evropska podjetja pri izvozu na Japonsko, in jim pomaga, da bolje konkurirajo na tem trgu.

Dogovor na kratko

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. februarja 2019.

Kakšne so koristi za vaše podjetje?

Trgovinski sporazum z Japonsko

 • odpravlja tarife in druge trgovinske ovire ter podjetjem na obeh straneh olajšuje uvoz in izvoz
 • zagotavlja odprtost trgov storitev, zlasti finančnih storitev, telekomunikacij in prometa
 • zagotavlja nediskriminatorno obravnavo podjetij EU, ki delujejo na trgih javnih naročil
 • izboljšuje varstvo pravic intelektualne lastnine na Japonskem in zaščito visokokakovostnih evropskih kmetijskih proizvodov, t. i. geografskih označb.
 • podjetjem obeh strani prihrani znatna denarna sredstva in čas, ko dvostransko trgujejo z blagom
 • zagotavlja okrepljeno podporo manjšim podjetjem, ki so nesorazmerno prizadeta zaradi trgovinskih ovir.

 

Japonska je že četrti največji trg EU za izvoz kmetijskih proizvodov. Izboljšal se bo dostop do trga za številne evropske proizvode, zlasti

Preberite celotno besedilo trgovinskega sporazuma z Japonsko.

Tarife

Sporazum odpravlja veliko večino dajatev, ki jih plačujejo evropska in japonska podjetja.

Z začetkom veljavnosti sporazuma je bilo odpravljenih 99 % tarifnih postavk EU in 97 % japonskih tarifnih postavk. O tarifah, tarifnih kvotah ali tarifnih znižanjih, ki še niso bile odpravljene, je bil dosežen dogovor.

Za preverjanje tarif za vaš izdelek morate poznati oznako izdelka, ki temelji na oznaki HS 2017 harmoniziranega sistema, za evropske in japonske oznake.

Kodo izdelka lahko
najdete v Moj trgovinski pomočnik
.

Preverite lahko tudi statistično oznako Japonske za uvoz.

Sporazum odpira japonski trg za izvoz kmetijskih proizvodov iz EU, na primer 

 • dajatve za številne sire, kot sta gavda in cheddar, bodo sčasoma odpravljene.
 • za sveže sire (kot sta Mozzarella in Feta) se določi dajatev prosta kvota.
 • tarife za izvoz vina so ob začetku veljavnosti prenehale veljati
 • za goveje meso bodo izvozniki EU upravičeni do znižane tarife
 • za svinjino ostajajo nizke dajatve za izvoz svežega mesa na Japonsko, sporazum pa je v celoti odpravil dajatve na predelano meso.

Časovni razpored odprave tarif

Tarife za veliko večino izdelkov se bodisi odpravijo takoj ob začetku veljavnosti sporazuma bodisi postopoma po časovnem razporedu odprave tarif.

Izhodišče za odpravo ali znižanje carin je „osnovna stopnja“, znižanja pa se pojavijo na tej osnovni stopnji. Z oznako carinske tarife izdelka boste lahko našli znižanje, ki se uporablja za osnovno stopnjo vašega izdelka.

 • splošne opombe, ki vam pomagajo prebrati časovni razpored odprave tarif v EU in na Japonskem
Uvoz iz Japonske
Izvoz na Japonsko

Tarifne kvote

Tarifne kvote se uporabljajo tudi za nekatere izdelke. To so posebne količine blaga, ki bodo v določenem časovnem okviru upravičene do preferencialne tarifne obravnave.

 • obstaja petindvajset japonskih agroživilskih proizvodov s tarifnimi kvotami
 • tarifne kvote Japonske
 • Japonsko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (MKGP) zagotavlja informacije o uporabi in dodelitvi tarifnih kvot za vsako tarifno postavko, kot so sladkor, pšenični proizvodi, mlečni izdelki in druga živila (vključno s slaščicami in nekaterimi čokoladami) v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (Japonska).

Za mlečne proizvode dodelitev tarifnih kvot in pobiranje dajatev izvaja sodelovanje na področju kmetijstva in živinoreje (ALIC).

Za uvoz določenih mlečnih proizvodov (npr. masla in sirotke) v okviru tarifne kvote velja sistem državne trgovine.

Informativni listi Centra za industrijsko sodelovanje EU-Japonska (podjetja EU na Japonskem)

Za nekatere morske proizvode veljajo uvozne kvote, uvozniki pa morajo zanje zaprositi.

Več informacij o uporabi in dodelitvi tarifnih kvot na Japonskem.

Japonski podatkovni sistem za pravne prevode, ki ga je zagotovilo japonsko ministrstvo za pravosodje.

Zaščitni ukrepi

Trgovinski sporazum med EU in Japonsko določa tudi dvostranske zaščitne ukrepe. Cilj „zaščitnega“ ukrepa (tj. začasna omejitev uvoza izdelka) je zaščititi določeno domačo industrijo pred povečanjem uvoza katerega koli izdelka, ki povzroča ali grozi, da bo povzročil resno škodo industriji. V tem sporazumu se kmetijski zaščitni ukrepi uporabljajo za zaščito posebnih proizvodov pred takšnim porastom uvoza.

Proizvodi EU, za katere veljajo ti ukrepi, so:

 • govedina in svinjina (vključno s predelano svinjino)
 • koncentrat beljakovin sirotke (WPC), sirotka v prahu
 • sveže pomaranče
 • dirkalni konji

Preberite seznam kmetijskih zaščitnih ukrepov (stran 368).

Dodatne informacije o zaščitnih ukrepih za dirkalne konje

 

Moj trgovinski pomočnik vam posreduje podrobne informacije o tarifah, ukrepih, ki se uporabljajo za vaš izdelek in trg, ter prikazuje časovne razporede odprave tarif za zadevne tarifne postavke.

 

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko v razdelku „blago“ najdete uvod v glavne pojme.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v poglavju 3 o pravilih o poreklu Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (UL L 330, 27.12.2018, str. 21).

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Japonske?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v skladu s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko, mora imeti poreklo iz EU ali Japonske.

Izdelek „po poreklu“ v EU ali na Japonskem, če je

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja (na primer nezadostno obdelavo ali predelavo, pravilo o nespreminjanju). Obstajajo tudi nekatere dodatne prožnosti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke (na primer toleranca ali kumulacija).

 

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo o dodani vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni proces povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom – na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem oblačilnem in kemijskem sektorju.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Dovoljeno odstopanje
 • pravilo o toleranci proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za določen izdelek običajno prepoveduje, če njihova vrednost ne predstavlja več kot 10 % cene izdelka franko tovarna ali cene izdelka na prostem krovu.
 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • vendar, kar je posebnost sporazuma med EU in Japonsko, se to odstopanje lahko uporabi v primerih, ko teža materialov brez porekla presega prag teže, predviden v pravilih za posamezne izdelke, pod pogojem, da vrednost teh materialov ne presega 10 % cene končnega izdelka franko tovarna – nad to vrednostjo 10 % morajo biti navedeni materiali s poreklom iz EU ali Japonske.
 • posebna odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombe 6 do 8 Priloge 3-A Uvodne opombe k pravilom o poreklu za določene izdelke.
Kumulacija

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko določa dva načina kumulacije porekla

 • bilateralna kumulacija – materiali s poreklom iz Japonske se lahko štejejo za izdelke s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka v EU
 • polna kumulacija – obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla v EU ali na Japonskem, se lahko šteje za izdelek s poreklom, da se pripomore k skladnosti s pravilom za določen izdelek (z drugimi besedami se predelava, opravljena na Japonskem, lahko šteje za upravičene postopke v EU, ne glede na to, ali predelava zadostuje za dodelitev statusa blaga s poreklom samim materialom (in obratno)

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja o pravilih o poreklu, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o nespreminjanju.

Pravilo o nespreminjanju

Izdelke s poreklom je treba prepeljati iz EU na Japonsko (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Nekatere operacije se lahko izvedejo v tretji državi, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom, kot so:

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali kakršne koli dokumentacije za zagotovitev skladnosti s posebnimi domačimi zahtevami države uvoznice
 • ohranjanje izdelkov v dobrem stanju
 • skladiščenje
 • delitev pošiljk

Carinski organi lahko zahtevajo dokazila o skladnosti s pravilom, kot so:

 • pogodbeni prevozni dokumenti, kot so nakladnice
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi s samim blagom

Povračilo dajatev

V skladu s sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je mogoče dobiti nadomestilo za predhodno plačane dajatve za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi.

Postopki v zvezis poreklom

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke glede porekla. Postopki so določeni v oddelku B poglavja 3 o pravilih o poreklu sporazuma. Pojasnjujejo na primer, kako navesti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo 

Uvozniki lahko zahtevajo preferencialno tarifno obravnavo na podlagi

 • navedbo o poreklu, ki jo predloži izvoznik, ali
 • navedba o poreklu, ki temelji na „uvoznikovem vedenju“

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani

Navedba o poreklu

Lastna izjava izvoznika

Izvozniki lahko z navedbo o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Japonske.

V EU ga je mogoče doseči z:

 • izvoznik, registriran v sistemu registriranih izvoznikov (REX), in ista številka REX se lahko uporabita tudi za nekatere druge preferencialne trgovinske sporazume EU (na primer trgovinski sporazum EU s Kanado).
 • kateri koli izvoznik, če skupna vrednost pošiljke ne presega 6 000 EUR.

Na Japonskem ga lahko izvede:

 • izvoznik z dodeljeno japonsko poslovno številko

Kaj naj vsebuje navedba o poreklu?

 • navedba o poreklu bi morala biti navedena na računu ali katerem koli trgovinskem dokumentu za identifikacijo izdelka.
 • besedilo izjave o poreklu se lahko da v katerem koli uradnem jeziku EU in v japonščini ter je na voljo v Prilogi 3-D, država uvoznica ne sme zahtevati, da uvoznik predloži prevod navedbe o poreklu.
 • izvozniki morajo v svoji navedbi o poreklu navesti merila o poreklu z oznako (glej Prilogo 3-D).

Predložitev in veljavnost

 • navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila predložena.
 • običajno se navedba o poreklu uporablja za eno pošiljko, vendar lahko zajema tudi več pošiljk enakih izdelkov v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev. 

Smernice sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko o navedbi o poreklu za več pošiljk identičnih izdelkov vsebujejo dodatna pojasnila.

Poznavanje uvoznika
 • uvozniki lahko zahtevajo preferencialne tarife na podlagi lastnega poznavanja porekla uvoženih izdelkov – lahko temeljijo na spremnih dokumentih ali evidencah, ki jih predloži izvoznik ali proizvajalec izdelka in so v posesti uvoznika. Smernice sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko o znanju uvoznika zagotavljajo dodatna pojasnila
 • ker uvoznik uveljavlja zahtevek na podlagi lastnega znanja, se navedba o poreklu ne uporablja in nobenega izvoznika ali proizvajalca ni treba identificirati ali sprejeti kakršnih koli ukrepov v zvezi s preferencialnim poreklom blaga v pogodbenici izvoznici.
 • uvoznika, ki uporablja „uvoznikovo znanje“, ni treba registrirati v podatkovni zbirki REX.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznikov
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi – obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni
 • organi pogodbenice uvoznice določijo poreklo in obvestijo organe pogodbenice uvoznice o rezultatih

Zahteve za izdelke 

Tehnična pravila vključujejo tehnične predpise, standarde in postopke za ugotavljanje skladnosti. Ta pravila opredeljujejo posebne tehnične značilnosti, ki bi jih moral imeti vaš izdelek, kot so zasnova, označevanje, embalaža, funkcionalnost ali zmogljivost, in so pomembna, ker zagotavljajo doseganje pomembnih ciljev javne politike, kot sta varovanje zdravja ljudi ali varnost okolja.

Te zahteve so lahko povezane z vprašanji, kot so:

 • Tehnična pravila in zahteve
 • Zdravstveni in varnostni predpisi in zahteve, Sanitarni in fitosanitarni ukrepi
 • Okoljske predpise, ki se uporabljajo za uvoženo blago.

Upoštevati morate ta pravila, da se lahko oceni, ali so vaši izdelki skladni s potrebnimi tehničnimi standardi.

 

Če želite izvedeti več o pravilih in zahtevah, ki veljajo za vaš izdelek, pojdite na My Trade Assistant in vpišite ime ali kodo izdelka.

V spodnjih kategorijah izdelkov so na voljo podrobnejše podrobnosti o zahtevah za izdelek in ustrezne povezave.

Sanitarni in fitosanitarni ukrepi (npr. zakoni, predpisi, standardi) so ukrepi za zaščito ljudi, živali in rastlin pred boleznimi, škodljivci ali onesnaževali.

Zagotavljajo, da so živila, ki so dana na trg, vključno z uvozom iz držav zunaj EU, varna za potrošnike.

Več informacij o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih med EU in Japonsko je na voljo tukaj.

Japonska ima, tako kot EU, nekatere najvišje standarde za varnost hrane na svetu. Japonska na primer v proizvodnji govedine ne dovoljuje uporabe rastnih hormonov in predpisi o GSO so za japonske potrošnike zelo pomembni.

Vsi proizvodi, uvoženi iz Japonske, morajo biti skladni s standardi EU. To vključuje prepoved hormonsko obdelanega govejega mesa v EU in njena pravila o uporabi antibiotikov. 

Poleg tega mora biti vsakemu uvozu živalskih proizvodov iz Japonske v EU priloženo veterinarsko spričevalo. 

Tako spričevalo lahko izda samo pristojni organ na Japonskem, ki ga je Komisija uradno priznala, da lahko izdaja potrdila o skladnosti z uvoznimi zahtevami EU. 

Trgovinski sporazum pomaga zagotoviti, da vaši proizvodi ne bodo ovirali vstopa na japonski trg zaradi neupravičenih sanitarnih in fitosanitarnih trgovinskih ovir, ter prispeva k racionalizaciji in pospešitvi postopkov za odobritev vašega izvoza živil na Japonsko.

Če uvažate iz Japonske v EU, boste tukaj izvedeli več o sanitarnih in fitosanitarnih zahtevah.

 

Posebna pravila in zahteve za vaš izdelek najdete v Moji trgovinski pomočnik.

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnični predpisi pomembni, lahko včasih ovirajo mednarodno trgovino in lahko zato pomenijo veliko breme za vas kot izvoznika.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki upočasnjuje vaše podjetje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko poveste:
 • o tem, kako ustavite izvoz na Japonsko, poročate s spletnim obrazcem, EU pa bo analizirala vaše razmere in ustrezno ukrepala.

Stik z nami

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Carinjenje običajno vključuje kontrole

 • dajatve, ki jih je treba plačati
 • pravilen opis blaga, njegovo poreklo in vrednost
 • varnostni in varnostni ukrepi (tihotapljenje, droge, cigarete, orožje, ponarejeni izdelki, boj proti terorizmu)
 • skladnost s posebno zakonodajo, kot so okoljska zakonodaja, zdravstvene zahteve, veterinarski in fitosanitarni predpisi ter predpisi o kakovosti

Sporazum med EU in Japonsko zagotavlja učinkovitejše carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Čni dokumenti

Na voljo so podrobna navodila po korakih, v katerih so opisane različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov.

Glede na vaš izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere od spodnjih elementov.

 • trgovinski račun (posebne zahteve glede njegove oblike in vsebine najdem v mojem trgovinskem pomočniku)
 • Nakladnica ali letalski tovorni list
 • dobavnica, tovorni listi in potrdila o zavarovanju (v nekaterih primerih so potrebni)
 • uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • certifikati, ki dokazujejo skladnost izdelka z obveznimi predpisi o izdelkih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje
 • dokazilo o poreklu – izjava o poreklu

Zaradi večje gotovosti boste morda želeli vnaprej zaprositi za zavezujoče tarifne informacije in/ali zavezujoče informacije o poreklu.

 

Podrobnejše informacije o dokumentih, ki jih morate predložiti za carinjenje za svoj izdelek, najdete v Moji trgovinski pomočnik.

Japonska carina zagotavlja informacije o japonskih carinskih postopkih, vključno z zahtevanimi dokumenti

Japonska ima tudi devet različnih carinskih jurisdikcij in morda je vredno stopiti v stik s tistimi, ki so pomembni za vas, da bi bil carinski postopek za vaš izdelek bolj nemoten.

Postopkih

Za opis, kako dokazati poreklo vaših izdelkov, da bi zahtevali preferencialno tarifo, in pravil v zvezi s preverjanjem porekla s strani carinskih organov, glej oddelek o pravilih o poreklu zgoraj.

Splošne informacije o carinskih postopkih za uvoz in izvoz so na voljo na spletišču GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko zagotavlja okrepljeno varstvo pravic intelektualne lastnine za evropska podjetja, ki na Japonsko izvažajo inovativne, umetniške, razpoznavne in visokokakovostne proizvode. Zaveze so okrepljene in vključujejo določbe o varovanju poslovnih skrivnosti, blagovnih znamkah, zaščiti avtorskih pravic, patentih, minimalnih skupnih pravilih za regulativno varstvo podatkov iz preskusov za farmacevtske izdelke in določbah civilnega izvrševanja.

Sporazum priznava poseben status in na japonskem trgu zagotavlja zaščito več kot 200 evropskih kmetijskih proizvodov posebnega evropskega geografskega porekla, znanih kot geografske označbe. Imetniki dvostransko dogovorjenih geografskih označb v kmetijskem in živilskem sektorju ter sektorju pijač so zaščiteni pred ponarejanjem. Seznam zaščitenih geografskih označb v EU in na Japonskem je na voljo v Prilogi 14-B k SGP.

Patenti

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko potrjuje, da bosta pogodbenici sodelovali pri ohranjanju krepitve patentnega varstva.

V skladu s sporazumom sta se EU in Japonska zavezali, da bosta odobrili podaljšanje patentnega varstva farmacevtskih izdelkov in kmetijskih kemičnih proizvodov. Za več informacij o patentih na Japonskem, vključno s postopki prijave in preizkušanja, se obrnite na japonski patentni urad.

Druga vprašanja intelektualne lastnine

Japonski patentni urad zagotavlja preglede uporabnih modelov, modelov, blagovnih znamk in avtorskih pravic.

Ministrstvo za gospodarstvo nadalje pojasnjuje uveljavljanje vaših pravic intelektualne lastnine.

Storitev

Sporazum podjetjem iz EU in Japonske olajšuje zagotavljanje storitev, zaposlenim v podjetjih pa omogoča večjo mobilnost pri opravljanju njihovega dela na kraju samem.

Začasno premeščanje osebja družbe 

Priloga 8-C: Dogovor o gibanju fizičnih oseb iz poslovnih razlogov

Sporazum v oddelku D poglavja 8 določa nekatere obveznosti v zvezi z vstopom in začasnim bivanjem fizičnih oseb.

Seznam Evropske unije in seznama Japonske v Prilogi III k Prilogi 8-B predpisuje nekatere pridržke in nadaljnje določbe v zvezi s poslovnimi obiskovalci za namene ustanavljanja, osebami, premeščenimi znotraj podjetja, vlagatelji in kratkoročnimi poslovnimi obiskovalci. Priloga III k Prilogi 8-B je na voljo na naslednjih povezavah:

Nekateri pridržki, omejitve in nadaljnje določbe glede ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov so na seznamu Evropske unije in Japonske v Prilogi IV k Prilogi 8-B. Priloga IV k Prilogi 8-B je na voljo na naslednjih povezavah:

Sporazum o gospodarskem partnerstvu vsebuje številne določbe, ki se uporabljajo horizontalno za vso trgovino s storitvami, kot je določba za ponovno potrditev pravice pogodbenic do urejanja storitev. Sporazum o gospodarskem partnerstvu potrjuje pravico organov, da javne storitve ostanejo javne, in vlad ne bo prisilil v privatizacijo ali deregulacijo javnih storitev, kot so zdravstvo, izobraževanje in voda.

Posebne zaveze so bile dogovorjene v sektorjih, kot so:

 • poštne in kurirske storitve,
 • telekomunikacije
 • storitve pomorskega transporta
 • finančnih storitev

Glede zavez za čezmejno trgovino s storitvami glej oddelek C poglavja 8 Sporazuma.

Premiki usposobljenega osebja

Splošne informacije o vizumih
Omejitve poslovnih dejavnosti ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov na Japonskem

V zvezi z nekaterimi storitvami je obseg poslovnih dejavnosti omejen tako, kot je določeno v Dodatku IV „Omejitve poslovnih dejavnosti ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov na Japonskem“ Priloge 8-B „Seznami za poglavje 8“ k sporazumu.

Upravljanje človeških virov

Na Japonskem obstajajo številni delovni zakoni, ki se nanašajo na zaščito delavcev.  Ta delovna zakonodaja se načeloma uporablja za vse zaposlitve na Japonskem, ne glede na to, ali je delodajalec japonska ali tuja oziroma ali je družba tuja ali ustanovljena na Japonskem.  Uredba za te zakone se uporablja tudi za tuje delavce na Japonskem, če tuji delavci ustrezajo pravni opredelitvi delavcev v skladu s temi zakoni. 

Splošne informacije o splošnem sistemu delovnega prava na Japonskem v zvezi z upravljanjem človeških virov so na voljo na spletnih straneh, navedenih v naslednjih poglavjih:

Splošne informacije o upravljanju človeških virov
Pravila, ki jih je treba upoštevati v primeru zaposlitve v tujini
Informacije o glavnih delovnih predpisih

Telekomunikacijske in računalniške informacijske storitve

Na Japonskem

 • telekomunikacije so v zakonu o telekomunikacijah široko opredeljene kot „prenos, posredovanje ali sprejemanje kod, zvokov ali slik po kablu, radiu ali kateri koli drugi elektromagnetni obliki“.
 • telekomunikacijska storitev je opredeljena kot „posredovanje komunikacij drugih z uporabo telekomunikacijske infrastrukture ali drugačno ponujanje telekomunikacijske infrastrukture za komunikacije drugih“ in
 • telekomunikacijska dejavnost je nato opredeljena kot „posl, pri katerem ponudnik storitev zagotavlja telekomunikacijske storitve, da bi zadovoljil potrebe drugih, razen zagotavljanja radiodifuzijske hiše v skladu z Zakonom o radiodifuziji“.

Priročnik za vstop na trg za japonsko telekomunikacijsko dejavnost, ki je na voljo samo v japonščini in ki na splošno spada pod opredelitev „telekomunikacijske dejavnosti“ in zato zahteva priglasitev ali registracijo.

Vstop na japonski trg
 • Ministrstvo za notranje zadeve in komunikacije: Priročnik za vstop na trg japonskih telekomunikacijskih poslov, junij 2016 (angleščina). Upoštevajte, da angleška različica morda ni posodobljena. Poleg tega so dodatna gradiva (ki med drugim vključujejo primere, v katerih je navedeno, ali se zahteva glede priglasitve uporablja za določena podjetja) na voljo samo v japonski različici iz maja 2019 in njenem dodatku iz oktobra 2019.
 • Naslednji priročniki in smernice so na voljo tudi tukaj:
  • Priročnik za vstop na trg v splošni dejavnosti kabelske radiodifuzije (angleščina);
  • Priročnik za gradnjo omrežij s strani telekomunikacijskih prevoznikov (angleščina); in
  • Smernice za uporabo Poljakov, predelov, objektov in podobnih objektov v lasti javnih gospodarskih služb (angleščina).
Zaostritev predpisov, ki se uporabljajo za tuje naložbe v sektorju informacijske tehnologije

Vključitev podjetij, ki se zahtevajo za predložitev predhodnega obvestila o vhodnih neposrednih naložbah(METI, angleščina) – dejavnosti, povezane z informacijsko tehnologijo, so bile dodane industrijam, za katere velja zahteva po predhodnem obveščanju v zvezi z vhodnimi neposrednimi naložbami.

Javna naročila

Nacionalne, regionalne in občinske vlade na Japonskem in v EU vsako leto kupijo ali naročijo blago in storitve v vrednosti več milijard evrov od zasebnih podjetij. Izdajajo javna naročila ali razpise, za katera se nato podjetja potegujejo. 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu razširja dostop do javnih naročil in odpira nove trge za podjetja obeh strani.

EU in Japonska sta se dogovorili o pravilih, ki

 • prepoved nepoštene diskriminacije ponudnikov na eni strani na drugi strani
 • čim večja preglednost pri razpisih za javna naročila, da se zagotovi, da se podjetja zavedajo priložnosti na obeh straneh;
 • čim bolj povečati priložnosti za podjetja iz EU, da sodelujejo na javnih razpisih na Japonskem na vseh vladnih ravneh – nacionalni, regionalni in občinski

Večji dostop podjetij EU do javnih naročil na Japonskem zajema sektorje, kot so:

 • železnice
 • bolnišnice
 • akademske ustanove
 • distribucija električne energije

Več informacij

Naložbe

Sporazum spodbuja naložbe med EU in Japonsko ter potrjuje pravico vsake pogodbenice, da ureja legitimne cilje politike, dogovorjene na neizčrpnem seznamu. Trenutno potekajo dvostranska pogajanja za sklenitev morebitnega sporazuma o zaščiti naložb.

Kar zadeva čezmejno trgovino s storitvami in liberalizacijo naložb, je sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko sprejel sistem negativnega seznama, ki navaja obstoječe in prihodnje neskladne ukrepe, ki jih je treba pridržati, hkrati pa načeloma liberalizira vso čezmejno trgovino s storitvami in naložbe.

Glede zavez za liberalizacijo naložb glej oddelek B poglavja 8 Sporazuma

Glede pridržkov glede obstoječih ukrepov Evropske unije in Japonske glej seznam Evropske unije in Japonske iz Priloge I k Prilogi 8-B k Sporazumu, ki je na voljo na naslednjih povezavah:

Glede pridržkov glede prihodnjih ukrepov Evropske unije in Japonske glej seznam Evropske unije in Japonske iz Priloge II k Prilogi 8-B, ki je na voljo na naslednjih povezavah:

Glede gibanja vlagateljev za poslovne namene glej oddelek o storitvah zgoraj.

Kako ustanoviti podjetje na Japonskem

Pregled ustanovitve podjetja na Japonskem
Zahtevani obrazci

Omejitve neposrednih tujih naložb na Japonskem

Pregled postopkov v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju

Pregled Zakona o deviznem in zunanjetrgovinskem poslovanju ter sistema obveščanja (Japonščina)

Zakon odeviznem in zunanjetrgovinskem poslovanju (angleščina in japonščina). Vendar upoštevajte, da angleški prevod ni vedno posodobljen. Najnovejše informacije so na voljo v japonski različici.

 

Pojasnilo o področju uporabe Zakona o deviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju

V skladu s členom 26(1) Zakona o deviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju (FEFTA) „tuji vlagatelj“ pomeni katero koli od naslednjih oseb, ki izvajajo neposredne vhodne naložbe itd. iz točk člena 26(2) FEFTA ali določeno pridobitev, opredeljeno v členu 26(3) FEFTA:
(I) posameznik, ki ni rezident Japonske;
(II) subjekt, ustanovljen v skladu s tujim pravom ali ki ima glavni sedež v tuji državi;
japonsko družbo, v kateri je vsota glasovalnih pravic, ki jih imajo neposredno ali posredno prek predpisane družbe osebe iz točk (i) in/ali (ii) zgoraj, 50 % ali več vseh glasovalnih pravic; ali
(iv) japonski subjekt, v katerem osebe iz točke (i) predstavljajo večino vseh uradnikov družbe ali večino uradnikov, ki so pooblaščeni za zastopanje.

Dejavnosti, v katerih se zahtevajo predhodna obvestila
Obrazci za priglasitev

Pravilni obrazec, ki ga je treba uporabiti, je odvisen od naložbenih sredstev.

Vladne spodbude za spodbujanje neposrednih tujih naložb na Japonskem

Institucije za poizvedbe in posvetovanje

Urad Invest Japan

Vsako od zadevnih ministrstev in agencij ima urad Invest Japan (angleščina), ki se odziva na naslednje ukrepe potencialnih vlagateljev:

 • zahteve za informacije o naložbah in prijavi za naložbene priložnosti; in
 • pritožbe v zvezi z obdelavo naprednega sistema obveščanja, t. i. sistema „pisma o neukrepanju“, in naložb.
 • JETRO zagotavlja angleške obrazce za poizvedbo za vzpostavitev stika z uradom Invest Japan na vsakem ustreznem ministrstvu/agenciji: Investicijski uradi JAPAN: Kontaktni podatki (angleščina)
 • Center „vse na enem mestu“ za tuje vlagatelje, ki nameravajo ustanoviti ali razširiti svojo poslovno bazo na Japonskem, zagotavlja JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (angleščina)
Naložbe v japonsko telefonsko številko
Druge koristne povezave

MSP

Sporazum med EU in Japonsko vsebuje posebno poglavje o malih in srednjih podjetjih (MSP), v katerem je določeno, da pogodbenici zagotovita informacije o dostopu do trga druge pogodbenice.

Spletišče EU za podporo MSP EU, ki izvažajo na Japonsko

Japonsko spletišče za podporo MSP EU, ki izvažajo na Japonsko

To spletišče, namenjeno evropskim MSP, vključuje povezave do organov o posebnih trgovinskih vprašanjih in podatkovno zbirko, ki jo je mogoče iskati po carinskih tarifnih oznakah, da se pridobijo informacije o dostopu do trga za japonski trg.

Distribucijski kanal,

Vzpostavitev praktičnega distribucijskega kanala je ključnega pomena za to, da izdelek pridete na japonske police in trgovce na drobno. Zagotoviti je treba japonske nacionalne in lokalne distributerje, zlasti za premagovanje jezikovnih, tehničnih in logističnih ovir v trgovini.

Organizacija za industrijski uvoz in spodbujanje proizvodnje (Mipro), Center za industrijsko sodelovanje med EU in Japonsko, je dobra začetna kontaktna točka za vse proizvajalce EU.

Japonska zunanja trgovinska organizacija (JETRO) ima tudi platformo za usklajevanje mednarodnih poslov, kjer lahko japonski in tuji prodajalci in kupci objavljajo obvestila.

Pojasnilo o pomenu vloge trgovskih podjetij

Trgovinska podjetja imajo pomembno vlogo pri prodaji uvoženega blaga na Japonskem, ki deluje kot zveza med tujimi proizvajalci in japonskimi kupci, in obratno.

Vloga trgovskih podjetij med drugim vključuje:

 • opredelitev povpraševanja
 • pomoč pri pogajanjih med proizvajalci in kupci
 • dokončanje uvoznih/izvoznih postopkov. 

Trgovinska podjetja lahko zagotovijo pomoč pri prepoznavanju povpraševanja in/ali lokalnih partnerjev na Japonskem ter so lahko

 • splošna podjetja, ki trgujejo s skoraj nič
 • specializirana trgovska podjetja, ki se ukvarjajo samo s posebnimi proizvodi (npr. jeklenimi izdelki, živilskimi proizvodi itd.).

Povezave in kontakti

Spletišče GD za trgovino

Center za industrijsko sodelovanje EU-Japonska

Delegacija Evropske unije na Japonskem

Zadevno besedilo v celoti

Deli to stran:

Hitre povezave