Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. februarja 2019. Podjetja EU vsako leto na Japonsko že izvozijo več kot 58 milijard evrov blaga in 28 milijard evrov storitev. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko zmanjšuje trgovinske ovire, s katerimi se soočajo evropska podjetja pri izvozu na Japonsko, in jim pomaga, da na tem trgu bolje konkurirajo.

Sporazum na kratko

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. februarja 2019.

Kakšne so koristi za vaše podjetje?

Trgovinski sporazum z Japonsko

 • odpravlja tarife in druge trgovinske ovire ter podjetjem na obeh straneh olajšuje uvoz in izvoz
 • zagotavlja odprtost trgov storitev, zlasti finančnih storitev, telekomunikacij in transporta
 • zagotavlja nediskriminatorno obravnavo podjetij EU, ki delujejo na trgih javnih naročil
 • izboljšuje varstvo pravic intelektualne lastnine na Japonskem in zaščito visokokakovostnih evropskih kmetijskih proizvodov, t. i. geografskih označb
 • podjetjem na obeh straneh prihrani znatne količine denarja in časa, ko trgujejo z blagom na dvostranski ravni
 • zagotavlja okrepljeno podporo manjšim podjetjem, ki so nesorazmerno prizadeta zaradi trgovinskih ovir;

 

Japonska je že četrti največji trg EU za izvoz kmetijskih proizvodov. Dostop do trga bo izboljšan za številne evropske proizvode, zlasti

Preberite celotno besedilo trgovinskega sporazuma z Japonsko.

Tarife

Sporazum odpravlja veliko večino dajatev, ki jih plačujejo evropska in japonska podjetja.

Z začetkom veljavnosti sporazuma je bilo odpravljenih 99 % tarifnih postavk EU in 97 % japonskih tarifnih postavk. V zvezi s tarifami, ki še niso bile odpravljene, so bile dogovorjene tarifne kvote ali tarifna znižanja.

Za preverjanje tarif za vaš izdelek morate poznati oznako izdelka, ki temelji na oznaki harmoniziranega sistema (HS) HS2017, tako za evropske kot japonske oznake.

Kodo izdelka lahko
najdete z Mojim trgovinskim pomočnikom

Preverite tudi japonsko statistično kodo za uvoz.

Sporazum odpira japonski trg za izvoz kmetijskih proizvodov iz EU, na primer 

 • dajatve za številne sire, kot sta gauda in cheddar, bodo sčasoma odpravljene.
 • za sveže sire (kot sta Mozzarella in Feta) se določi dajatev prosta kvota.
 • carine na izvoz vina so ob začetku veljavnosti prenehale veljati
 • za goveje meso bodo izvozniki iz EU upravičeni do znižane tarife
 • za svinjino ostajajo le nizke dajatve za izvoz svežega mesa na Japonsko in sporazum v celoti odpravljene dajatve na predelano meso.

Časovni razpored odprave tarif

Tarife za veliko večino proizvodov se odpravijo takoj ob začetku veljavnosti sporazuma ali postopoma po časovnem razporedu odprave tarif.

Izhodišče za odpravo ali znižanje carin je „osnovna stopnja“, na tej osnovni stopnji pa pride do znižanj. Z oznako carinske tarife proizvoda boste lahko našli znižanje, ki se uporablja za osnovno stopnjo izdelka.

 • splošne opombe za pomoč pri branju časovnih razporedov odprave tarif v EU in na Japonskem
Uvoz iz Japonske
Izvoz na Japonsko

Tarifne kvote

Tarifne kvote se uporabljajo tudi za nekatere izdelke. To so posebne količine blaga, ki bo v danem časovnem okviru upravičeno do preferencialne tarifne obravnave.

 • obstaja petindvajset japonskih agroživilskih proizvodov s tarifnimi kvotami
 • tarifne kvote Japonske
 • Japonska ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (MAFF) zagotavlja informacije o zahtevku in dodelitvi tarifnih kvot za vsako tarifno postavko, kot so sladkor, pšenični proizvodi, mlečni izdelki in druga živila (vključno s slaščicami in nekaterimi čokoladnimi izdelki) v okviru Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (Japonska).

Za mlečne izdelke se tarifne kvote in pobiranje dajatev dodelijo v okviru sodelovanja v kmetijstvu in živinoreji (ALIC).

Za uvoz določenih mlečnih proizvodov (npr. masla in sirotke) v okviru tarifne kvote velja državni trgovinski sistem.

Informativni listi Centra EU-Japonska za industrijsko sodelovanje (EU Business in Japan)

Za nekatere morske proizvode veljajo uvozne kvote, uvozniki pa jih morajo uporabljati.

Več informacij o uporabi in dodelitvi tarifnih kvot na Japonskem.

Japonski sistem podatkovne zbirke o prevajanju prava, ki ga zagotavlja japonsko ministrstvo za pravosodje.

Zaščitni ukrepi

Trgovinski sporazum med EU in Japonsko določa tudi dvostranske zaščitne ukrepe. Cilj „zaščitnega“ ukrepa (tj. začasna omejitev uvoza izdelka) je zaščititi določeno domačo industrijo pred povečanjem uvoza katerega koli izdelka, ki povzroča ali bi lahko povzročil resno škodo industriji. V tem sporazumu se uporabljajo kmetijski zaščitni ukrepi za zaščito določenih proizvodov pred takšnim povečanjem uvoza.

Izdelki EU, za katere veljajo ti ukrepi, so:

 • goveje in svinjsko meso (vključno s predelanim svinjskim mesom)
 • beljakovinski koncentrat sirotke (WPC), sirotka v prahu
 • sveže pomaranče
 • dirkalni konji

Oglejte si seznam kmetijskih zaščitnih ukrepov (str. 368).

Dodatne informacije o zaščitnih ukrepih v zvezi z dirkalskimi konji

 

Moj trgovinski pomočnik vam zagotavlja podrobne informacije o tarifah, ukrepih, ki se uporabljajo za vaš izdelek in trg, ter prikazuje časovni razpored odprave tarif za zadevne tarifne postavke.

 

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, bo moral izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste novi na to temo, lahko v razdelku „blago“ najdete uvod v glavne pojme.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v poglavju 3 o pravilih o poreklu iz Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (UL L 330, 27.12.2018, str. 21).

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Japonske?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v skladu s sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko, mora imeti poreklo iz EU ali Japonske.

Izdelek „izvira“ v EU ali na Japonskem, če je

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja (na primer nezadostna obdelava ali predelava, pravilo o nespreminjanju). Obstajajo tudi nekatere dodatne prilagodljivosti, ki vam pomagajo pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke (na primer dovoljena odstopanja ali kumulacija).

 

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo o dodani vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – postopek izdelave povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom – na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – taka pravila se večinoma uporabljajo v sektorjih tekstilnih oblačil in kemikalij.

Nasveti za izpolnjevanje pravil za posamezne izdelke

Sporazum omogoča dodatno prožnost, ki vam bo v pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta dovoljena odstopanja ali kumulacija.

Odstopanje
 • pravilo odstopanja proizvajalcu omogoča, da uporablja materiale brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek, če njihova vrednost ne predstavlja več kot 10 % cene izdelka franko tovarna ali cene izdelka franko ladja.
 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • vendar je to posebnost v sporazumu med EU in Japonsko, pri čemer se to odstopanje lahko uporabi v primerih, ko teža materialov brez porekla presega mejno vrednost teže, predvideno v pravilih za določen izdelek, pod pogojem, da vrednost teh materialov ne presega 10 % cene franko tovarna končnega izdelka – nad to vrednost 10 % morajo biti navedeni materiali s poreklom iz EU ali Japonske.
 • posebna odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključeni v opombe 6 do 8 Priloge 3-A Uvodne opombe pravil o poreklu za določene izdelke.
Združevanje pomoči

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko določa dva načina kumulacije porekla

 • dvostranska kumulacija – materiali s poreklom iz Japonske se lahko štejejo kot materiali s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka v EU
 • polna kumulacija – obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla v EU ali na Japonskem, se lahko šteje kot izdelek s poreklom, da se zagotovi skladnost s pravilom za določen izdelek (z drugimi besedami, predelava, opravljena na Japonskem, se lahko šteje za ustrezne postopke v EU, ne glede na to, ali predelava zadostuje, da se materialom dodeli status blaga s poreklom (in obratno)

Druge zahteve

Vaš izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja o pravilih o poreklu, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o nespreminjanju.

Pravilo o nespreminjanju

Proizvode s poreklom je treba prevažati iz EU na Japonsko (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Nekateri postopki se lahko izvajajo v tretji državi, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom, kot so:

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali kakršne koli dokumentacije za zagotovitev skladnosti s posebnimi domačimi zahtevami države uvoznice
 • konzerviranje proizvodov v dobrem stanju
 • skladiščenje
 • delitev pošiljk

Carinski organi lahko zahtevajo dokazila o skladnosti s pravilom, kot so:

 • pogodbene prevozne listine, kot so nakladnice
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi s samim blagom

Povračilo dajatev

V skladu s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je mogoče dobiti nadomestilo za dajatve, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za izdelavo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi.

Postopki glede porekla

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki so določeni v oddelku B poglavja 3 o pravilih o poreklu iz sporazuma. Pojasnjujejo na primer, kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo 

Uvozniki lahko zahtevajo preferencialno tarifno obravnavo na podlagi:

 • navedbo o poreklu, ki jo predloži izvoznik, ali
 • navedbo o poreklu na podlagi „znanja uvoznika“

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani

Navedba o poreklu

Lastna izjava izvoznika

Izvozniki lahko s predložitvijo navedbe o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Japonske.

V EU jo lahko pripravijo:

 • izvoznik, registriran v sistemu registriranih izvoznikov (REX), in ista številka REX se lahko uporabi tudi za nekatere druge preferencialne trgovinske sporazume EU (na primer trgovinski sporazum EU s Kanado).
 • kateri koli izvoznik, pod pogojem, da skupna vrednost pošiljke ne presega 6 000 EUR.

Na Japonskem jo lahko naredijo:

 • izvoznik z dodeljeno japonsko poslovno številko

Kaj naj vsebuje navedba o poreklu?

 • navedba o poreklu mora biti navedena na računu ali katerem koli trgovinskem dokumentu, ki opredeljuje izdelek.
 • besedilo izjave o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU in v japonskem jeziku ter je na voljo v Prilogi 3-D, država uvoznica ne sme zahtevati, da uvoznik predloži prevod navedbe o poreklu.
 • izvozniki morajo v svoji navedbi o poreklu navesti merila o poreklu z oznako (glej Prilogo 3-D).

Predložitev in veljavnost

 • navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila sestavljena.
 • običajno se navedba o poreklu uporablja za eno pošiljko, vendar lahko zajema tudi več pošiljk enakih izdelkov v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev. 

Smernice sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko o navedbi o poreklu za več pošiljk enakih izdelkov vsebujejo dodatna pojasnila.

Vedenje uvoznika
 • uvozniki lahko zahtevajo preferencialne tarife na podlagi lastnega poznavanja porekla uvoženih izdelkov – lahko temeljijo na spremnih dokumentih ali evidencah izvoznika ali proizvajalca izdelka, ki jih ima uvoznik. Smernice sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko o znanju uvoznika vsebujejo dodatna pojasnila
 • ker uvoznik vlaga zahtevek na podlagi lastnega znanja, se ne uporablja nobena navedba o poreklu in nobenega izvoznika ali proizvajalca ni treba identificirati ali sprejeti kakršnega koli ukrepa, ki se nanaša na preferencialno poreklo blaga v pogodbenici izvoznici.
 • uvozniku, ki uporablja „védenje uvoznika“, ni treba registrirati v podatkovni zbirki REX.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznic
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi – obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni
 • organi pogodbenice uvoznice določijo poreklo in obvestijo organe pogodbenice uvoznice o rezultatih

Zahteve za izdelke 

Tehnična pravila vključujejo tehnične predpise, standarde in postopke ugotavljanja skladnosti. Ta pravila opredeljujejo posebne tehnične značilnosti, ki bi jih moral imeti vaš izdelek, kot so zasnova, označevanje, pakiranje, funkcionalnost ali zmogljivost, in so pomembna, ker zagotavljajo doseganje pomembnih ciljev javne politike, kot sta varovanje zdravja ljudi ali varnost okolja.

Te zahteve so lahko povezane z vprašanji, kot so:

 • Tehnična pravila in zahteve
 • Zdravstveni in varnostni predpisi in zahteve, SPS
 • Okoljski predpisi, ki se uporabljajo za uvoženo blago.

Ta pravila morate upoštevati, da lahko ocenite vaše izdelke, da bi ugotovili, ali so v skladu s potrebnimi tehničnimi standardi.

 

Za informacije o pravilih in zahtevah, ki veljajo za vaš izdelek, pojdite na Moj trgovinski pomočnik in vpišite ime ali kodo izdelka.

Za podrobnejše podatke o zahtevah za izdelke in ustrezne povezave lahko preverite spodaj navedene kategorije izdelkov.

Sanitarni in fitosanitarni ukrepi (npr. zakoni, predpisi, standardi) so ukrepi za zaščito ljudi, živali in rastlin pred boleznimi, škodljivimi organizmi ali onesnaževali.

Zagotavljajo, da so živila, ki so dana na trg, vključno z uvozom iz držav zunaj EU, varna za potrošnike.

Več informacij o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih med EU in Japonsko je na voljo tukaj.

Japonska ima, tako kot EU, nekatere najvišje standarde za varnost hrane na svetu. Japonska na primer v proizvodnji govedine ne dovoljuje uporabe rastnih hormonov in predpisi o GSO so za japonske potrošnike zelo pomembni.

Vsi izdelki, uvoženi iz Japonske, morajo izpolnjevati standarde EU. To vključuje prepoved hormonsko obdelanega govejega mesa v EU in njena pravila o uporabi antibiotikov. 

Poleg tega mora biti vsakemu uvozu živalskih proizvodov iz Japonske v EU priloženo veterinarsko spričevalo. 

Tako spričevalo lahko izda samo pristojni organ na Japonskem, ki ga je Komisija uradno priznala, da lahko izdaja potrdila o skladnosti z uvoznimi zahtevami EU. 

Trgovinski sporazum pomaga zagotoviti, da vaši proizvodi ne bodo ovirali vstopa na japonski trg z neupravičenimi sanitarnimi in fitosanitarnimi trgovinskimi ovirami, ter pomaga racionalizirati in pospešiti postopke za odobritev vašega izvoza hrane na Japonsko.

Če uvažate iz Japonske v EU, boste izvedeli več o sanitarnih in fitosanitarnih zahtevah.

 

Posebna pravila in zahteve za vaš izdelek poiščite v mojem trgovinskem pomočniku.

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnična pravila pomembna, lahko včasih ovirajo mednarodno trgovino in so lahko precejšnje breme za vas kot izvoznika.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki upočasnjuje vaše podjetje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko poveste
 • s spletnim obrazcem poročajte o tem, kaj preprečuje vaš izvoz na Japonsko, EU pa bo analizirala vaše razmere in sprejela ustrezne ukrepe

Stik z nami

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Carinjenje običajno vključuje kontrole

 • dajatve, ki jih je treba plačati
 • pravilen opis blaga, njegovo poreklo in vrednost
 • zaščitni in varnostni ukrepi (tihotapstvo, droge, cigarete, orožje, ponarejeni izdelki, boj proti terorizmu)
 • skladnost s posebno zakonodajo, kot so okoljska zakonodaja, zdravstvene zahteve, veterinarski, fitosanitarni in kakovostni predpisi

Sporazum med EU in Japonsko zagotavlja učinkovitejše carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Dokumenti

Na voljo so podrobna navodila po korakih, v katerih so opisane različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti na carinjenje svojih izdelkov.

Glede na izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere od spodnjih elementov.

 • trgovinski račun (posebne zahteve glede oblike in vsebine je v mojem trgovinskem pomočniku)
 • Nakladnica ali letalski tovorni list
 • dobavnica, tovorni računi in potrdila o zavarovanju (v nekaterih primerih potrebno)
 • uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • certifikati, ki dokazujejo, da je vaš proizvod skladen z obveznimi predpisi o proizvodih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje
 • dokazilo o poreklu – izjava o poreklu

Zaradi večje gotovosti lahko vnaprej zaprosite za zavezujoče tarifne informacije in/ali zavezujoče informacije o poreklu.

 

Za podrobnejše informacije o dokumentih, ki jih morate predložiti za carinjenje izdelka, pojdite na Moj trgovinski pomočnik.

Japonski carinski organi zagotavljajo informacije o japonskih carinskih postopkih, vključno z zahtevanimi dokumenti

Japonska ima tudi sedež v devetih različnih carinskih jurisdikcijah, morda pa bi bilo koristno stopiti v stik s tistimi, ki vas zadevajo, da bi bil carinski postopek za vaš izdelek bolj nemoten.

Postopki

Za opis, kako dokazati poreklo vaših izdelkov, da bi zahtevali preferencialno tarifo, in pravil v zvezi s preverjanjem porekla s strani carinskih organov glej oddelek o pravilih o poreklu zgoraj.

Splošne informacije o carinskih postopkih za uvoz in izvoz so na voljo na spletišču GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko zagotavlja okrepljeno varstvo pravic intelektualne lastnine za evropska podjetja, ki izvažajo inovativne, umetniške, razločne in visokokakovostne izdelke na Japonsko. Zaveze so okrepljene in vključujejo določbe o varstvu poslovnih skrivnosti, blagovnih znamk, varstvu avtorskih pravic, patentih, minimalnih skupnih pravilih za regulativno varstvo podatkov za farmacevtske izdelke in določbah o uveljavljanju v civilnih zadevah.

Sporazum priznava poseben status in zagotavlja zaščito na japonskem trgu več kot 200 evropskih kmetijskih proizvodov s posebnim evropskim geografskim poreklom, znanim kot geografske označbe. Lastniki dvostransko dogovorjenih geografskih označb v kmetijskem in živilskem sektorju ter sektorju pijač so zaščiteni pred ponarejanjem. Seznam zaščitenih geografskih označb v EU in na Japonskem je v Prilogi 14-B k sporazumu o gospodarskem partnerstvu.

Patentov

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko potrjuje, da si bosta pogodbenici skupaj prizadevali za nadaljnjo krepitev patentnega varstva.

V skladu s sporazumom sta se EU in Japonska zavezali, da bosta odobrili podaljšanje trajanja patentnega varstva za farmacevtske in kemične kmetijske proizvode. Za več informacij o patentih na Japonskem, vključno s postopki prijave in preizkušanja, se obrnite na japonski patentni urad.

Druga vprašanja v zvezi z intelektualno lastnino

Japonski patentni urad zagotavlja preglede uporabnih modelov, modelov, blagovnih znamk in avtorskih pravic.

Ministrstvo za gospodarstvo dodatno pojasnjuje tudi uveljavljanje vaših pravic intelektualne lastnine.

Storitve

Sporazum podjetjem iz EU in Japonske omogoča lažje zagotavljanje storitev, zaposlenim v podjetjih pa omogoča večjo mobilnost pri opravljanju dela na kraju samem.

Začasni premiki osebja podjetja 

Priloga 8-C: Dogovor o gibanju fizičnih oseb iz poslovnih razlogov

Sporazum v oddelku D poglavja 8 določa nekatere obveznosti v zvezi z vstopom in začasnim bivanjem fizičnih oseb.

Seznam Evropske unije in Japonske v Prilogi III k Prilogi 8-B predpisuje nekatere pridržke in nadaljnje določbe glede poslovnih obiskovalcev, oseb, premeščenih znotraj podjetja, vlagateljev in kratkoročnih poslovnih obiskovalcev. Priloga III k Prilogi 8-B je na voljo na naslednjih povezavah:

Nekateri pridržki, omejitve in dodatne določbe v zvezi s ponudniki pogodbenih storitev in neodvisnimi strokovnjaki so predpisani na seznamu Evropske unije in seznama Japonske v Prilogi IV k Prilogi 8-B. Priloga IV k Prilogi 8-B je na voljo na naslednjih povezavah:

Sporazum o gospodarskem partnerstvu vsebuje številne določbe, ki se uporabljajo horizontalno za vso trgovino s storitvami, kot je določba o ponovni potrditvi pravice pogodbenic do urejanja storitev. Sporazum o gospodarskem partnerstvu potrjuje pravico organov, da javne storitve ostanejo javne, in vlad ne bo prisilil k privatizaciji ali deregulaciji javnih storitev, kot so nas v zdravstvu, izobraževanju in vodnem sektorju.

Posebne zaveze so bile dogovorjene v sektorjih, kot so:

 • poštne in kurirske storitve
 • telekomunikacije
 • storitve pomorskega transporta
 • finančne storitve

V zvezi z zavezami za čezmejno trgovino s storitvami glej oddelek C poglavja 8 Sporazuma.

Premik usposobljenega osebja

Splošne informacije o vizumih
Omejitve poslovne dejavnosti ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov na Japonskem

Kar zadeva nekatere storitve, je obseg poslovnih dejavnosti omejen tako, kot je določeno v Dodatku IV „Omejitve poslovnih dejavnosti ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov na Japonskem“ k Prilogi 8-B „Seznami za poglavje 8“ k sporazumu.

Upravljanje človeških virov

Na Japonskem je veliko delovnih zakonov, ki se nanašajo na zaščito delavcev.  Ta delovna zakonodaja se načeloma uporablja za vse zaposlitve na Japonskem, ne glede na to, ali je delodajalec japonska ali tuja ali je družba tuja ali registrirana na Japonskem.  Uredba za te zakone se uporablja tudi za tuje delavce na Japonskem, dokler tuji delavci ustrezajo pravni opredelitvi delavcev v skladu s temi zakoni. 

Splošne informacije o splošnem sistemu delovnega prava na Japonskem v zvezi z upravljanjem človeških virov so na voljo na spletnih straneh, navedenih v naslednjih razdelkih:

Splošne informacije o upravljanju človeških virov
Pravila, ki jih je treba upoštevati v primeru zaposlitve v tujini
Informacije o glavnih delovnih predpisih

Telekomunikacijske in računalniške informacijske storitve

Na Japonskem

 • telekomunikacije so v zakonu o telekomunikacijah široko opredeljene kot „prenos, prenašanje, prenašanje ali sprejemanje kod, zvokov ali slik po kablu, radiu ali kateri koli drugi elektromagnetni obliki“.
 • telekomunikacijska storitev je opredeljena kot „posredništvo komunikacij drugih z uporabo telekomunikacijske opreme ali drugačno ponujanje telekomunikacijske opreme za komunikacije drugih“, in
 • telekomunikacijska dejavnost je nato opredeljena kot „podjetje, v katerem ponudnik storitev zagotavlja telekomunikacijske storitve za zadovoljevanje potreb drugih, razen zagotavljanja radiodifuzijske zmogljivosti v skladu z Zakonom o radiodifuziji“.

Priročnik za vstop na trg japonske telekomunikacijske dejavnosti – na voljo samo v japonščini – ki na splošno spada pod opredelitev „telekomunikacijske dejavnosti“ in zato zahteva priglasitev ali registracijo.

Vstop na japonski trg
 • Ministrstvo za notranje zadeve in komunikacije: Priročnik za vstop na trg v japonsko telekomunikacijsko poslovanje, junij 2016 (angleščina). Prosimo, upoštevajte, da angleška različica morda ni posodobljena. Poleg tega je dodatno gradivo (ki med drugim vključuje primere, v katerih je navedeno, ali se zahteva po priglasitvi uporablja za določena podjetja) na voljo le v japonski različici iz maja 2019 in njeni dopolnitvi iz oktobra 2019.
 • Na voljo so tudi naslednji priročniki in smernice:
  • Priročnik za vstop na trg v splošno kabelsko radiodifuzijo (angleščina);
  • Priročnik za gradnjo omrežij s strani telekomunikacijskih prevoznikov (angleščina); in
  • Smernice za uporabo Poljakov, voznih pasov in podobnih objektov, ki so v lasti javnih podjetij (angleščina).
Poostritev predpisov, ki se uporabljajo za tuje naložbe v sektor informacijske tehnologije

Vključitev podjetij, ki se zahtevajo za predložitev predhodnega obvestila v zvezi z notranjimineposrednimi vlagatelji (METI, angleščina) – podjetja, povezana z informacijsko tehnologijo, so bila dodana industrijam, za katere velja zahteva po predhodnem obveščanju o vhodnih neposrednih naložbah.

Javna naročila

Nacionalne, regionalne in občinske vlade na Japonskem in v EU vsako leto kupijo ali nabavijo blago in storitve v vrednosti milijard evrov od zasebnih podjetij. Izdajajo javna naročila ali razpise, za katera se nato podjetja potegujejo. 

Sporazum o gospodarskem partnerstvu razširja dostop do javnih naročil in odpira nove trge za podjetja na obeh straneh.

EU in Japonska sta se dogovorili o pravilih, ki

 • prepoved nepravične diskriminacije ponudnikov na drugi strani
 • čim večja preglednost pri razpisih za javna naročila, da se zagotovi, da se podjetja zavedajo priložnosti na obeh straneh
 • čim bolj povečati možnosti za podjetja EU, da sodelujejo na javnih razpisih na Japonskem na vseh vladnih ravneh – nacionalni, regionalni in občinski

Večji dostop podjetij iz EU do javnih naročil na Japonskem zajema sektorje, kot so

 • železnice
 • bolnišnice
 • akademske ustanove
 • distribucija električne energije

Več informacij

Naložbe

Sporazum spodbuja naložbe med EU in Japonsko ter ponovno potrjuje pravico vsake pogodbenice, da ureja legitimne cilje politike, dogovorjene na neizčrpnem seznamu. Potekajo dvostranska pogajanja za sklenitev morebitnega sporazuma o zaščiti naložb.

Kar zadeva čezmejno trgovino s storitvami in liberalizacijo naložb, je bil v sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko sprejet sistem negativnega seznama, v katerem so navedeni obstoječi in prihodnji neskladni ukrepi, ki jih je treba rezervirati, hkrati pa se načeloma liberalizira vsa čezmejna trgovina s storitvami in naložbena področja.

V zvezi z zavezami za liberalizacijo naložb glej oddelek B poglavja 8 Sporazuma

V zvezi s pridržki glede obstoječih ukrepov Evropske unije in Japonske glejte seznam Evropske unije in Japonske iz Priloge I k Prilogi 8-B k Sporazumu, ki je na voljo na naslednjih povezavah:

V zvezi s pridržki glede prihodnjih ukrepov Evropske unije in Japonske glejte seznam Evropske unije in Japonske iz Priloge II k Prilogi 8-B, ki je na voljo na naslednjih povezavah:

V zvezi z gibanjem vlagateljev za poslovne namene glej oddelek o storitvah zgoraj.

Kako ustanoviti podjetje na Japonskem

Pregled ustanavljanja podjetij na Japonskem
Zahtevani obrazci

Omejitve neposrednih tujih naložb na Japonskem

Pregled postopkov v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju in zunanji trgovini

Pregled Zakona o deviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju ter sistema obveščanja (Japonska)

Zakon odeviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju (angleščina in japonščina). Vendar upoštevajte, da angleški prevod ni vedno posodobljen. Najnovejše informacije so na voljo v japonski različici.

 

Pojasnilo o področju uporabe Zakona o deviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju

V skladu s členom 26(1) Zakona o deviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju (v nadaljnjem besedilu: FEFTA) „tuji vlagatelj“ pomeni katero koli od naslednjih oseb, ki izvaja notranje neposredne naložbe itd., navedene v postavkah člena 26(2) FEFTA, ali določeno pridobitev, opredeljeno v členu 26(3) FEFTA:
(I) posameznika, ki je nerezident Japonske;
(II) subjekt, ustanovljen v skladu s tujim pravom ali glavnim sedežem v tuji državi;
(III) japonsko družbo, v kateri vsota glasovalnih pravic, ki jih imajo neposredno ali posredno prek predpisane družbe osebe, kot je določeno v (i) in/ali (ii) zgoraj, znaša 50 % ali več vseh glasovalnih pravic; ali
(iv) japonski subjekt, v katerem osebe, navedene v točki (i) zgoraj, predstavljajo večino vseh članov družbe ali večino predstavnikov.

Panoge, za katere se zahtevajo predhodna obvestila
Obrazci za priglasitev

Pravilen obrazec, ki ga je treba uporabiti, bo odvisen od naložbenih sredstev.

Vladne spodbude za spodbujanje neposrednih tujih naložb na Japonskem

Institucije za preiskave in posvetovanja

Urad Invest Japonske

Vsako od zadevnih ministrstev in agencij ima urad Invest Japan (v angleščini), ki se odziva na naslednje ukrepe potencialnih vlagateljev:

 • zahteve za informacije o naložbah in prijavi za naložbene priložnosti; in
 • pritožbe v zvezi z obdelavo naprednega sistema obveščanja, t. i. sistema dopisov o neukrepanju, in naložb.
 • Obrazce za poizvedbo v angleščini za vzpostavitev stika z Uradom za naložbe na Japonskem v vsakem ustreznem ministrstvu/agenciji zagotavlja JETRO: Uradi JAPAN: Kontaktni podatki (angleščina)
 • Center „vse na enem mestu“ za tuje vlagatelje, ki nameravajo ustanoviti ali razširiti svojo poslovno bazo na Japonskem, zagotavlja JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (angleščina)
Japonska japonska telefonska številka
Druge koristne povezave

MSP

Sporazum med EU in Japonsko vsebuje posebno poglavje o malih in srednjih podjetjih (MSP), v katerem je določeno, da pogodbenici zagotavljata informacije o medsebojnem dostopu do trga.

Spletišče EU za podporo MSP iz EU, ki izvažajo na Japonsko

Japonska spletna stran za podporo MSP iz EU, ki izvažajo na Japonsko

To spletišče, namenjeno evropskim MSP, vključuje povezave do organov o posebnih trgovinskih vprašanjih in podatkovno zbirko po carinski tarifni oznaki, ki omogoča iskanje informacij o dostopu do trga za japonski trg.

Distribucijski kanal,

Vzpostavitev praktičnega distribucijskega kanala je ključnega pomena za to, da izdelek prinesete japonskim policam in trgovcem na drobno. Zato je treba zagotoviti japonske nacionalne in lokalne distributerje, zlasti za premagovanje jezikovnih, tehničnih in logističnih ovir za trgovino.

Organizacija za proizvodnjo uvoza in domače promocije (Mipro), Center EU-Japonska za industrijsko sodelovanje, so dobre izhodiščne kontaktne točke za vse proizvajalce EU.

Japonska zunanja trgovinska organizacija (JETRO) ima tudi platformo za povezovanje mednarodnih poslov, kjer lahko japonski in tuji prodajalci in kupci objavljajo obvestila.

Pojasnilo o pomenu vloge trgovalnih podjetij

Trgovska podjetja imajo pomembno vlogo pri prodaji uvoženega blaga na Japonskem, ki delujejo kot povezave med tujimi proizvajalci in japonskimi kupci, in obratno.

Vloga trgovalnih podjetij med drugim vključuje:

 • opredelitev povpraševanja
 • pomoč pri pogajanjih med proizvajalci in kupci
 • dokončanje uvoznih/izvoznih postopkov. 

Trgovinska podjetja lahko zagotovijo pomoč pri ugotavljanju povpraševanja in/ali lokalnih partnerjev na Japonskem in so lahko

 • splošna trgovinska podjetja, ki se ukvarjajo s skoraj vsem
 • specializirana trgovska podjetja, ki se ukvarjajo samo s posebnimi izdelki (npr. jeklenimi izdelki, živili itd.).

Povezave in kontaktni podatki

Spletišče GD za trgovino

Center EU in Japonske za industrijsko sodelovanje

Delegacija Evropske unije na Japonskem

Zadevno besedilo v celoti

Deli to stran:

Hitre povezave