Trgovinski režimi

V tem razdelku vas obvešča o uvoznih postopkih, vključno s temami, kot so tarifni preferenciali, ter povezave s sektorskimi zahtevami in zahtevami po posameznih državah.

Za izvoz ali uvoz blaga morate predložiti posebne dokumente za carinjenje. V tem razdelku so na voljo informacije o nekaterih posebnih dovoljenjih in dokumentih, ki jih lahko zahtevate.

Uvoz

Za uvoz določenega blaga v EU lahko na primer zahtevate uvozno dovoljenje. Če blago, ki ga uvažate, zahteva uvozno dovoljenje, ga morate pridobiti pri pristojnem organu države članice EU, v kateri imate sedež. To morate zagotoviti pred carinjenjem, tako da bo vaše blago prosto krožilo znotraj EU.

Za pridobitev uvoznega dovoljenja

  • Izpolnite obrazec za vlogo, pri čemer uporabite primer iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 2016/1239 (UL L 206, 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) ali na drug ustrezen način, ki ga je odobril pristojni organ, npr. prek računalniškega sistema. Če uporabljate obrazec za prijavo, morate izpolniti dva izvoda: enega za vas in enega, ki ga predložite organu, ki ga je izdal.
  • Plača varnostno varščino. Znesek depozita je določen v skupni ureditvi trga za vsak kmetijski sektor. Vašo vlogo vam bomo vrnili, ko boste kot uvoznik izpolnili vse svoje obveznosti. Če blago, ki ga uvozite, znaša 100 EUR ali manj, ali če je dovoljenje sestavljeno v imenu intervencijske agencije, vam ni treba plačati varščine.

Ko pridobite uvozno dovoljenje, morate zagotoviti, da opis in količina blaga, ki ga uvažate, ustrezajo informacijam na uvoznem dovoljenju.

Če blago, ki ga uvažate, presega navedeno količino na uvoznem dovoljenju za 5 % ali manj, se šteje, da je vaša obveznost izpolnjena. Če pristojni organi ugotovijo, da niste izpolnili svojih obveznosti kot uvoznik, bo vaša varščina zapadla.

Izvažati

Če želite izvoziti blago, morate zagotoviti, da država, ki jo želite izvoziti, ne uporablja omejitev za vaš izdelek. Take omejitve lahko vašemu proizvodu prepovejo vstop na ciljni trg.

Na vašem ciljnem trgu gre za omejitve uvoza . Pregled omejitev na vašem ciljnem trgu, obisk Moje trgovine

Za preverjanje posebnih uvoznih postopkov, ki se uporabljajo za določen proizvod ali partnersko državo, obiščite naš segment trgov.

Več informacij

Za osnovni opis postopka uvoza in izvoza ter splošne ukrepe, ki jih je treba sprejeti, preglejte naše korake po korakih.

Več informacij o carinskih postopkih za uvoz in izvoz je na voljo na spletni strani Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijo.

Deli to stran:

Hitre povezave