Trgovinski režimi

Ta oddelek vas obvešča o uvoznih postopkih, vključno s temami, kot so tarifni preferenciali ter povezave s sektorskimi zahtevami in zahtevami posameznih držav.

Za izvoz ali uvoz blaga morate predložiti posebne dokumente za carinjenje. Ta oddelek vsebuje informacije o nekaterih posebnih dovoljenjih in dokumentih, ki jih lahko zahtevate.

Uvoz

Za uvoz določenega blaga v EU lahko na primer zahtevate uvozno dovoljenje. Če je za blago, ki ga uvažate, potrebno uvozno dovoljenje, ga morate pridobiti od pristojnega organa države članice EU, v kateri imate sedež. To morate storiti pred carinjenjem, da bo vaše blago lahko prosto krožilo po EU.

Za pridobitev uvoznega dovoljenja morate:

  • Izpolnite obrazec vloge z uporabo primera iz Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1239 (UL L 206, 30.7.2016) (CELEX 32016R1239)ali zdrugimi zadostnimi sredstvi, ki jih odobri odgovorni organ, npr. prek računalniško podprtega sistema. Če uporabljate obrazec za prijavo, morate izpolniti dve kopiji: enega za vas kot imetnika in tistega, ki ga predložite organu izdajatelju.
  • Plača vračljivo varščino. Znesek depozita je določen v skupni ureditvi trga za vsak kmetijski sektor. Vaša vloga vam bo vrnjena, ko boste izpolnili vse obveznosti, ki jih imate kot uvoznik. Če blago, ki ga uvažate, znaša 100 EUR ali manj ali če je dovoljenje sestavljeno v imenu intervencijske agencije, vam ni treba plačati varščine.

Ko pridobite uvozno dovoljenje, morate zagotoviti, da se opis in količina uvoženega blaga ujemata z informacijami na uvoznem dovoljenju.

Če blago, ki ga uvažate, preseže ali ne preseže količine, navedene na uvoznem dovoljenju, za 5 % ali manj, se šteje, da je vaša obveznost izpolnjena. Če pristojni organi ugotovijo, da kot uvoznik niste izpolnili svojih obveznosti, bo vaša varščina zasežena.

Izvoz

Če želite izvažati blago, morate zagotoviti, da država, ki jo želite izvažati, za svoj izdelek ne uporablja omejitev. Take omejitve lahko vašemu proizvodu prepovejo vstop na ciljni trg.

Te se imenujejo uvozne omejitve na vašem ciljnem trgu. Pregled omejitev na vašem ciljnem trgu je na voljo na Moji trgovinski pomočnik.

Za preverjanje posebnih uvoznih postopkov, ki se uporabljajo za določen proizvod ali partnersko državo, obiščite razdelek o trgih.

Več informacij

Za osnovni opis uvoznega in izvoznega postopka ter splošnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti, si oglejte naše smernice po korakih.

Več informacij o carinskih postopkih za uvoz in izvoz poiščite na spletišču GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Deli to stran:

Hitre povezave