Sistem REX

Sistem REX je poseben primer izjav na računu, ki temeljijo na načelu samopotrjevanja gospodarskih subjektov, ki sami izdajo tako imenovane „izjave o poreklu“.

Navedba o poreklu je izjava o poreklu, ki jo registrirani izvoznik doda na račun ali kateri koli drug trgovinski dokument. Besedilo navedbe o poreklu je v Prilogi 22–07 k izvedbenemu aktu carinskega zakonika Unije (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 (UL L-343, 29.12.2015) (CELEX 32015R2447).

Da bi lahko sestavili navedbo o poreklu, morajo biti gospodarski subjekti registrirani v podatkovni zbirki pristojnih organov njihove države izvora. Po tej registraciji gospodarski subjekt postane „registrirani izvoznik“.

Informacije o podatkih registriranega izvoznika so objavljene na spletišču REX EU, kjer lahko gospodarski subjekti preverijo veljavnost registracij registriranih izvoznikov, ki predložijo navedbe o poreklu.

Upoštevajte, da se za pošiljke, katerih vrednost je manjša od 6 000 EUR, navedba o poreklu lahko sestavi brez obveznosti registracije.

Postopno izvajanje sistema REX

Sistem REX postopoma nadomešča sedanji sistem, ki temelji na potrdilih o poreklu, ki jih izdajo vladni organi, in izjavah na računu, ki jih izdajo gospodarski subjekti.

Prvič in postopoma se je uporabljal za splošni sistem preferencialov (GSP) in naj bi se v celoti uporabljal v vseh državah GSP do junija 2020.

Trenutno stanje izvajanja in seznam držav, ki ga uporabljajo, si oglejte tukaj

Deli to stran:

Hitre povezave