Sistem REX

Sistem REX je poseben primer izjav na računu, ki temelji na načelu samopotrjevanja gospodarskih subjektov, ki sami izdajajo „navedbe o poreklu“.

Navedba o poreklu je izjava o poreklu, ki jo doda registrirani izvoznik na računu ali drugem trgovinskem dokumentu. Besedilo navedbe o poreklu je v Prilogi 22–07 k izvedbenemu aktu carinskega zakonika Unije (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 (UL L 343, 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Da imajo gospodarski subjekti pravico do navedbe o poreklu, morajo biti registrirani v podatkovni zbirki pristojnih organov države izvora. Po tej registraciji bo gospodarski subjekt postal „registriran izvoznik“.

Informacije o podatkih registriranega izvoznika so objavljene na spletni strani EU REX, kjer lahko gospodarski subjekti preverijo veljavnost registracij registriranih izvoznikov, ki predložijo navedbe o poreklu.

Za pošiljke, katerih vrednost je manjša od 6,000 EUR, se lahko izjava o poreklu ne zahteva za registracijo.

Postopno uvajanje sistema REX

Sistem REX postopoma nadomešča sedanji sistem, ki temelji na potrdilih o poreklu, ki jih izdajo vladni organi, in na izjavah na računu, ki jih pripravijo gospodarski subjekti.

Prvič in postopno je bil uporabljen za splošni sistem preferencialov (GSP), ki naj bi ga do junija 2020 v celoti uporabljale vse države GSP.

Glej trenutno stanje izvajanja in seznam držav, ki ga uporabljajo.

Deli to stran:

Hitre povezave