REX-rendszer

A REX-rendszer a számlanyilatkozatok sajátos esete, amely az úgynevezett „származási nyilatkozatot” kiállító gazdasági szereplők öntanúsításának elvén alapul.

A származásmegjelölő nyilatkozat a regisztrált exportőr által a számlán vagy bármely más kereskedelmi okmányon feltüntetett származásmegjelölő nyilatkozat. A származásmegjelölő nyilatkozat szövege az Uniós Vámkódex végrehajtási jogi aktusának 22–07. mellékletében található ((EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 343., 2015.12.29.) (CELEX 32015R2447).

A származásmegjelölő nyilatkozat kiállítására való jogosultsághoz a gazdasági szereplőket származási országuk illetékes hatóságainak nyilvántartásba kell venniük egy adatbázisban. A nyilvántartásba vételt követően a gazdasági szereplő „regisztrált exportőr” lesz.

A regisztrált exportőr adataira vonatkozó információkat közzéteszik az EU REX honlapján, ahol a gazdasági szereplők ellenőrizni tudják a származásmegjelölő nyilatkozatot benyújtó regisztrált exportőrök regisztrációjának érvényességét.

Megjegyzendő, hogy a 6 000 EUR-nál kisebb értékű szállítmányok esetében a származásmegjelölő nyilatkozat nyilvántartásba vételi kötelezettség nélkül is kiállítható.

A REX-rendszer fokozatos megvalósítása

A REX-rendszer fokozatosan felváltja a kormányzati hatóságok által kiállított származási bizonyítványokon és a gazdasági szereplők által kiállított számlanyilatkozatokon alapuló jelenlegi rendszert.

A rendszert először és fokozatosan alkalmazták az általános preferenciarendszerre (GSP), és a tervek szerint 2020 júniusáig valamennyi GSP-ország teljes körűen alkalmazza.

Lásd a végrehajtás jelenlegi állását és az azt alkalmazó országok listáját

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások