Az EU-CARIFORUM gazdasági partnerségi megállapodás

A CARIFORUM-EU gazdasági partnerségi megállapodás megkönnyíti a két régió polgárai és vállalkozásai számára az egymásba való beruházást és a velük folytatott kereskedelmet, valamint ösztönzi a fejlődést a Karib-térség egészében. Ismerje meg, hogy az EU 14 karibi állammal kötött gazdasági partnerségi megállapodásai milyen előnyökkel járnak az Ön kereskedelme szempontjából.

Dióhéjban

A CARIFORUM-EU gazdasági partnerségi megállapodást 2008 októberében írták alá. Nem csupán árukereskedelmi megállapodásról van szó; magában foglalja a szolgáltatások kereskedelmére, a beruházásokra, az olyan kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó kötelezettségvállalásokat, mint a versenypolitika, a közbeszerzés, a szellemi tulajdonjogok, valamint a fenntartható fejlődés szempontjai. A megállapodás:

 • segíti a két régiót az egymásba irányuló beruházásokban és az egymással folytatott kereskedelemben
 • kiszámítható piacra jutást biztosít az uniós és karibi kereskedők számára
 • fokozatosan megnyitja az uniós szolgáltatási piacot, beleértve a kreatív és szórakoztató iparágakat, valamint a karibi piacot az uniós szolgáltatók előtt
 • valamennyi termék esetében biztosítja a vámmentes és kvótamentes piacra jutást az EU-ban
 • Az érzékeny termékek uniós exportját 25 év alatt fokozatosan liberalizálják
 • lehetővé teszi a CARIFORUM-vállalatok számára, hogy kereskedelmi jelenlétet létesítsenek az EU-ban
 • regionális preferenciazáradékot ír elő a karibi térségen belüli kereskedelem számára, előmozdítva a regionális integrációt és a regionális értékláncokat.

A megállapodás a kulturális együttműködésről szóló külön jegyzőkönyvet is tartalmaz, amelynek célja a kulturális tevékenységek, áruk és szolgáltatások CARIFORUM-országok és az EU közötti cseréjére irányadó feltételek javítása. A CARIFORUM-EU gazdasági partnerségi megállapodás az első olyan kereskedelmi megállapodás, amelyben az EU kifejezetten a kultúrára vonatkozó átfogó rendelkezéseket tartalmazott.

A kedvezményezett országok

Összesen 14 CARIFORUM-ország hajtja végre a CARIFORUM-EU gazdasági partnerségi megállapodást:

 • Dominikai Köztársaság
 • A Karibi Közösség államai:
  • Antigua és Barbuda
  • A Bahama-szigetek
  • Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent és Grenadine-szigeteket
  • Saint Kitts és Nevis
  • Suriname
  • Trinidad és Tobago

Haiti szintén aláírta a megállapodást 2009 decemberében, de még nem alkalmazza, amíg parlamentje nem ratifikálja azt.

A karibi országok javára hozott aszimmetrikus rendelkezések

A gazdasági partnerségi megállapodás az AKCS-országok javára olyan aszimmetriákat irányoz elő, mint például az érzékeny termékek kizárása a liberalizációból, hosszú liberalizációs időszakok, rugalmas származási szabályok, valamint különleges biztosítékok és intézkedések a mezőgazdaság, az élelmezésbiztonság és a fiatal iparágak védelme érdekében.

Míg az uniós piacok azonnal és teljes mértékben megnyílnak, a CARIFORUM-államoknak 15–25 év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az uniós import előtt nyitva álljanak. Ezenkívül a legérzékenyebb áruk (főként a HR 1–24. árucsoportja) 17%-ának gyártói állandó védelemben részesülnek a versenytől.

Tarifák

 • Az EU 100%-os vám- és kvótamentes hozzáférést biztosít a Cariforum-államokból származó valamennyi áruhoz. Az uniós piachoz való hozzáférés állandó, teljes körű és a CARIFORUM-ból származó valamennyi termék számára ingyenes.
 • A karibi országok fokozatosan, 15–25 év alatt megszüntetik a vámokat. A termékek és szolgáltatások 17%-a érzékenynek minősül, és teljes mértékben ki van zárva a liberalizáció alól. Amennyiben egyes uniós áruk CARIFORUM-országokba történő behozatala hirtelen megugrott és veszélyezteti a helyi termelést, védintézkedéseket, például behozatali kvótákat lehet alkalmazni.
 • Valamennyi vám megtalálható a CARIFORUM-EU gazdasági partnerségi megállapodás 1. és 3. mellékletében. Megjegyzendő, hogy nem minden CARIFORUM-ország követi ugyanazt a liberalizációs menetrendet.
 • Használja a „Kereskedelmi asszisztensem” keresési opciót, hogy megtalálja az Ön konkrét termékére vonatkozó vámokra és vámtarifákra vonatkozó pontos információkat, figyelembe véve a termék származási és rendeltetési országát. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a vámhatósággal.
 •  Külön rendelkezések vonatkoznak a tejpor Dominikai Köztársaságba történő behozatalára – kedvezményes vámtételeket alkalmazó behozatali kontingensek vannak érvényben.

Származási szabályok

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

A GPM-ek származási szabályokról szóló fejezete alkalmazandó.

A termékre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

Ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek.

Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket a „Kereskedelmi asszisztensem” segítségével. A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban terméke nevével kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

Származási igazolások

A preferenciális vámtételekre való jogosultsághoz a GPM-országokból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie. A származási igazolás 10 hónapig érvényes. Ez lehet:

 • Az exportáló ország vámhatóságai által kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek (vagy meghatalmazott képviselőnek) készen kell állnia arra, hogy kérésre olyan okmányokat nyújtson be, amelyek igazolják az érintett termékek származó helyzetét, és eleget tesz a származási szabályok egyéb követelményeinek. A származó helyzet igazolása a kiállítás napjától számított tíz hónapig érvényes.
 • Számlanyilatkozat – bármely exportőr által, 6 000 EUR vagy annál kisebb értékű szállítmányok esetében, vagy elfogadott exportőrök által bármilyen értékű szállítmányok esetében. A számlanyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy olyan okmányokat nyújtson be, amelyek igazolják termékeik származó helyzetét, és teljesítik a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

Kumulatív kezelés

Az EPA-partnertől, a CARIFORUM-államtól eltérő AKCS-államtól vagy TOT-tól eltérő AKCS-államból származó anyagok felhasználására, illetve az ezekben az országokban végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra vonatkozó kumuláció iránti kérelmek esetében az Ön által a vámhatóságoknak benyújtandó bizonyítékok a következők:

 • szállított anyagok esetében EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy beszállítói nyilatkozat;
 • az elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás esetében külön beszállítói nyilatkozat.

A számlán, a szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon külön beszállítói nyilatkozatot kell benyújtani a szállított anyagok minden egyes szállítmányára vonatkozóan, az anyagok teljes körű leírásával.

Egyéb dokumentumok

 • Tájékozódjon az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési okmányokról és eljárásokról.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

 • A szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések célja annak biztosítása, hogy mind az uniós, mind a CARIFORUM-államok jogtulajdonosai megfelelő ellentételezésben részesüljenek műveik felhasználásáért. Ezért azoknak a CARIFORUM-jogtulajdonosoknak, akik szerzői jogi védelem alatt álló termékeket vagy szolgáltatásokat kívánnak exportálni az EU-ba, könnyebb ellentételezést kell kapniuk az ilyen termékek és szolgáltatások használatáért.
 • A GPM (szolgáltatásokról szóló fejezet) 27 uniós tagállam (Belgium kivételével) piacra jutási kötelezettségvállalásait tartalmazza a szórakoztatási szolgáltatások cseréje tekintetében, kivéve az audiovizuális szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozásként bejegyzett CARIFORUM-művészek, zenészek és más kulturális szakemberek 27 EU-tagállamba küldhetik tagjaikat vagy alkalmazottaikat, hogy olyan szórakoztató szolgáltatásokat – például előadásokat – nyújtsanak, amelyek szerzői és szomszédos jogok védelme alatt állnak.
 • Folyamatban vannak a földrajzi jelzések oltalmáról szóló megállapodásról szóló tárgyalások

A szolgáltatások kereskedelme

Mivel a gazdasági partnerségi megállapodás aszimmetrikus a karibi államok javára, a CARIFORUM piacaik 65–75%-át olyan ágazatokra összpontosítja, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják a fejlődésre, és ahol beruházásokra és technológiatranszferre van szükség, míg az EU szolgáltatási piacának 90%-át megnyitja.

A két fél jelenleg a következőkről tárgyal:

 • idegenforgalom
 • a kulturális jegyzőkönyv aktiválása
 • a szolgáltatásokkal foglalkozó bizottság létrehozása

Kérjük,

 • Konkrét információk a szolgáltatások uniós piacáról
 • Általános információk a szolgáltatáskereskedelemre vonatkozó szabályokról, rendeletekről és eszközökről

Közbeszerzés

Beruházás

Egyéb (verseny, TSD)

A gazdasági partnerségi megállapodás a globális és regionális kereskedelembe való nagyobb mértékű integráció és az új piaci lehetőségek révén segíti a Karib-térség fejlődését:

 • a szolgáltatások és a beruházások kereskedelmének megnyitása
 • az üzleti tevékenység megkönnyítése a Karib-térségben – beleértve a tisztességes versenyt biztosító szabályokat is
 • pénzügyi támogatás nyújtása az EU-tól a következők elősegítése érdekében:
  • a kormányok végrehajtják a gazdasági partnerségi megállapodást
  • a GPM felhasználása több exportra és több külső befektetés vonzására

Verseny

2014 óta az EU megszüntette a GPM-országokba exportált valamennyi termék exporttámogatását.

Az EU minimalizálta a termelést és a kereskedelmet torzító hatású intézkedéseket.

Ha az Európából származó import megugrása veszélyezteti a helyi ipart, a gazdasági partnerségi megállapodások lehetővé teszik az ipari ágazatok és a fiatal iparágak védelmét szolgáló intézkedések bevezetését.

Fenntartható fejlődés

A gazdasági partnerségi megállapodás kifejezetten a Cotonoui Megállapodásban meghatározott „lényeges és alapvető” elemeken, azaz az emberi jogokon, a demokratikus elveken, a jogállamiságon és a jó kormányzáson alapul. A GPM-ek így az uniós megállapodásokban a jogokkal és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban rendelkezésre álló legerősebb nyelvezetet tartalmazzák.

 • A „végrehajtás megtagadására vonatkozó záradék” azt jelenti, hogy (a Cotonoui Megállapodásban meghatározott) „megfelelő intézkedések” akkor hozhatók, ha valamelyik fél nem teljesíti a lényeges elemek tekintetében fennálló kötelezettségeit. Ez magában foglalhatja a kereskedelmi előnyök felfüggesztését is.
 • A közös EPA-intézmények feladata a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtásának a Felek fenntartható fejlődésére gyakorolt hatásának nyomon követése és értékelése. A Cotonoui Megállapodással összhangban egyértelmű szerep hárul a civil társadalomra és a parlamenti képviselőkre.

Regionális integráció

A CARIFORUM-országok szorosabban integrálódtak egymással. A gazdasági partnerségi megállapodás megkönnyíti az áruk és szolgáltatások kivitelét az alábbiak között:

 • a CARIFORUM-ot alkotó valamennyi ország
 • 17 olyan karibi terület, amely közvetlen kapcsolatban áll az uniós országokkal (négy francia „legkülső régió” és 13 tengerentúli terület – hat brit, hat holland és egy francia)
 • A CARIFORUM-államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy ugyanazokat a kedvezményeket nyújtják egymásnak, mint amilyeneket az EU-nak biztosítanak (még nem hajtották végre teljes mértékben).
 • 2014 és 2020 között az EU 346 millió EUR-t biztosított a regionális együttműködési program keretében. 

Kapacitások erősítése és technikai segítségnyújtás

Az EU a következő módokon segíti a karibi kormányokat kötelezettségvállalásaik teljesítésében:

 • Először is, az EU finanszírozza a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtási struktúráit a Karib-térség egészében. Ezek székhelye a nemzeti kereskedelmi minisztériumokban, valamint a Karibi Közösség (CARICOM) titkárságán működő CARIFORUM-igazgatóságon található.
 • Másodszor, az EFA keretében az EU 2012 óta finanszírozza a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtását és a magánszektor fejlesztését célzó programokat a kormányok és a vállalkozások számára. Az EU több karibi és nemzetközi szervezettel együttműködve segíti a karibi országokat
  • az adók kivetésének és a statisztikák gyűjtésének modernizálása
  • a vállalkozások segítése az uniós egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírások betartásában
  • diverzifikálják gazdaságukat szolgáltatási ágazatuk növekedésének támogatása révén
  • Verseny-, kereskedelemvédelmi és védintézkedésekkel foglalkozó ügynökségek létrehozása
   – Technikai segítségnyújtás a szellemi tulajdonjogok területén
 • Harmadszor, az EU beruház annak érdekében, hogy segítse a kormányokat abban, hogy más módon is integrálódjanak.
  • CARICOM-szerte: az egységes piac és gazdaság (CSME) létrehozásával
  • a DDR-ben és Haitin: a két fél közötti szorosabb együttműködés előmozdításával
  • a Karib-térség keleti részén: szorosabb integrációra törekedve
 • Negyedszer, az EU hasonló munkát is finanszíroz országspecifikus programjain keresztül.
  • minden állam rendelkezik GPM-koordinátorokkal és struktúrákkal
  • csaknem minden állam végrehajtotta a fokozatos vámcsökkentéseket 2011-ben, 2013-ban, 2015-ben és 2017-ben, a gazdasági partnerségi megállapodásban foglaltaknak megfelelően.
  • folyamatban van a CROSQ, egy regionális szabványügyi szerv és a 2010-ben létrehozott regionális élelmiszer-biztonsági ügynökség (CAHFSA) megerősítése.

Közös intézmények

Az EU azzal is segítette a gazdasági partnerségi megállapodás gyakorlati megvalósítását, hogy együttműködött a karibi országokkal több új, közös karibi-európai intézmény létrehozása érdekében.

E testületek célja annak nyomon követése, hogy a két régió hogyan valósítja meg a megállapodást. Céljuk továbbá annak biztosítása, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás pozitív eredményeket hozzon, és hogy megoldja a felmerülő problémákat.

A hat közös CARIFORUM-EU intézmény:

 • Közös Tanács
 • Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság (T&DC)
 • Parlamenti bizottság
 • Tanácsadó bizottság
 • Vámügyi együttműködéssel és a kereskedelem könnyítésével foglalkozó különbizottság
 • Mezőgazdasági Különbizottság.

A karibi vállalkozások támogatása

Az EU a Karib-térség exportjával, a Karib-térség egészére kiterjedő, a kereskedelem és a beruházások régión belüli előmozdításával foglalkozó ügynökséggel fennálló partnerségén keresztül is segít a gazdasági partnerségi megállapodás gyakorlati megvalósításában.

Az EU olyan programokat finanszíroz, amelyek segítik a karibi exportot a karibi vállalatokkal való szoros együttműködésben, hogy a gazdasági partnerségi megállapodást felhasználhassák termelésük és exportjuk fejlesztésére, mind más karibi országokba, mind az EU-ba.

Az ügynökség együttműködik az EU legkülső régióival és a Karib-térség tengerentúli országaival és területeivel is, hogy ösztönözze a közöttük és a régió többi részével folytatott kereskedelmet.

Kulturális együttműködés

A kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv megteremti a kulturális tevékenységekkel, valamint a CARIFORUM és az EU közötti áru- és szolgáltatáscserével kapcsolatos fokozottabb együttműködés keretét.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások