Az EU-CARIFORUM gazdasági partnerségi megállapodás

A CARIFORUM-EU GPM megkönnyíti a két régió polgárai és vállalkozásai számára az egymásba való beruházást és az egymással folytatott kereskedelmet, és ösztönzi a fejlődést a Karib-térségben. Ismerje meg, hogy az EU 14 karib-tengeri állammal kötött gazdasági partnerségi megállapodásai (GPM) milyen előnyökkel járnak az Ön kereskedelme számára.

Dióhéjban

A CARIFORUM-EU gazdasági partnerségi megállapodást 2008 októberében írták alá. Nem csupán árukereskedelmi megállapodásról van szó; magában foglalja a szolgáltatások kereskedelmére, a beruházásokra, a kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekre, például a versenypolitikára, a kormányzati beszerzésekre, a szellemi tulajdonjogokra, valamint a fenntartható fejlődés szempontjaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat. A megállapodás:

 • segíti a két régiót abban, hogy beruházzanak egymásba és kereskedjenek egymással
 • kiszámítható piacra jutást biztosít az uniós és karibi kereskedők számára
 • fokozatosan megnyitja az EU szolgáltatási piacát, beleértve a kreatív és szórakoztató iparágakat, valamint a karibi piacot az uniós szolgáltatók előtt
 • vám- és kvótamentes piaci hozzáférést biztosít az EU-ba valamennyi termék számára
 • Az érzékeny termékek uniós exportját 25 év alatt fokozatosan liberalizálják
 • lehetővé teszi a CARIFORUM-társaságok számára, hogy kereskedelmi jelenlétet alakítsanak ki az EU-ban
 • rendelkezik a karib-tengeri térségen belüli kereskedelemre vonatkozó regionális preferencia-záradékról, amely előmozdítja a regionális integrációt és a regionális értékláncokat.

A megállapodás külön jegyzőkönyvet is tartalmaz a kulturális együttműködésről, amelynek célja a kulturális tevékenységek, áruk és szolgáltatások CARIFORUM-országok és az EU közötti cseréjére vonatkozó feltételek javítása. A CARIFORUM-EU GPM az első olyan kereskedelmi megállapodás, amelyben az EU kifejezetten átfogó kulturális rendelkezéseket tartalmazott.

A kedvezményezett országok

Összességében 14 CARIFORUM-ország hajtja végre a CARIFORUM-EU GPM-eket:

 • Dominikai Köztársaság
 • A Karibi Közösség államai:
  • Antigua és Barbuda
  • A Bahamák
  • Barbados Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent és Grenadine-szigetek
  • Saint Kritts és Nevis
  • Suriname
  • Trinidad és Tobago

Haiti is aláírta a megállapodást 2009 decemberében, de azt még nem alkalmazza, amíg parlamentje meg nem erősíti azt.

Aszimmetrikus rendelkezések a karibi országok javára

A GPM az AKCS-országok javára olyan aszimmetriákat irányoz elő, mint az érzékeny termékek liberalizációból való kizárása, a hosszú liberalizációs időszakok, a rugalmas származási szabályok, valamint a mezőgazdaságra, az élelmezésbiztonságra és a fiatal iparágak védelmére vonatkozó különleges biztosítékok és intézkedések.

Miközben az uniós piacok azonnal és teljes mértékben megnyílnak, a CARIFORUM-államoknak 15–25 évük van arra, hogy megnyíljanak az uniós behozatal előtt. Ezenkívül a legérzékenyebb áruk (főként a HR 1–24. árucsoportjából származó) 17%-ának gyártói állandó védelmet élveznek a versennyel szemben.

Vámtarifák

 • Az EU 100%-os vám- és kvótamentes hozzáférést biztosít a Cariforum-államokból származó valamennyi áru számára. Az uniós piachoz való hozzáférés állandó, teljes körű és ingyenes a CARIFORUM-ból származó valamennyi termék számára
 • A Carribe-országok fokozatosan, 15–25 év alatt megszüntetik a vámokat. A termékek és szolgáltatások 17%-a érzékenynek minősül, és teljes mértékben ki van zárva a liberalizációból. Ha egyes uniós áruk CARIFORUM-országokba történő behozatala hirtelen megugrást okoz és veszélyezteti a helyi termelést, olyan biztosítékok alkalmazhatók, mint például a behozatali kvóták.
 • Valamennyi vám megtalálható a CARIFORUM-EU GPM 1.2. és 3. mellékletében. Megjegyzendő, hogy nem minden Cariforum-ország követi ugyanazt a liberalizációs menetrendet.
 • Használja a kereskedelmi asszisztensem keresési opcióját, hogy pontos információkat találjon az Ön konkrét termékére vonatkozó vámokról és vámtarifákról, figyelembe véve annak származási és rendeltetési országát. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a vámhatóságokkal.
 •  Különleges rendelkezések vonatkoznak a tejpor Dominikai Köztársaságba történő behozatalára – léteznek kedvezményes vámtételeket alkalmazó behozatali kontingensek.

Származási szabályok

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, olvassa el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív „Származási szabályok önértékelési eszközét (ROSA)” menüpontban, hogy felmérje, hogy terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

A gazdasági partnerségi megállapodások származási szabályokról szóló fejezete alkalmazandó.

A termékekre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

Ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhassák őket.

Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket az én kereskedelmi asszisztensem segítségével. A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével kereshet.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

Származási igazolások

A kedvezményes vámtételekre való jogosultsághoz a gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országokból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie. A származási igazolás 10 hónapig marad érvényben. Ez lehet:

Kumulatív kezelés

A gazdasági partnerségi megállapodást aláíró partnertől, a CARIFORUM-államtól eltérő AKCS-államtól vagy egy TOT-tól származó anyagok, illetve az ezekben az országokban végzett megmunkálás vagy feldolgozás felhasználásával kapcsolatos kumulációs igények esetében a vámhatóságoknak benyújtandó bizonyítékok a következők:

 • a szállított anyagok esetében EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy beszállítói nyilatkozat;
 • az elvégzett megmunkálás vagy feldolgozás esetében külön beszállítói nyilatkozat.

A számlán, a szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon külön beszállítói nyilatkozatot kell benyújtani a szállított anyagok minden egyes szállítmányára vonatkozóan, amely teljes körűen leírja ezeket az anyagokat.

Egyéb dokumentumok

 • További információk az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési dokumentumokról és eljárásokról.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

 • A szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések célja annak biztosítása, hogy mind az EU, mind a CARIFORUM-államok jogtulajdonosai megfelelő kompenzációban részesüljenek műveik felhasználásáért. Ezért azoknak a CARIFORUM-jogtulajdonosoknak, akik szerzői jogi oltalom alatt álló termékeket vagy szolgáltatásokat kívánnak exportálni az EU-ba, meg kell könnyíteniük az ilyen termékek és szolgáltatások használatáért járó díjazás megszerzését.
 • A GPM (szolgáltatásokról szóló fejezet) 27 uniós tagállam (Belgium kivételével) piacra jutási kötelezettségvállalásait tartalmazza a szórakoztató szolgáltatások cseréjére vonatkozóan, kivéve az audiovizuális szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozásként bejegyzett CARIFORUM-beli művészek, zenészek és más kulturális szakemberek 27 uniós tagállamba küldhetik el tagjaikat vagy alkalmazottaikat, hogy olyan szórakoztató szolgáltatásokat – például előadásokat – nyújtsanak, amelyek szerzői és szomszédos jogok védelme alatt állnak.
 • Jelenleg folynak a tárgyalások a földrajzi jelzések oltalmáról szóló megállapodásról

A szolgáltatások kereskedelme

Mivel a gazdasági partnerségi megállapodás aszimmetrikus a karibi államok számára, a CARIFORUM piacaik 65–75%-át olyan ágazatokra összpontosítja, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolnak a fejlődésre, és ahol beruházásokra és technológiaátadásra van szükség, miközben az EU szolgáltatási piacának 90%-át nyitja meg.

A két fél jelenleg az alábbiakról tárgyal:

 • turizmus
 • a kulturális jegyzőkönyv aktiválása
 • a szolgáltatásokkal foglalkozó bizottság létrehozásáról

Kérjük, hogy

Közbeszerzés

Beruházások

Egyéb (verseny, játékok biztonságáról szóló irányelv)

A GPM a globális és regionális kereskedelembe való nagyobb fokú integráció és új piaci lehetőségek révén segíti a karibi fejlődést:

 • a szolgáltatások kereskedelmének és a beruházásoknak a megnyitása
 • az üzleti tevékenység megkönnyítése a Karib-térségben – ideértve a tisztességes versenyt biztosító szabályokat is
 • pénzügyi támogatás nyújtása az EU-tól a következőkhöz:
  • a kormányok végrehajtják a gazdasági partnerségi megállapodás szerinti üzleti tevékenységeket
  • a gazdasági partnerségi megállapodás felhasználása több exportra és több külső beruházás vonzására

Verseny a versenyben

2014 óta az EU megszüntette a gazdasági partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó országokba exportált valamennyi termék exporttámogatását.

Az EU minimálisra csökkentette a termelést és a kereskedelmet torzító hatású intézkedéseket.

Ha az Európából származó behozatal növekedése veszélyezteti a helyi ipart, a gazdasági partnerségi megállapodások lehetővé teszik az ipari ágazatok és a fiatal iparágak védelmét szolgáló intézkedések bevezetését.

Fenntartható fejlődés

A GPM kifejezetten a Cotonoui Megállapodásban meghatározott „alapvető és alapvető” elemeken alapul, azaz az emberi jogokon, a demokratikus elveken, a jogállamiságon és a jó kormányzáson. A GPM-ek így az uniós megállapodásokban a jogokkal és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban rendelkezésre álló legerősebb nyelvezetet tartalmazzák.

 • A „végrehajtás elmulasztására vonatkozó záradék” azt jelenti, hogy (a Cotonoui Megállapodásban meghatározottak szerint) „megfelelő intézkedések” tehetők, ha valamelyik fél nem teljesíti az alapvető elemek tekintetében fennálló kötelezettségeit. Ez magában foglalhatja a kereskedelmi előnyök felfüggesztését.
 • A gazdasági partnerségi megállapodások közös intézményeinek feladata a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtása által a Felek fenntartható fejlődésére gyakorolt hatás nyomon követése és értékelése. A Cotonoui Megállapodással összhangban egyértelmű szerep hárul a civil társadalomra és a parlamenti képviselőkre.

Regionális integráció

A CARIFORUM-országok szorosabban integrálódtak egymással. A gazdasági partnerségi megállapodás megkönnyíti az áruk és szolgáltatások kivitelét az alábbiak között:

 • a CARIFORUM-ot alkotó valamennyi ország
 • 17 karibi terület, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az uniós országokkal (négy francia „legkülső régió” és 13 tengerentúli terület – hat brit, hat holland és egy francia)
 • A CARIFORUM-államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy ugyanazokat a preferenciákat kínálják egymásnak, mint az EU (még nem hajtották végre teljes mértékben)
 • 2014 és 2020 között az EU 346 millió EUR-t biztosított a regionális együttműködési program keretében. 

Kapacitások erősítése és technikai segítségnyújtás

Az EU a következő módokon segíti a karibi országok kormányait kötelezettségvállalásaik teljesítésében:

 • Először is, az EU a GPM végrehajtási struktúráit finanszírozza a Karib-térségben. Ezek székhelye a nemzeti kereskedelmi minisztériumokban, valamint a Karibi Közösség (CARICOM) titkárságán belül a CARIFORUM igazgatóságában található.
 • Másodszor, az EU az EFA keretében 2012 óta finanszírozza a GPM végrehajtását és a magánszektor fejlesztésére irányuló programokat a kormányok és a vállalkozások számára. Az EU több karib-tengeri és nemzetközi szervezettel együttműködve segíti a karibi országokat
  • az adókivetés és a statisztikák gyűjtésének modernizálása
  • segíti a vállalkozásokat az uniós egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírások betartásában
  • diverzifikálják gazdaságukat azáltal, hogy támogatják szolgáltatási ágazatuk növekedését
  • A szellemi tulajdonjogok területén
   technikai segítségnyújtást biztosító versenyjogi, kereskedelmi védelmi és védintézkedésekkel foglalkozó ügynökségek létrehozásáról
 • Harmadszor, az EU beruházásokat hajt végre annak érdekében, hogy segítse a kormányokat abban, hogy más módokon integrálódjanak
  • a CARICOM-on belül: az egységes piac és gazdaság (CSME) létrehozásával
  • a DR-ben és Haitin: a kettő közötti szorosabb együttműködés elősegítésével
  • a Karib-térség keleti részén: szorosabb integrációra törekedve
 • Negyedszer, az EU országspecifikus programjai révén is finanszíroz hasonló munkát.
  • minden állam rendelkezik GPM-koordinátorokkal és -struktúrákkal
  • a gazdasági partnerségi megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2011-ben, 2013-ban, 2015-ben és 2017-ben szinte minden állam végrehajtotta a vámcsökkentések fokozatos sorozatát.
  • folyamatban van a CROSQ, egy regionális szabványügyi testület, valamint a 2010-ben létrehozott regionális élelmiszer-biztonsági ügynökség (CAHFSA) megerősítésére irányuló munka.

Közös intézmények

Az EU azzal is segítette a GPM gyakorlati megvalósítását, hogy együttműködött a karibi országokkal több új, közös karibi-európai intézmény létrehozása érdekében.

E testületek célja annak nyomon követése, hogy a két régió hogyan ülteti át a megállapodást a gyakorlatba. Céljuk továbbá annak biztosítása is, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás pozitív eredményeket hozzon, és adott esetben megoldja a problémákat.

A hat közös CARIFORUM-EU intézmény:

 • Vegyes Tanács
 • Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság (T&DC)
 • Parlamenti bizottság
 • Konzultatív bizottság
 • Vámügyi együttműködéssel és a kereskedelem könnyítésével foglalkozó különbizottság
 • A Mezőgazdasági Különbizottság.

Segítségnyújtás a karibi vállalkozásoknak

Az EU a gazdasági partnerségi megállapodás gyakorlati megvalósításához is segítséget nyújt a karibi exporttal, a régión belüli kereskedelmet és beruházásokat előmozdító, karib-tengeri térségre kiterjedő ügynökséggel kialakított partnerségén keresztül.

Az EU olyan programokat finanszíroz, amelyek segítik a karib-tengeri export szoros együttműködését a karibi vállalatokkal annak érdekében, hogy a GPM-et ki tudják használni termelésük és exportjuk fokozása érdekében, mind más karibi országokba, mind pedig az EU-ba.

Az ügynökség együttműködik az EU legkülső régióival és a Karib-térség tengerentúli országaival és területeivel is, hogy ösztönözze az e régiók és a régió többi része közötti kereskedelmet.

Kulturális együttműködés

A kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv megteremti a kulturális tevékenységekkel, valamint az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos cserék terén a CARIFORUM és az EU közötti szorosabb együttműködés keretét.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások