Megfelelően átalakított áruk

Egy termék akkor is származhat az EU-ból vagy valamely partnerországból, ha más országokból származó anyagokkal állították elő, vagy részben külföldön, azaz nem a partnerországban dolgozták fel. Ez az eset áll fenn, ha a terméket megfelelően átalakították.

Azokat a kritériumokat, amelyek alapján egy terméket megfelelően átalakítottak, az EU preferenciális származási szabályaiban szereplő termékspecifikus listák ismertetik az egyes preferenciális rendszerekben. A legtöbb megállapodásban a kritériumokat a következő formátumban írják le:

  • oszlop: Az uniós termékosztályozási rendszerben felsorolt termék
  • oszlop: termékleírás
  • oszlop: annak a szükséges feldolgozásnak a leírása, amelyet az EU-ban vagy a kereskedelmi partnerországban el kell végezni ahhoz, hogy a terméket származónak lehessen tekinteni
  • oszlop: a 4. oszlopban ismertetett további feldolgozást találhat. Ebben az esetben a 3. vagy a 4. oszlop közül választhat, melyik szabályt kell követni.

A megfelelő átalakításra vonatkozó 3. évi szabályok

A termékspecifikus listákon (3. és 4. oszlop) három alapvető szabály szerepel, amelyek meghatározzák, hogy egy adott terméket megfelelően átalakítottak-e az EU-ban vagy egy kereskedelmi partnerországban.

A „hozzáadott érték” szabálya

Olyan szabályt találhat, amelyben a gyártó/exportőr által az EU-ban vagy egy kereskedelmi partnerországban felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a termék (gyártelepi) árának bizonyos százalékát.

Olyan gyártásként kell feltüntetni, amelyben az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának [X] %-át

Ebben az esetben össze kell hasonlítania

  • az áru előállítása során felhasznált valamennyi nem származó anyag vámértéke (azaz az EU vagy a kereskedelmi partnerország vámhivatalánál ezen anyagok tekintetében az oda történő behozatalkor bejelentett érték alapján)

ahol

  • az áru gyártelepi ára (azaz az áru értéke a létesítményből való kilépéskor, ahol azt előállították)

A szabály akkor teljesül, ha a nem származó anyagok értéke nem haladja meg a szabályban megállapított százalékot.

A tarifális besorolás módosítása

Találhat olyan szabályt, amely kimondja, hogy Ön nem rendelkezhet olyan áruval, amely ugyanolyan tarifális besorolással rendelkezik, mint bármely olyan nem származó anyag, amelyet a gyártó/exportőr harmadik országból importált és a termékben felhasznált.

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

Ebben az esetben össze kell hasonlítania

  • a felhasznált nem származó anyagok tarifális besorolása (4 számjegy)

ahol

  • az exportálni vagy importálni kívánt áru tarifális besorolása

A szabály akkor teljesül, ha a tarifális besorolás nem azonos.

C) Bizonyos termékek gyártása

Találhat olyan szabályt, amely lehetővé teszi a gyártó/exportőr számára, hogy a termék előállítása során harmadik országokból (az EU-tól vagy a kereskedelmi partnerországtól eltérő országokból) származó bizonyos nem származó anyagokat használjon fel, és a termék továbbra is az EU-ból vagy valamely kereskedelmi partnerországból származónak minősül.

Ezt „Gyártás”-ként kell feltüntetni, a termék típusa szerint (pl. ig/[yarn] [hús] stb.).

A gyártó/exportőr az anyagot egy korábbi gyártási állapotban is importálhatja (pl. fonal esetében szálat is importálhat). A gyártó/exportőr azonban az előállítás későbbi szakaszában nem hozhat be anyagot (pl. fonal esetében nem hozhat be szövetet).

A teljes listát lásd az egyes preferenciális megállapodásokra vonatkozó származási szabályok mellékletében. (link to the markets section?) Tudja, hogy egyes esetekben a szabály az a), b) és/vagy c) kritérium kombinációja is lehet.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások