Pietiekami pārveidotas preces

Produkta izcelsme var būt arī ES vai partnervalstī, lai gan tas ir ražots no citu valstu materiāliem vai daļēji pārstrādāts ārvalstīs, t. i., ārpus partnervalsts. Tā tas ir gadījumā, ja produkts ir pietiekami pārveidots.

Kritēriji, kad produkts ir pietiekami pārveidots, ir aprakstīti katra preferenciālā režīma ES preferenciālo izcelsmes noteikumu produktu sarakstos. Vairumā nolīgumu kritēriji ir aprakstīti šādā formātā:

  • sleja. Produkts, kas iekļauts ES produktu klasifikācijas sistēmā
  • sleja. produkta apraksts
  • sleja. apraksts par nepieciešamo pārstrādi, kas jāveic ES vai tirdzniecības partnervalstī, lai produktu uzskatītu par noteiktas izcelsmes produktu
  • sleja. jūs varat atrast citu apstrādi, kas aprakstīta 4. slejā. Ja tā ir, varat izvēlēties no 3. vai 4. ailes, kas jāievēro.

3. gada noteikumi par pietiekamu pārveidi

Produktu sarakstos (3. un 4. sleja) ir trīs pamatnoteikumi, kas nosaka, vai produkts ir pietiekami pārveidots ES vai tirdzniecības partnervalstī.

Noteikums par “pievienoto vērtību”

Jūs varat atrast noteikumu, saskaņā ar kuru visu to nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība, kurus ražotājs/eksportētājs izmanto ES vai tirdzniecības partnervalstī, nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no ražojuma (ražotāja) cenas.

Norāda kā “Ražošana”, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz [X] % no ražojuma ražotāja cenas

Šajā gadījumā ir jāsalīdzina

  • visu preces ražošanā izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu muitas vērtība (t. i., pamatojoties uz vērtību, ko deklarē ES muitas iestādē vai tirdzniecības partnervalstī attiecībā uz šiem materiāliem, tos importējot tur)

kur

  • preces ražotāja cena (t. i., preces vērtība, izvedot no ražotnes, kur tā ražota)

Noteikums ir izpildīts, ja nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz noteikumā norādīto procentuālo daļu.

B) Tarifu klasifikācijas maiņa

Jūs varat atrast noteikumu, kas paredz, ka jums nevar būt prece, kurai ir tāda pati tarifu klasifikācija kā nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kurus ražotājs/eksportētājs importējis no trešās valsts un izmantojis ražojumā.

Jānorāda, ka ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem.

Šajā gadījumā ir jāsalīdzina

  • izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu tarifa klasifikācija (4 cipari)

kur

  • to preču tarifu klasifikācija, kuras vēlaties eksportēt vai importēt

Noteikums ir izpildīts, ja abu tarifu klasifikācija nav identiska.

Ražošana no konkrētiem produktiem

Jūs varat atrast noteikumu, kas ļauj ražotājam/eksportētājam ražojuma ražošanā izmantot konkrētu nenoteiktas izcelsmes materiālu no trešām valstīm (kas nav ES vai tirdzniecības partnervalsts), un tas joprojām būs kvalificējams kā ES vai tirdzniecības partnervalsts izcelsmes materiāls.

To norāda kā ražošanu no preces veida, piemēram, [dzijas], [gaļas] u. c.

Ražotājs/eksportētājs var importēt materiālu arī iepriekšējā ražošanas stāvoklī (piemēram, attiecībā uz dziju, jūs varat importēt šķiedras). Tomēr ražotājs/eksportētājs nedrīkst importēt materiālu vēlākā ražošanas posmā (piemēram, attiecībā uz dziju, jūs nedrīkstat importēt audumus).

Pilnu sarakstu skatīt izcelsmes noteikumu pielikumā par katru preferenču nolīgumu. (saite uz sadaļu par tirgiem?) Apzinieties, ka dažos gadījumos noteikums var būt a), b) un/vai c) kritēriju kombinācija.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites