Norādījumi par preču importu

Vai jūsu uzņēmums plāno importēt preces no valstīm ārpus ES? Šī sadaļa jums palīdz saprast, vai jūsu uzņēmums ir gatavs importēt, un tajā ir izklāstīti dažādi importa procesa posmi.

4 Pasākumi ceļā uz produkta importu

 
 

Vai plānojat pirmo reizi importēt kādu produktu ES?

Pirms tam pārbaudiet, vai jūsu uzņēmums ir gatavs:

 • Vai produkts varētu būt veiksmīgs jūsu iekšzemes tirgū vai citās ES valstīs?
 • Vai jūsu uzņēmums spēj iegādāties produktu ārvalstu tirgos ārpus ES? Vai tai ir pietiekami daudz darbinieku, laika, finanšu un juridisko resursu?
 • Vai jūsu uzņēmums ir gatavs veikt starptautisku tirdzniecību, izvēlēties vispiemērotāko transporta veidu un izmantot muitas procedūras?
 • Vai jūsu uzņēmumam ir visaptverošs finanšu/tirdzniecības/uzņēmējdarbības plāns ar skaidri noteiktiem mērķiem, lai atbalstītu produktu importu no valstīm ārpus ES?
 • Vai jūsu uzņēmumam ir konkrēta stratēģija, kā produktu importēt jūsu tirgū? Piemēram, jūs varat importēt savu produktu tieši no ražotāja vai netieši, nodarbinot trešo personu, šādu izplatītāju. Gan tiešo, gan netiešo importu var atbalstīt arī e-komercijas platformas.
 • Attiecīgā gadījumā — vai jūsu eksporta tirgū ir aizsargāts intelektuālais īpašums, kas saistīts ar jūsu produktu?
 • Vai jūsu uzņēmums spēj analizēt un pārbaudīt, vai produkts atbilst ES veselības, drošuma, tehniskajiem un/vai tirdzniecības standartiem?

Pirms turpiniet, rūpīgi apsveriet iepriekš minētos jautājumus un apspriediet tos savā uzņēmumā, lai izlemtu, vai esat gatavs tirgoties ar trešām valstīm vai kādi pasākumi jāveic, lai sagatavotos tam.

 

1

Pirmais posms: Atrodiet piegādātāju ārzemēs

Importēt preces no valstīm ārpus ES, vispirms apzinot iespējamos produkta piegādātājus.

 • Tirdzniecības palātas var jums sniegt informāciju par tirgiem un darījumu partneriem un nosūtīt jums attiecīgus ziņojumus.
 • Var palīdzēt ar tirdzniecību saistītu ziņu sniedzēji vai tirdzniecības veicināšanas aģentūras, kas aptver tirgus analīzi un uzņēmējdarbības iespēju novērtēšanu. Šīs iestādes bieži sniedz pētījumus par galvenajām nozarēm.
 • Konsultācijas var sniegt arītirdzniecības konsultanti un attiecīgās bankas.

Kā izvēlēties piegādes tirgus?

Pārbaudīt potenciālos importa tirgus, lai novērtētu, vai jūsu produkts tiek piegādāts.

Pārbaudiet tirdzniecības statistiku par potenciālo piegādes tirgu.

Kā atrast potenciālos piegādātājus?

Kad esat izvēlējies piegādes tirgu, aplūkojiet potenciālos tirdzniecības partnerus un uzņēmējdarbības kontaktus.

Partnerus un kontaktus varat atrast šādā tīmekļa vietnē:

 

2

Pārbaudīt importa nosacījumus un nodokļus un pārliecināties, vai produkts atbilst ES prasībām

Importa nosacījumi un maksājumi būs atkarīgi no tā, kā vēlaties importēt, un no piegādes tirgus.

Kas var importēt ES?

 • Parasti jums ir jābūt reģistrētam ES kā uzņēmumam vai pastāvīgam uzņēmumam. Tas ietver reģistrāciju kā PVN maksātāju.
 • Ja esat trešās valsts rezidents, jums ir vajadzīga darba atļauja, lai veiktu neatkarīgu komercdarbību; turklāt jums jāatrod persona, kas veic uzņēmējdarbību ES un kas vēlas rīkoties jūsu vārdā kā eksportētājs (piemēram, loģistikas pakalpojumu sniedzējs vai muitas aģents).

Parasti jums ir jāreģistrējas arī valsts komercreģistrā. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu vietējo tirdzniecības kameru. Jums kā ES importētājam ir jāpiesakās EORI numura saņemšanai. EORI ir identifikācijas numurs, kas ir derīgs visā ES.

Ieteikums: EORI reģistrācija var aizņemt zināmu laiku, lai plānotu un piemērotu labu laiku.

Dažās ES valstīs uzņēmumiem, kas pārsniedz noteiktu lielumu, jābūt iekļautiem valsts komercreģistrā.
Lai uzzinātu vairāk, iepazīstieties ar ES tirgu vai sazinieties ar savu vietējo tirdzniecības kameru.

 • Ja esat trešās valsts rezidents, jums ir jābūt reģistrētam kā uzņēmumam un/vai jābūt darba atļaujai, kas ļauj veikt neatkarīgu komercdarbību.

Kādi importa vai tirdzniecības noteikumi attiecas uz jūsu importēto produktu ES?

Pārbaudiet, vai ES vai kādā konkrētā dalībvalstī pastāv kādi importa ierobežojumi.

Dažu paaugstināta riska preču importu vai konkrētu preču importu no konkrētām valstīm var aizliegt vai ierobežot. Jums var būt vajadzīgas atļaujas, licence vai oficiāli apstiprināts paziņojums par importu.

Pārbaudiet TARIC datubāzi, lai uzzinātu, vai jums ir vajadzīga jūsu produkta importa licence.

Galvenie produktu veidi, uz kuriem attiecas importa ierobežojumi, ir šādi:

 • lauksaimniecības produkti,
 • lieltirgotavās,
 • ķimikālijas,
 • dzelzs un tērauda izstrādājumi;
 • kultūras vērtības,
 • tekstilizstrādājumi un apģērbs,
 • ieroči,
 • viltotas vai pirātiskas preces,
 • nepienācīgi raksti/publikācijas/videoieraksti,
 • apdraudētās sugas,
 • atkritumi,
 • dažiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, kas satur dzīvnieku izcelsmes vielas,
 • augi un produkti, kas satur augu izcelsmes vielas.

Attiecībā uz šādiem produktiem pārbauda, kādi noteikumi ir piemērojami.

Kādi importa tarifi attiecas uz jūsu produktu?

 • Iespējams, ka par jūsu produktu būs jāmaksā importa tarifi, kad tie nonāk ES. ES ir muitas savienība, kas nozīmē, ka ievešanas vietā, kur tiek sagatavota importa deklarācija, ir jāmaksā vienots importa tarifs neatkarīgi no ES dalībvalsts. Pēc tam produktu var laist apgrozībā ES tirgū bez papildu muitas formalitātēm.
 • Tas, kas maksā tarifus, ir atkarīgs no līguma ar pārdevēju, bet bieži vien ievedmuitu maksā importētājs.

 

Kas ir importa tarifs?

Vai mans uzņēmums var gūt labumu no ES tirdzniecības nolīguma?

Ja ES ir tirdzniecības nolīgums ar valsti, no kuras vēlaties importēt, tarifi jūsu produktam var tikt samazināti vai pat atcelti.

 • Tās sauc par preferenciālām tarifu likmēm.
 • Preferenciālā tarifa likme ir atkarīga no tā, vai jūsu produkts atbilst izcelsmes noteikumiem.
 • Kvotas vai nu pamatojoties uz tirdzniecības nolīgumu, vai pamatojoties uz ES politiku attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, var piemērot konkrēta veida produktus.

Lai uzzinātu, kādi īpašie noteikumi ir spēkā attiecībā uz jūsu produktu un tirgu, sazinieties ar Manu tirdzniecības asistentu.

Kad jums vajadzīgs izcelsmes sertifikāts?

Bieži vien piegādātājam ir jāiesniedz ražojuma izcelsmes apliecinājums saskaņā ar nolīguma izcelsmes noteikumiem. Šis apliecinājums var būt izcelsmes sertifikāts vai arī izcelsmes deklarācija, ko izdevis atzītais eksportētājs vai reģistrētais eksportētājs (REX sistēmā), kas norāda arī atļaujas vai reģistrācijas numurus.

Vai ir piemērojami kādi papildu nodokļi?

 • Ir iespējams, ka ES piemēro tirdzniecības aizsardzības pasākumus ražojumam, kas importēts no konkrētas valsts.
 • Visbiežāk izmantotie maksājumi ir antidempinga pasākumi. Tie ir parādīti sadaļā Mans tirdzniecības asistents. ES muitas dienests var sniegt informāciju par to, vai jūsu ražojumam piemēro papildu maksājumus, piemēram, antidempinga maksājumus.
 • Dažādu tirdzniecības aizsardzības pasākumu veidu skaidrojums ir sniegts preču sadaļā.
 • Ja meklējat visaptverošu pārskatu par katras valsts piemērotajiem konkrētajiem pasākumiem, apmeklējiet sadaļu par tirgiem.

Kādus iekšējos nodokļus piemēro?

Pievienotās vērtības nodokli (PVN) piemēro precēm, ko pārdod ES tirgū, un tādējādi arī precēm, kas importētas no valstīm ārpus ES. PVN katrā ES dalībvalstī ir atšķirīgs, un to parasti maksā importētājs.

 • Likme ir tāda pati kā tad, ja preci iegādājāties vietējā tirgū.
 • PVN reģistrēti uzņēmumi var atgūt importa PVN kā priekšnodokli, tāpat kā tie var atgūt savus iekšzemes PVN maksājumus.
 • PVN maksājumu aprēķina pamatā ir jūsu preču vērtība, jūsu ievedmuitas nodoklis un akcīzes nodokļi, ja tie tiek piemēroti. Vairāk par PVN un dalībvalstu likmēm varat uzzināt šeit.
 • Par atsevišķām precēm jums būs jāmaksā akcīzes nodoklis, kas dažādās ES valstīs atšķiras. Šie nodokļi attiecas, piemēram, uz:
  • tabakas izstrādājumi,
  • alkoholiskie dzērieni,
  • minerāleļļa,
  • energoprodukti.

Kā nodrošināt, ka jūsu produkts atbilst ES prasībām?

Uz jūsu importētajām precēm attiecas tādas pašas prasības kā ES tirgū ražotām precēm.

Kādas ir jūsu ražojuma veselības, drošības, vides un tehniskās prasības un kā tās sertificēt?

Lielākajai daļai produktu jāatbilst noteiktām tehniskām un/vai veselības un higiēnas prasībām. Tiem var būt vajadzīgi dažādi testēšanas un sertifikācijas veidi.

Tas bieži vien attiecas uz tehniskajām prasībām rūpniecības ražojumiem un veselības un higiēnas prasībām attiecībā uz pārtikas un lauksaimniecības produktiem.

Ir svarīgi nošķirt obligātās un brīvprātīgās prasības.

Produktu grupas, kurās bieži piemēro obligātās prasības, ir šādas:

 • ķimikālijas,
 • kosmētika,
 • lieltirgotavās,
 • lauksaimniecības preces, pārtikas produkti un barība,
 • dzīvi dzīvnieki,
 • un dzīvnieku izcelsmes produkti.

Piemēram, fitosanitārie sertifikāti ir vajadzīgi, lai importētu:

 • lielākā daļa svaigu augļu,
 • dārzeņi,
 • citi augu materiāli
 • produkti, kas sastāv no dzīvnieku izcelsmes produktiem.

CE zīme norāda, ka produkts atbilst ES tiesību aktiem.

 • CE zīme ir obligāta dažiem ražojumiem, piemēram:
  • elektronika,
  • medicīnas ierīcēm,
  • rotaļlietas,
  • elektroierīces,
  • būvizstrādājumiem.
 • CE zīme neattiecas uz:
  • pārtikas produkti,
  • motorizēti transportlīdzekļi,
  • ķimikālijas,
  • kosmētika,
  • farmaceitiskie līdzekļi,
  • un biocīdi

Tām visām ir savi īpašie noteikumi. Lasiet vairāk par marķējumu “CĖE”.

Informāciju par konkrētajām prasībām, kas attiecas uz jūsu produktu, varat atrast sadaļā Mans tirdzniecības asistents.

Kādas ir iepakojuma un marķēšanas prasības?

ES dalībvalstīs bieži vien ir sīki izstrādātas prasības attiecībā uz produktu iepakojumu un marķējumu.

Šīs prasības var būt obligātas vai brīvprātīgas.

 • Patēriņa preču un to iepakojuma obligātie marķējumi un marķējumi parasti ir saistīti ar sabiedrības drošības, veselības un/vai vides apsvērumiem. Viņi var sniegt informāciju, piemēram, sastāvdaļas vai “izlietot līdz” datumu.
 • Brīvprātīgi marķējumi ir, piemēram, tie, kas norāda uz rūpniecisko ražojumu ekomarķēto preču bioloģisko ražošanu.

Parasti ir dažādas aģentūras, kas atbild par dažādām nozarēm, piemēram, medicīnu, elektrību, pārtiku un ķimikālijām, kurām visām ir ļoti atšķirīgas prasības.

 

3

Sagatavot pārdošanu un organizēt transportu

Kā jūs un jūsu piegādātājs dala saistības?

Lainoteiktu savas līgumsaistības, varat izmantot Incoterms®.

Incoterms® 

 • noteikt pārdevēju un pircēju pienākumus attiecībā uz preču piegādi, apdrošināšanu un transportēšanu saskaņā ar pārdošanas līgumiem.
 • noskaidrojiet, kas ir atbildīgs par muitas eksporta formalitātēm ES un formalitātēm jūsu eksporta tirgū.

Piemēri

“Brīvi uz kuģa” (FOB) nozīmē, ka jūsu piegādātājs ir atbildīgs par visu vietējo izmaksu segšanu:

 • preču transportēšana uz nosūtīšanas ostu
 • iekraušanas izmaksas
 • muitošanas procedūras eksportētājvalstī.

Jūs kā pircējs esat atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar:

 • transportēšana no nosūtīšanas ostas un turpmāk
 • apdrošināšana
 • izkraušana
 • transportēšana no ierašanās ostas līdz galamērķim.

“Izmaksas, apdrošināšana un kravu pārvadājumi” (CIF) nozīmē, ka jūsu piegādātājs ir atbildīgs par vietējām izmaksām FOB ietvaros, kā arī:

 • kravas pārvadājumu maksa
 • apdrošināšana

Saskaņā ar CIF jūsu piegādātājs ir atbildīgs par visām izmaksām līdz brīdim, kad produkti nonāk galamērķa ostā.

 

4

Sagatavot muitošanas dokumentus ES

Kādi dokumenti jāsagatavo muitai?

 • Jums jāiesniedz muitas deklarācija savas valsts muitas dienestam. Pārstāvis muitā var jums sniegt padomu šajā svarīgajā jautājumā.
 • Jums ir jāuzrāda ievešanas kopsavilkuma deklarācija (ENS) pirms preču ierašanās pirmajā ievešanas vietā ES.
  • ENS pirmajā ievešanas muitas iestādē ES būtu jāuzrāda preču pārvadātājam vai dažos gadījumos importētājam-saņēmējam, vai pārvadātāja vai importētāja pārstāvim.
  • ENS iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no preču transporta veida. Vairāk.
 • ES ir vienota importa deklarācijas veidlapa visām ES valstīm, ko sauc par vienoto administratīvo dokumentu (VAD). Vairāk.
  • Atkarībā no preču veida papildu dokumenti, kas jāuzrāda muitas dienestiem, var ietvert:
  • faktūrrēķins,
  • pārvadājuma dokumenti,
  • izcelsmes sertifikāti,
  • importa licences,
  • testu rezultāti un citi sertifikāti,
  • inspekcijas sertifikāti (piemēram, veselības, veterinārie vai fitosanitārie sertifikāti).

Muitošanu var iesniegt importētājs vai pārstāvis muitā, kas ir persona, kuru importētājs ir iecēlis visu muitas formalitāšu kārtošanai saskaņā ar ES tiesību aktiem muitas jomā.

Lai uzzinātu vairāk par dokumentiem un procesiem, jautājiet savas valsts muitas dienestam, tirdzniecības palātai vai tirdzniecības veicināšanas aģentūrai. Vairāk.

Kas notiek, kad preces nonāk pie robežas?

 • Tos novieto pagaidu uzglabāšanā muitas uzraudzībā (ne ilgāk kā 90 dienas) līdz muitošanai.
  • Preces var tikt muitotas, pamatojoties uz jūsu iesniegtajiem dokumentiem, vai
  • Jūsu preces var atlasīt dokumentu pārbaudei, un jums var lūgt iesniegt papildu dokumentus pirms preču muitošanas, vai
  • Jūsu preces var atlasīt arī dokumenta vai fiziskas pārbaudes veikšanai.

Vai jūsu produktu pēc tīrīšanas var pārdot jebkurā vietā ES?

Ja muitas dienesti ir atmuitojuši produktu, tam ir tāds pats statuss kā ES produktam, un to var brīvi laist apgrozībā ES un pārdot jebkurā vietā ES tirgū.

 • Visas ES valstis piemēro vienu un to pašu tarifu precēm, kas importētas no valstīm ārpus ES.
 • Uz importu attiecas vieni un tie paši noteikumi neatkarīgi no ES valsts, caur kuru tas ienāk ES tirgū.

Kur varat atrast plašāku informāciju?

Jūsu kontrolsaraksts: 4 Produkta importēšanas posmi

Pirmais posms: Atrodiet piegādātāju ārzemēs

 • Novērtēt potenciālās ieinteresētās valstis un salīdzināt potenciālo piegādātāju konkurētspēju (piemēram, salīdzinot cenas, tostarp ar importu saistītās izmaksas, piemēram, tarifus un transporta izmaksas.
 • Identificēt uzņēmējdarbības partnerus/piegādātājus.
 • Norādiet aģentūru/iestādi/partneri, kas atbalstīs importa procesu formalitātes (piemēram, lai sagatavotu līgumus, maksāšanas nosacījumus, piegādātāja kredītspēju).

Pakāpe. Novērtēt importa nosacījumus un nodokļus un pārliecināties, ka produkts atbilst ES prasībām

 • Iegūt uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (EORI) reģistrācijas numuru (piemērot labu laiku iepriekš).
 • Pārbaudiet, vai importa ierobežojumi nav piemērojami.
 • Pārbaudiet, vai ES ir tirdzniecības nolīgums ar valsti, no kuras vēlaties importēt.
 • novērtē, vai jūsu produkts atbilst attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem, un norādiet piemērojamo (preferenciālo) tarifa likmi.
 • Novērtē, vai ir piemērojami citi nodokļi (piemēram, tirdzniecības aizsardzība) vai iekšējie nodokļi.
 • Noteikt veselības, drošības, vides un tehniskās prasības ES.
 • Nodrošina, ka ražojums atbilst prasībām un ka piegādātājs var nodrošināt nepieciešamo sertifikāciju.
 • Pārbaudiet iepakojuma un marķēšanas noteikumus ES.
 • Novērtē, vai ir vajadzīgs izcelsmes sertifikāts, kas eksportētājam ir jāiesniedz, un kāda veida sertifikāts jāuzrāda atkarībā no tā, vai starp ES un preču izcelsmes valsti ir vai nav piemērojams tirdzniecības nolīgums vai režīms.

Darbība. Sagatavot pārdošanu un organizēt transportu

 • Sagatavo un paraksta līgumu ar piegādātāju, tostarp vienošanos par to, kas ir atbildīgs par to, un organizē transporta procesu.
 • Koordinēt darbību ar potenciālajām iestādēm, kas atbalsta šo procesu.

Darbība. Sagatavot dokumentus atmuitošanai pie robežas

 • Šaubu gadījumā sazināties ar muitas pārstāvi, lai saņemtu padomu
 • Nodrošināt ievešanas kopsavilkuma deklarācijaspieejamību
 • Sagatavot papildu dokumentus importa muitošanas vajadzībām (komercrēķins, pārvadājuma dokumenti, izcelsmes sertifikāts (piemēram, A veidlapa, Eur.1/Eur.Med, REX paziņojums, ko izdevis reģistrētais eksportētājs, vai izcelsmes deklarācija, ko izdevis atzītais eksportētājs), importa licence, testu rezultāti, inspekcijas sertifikāti (piemēram, veselības, veterinārie vai fitosanitārie sertifikāti) aizpildīt un iesniegt importa deklarāciju/vienoto administratīvo dokumentu (VAD)
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites