Harmonizētā sistēma

Harmonizētā sistēma, HS, nomenklatūra ļauj precīzi identificēt savu produktu un pārbaudīt, kādas tarifa pozīcijas un noteikumus piemēro. Tā ir loģiska struktūra preču klasificēšanai, ko vienādi izmanto muitas iestādes visā pasaulē.

Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētā sistēma (HS), ko parasti dēvē par harmonizēto sistēmu, ir starptautiska sistēma preču klasificēšanai, ko izstrādājusi Pasaules Muitas organizācija (PMO). Tā ir plaša klasifikācijas sistēma, kurā ietilpst aptuveni 5 000 sešciparu ražojumu kategoriju un kuru organizē hierarhiskā struktūrā:

 • iedaļas
 • nodaļas (2 cipari)
 • virsraksti (4 cipari)
 • apakšpozīcijas (6 cipari)

un to pamato īstenošanas noteikumi un paskaidrojumi.     

Tas ļauj uzņēmējiem, muitas amatpersonām un likumdevējiem no jebkuras valsts identificēt to pašu produktu, izmantojot ciparu kodu.

Valstis izmanto HS sistēmu kā pamatu muitas tarifiem un statistikas datu vākšanai. Tās sīkāk iedala sešciparu HS produktu kategorijas astoņās vai vairākās tarifa pozīcijās ar lielāku specifiskumu. Eiropas Savienība izmanto astoņu ciparu kodus.

Kā ir strukturēta HS nomenklatūra?

 • 21 galvenās iedaļas
  • 97 nodaļas (2 cipari)
   • pozīcijas (4 ciparu kods)
    • apakšpozīcijas (6 ciparu kods)
     • 5 preču grupas

Produktu klasifikācijas piemērs

 • II sadaļa. augu valsts produkti
  • 07. nodaļa ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi
   • pozīcija: 0705 dārza salāti (lactucasativa) un cigoriņi (cichorium spp.), svaigi vai atdzesēti
    • dārza salāti
     • apakškategorija: galviņsalāti
     • apakškategorija: pārējās
    • cigoriņi
     • apakškategorija: lapu cigoriņi (Chicorium intybus var. foliosum)
     • apakškategorija: pārējās

Piezīmes par HS nomenklatūru

 • gandrīz visām pasaules valstīm ir vienāda HS kodu interpretācija
 • sistēmu izmanto vairāk nekā 200 valstis un tautsaimniecības kā pamatu muitas tarifiem un starptautiskās tirdzniecības statistikas vākšanai – vairāk nekā 98 % preču starptautiskajā tirdzniecībā ir klasificētas HS.
 • HS kodi tiek pastāvīgi atjaunināti, lai atspoguļotu izmaiņas tehnoloģijās un jaunu produktu parādīšanos – jaunākais grozījums stājās spēkā 2017. gadā, tādējādi pašreizējā redakcija ir HS nomenklatūras 2017. gada izdevums.
 • tomēr praksē dažas valstis var pielāgot savas procedūras un tiesību aktus dažādos laikos – tas dažkārt rada īslaicīgas neatbilstības.
 • Eiropas Savienības (ES) Kombinētā nomenklatūra ir ES astoņu ciparu kodēšanas sistēma, kas ietver HS kodus ar tālākām ES apakšnodaļām un juridiskām piezīmēm, kuras īpaši izstrādātas, lai apmierinātu ES vajadzības.

Lasīt vairāk

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites