Aizjūras zemes un teritorijas (AZT)

Vai jūsu uzņēmums importē produktus no Eiropas Savienības aizjūras zemēm un teritorijām (AZT)? Šī iedaļa palīdz saprast AZT izcelsmes noteikumus.

Īsumā

Aizjūras zemes un teritorijas (AZT) konstitucionāli ir atkarīgas no trim ES dalībvalstīm: Dānija, Francija un Nīderlande, kā arī Apvienotā Karaliste līdz pārejas perioda beigām.

 • AZT pilsoņi ir Eiropas pilsoņi, bet AZT neietilpst ES teritorijā
 • AZT nav tieši pakļautas ES tiesību aktiem, bet tām saskaņā ar Lisabonas līgumu ir piešķirts “asociētais” statuss.
 • “asociētais” statuss veicina viņu ekonomisko un sociālo attīstību

Aizjūras zemju un teritoriju saraksts

Angilja (UK)

Aruba (NL)

Bermudas (AK)

Britu Antarktikas teritorija (UK)

Britu Indijas okeāna teritorija (UK)

Britu Virdžīnu salas (Apvienotā Karaliste)

Kirasão (NL)

Folklenda salas (Apvienotā Karaliste)

Franču Polinēzija (FR)

Grenlande (DK)

Montserrat (UK)

Jaunkaledonija un atkarīgās teritorijas (FR)

Senbartelmī (FR)

Sintmartēna (NL)

Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas (Apvienotā Karaliste)

Senpjēra un Mikelona (FR)

Tērksas un Kaikosas salas (Apvienotā Karaliste)

Volisa un Futunas salas (FR)

Bonaire, Sint Eustatius, Saba (NL)

Kaimanu salas (AK)

Francijas Dienvidu un Antarktikas teritorijas (FR)

Pitcairn (UK)

Svētās Helēnas sala, Debesbraukšanas sala, Tristana da Kuņa (Apvienotā Karaliste)

 

Izcelsmes noteikumi

Izcelsmes noteikumi, kas ierosināti attiecībā uz AZT, pārsniedz vispārējās preferenču sistēmas noteikumus:

 • atļaut AZT atkāpties no izcelsmes noteikumiem.

Iecietība

Pielaidi nosaka šādi:

 • 15 % no produkta svara attiecībā uz produktiem, kas ietilpst HS 2. nodaļā un 4.–24. nodaļā, izņemot apstrādātus zvejniecības produktus 16. nodaļā, un
 • 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas citiem izstrādājumiem, izņemot 50.–63. nodaļā minētos izstrādājumus. (Lēmuma VI pielikuma 6. pants)

Kumulācija

Izcelsmi var kumulēt šādi:

 • Kumulācija ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (lēmumaVI pielikuma 7. pants)
 • Kumulācija ar EPN valstīm (VIpielikuma 8. pants)
 • Kumulācija ar citām valstīm, uz kurām attiecas beznodokļu un bezkvotu piekļuve Eiropas Savienības tirgum saskaņā ar VPS (VI pielikuma9. pants)
 • Kumulācija ar Savienības BTN partnervalstīm (VIpielikuma 10. pants)

Konkrētiem produktiem piemērojamie izcelsmes noteikumi

To ražojumu un apstrādes vai pārstrādes darbību saraksts, kas piešķir noteiktas izcelsmes statusu, ir Padomes Lēmuma 2013/755/ES (2013. gada 25. novembris) II papildinājumā.

Atkāpes

Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas vai pēc ES dalībvalsts vai AZT pieprasījuma AZT var piešķirt pagaidu atkāpi no VI pielikuma noteikumiem.

Izcelsmes apliecinājums

Lai uz ES robežas varētu attiecināt preferenciālās nodokļu likmes, AZT izcelsmes izstrādājumiem jāpievieno:

 • Pārvadājumu sertifikāts EUR.1, ko izdevušas eksportētājvalsts muitas iestādes – eksportētājam (vai pilnvarotajam pārstāvim), kurš iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai, jābūt gatavam pēc pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, un jāatbilst pārējām izcelsmes noteikumu pielikuma prasībām.
 • izcelsmes deklarācija – jebkurš eksportētājs sūtījumiem, kuru vērtība ir EUR 10 000 vai mazāk, vai atzīti eksportētāji sūtījumiem, kuru vērtība ir jebkura

Aizpildot izcelsmes deklarāciju, jums jābūt gatavam iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu un atbilst pārējām pielikumā par izcelsmes noteikumiem noteiktajām prasībām.

Lai sagatavotu izcelsmes deklarāciju, jums uz rēķina, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta (attiecīgā valodā) būtu jāieraksta, jāapzīmogo vai jāizdrukā šāda deklarācija:

“Tādu produktu eksportētājs, uz kuriem attiecas šis dokuments (muitas atļauja Nr.... ) deklarē, ka, ja vien nav skaidri norādīts citādi, šiem produktiem ir... preferenciāla izcelsme.”

Dažādās valodu versijas kopā ar paskaidrojumiem varat atrast izcelsmes deklarācijas paraugā (Padomes Lēmuma 2013/755/ES 103. un 104. lpp.). Ja deklarāciju izdodat ar roku, jums tas ir jāizdara ar tinti, izmantojot drukātus burtus.

 • rēķindeklarācija ir jāparaksta ar roku. Ja esat atzīts eksportētājs, jūs atbrīvo no šīs prasības, ja jūs rakstiski apņematies, ka uzņematies pilnu atbildību par jebkuru izcelsmes deklarāciju, kurā jūs identificējat.
 • lai kļūtu par atzītu eksportētāju, jums jāspēj pierādīt, ka varat pierādīt savu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī jebkuras citas prasības, ko tās var noteikt. Muitas dienesti var atsaukt atzītā eksportētāja statusu, ja jūs to jebkādā veidā izmantojat ļaunprātīgi. Lai uzzinātu vairāk par procedūrām, sazinieties ar muitas dienestiem.

Izcelsmes apliecinājums ir derīgs 10 mēnešus.

Ja izmanto kumulācijas noteikumus

 • pierādījums par to izejvielu noteiktas izcelsmes statusu, kuras ievestas no citām AZT vai ES, būtu jāpierāda ar pārvadājumu sertifikātu EUR.1, izcelsmes deklarāciju vai piegādātāja deklarāciju (pilna kumulācija).
 • kumulācijas gadījumā ar EPN valsti vai valsti, ar kuru ES ir parakstījusi brīvās tirdzniecības nolīgumu, pierādījumi par noteiktas izcelsmes statusu jāsniedz saskaņā ar attiecīgā nolīguma noteikumiem.
 • Kumulācijas gadījumā ar vispārējās preferenču shēmas labuma guvēju pierādījumi par noteiktas izcelsmes statusu būtu jāsniedz saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2454/93.
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites