Pajjiżi barranin tat-territorji (OCTs)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti mill-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej (OCTs) tal-Unjoni Ewropea? Din it-taqsima tgħinek tifhem ir-regoli tal-oriġini għall-PTEE.

F’daqqa t’għajn

Il-pajjiżi u t-Territorji Extra-Ewropej (OCTs) jiddependu kostituzzjonalment fuq tliet Stati Membri tal-UE: Id-Danimarka, Franza u n-Netherlands.

 • Iċ-ċittadini tal-PTEE huma ċittadini Ewropej iżda l-PTEE mhumiex parti mit-territorju tal-UE
 • il-PTEE mhumiex direttament soġġetti għal-liġi tal-UE iżda jibbenefikaw minn status ta’ “assoċjat” skont it-Trattat ta’ Lisbona
 • l-istatus ta’ “assoċjat” jgħin l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom

Lista ta’ Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej

 • Aruba (il-Pajjiżi l-Baxxi)
 • Curação (il-Pajjiżi l-Baxxi)
 • Il-Polineżja Franċiża (Franza)
 • Greenland (id-Danimarka)
 • New Caledonia (Franza)
 • Saint Barthélemy (Franza)
 • Sint Maarten (il-Pajjiżi l-Baxxi)
 • Saint Pierre u Miquelon (Franza)
 • Wallis u Futuna (Franza)
 • Bonaire, Sint Eustatius u Saba (il-Pajjiżi l-Baxxi)  
 • L-artijiet Franċiżi tan-Nofsinhar u tal-Antartiku (Franza)  

Regoli tal-oriġini

Ir-regoli tal-oriġini proposti għall-PTEE jmorru lil hinn mir-regoli tal-Iskema Ġenerali ta’ Preferenza billi

 • il-PTEE jitħallew jidderogaw mir-regoli tal-oriġini.

Tolleranza

It-tolleranza hija ffissata għal

 • 15 % tal-piż tal-prodott għall-prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitolu 2 tas-SA u l-Kapitoli 4 sa 24, għajr il-prodotti tas-sajd ipproċessati fil-Kapitolu 16 u
 • 15 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott għal prodotti oħra, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt il-Kapitoli 50 sa 63. (L-Artikolu 6 tal-Anness II tad-Deċiżjoni)

Kumulazzjoni

L-oriġini tista’ tiġi akkumulata bil-modi li ġejjin

Regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

Il-lista ta’ prodotti u operazzjonijiet ta’ ħidma jew ipproċessar li jagħtu status oriġinarju tinsab fl-Appendiċi I tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1764 tal-5 ta’ Ottubru 2021.

Derogi

Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea jew bi tweġiba għal talba minn Stat Membru tal-UE jew PTEE, PTEE jista’ jingħata deroga temporanja mid-dispożizzjonijiet tal-Anness II.

Prova tal-oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali fil-fruntiera tal-UE, il-prodotti li joriġinaw mill-PTEE jridu jkunu akkumpanjati minn

 • ċertifikat ta’ Moviment EUR.1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur — l-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat għandu jkun ippreparat biex jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba, u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Anness tar-regoli tal-oriġini
 • dikjarazzjoni tal-oriġini — maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni b’valur ta’ EUR 10,000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur

Meta timla dikjarazzjoni tal-oriġini, għandek tkun lest tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, u tissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Anness dwar ir-regoli tal-oriġini.

Biex tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini, għandek tittajpja, tittimbra jew tipprintja d-dikjarazzjoni li ġejja (fil-lingwa xierqa) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor:

“L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru tal-awtorizzazzjoni doganali... ) tiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”

Tista’ ssib il-verżjonijiet lingwistiċi differenti flimkien man-noti ta’ spjegazzjoni fil-mudell tad-dikjarazzjoni tal-oriġini (paġni 103 u 104 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE). Jekk toħroġ id-dikjarazzjoni bl-idejn, trid tagħmel dan bil-linka bl-użu ta’ karattri stampati.

 • trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, int eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni tal-oriġini li tidentifikak.
 • biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tissodisfa lill-awtoritajiet doganali tiegħek li tista’ tipprova l-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu. L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat tiegħek jekk tabbużah bi kwalunkwe mod. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar.

Meta jintużaw dispożizzjonijiet ta’ kumulazzjoni

 • il-prova tal-istatus oriġinarju tal-inputs li ġejjin minn PTEE oħrajn jew mill-UE għandha tintwera permezz ta’ ċertifikat tal-moviment EUR.1, dikjarazzjoni tal-oriġini jew dikjarazzjoni tal-fornitur (akkumulazzjoni sħiħa)
 • fil-każ ta’ akkumulazzjoni ma’ pajjiż tal-FSE jew ma’ pajjiż li miegħu l-UE tkun iffirmat ftehim ta’ kummerċ ħieles, l-evidenza tal-istatus oriġinarju għandha tingħata skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim rilevanti.
 • f’każijiet ta’ akkumulazzjoni ma’ benefiċjarju tal-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi, l-evidenza tal-istatus oriġinarju għandha tingħata skont ir-Regolament (KEE) Nru 2454/93
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr