Pajjiżi barranin tat-territorji (OCTs)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti mill-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej (OCTs) tal-Unjoni Ewropea? Din it-taqsima tgħinek tifhem ir-regoli tal-oriġini għall-PTEE.

F’daqqa t’għajn

Il-pajjiżi u t-Territorji Extra-Ewropej (OCTs) jiddependu kostituzzjonalment fuq tliet Stati Membri tal-UE: Id-Danimarka, Franza u n-Netherlands.

 • Iċ-ċittadini tal-PTEE huma ċittadini Ewropej iżda l-PTEE mhumiex parti mit-territorju tal-UE
 • il-PTEE mhumiex direttament soġġetti għal-liġi tal-UE iżda jibbenefikaw minn status ta’ “assoċjat” skont it-Trattat ta’ Lisbona
 • l-istatus ta’ “assoċjat” jgħin fl-iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom

Lista tal-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej

 • Aruba (in-Netherlands)
 • Curação (in-Netherlands)
 • Il-Polineżja Franċiża (Franza)
 • Greenland (id-Danimarka)
 • Il-Kaledonja l-Ġdida (Franza)
 • Saint Barthélemy (Franza)
 • Sint Maarten (in-Netherlands)
 • Saint Pierre u Miquelon (Franza)
 • Wallis u Futuna (Franza)
 • Bonaire, Sint Eustatius u Saba (in-Netherlands)  
 • It-territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u tal-Antartiku (Franza)  

Regoli ta’ l-oriġini

Ir-regoli tal-oriġini proposti għall-PTEE jmorru lil hinn mir-regoli tal-Iskema Ġenerali ta’ Preferenza minn

 • li tippermetti lill-PTEE jidderogaw mir-regoli tal-oriġini.

Tolleranza

It-tolleranza hija ffissata għal

 • 15 % tal-piż tal-prodott għall-prodotti li jaqgħu fil-kapitolu HS 2 u l-kapitoli 4 sa 24, minbarra prodotti tas-sajd ipproċessati fil-kapitolu 16 u
 • 15 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika għal prodotti oħrajn, ħlief għal prodotti li jaqgħu fil-kapitoli 50 sa 63. (Artikolu 6 tal-Anness VI tad-Deċiżjoni)

Akkumulazzjoni

L-oriġini tista’ tiġi akkumulata bil-modi li ġejjin

Regoli TAL-ORIĠINI speċifiċi għall-prodott

Il-lista ta’ prodotti u operazzjonijiet ta’ ħidma jew ipproċessar li jagħtu status oriġinarju tinsab fl-Appendiċi II tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tat-25 ta’ Novembru 2013.

Derogi

Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea jew bi tweġiba għal talba minn Stat Membru tal-UE jew minn PTEE, PTEE jista’ jingħata deroga temporanja mid-dispożizzjonijiet tal-Anness VI.

Prova tal-oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali fil-fruntiera tal-UE, il-prodotti li joriġinaw fil-PTEE jridu jkunu akkumpanjati minn

 • Ċertifikat ta’ Moviment EUR.1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur — l-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun ippreparat biex jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba, u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Anness tar-regoli tal-oriġini
 • dikjarazzjoni tal-oriġini — maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni b’valur ta’ EUR 10,000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur

Meta timla dikjarazzjoni tal-oriġini, għandek tkun lest tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, u tissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Anness dwar ir-regoli tal-oriġini.

Biex tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini, għandek tittajpja, tittimbra jew tipprintja d-dikjarazzjoni li ġejja (fil-lingwa xierqa) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor:

“L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru... ) Jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”

Tista’ ssib il-verżjonijiet lingwistiċi differenti flimkien man-noti ta’ spjegazzjoni fil-mudell tad-dikjarazzjoni tal-oriġini (paġni 103 u 104 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE). Jekk toħroġ id-dikjarazzjoni bl-idejn, trid tagħmel dan bil-linka billi tuża karattri stampati.

 • għandek tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, inti eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm inti tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni tal-oriġini li tidentifikak.
 • biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tissodisfa lill-awtoritajiet doganali tiegħek li int kapaċi tagħti prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu. L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat jekk inti tabbuża minnu bi kwalunkwe mod. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar.

Meta jintużaw dispożizzjonijiet ta’ kumulazzjoni

 • il-prova tal-istatus oriġinarju tal-inputs li ġejjin minn PTEE oħra jew mill-UE għandha tintwera permezz ta’ ċertifikat tal-moviment EUR.1, dikjarazzjoni tal-oriġini jew permezz ta’ dikjarazzjoni tal-fornitur (kumulazzjoni sħiħa)
 • fil-każ ta’ akkumulazzjoni ma’ pajjiż tal-FSE jew pajjiż li miegħu l-UE ffirmat ftehim ta’ kummerċ ħieles, l-evidenza ta’ status oriġinarju għandha tingħata skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim rilevanti.
 • F’każijiet ta’ akkumulazzjoni ma’ benefiċjarju tal-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi, l-evidenza tal-istatus oriġinarju għandha tingħata skont ir-Regolament (KEE) Nru 2454/93.
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr