Kollox ħlief Armi (EBA)

Skopri kif tista' tibbenefika mill-iskema Kollox ħlief Armi (EBA) tal-UE.

Daqqa t'għajn

L-iskema EBA tneħħi t-tariffi u l-kwoti għall-importazzjonijiet kollha ta’ oġġetti (ħlief armi u munizzjon), li jidħlu fl-UE mill-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs).

Minn Jannar 2019, il-pajjiżi tal-EBA huma

 • L-Afganistan
 • Angola
 • Bangladesh
 • Benin
 • Bhutan
 • Burkina Faso
 • Burma/il-Mjanmar
 • Burundi
 • Il-Kambodja
 • Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana
 • Chad
 • Il-Gżejjer Comoros
 • il-Kongo, ir-Repubblika Demokratika ta'
 • Djibouti
 • Timor tal-Lvant
 • Il-Guinea Ekwatorjali
 • Eritrea
 • L-Etjopja
 • il-Gambja
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Haiti
 • Kiribati
 • Laos
 • Il-Lesoto
 • Il-Liberja
 • Madagascar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritania
 • Nepal
 • In-Niġer
 • Rwanda
 • São Tomé & Principe
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Il-Gżejjer Solomon
 • Is-Somalja
 • Is-Sudan t’Isfel
 • Sudan
 • It-Tanzanija
 • Togo
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Il-Jemen
 • Iż-Żambja

Tariffi

L-iskema EBA tneħħi t-tariffi u l-kwoti għall-importazzjonijiet kollha ta’ oġġetti (ħlief armi u munizzjon) li jidħlu fl-UE mill-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs).

 • fittex l-informazzjoni kollha dwar it-tariffi għall-prodott tiegħek
 • jekk ikollok xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali nazzjonali tiegħek

Regoli ta' oriġini

Ir-regoli tal-oriġini huma l-istess bħal dawk li japplikaw għas-SĠP standard.

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek jeħtieġ li jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l-“Għoddata’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini hija disponibbli hawn taħt.

Tolleranza

It-tolleranza hija espressa

 • fil-prezz tal-prodotti finali għall-prodotti tas-sajd u industrijali
 • fil-piż tal-prodotti finali għall-prodotti agrikoli

It-tolleranzi inklużi fis-SĠP huma aktar laxki mit-tolleranzi regolari. Dawn jammontaw għal 15% fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali minflok 10%.

Tolleranzi speċifiċi japplikaw ukoll għat-tessuti u għall-ħwejjeġ u huma deskritti fin-noti introduttorji tal-Anness 22-03.

Ara wkoll ir-regola ġenerali ta' Tolleranza jew De Minimis

Akkumulazzjoni

It-tipi ta’ akkumulazzjoni li ġejjin joperaw fil-kummerċ taħt l-EBA tal-UE

 • bilateral
 • reġjonali
 • estiż
 • akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera u mat-Turkija
Akkumulazzjoni bilaterali

Materjali li joriġinaw mill-UE jistgħu jiġu integrati fil-prodotti manifatturati f’pajjiż tal-EBA u mbagħad jitqiesu li joriġinaw f’dan il-pajjiż tal-EBA, sakemm l-ipproċessar li jsir fil-pajjiż tal-EBA jmur lil hinn mil-livelli minimi.

Akkumulazzjoni reġjonali
 • Grupp I
  • il-Brunej-Darussalam
  • il-Kambodja*
  • L-Indoneżja
  • Laos*
  • Il-Malasja
  • Il-Filippini
  • Il-Vjetnam
 • Grupp II
  • Il-Bolivja
  • Il-Kolombja
  • Costa Rica
  • El Salvador
  • Il-Gwatemala
  • Honduras
  • In-Nikaragwa
  • Panama
  • Il-Perù
  • Il-Venezwela
 • Grupp III
  • Bangladesh*
  • il-Butan*
  • L-Indja
  • Nepal*
  • Pakistan
  • Sri Lanka
 • Grupp IV
  • L-Arġentina
  • Il-Brażil
  • Il-Paragwaj
  • L-Urugwaj

*Pajjiżi li bħalissa huma benefiċjarji tal-EBA

 • l-użu ta’ komponenti bejn pajjiżi mill-istess grupp huwa permess (eż. il-Bangladesh jista’ juża ingredjenti mill-Bhutan minħabba li t-tnejn jinsabu fil-Grupp III), għalkemm jeħtieġ li jitfakkru xi regoli importanti:
 • l-akkumulazzjoni reġjonali bejn pajjiżi fl-istess grupp tapplika biss meta l-pajjiżi involuti fl-akkumulazzjoni jkunu, fil-mument tal-esportazzjoni tal-prodott lejn l-Unjoni Ewropea, pajjiżi benefiċjarji u mhux sempliċiment pajjiżi eliġibbli
 • jekk il-merkanzija li toriġina f’pajjiż benefiċjarju waħda tiġi pproċessata ulterjorment f’pajjiż membru ieħor ta’ dak il-grupp, allura l-merkanzija tista’ titqies bħala li toriġina fil-pajjiż tal-aħħar (sakemm l-ipproċessar imur lil hinn minn operazzjonijiet minimi)
 • biex tiġi ddeterminata l-oriġini tal-input (meta l-input minn membru wieħed tal-grupp jintbagħat lil membru ieħor tal-grupp), ir-regola korretta tal-oriġini hija dik li tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
 • l-akkumulazzjoni hija possibbli wkoll bejn pajjiżi benefiċjarji individwali tal-akkumulazzjoni tal-Grupp I u l-Grupp III. Dan huwa biss fuq talba u taħt ċerti kundizzjonijiet.

Innota li xi prodotti huma esklużi mill-akkumulazzjoni, meta jkun hemm differenzi bejn l-istatus tal-pajjiżi tal-SĠP tal-istess grupp (SĠP/SĠP+/EBA). Il-lista tal-prodotti kkonċernati hija inkluża fl-Anness 13b.

Akkumulazzjoni estiża 

Il-pajjiżi tal-EBA jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, jitolbu lill-UE għal awtorizzazzjoni biex jakkumulaw ma’ pajjiżi li magħhom l-UE għandha Ftehim Kummerċjali.

 • din il-possibbiltà hija miftuħa biss għal prodotti industrijali u prodotti agrikoli pproċessati
 • meta l-input minn pajjiż terz li miegħu l-UE għandha FTA jintbagħat lil pajjiż tal-SĠP, ir-regola tal-oriġini korretta hija dik li tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
Akkumulazzjoni ma’ oġġetti li joriġinaw min-Norveġja, mill-Iżvizzera u mit-Turkija

Il-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jakkumulaw l-oriġini ma’ prodotti tal-Kapitoli 25 sa 97 tas-Sistema Armonizzata li joriġinaw min-Norveġja, mill-Iżvizzera u mit-Turkija.

 • materjali li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera jew fit-Turkija li jgħaddu minn aktar minn operazzjoni minima f’pajjiż benefiċjarju, jitqiesu li joriġinaw f’dak il-pajjiż benefiċjarju u jistgħu jiġu esportati lejn l-UE, lejn in-Norveġja, lejn l-Iżvizzera jew lejn it-Turkija
 • ir-regola ta' hawn fuq ma tapplikax għal prodotti agrikoli jew prodotti koperti minn deroga
 • biex tapplika din it-tip ta’ akkumulazzjoni, l-UE, in-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija jeħtieġ li jagħtu l-istess trattament preferenzjali lill-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi tal-EBA

Nonmanipulazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar it-trasport dirett fir-regoli tal-oriġini tas-SĠP ġiet sostitwita bi klawżola ta’ nonmanipulazzjoni (l-Artikolu 74 tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1063/2010).

 • id-differenza ewlenija meta mqabbla mad-dispożizzjoni tat-trasport dirett hija li l-importaturi fl-UE mhux se jkunu meħtieġa jagħtu prova tal-konformità tagħhom mal-kundizzjonijiet
 • madankollu, l-Amministrazzjoni Doganali ta’ Stat Membru tal-UE tista’ titlob tali prova jekk ikollha raġuni biex temmen li l-kundizzjonijiet ma ġewx issodisfati

Ħlas lura ta' dazju

Ir-rifużjoni tad-dazju hija awtorizzata.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Sabiex bastiment tas-sajd jitqies bħala li joriġina f’pajjiż benefiċjarju – li jimplika li l-ħut maqbud minn dan il-bastiment lil hinn mill-ibħra territorjali joriġina wkoll – il-kriterji applikabbli jirreferu għall-pajjiż tar-reġistrazzjoni u tal-bandiera tal-bastiment, iżda wkoll għas-sjieda tiegħu. Innota li skont ir-regoli tal-oriġini tas-SĠP ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ jew tal-uffiċjali.

Operazzjonijiet minimi

Hemm żewġ settijiet ta' operazzjonijiet hekk imsejħa "minimi" li qatt ma huma biżżejjed biex jagħtu l-oriġini:

 • dawk imsemmija fl-Artikolu 76
 • u dawk, applikabbli biss għall-prodotti tat-tessuti u għal raġunijiet ta’ akkumulazzjoni reġjonali biss, inklużi fl-Anness 16

Regoli Speċifiċi għall-Prodott

Lista ta’ pproċessar li għandu jitwettaq fuq materjali biex jinkiseb l-istatus oriġinarju hija inkluża fl-Anness 13a tal-istess Regolament. Il-lista tinkludi żewġ kolonni:

 • waħda applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP l-Anqas Żviluppati
 • waħda applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji l-oħra kollha tal-SĠP

Gradwazzjoni

Xi pajjiżi li qed jiżviluppaw jesportaw prodotti kompetittivi ħafna, li ma jeħtiġux preferenzi biex ikollhom aċċess b’suċċess għas-swieq dinjija. F’dan il-każ, is-SĠP tiġi rtirata minn dawn is-setturi tal-prodotti permezz ta’ mekkaniżmu ta’ gradwazzjoni:

 • meta l-valur medju tal-importazzjonijiet minn pajjiż benefiċjarju tal-SĠP (diviż bil-valur totali tal-importazzjonijiet kollha tal-SĠP għal dik it-Taqsima) fuq 3 snin jaqbeż il-limitu ġenerali ta’ 57 %
 • għal prodotti veġetali, żjut ta' l-annimali jew veġetali, xaħmijiet u xama' u prodotti minerali l-gradwazzjoni tapplika meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż is-17.5%
 • għall-gradwazzjoni tat-tessuti tapplika meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż is-47,2 %

L-UE tirrevedi l-lista ta' prodotti gradwati kull tliet snin permezz ta' regolament ta' implimentazzjoni u abbażi ta' kriterji oġġettivi.

Hawnhekk tista’ ssib il-lista attwali ta’ prodotti gradwati.

Derogi

Deroga speċifika tista' tingħata, taħt ċerti kondizzjonijiet, sabiex tippermetti regoli ta' oriġini aktar laxki applikabbli għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f'pajjiżi speċifiċi. Tali deroga ngħatat lill-Kap Verde. Jekk jogħġbok ara d-Deroga ta' Cape Verde u r-regoli tal-oriġini applikabbli

Jekk jogħġbok iċċekkja wkoll l-avviż lill-importaturi maħruġ mill-UE, li jinforma lill-operaturi dwar elementi speċifiċi li jikkonċernaw il-Bangladesh.

Regoli tal-oriġini għal prodotti speċifiċi

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • uża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex
  • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw
  • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Tista 'tfittexha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza SPS

 • uża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex
  • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, u tas-saħħa u tal-iġjene tal-annimali u tal-pjanti (sanitarji u fitosanitarji – SPS) li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw
  • fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż tal-oriġini tiegħu

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista 'tfittexha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Provi tal-oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi benefiċjarji tal-EBA tal-UE jridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini.

Prova tal-oriġini tista’ tkun waħda minn dawn li ġejjin:

Iċ-ċertifikat għandu jkun disponibbli għall-esportatur hekk kif l-esportazzjoni tkun seħħet (jew tkun żgurata). Eċċezzjonalment, taħt ċerti kundizzjonijiet, ċertifikat jista’ jsir wara l-esportazzjoni.

 • Formola A taċ-Ċertifikat tal-oriġini – maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż benefiċjarju.

  L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati.

 • Dikjarazzjoni tal-fattura abbozzata mill-esportatur * – għal kunsinni ta’ EUR 6 000 jew inqas. Meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10 xhur wara l-ħruġ.

* Biex tagħmel dikjarazzjoni ta’ fattura, trid tittajpja, tittimbra jew tistampa d-dikjarazzjoni li ġejja (bl-Ingliż jew bil-Franċiż) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor: "L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru ... ) tiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta' ... oriġini preferenzjali skont ir-regoli tal-oriġini tal-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi tal-Komunità Ewropea". Trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn.

Dokumenti oħra

Sib dokumenti u proċeduri oħra ta’ żdoganar tal-merkanzija.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • informazzjoni speċifika dwar il-liġijiet tal-UE dwar
  • Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali
  • Indikazzjonijiet Ġeografiċi

  rigward il-pajjiżi l-anqas żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw

 • informazzjoni ġenerali dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ fis-Servizzi

L-Akkwist Pubbliku

L-investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, kummerċ u żvilupp sostenibbli)

L-UE tagħti l-istatus EBA lill-pajjiżi elenkati bħala Pajjiżi l-Anqas Żviluppati (LDC) mill-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Politika tal-Iżvilupp.

 • il-pajjiżi ma għandhomx għalfejn japplikaw biex jibbenefikaw mill-EBA, l-UE żżidhom jew tneħħihom abbażi tal-istatus tagħhom ta’ LDC
 • l-UE tista' tirtira l-preferenzi tal-EBA f'ċerti ċirkostanzi eċċezzjonali, bħal ksur serju u sistematiku tal-prinċipji stabbiliti fil-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol
 • għall-kuntrarju tal-SĠP standard, il-pajjiżi ma jitilfux l-istatus EBA billi jiffirmaw Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles mal-UE.
 • għall-kuntrarju tal-SĠP standard, l-EBA ma għandha l-ebda "mekkaniżmu ta' gradwazzjoni" għall-prodotti
 • l-EBA ma għandha l-ebda data ta’ skadenza

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr