Kollox ħlief Armi (EBA)

Skopri kif tista’ tibbenefika mill-iskema Kollox ħlief Armi (EBA) tal-UE.

F’daqqa t’għajn

L-iskema EBA tneħħi t-tariffi u l-kwoti għall-importazzjonijiet kollha ta’ prodotti (ħlief armi u munizzjon), li jidħlu fl-UE mill-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs).

Minn Jannar 2019, il-pajjiżi EBA huma

L-Afganistan

L-Angola

Il-Bangladesh

Il-Benin

Il-Bhutan

Il-Burkina Faso

Il-Mjanmar/Burma

Il-Burundi

Il-Kambodja

Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana

Iċ-Ċad

Comoros

Il-Kongo, Ir-Repubblika Demokratika ta’

Il-Djibouti

Timor Leste

Il-Ginea Ekwatorjali

L-Eritrea

L-Etijopja

Il-Gambja

Il-Ginea

Il-Guinea-Bissau

Il-Haiti

Il-Kiribati

Laos

Il-Lesotho

Liberja

Il-Madagaskar

Il-Malawi

Il-Mali

Il-Mauritania

In-Nepal

In-Niġer

Ir-Rwanda

São Tomé & Principe

Is-Senegal

Is-Sierra Leone

Il-Gżejjer Solomon

Is-Somalja

Is-Sudan T’isfel

Is-Sudan

It-Tanżanija

It-Togo

It-Tuvalu

L-Uganda

Il-Vanuatu

Jemen

Iż-Żambja

 

It-tariffi

L-iskema EBA tneħħi t-tariffi u l-kwoti għall-importazzjonijiet kollha ta’ prodotti (ħlief armi u munizzjon) li jidħlu fl-UE mill-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs).

 • fittex l-informazzjoni kollha dwar it-tariffi għall-prodott tiegħek
 • jekk ikollok xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali nazzjonali tiegħek

Regoli ta’ l-oriġini

 • ir-regoli tal-oriġini huma l-istess bħal dawk li japplikaw għall-GSP standard

Qabel ma tesporta/timporta, kun ċert li

Tolleranza

It-tolleranza hija espressa

 • fil-prezz tal-prodotti finali għall-prodotti tas-sajd u industrijali
 • fl-użin tal-prodotti finali għall-prodotti agrikoli

It-tolleranzi inklużi fis-SĠP huma aktar laxki mit-tolleranzi regolari. Dawn jammontaw għal 15 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali minflok 10 %.

Tolleranzi speċifiċi japplikaw ukoll għal tessuti u ħwejjeġ u huma deskritti fin-noti introduttorji tal-Anness 22–03.

Ara wkoll ir-regola ġenerali tat-Tolleranza jew De Minimis

Akkumulazzjoni

It-tipi ta’ akkumulazzjoni li ġejjin joperaw fil-kummerċ taħt l-EBA tal-UE

 • bilaterali
 • reġjonali
 • estiż
 • kumulazzjoni man-Norveġja, l-Isvizzera u t-Turkija
Akkumulazzjoni bilaterali

Materjali li joriġinaw mill-UE jistgħu jiġu integrati fil-prodotti manifatturati f’pajjiż EBA u mbagħad jitqiesu bħala li joriġinaw f’dan il-pajjiż EBA, sakemm l-ipproċessar li jsir fil-pajjiż tal-EBA jmur lil hinn mil-livelli minimi.

Akkumulazzjoni reġjonali

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Brunej darussalam

Il-Bolivja

Il-Bangladexx *

L-Arġentina

Il-Kambodja *

Il-Kolombja

Butan *

Il-Brażil

Indoneżja

Il-kosta Rika

L-Indja

Il-Paragwaj

Il-Laos *

L-El Salvador

In-Nepal *

L-Urugwaj

Malasja

Il-Gwatemala

Il-Pakistan

 

Il-Mijanmar *

Il-Ħonduras

Is-Sri Lanka

 

Il-Filippini

In-Nikaragwa

 

 

Il-Vjetnam

Il-Panama

 

 

 

Il-Perù

 

 

 

Il-Venezwela

 

 

* Pajjiżi li bħalissa huma benefiċjarji tal-EBA

 • l-użu ta’ komponenti bejn pajjiżi mill-istess grupp huwa permess (eż. il-Bangladesh jista’ juża ingredjenti mill-Bhutan minħabba li t-tnejn jinsabu fil-Grupp III), għalkemm xi regoli importanti jeħtieġ li jiġu mfakkra:
 • il-kumulazzjoni reġjonali bejn il-pajjiżi fl-istess grupp tapplika biss fejn il-pajjiżi involuti fl-akkumulazzjoni huma, fil-mument tal-esportazzjoni tal-prodott lejn l-Unjoni Ewropea, pajjiżi benefiċjarji u mhux sempliċement pajjiżi eliġibbli
 • jekk il-merkanzija li toriġina f’pajjiż benefiċjarju tiġi pproċessata ulterjorment f’pajjiż membru ieħor ta’ dak il-grupp, allura l-oġġett jista’ jitqies bħala li joriġina fil-pajjiż tal-aħħar (sakemm l-ipproċessar imur lil hinn mill-operazzjonijiet minimi)
 • biex tiġi ddeterminata l-oriġini tal-input (meta l-kontribut minn membru wieħed tal-grupp jintbagħat lil membru ieħor tal-grupp), ir-regola tal-oriġini korretta hija dik li tapplika għal esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
 • l-akkumulazzjoni hija possibbli wkoll bejn il-pajjiżi benefiċjarji individwali tal-akkumulazzjoni tal-Grupp I u l-Grupp III. Dan isir biss fuq talba u taħt ċerti kundizzjonijiet.

Innota li xi prodotti huma esklużi mill-kumulazzjoni, meta jkun hemm differenzi bejn l-istatus tal-pajjiżi SĠP tal-istess grupp (SĠP/SĠP +/EBA). Il-lista tal-prodotti kkonċernati hija inkluża fl-Anness 13b.

Akkumulazzjoni estiża

Il-pajjiżi EBA jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, jitolbu lill-UE għal awtorizzazzjoni biex takkumula ma’ pajjiżi li magħhom l-UE għandha Ftehim Kummerċjali.

 • Din il-possibbiltà hija miftuħa biss għal prodotti industrijali u prodotti agrikoli pproċessati
 • meta l-kontribut minn pajjiż terz li miegħu l-UE għandha FTA jintbagħat f’pajjiż SĠP, ir-regola tal-oriġini korretta hija dik li tapplika għal esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
Kumulazzjoni ma’ oġġetti li joriġinaw fin-Norveġja, l-Isvizzera u t-Turkija

Il-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jakkumulaw l-oriġini mal-prodotti tal-Kapitoli 25 sa 97 tas-Sistema Armonizzata li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera u fit-Turkija.

 • materjali li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera jew fit-Turkija li jgħaddu minn aktar minn operazzjoni minima f’pajjiż benefiċjarju, jitqiesu li joriġinaw f’dak il-pajjiż benefiċjarju u jistgħu jiġu esportati lejn l-UE, lejn in-Norveġja, lejn l-Iżvizzera jew lejn it-Turkija
 • ir-regola ta’ hawn fuq ma tapplikax għal prodotti agrikoli jew prodotti koperti minn deroga
 • biex tapplika din it-tip ta’ akkumulazzjoni, jeħtieġ li l-UE, in-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija jagħtu l-istess trattament preferenzjali lil prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi tal-EBA.

Nuqqas ta’ manipulazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar it-trasport dirett fir-regoli tal-oriġini tas-SĠP ġiet sostitwita bi klawżola ta’ nonmanipulazzjoni (l-Artikolu 74 tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru1063/2010).

 • id-differenza ewlenija meta mqabbla mad-dispożizzjoni tat-trasport dirett hija li l-importaturi fl-UE mhux se jkunu meħtieġa jagħtu prova tal-konformità tagħhom mal-kundizzjonijiet.
 • madankollu, l-Amministrazzjoni Doganali ta’ Stat Membru tal-UE tista’ titlob tali prova jekk ikollha raġuni biex temmen li l-kundizzjonijiet ma ntlaħqux.

Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni tad-dazju hija awtorizzata.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Sabiex bastiment tas-sajd jitqies li joriġina f’pajjiż benefiċjarju — li jimplika li l-ħut maqbud minn dan il-bastiment lil hinn mill-ibħra territorjali joriġina wkoll — il-kriterji applikabbli jirreferu għall-pajjiż tar-reġistrazzjoni u tal-bandiera tal-bastiment, iżda wkoll għas-sjieda tiegħu. Innota li skont ir-regoli tal-oriġini tas-SĠP ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ jew tal-uffiċjali.

Operazzjonijiet minimi

Hemm żewġ settijiet ta’ operazzjonijiet hekk imsejħa “minimi” li qatt ma huma biżżejjed biex jikkonferixxu l-oriġini:

 • dawk imsemmija fl-Artikolu 76
 • u dawk, applikabbli biss għall-prodotti tat-tessuti u biss għal raġunijiet ta’ akkumulazzjoni reġjonali, inklużi fl-Anness 16

Regoli ta’ Prodott Speċifiku

Lista ta’ pproċessar li għandu jitwettaq fuq materjali biex jinkiseb l-istatus oriġinarju hija inkluża fl-Anness 13a tal-istess Regolament. Il-lista tinkludi żewġ kolonni:

 • waħda applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tal-SPĠ l-Anqas Żviluppati
 • wieħed applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP l-oħrajn kollha

Gradwazzjoni

Xi pajjiżi li qed jiżviluppaw jesportaw prodotti kompetittivi ħafna, li ma jeħtiġux preferenzi biex ikollhom aċċess għas-swieq dinjija b’suċċess. F’dan il-każ, is-SĠP tiġi rtirata minn dawn is-setturi ta’ prodotti permezz ta’ mekkaniżmu ta’ gradwazzjoni:

 • meta l-valur medju tal-importazzjonijiet minn pajjiż benefiċjarju tal-SĠP (diviż bil-valur totali tal-importazzjonijiet kollha tal-SĠP għal dik it-Taqsima) fuq 3 snin jaqbeż il-limitu ġenerali ta’ 57 %
 • għall-prodotti veġetali, iż-żjut tal-annimali jew veġetali, ix-xaħmijiet u x-xama’ u l-gradazzjoni tal-prodotti minerali tapplika meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż il17.5 %
 • għall-gradwazzjoni tat-tessuti tapplika meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż il47.2 %

L-UE tirrevedi l-lista ta’ prodotti gradwati kull tliet snin permezz ta’ regolament ta’ implimentazzjoni u abbażi ta’ kriterji oġġettivi.

Hawnhekk tista’ ssib il-lista attwali ta’ prodotti gradwati.

Derogi

Tista’ tingħata deroga speċifika, taħt ċerti kundizzjonijiet, sabiex tippermetti regoli tal-oriġini aktar laxki applikabbli għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Tali deroga ngħatat lill-Kap Verde. Jekk jogħġbok ara d-Deroga ta’ Cape Verde u r-regoli ta’ oriġini applikabbli

Jekk jogħġbok iċċekkja wkoll l-avviż lill-importaturi maħruġ mill-UE, billi tinforma lill-operaturi dwar elementi speċifiċi li jikkonċernaw il-Bangladesh.

Regoli tal-oriġini għal prodotti speċifiċi

Rekwiżiti tal-prodotti

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Uża l-Assistent Kummerċjali Tiegħi biex
  • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-prodotti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw
  • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Rekwiżiti TAS-SAĦĦA u TAS-SIGURTÀ SPU

 • Uża l-Assistent Kummerċjali Tiegħi biex
  • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, is-sikurezza, is-saħħa u l-iġjene tal-annimali u tal-pjanti (sanitarji u fitosanitarji — SPS) li l-prodotti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw
  • fittex ir-regoli tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u għall-pajjiż ta’ oriġini tiegħu

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixh bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

Provi tal-oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi benefiċjarji tal-EBA tal-UE jridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini.

Prova tal-oriġini tista’ tkun waħda minn dawn li ġejjin:

Iċ-ċertifikat għandu jkun disponibbli għall-esportatur hekk kif l-esportazzjoni tkun saret (jew tkun żgurata). Eċċezzjonalment, taħt ċerti kondizzjonijiet, ċertifikat jista’ jsir wara l-esportazzjoni.

 • Ċertifikat tal-oriġini Formola A — maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż benefiċjarju.

  L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati.

 • Dikjarazzjoni tal-fattura abbozzata mill-esportatur * — għal kunsinni ta’ EUR 6,000 jew inqas. Meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun lest li tippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar wara l-ħruġ.

* Biex tagħmel dikjarazzjoni ta’ fattura, trid tittajpja, tittimbra jew tipprintja d-dikjarazzjoni li ġejja (bl-Ingliż jew bil-Franċiż) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor: “L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru... ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali skont ir-regoli tal-oriġini tal-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi tal-Komunità Ewropea”. Għandek tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn.

Dokumenti oħra

Sib dokumenti u proċeduri oħra ta’ żdoganar.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • Informazzjoni speċifika dwar il-liġijiet tal-UE dwar
  • Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali
  • L-indikazzjonijiet Ġeografiċi

  rigward il-pajjiżi l-anqas żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw

 • Informazzjoni ġenerali dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-kummerċ tas-Servizzi

L-akkwist Pubbliku

L-investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, Kummerċ u Żvilupp Sostenibbli)

L-UE tagħti status EBA lil pajjiżi elenkati bħala Pajjiżi l-Anqas Żviluppati (LDC) mill-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Politika tal-Iżvilupp.

 • il-pajjiżi m’għandhomx għalfejn japplikaw biex jibbenefikaw mill-EBA, l-UE żżidhom jew tneħħihom abbażi tal-istatus tagħhom ta’ LDC
 • l-UE tista’ tirtira l-preferenzi tal-EBA f’ċerti ċirkostanzi eċċezzjonali, bħal ksur serju u sistematiku tal-prinċipji stabbiliti fil-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol
 • għall-kuntrarju tal-GSP standard, il-pajjiżi ma jitilfux l-istatus tal-EBA billi jiffirmaw Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles mal-UE.
 • għall-kuntrarju tal-SĠP standard, l-EBA ma għandha l-ebda “mekkaniżmu ta’ gradwazzjoni” għall-prodotti
 • l-EBA ma għandhiex data ta’ skadenza

Links u dokumenti siewja

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr