Kollox ħlief Armi (EBA)

Skopri kif tibbenefika mill-iskema Kollox ħlief Armi (EBA) tal-UE.

F’daqqa t’għajn

L-iskema EBA tneħħi t-tariffi u l-kwoti għall-importazzjonijiet kollha ta’ oġġetti (ħlief armi u munizzjon), li jidħlu fl-UE mill-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs).

Minn Jannar 2019, il-pajjiżi tal-EBA huma

 • L-Afganistan
 • L-Angola
 • Il-Bangladesh
 • Il-Benin
 • Il-Bhutan
 • Il-Burkina Faso
 • Burma/il-Mjanmar
 • Il-Burundi
 • Il-Kambodja
 • Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana
 • Iċ-Chad
 • Il-Gżejjer ta’ Comoros
 • Il-Kongo, Ir-Repubblika Demokratika ta’
 • Id-Djibouti
 • Timor tal-Lvant
 • Il-Guinea Ekwatorjali
 • L-Eritrea
 • L-Etjopja
 • Il-Gambja
 • Il-Guinea
 • Il-Guinea-Bissau
 • L-Haiti
 • Kiribati
 • Il-Laos
 • Il-Lesoto
 • Il-Liberja
 • Madagascar
 • Il-Malawi
 • Il-Mali
 • Il-Mauritania
 • In-Nepal
 • In-Niġer
 • Ir-Rwanda
 • São Tomé u Príncipe
 • Is-Senegal
 • Sierra Leone
 • Il-Gżejjer Solomon
 • Is-Somalja
 • Is-Sudan t’Isfel
 • Is-Sudan
 • It-Tanzanija
 • It-Togo
 • Tuvalu
 • L-Uganda
 • Vanuatu
 • Il-Jemen
 • Iż-Żambja

Tariffi

L-iskema EBA tneħħi t-tariffi u l-kwoti għall-importazzjonijiet kollha ta’ oġġetti (ħlief armi u munizzjon) li jidħlu fl-UE mill-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs).

 • fittex l-informazzjoni kollha dwar it-tariffi għall-prodott tiegħek
 • jekk għandek dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali nazzjonali tiegħek

Regoli tal-oriġini

Ir-regoli tal-oriġini huma l-istess li japplikaw għas-SĠP standard.

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini hija disponibbli hawn taħt.

Tolleranza

It-tolleranza hija espressa

 • fil-prezz tal-prodotti finali għall-prodotti tas-sajd u industrijali
 • fil-piż tal-prodotti finali għall-prodotti agrikoli

It-tolleranzi inklużi fis-SĠP huma aktar laxki minn tolleranzi regolari. Dawn jammontaw għal 15 % fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali minflok għal 10 %.

Tolleranzi speċifiċi japplikaw ukoll għat-tessuti u l-ħwejjeġ u huma deskritti fin-noti introduttorji tal-Anness 22–03.

Ara wkoll ir-regola ġenerali ta’ Tolleranza jew De Minimis

Kumulazzjoni

It-tipi ta’ akkumulazzjoni li ġejjin joperaw fil-kummerċ taħt l-EBA tal-UE

 • bilaterali
 • reġjonali
 • estiż
 • akkumulazzjoni man-Norveġja, l-Iżvizzera u Türkiye
Akkumulazzjoni bilaterali

Il-materjali li joriġinaw mill-UE jistgħu jiġu integrati fil-prodotti manifatturati f’pajjiż EBA u mbagħad jitqiesu bħala oriġinarji f’dan il-pajjiż EBA, sakemm l-ipproċessar li jsir fil-pajjiż EBA jmur lil hinn mil-livelli minimi.

Akkumulazzjoni reġjonali
 • Grupp I
  • Il-Brunej darussalam
  • Il-Kambodja *
  • L-Indoneżja
  • Laos *
  • Il-Malasja
  • Il-Filippini
  • Il-Vjetnam
 • Grupp II
  • Il-Bolivja
  • Il-Kolombja
  • Il-Costa Rica
  • EL Salvador
  • Il-Gwatemala
  • L-Honduras
  • In-Nikaragwa
  • Il-Panama
  • Il-Perù
  • Il-Venezwela
 • Grupp III
  • Il-Bangladexx *
  • Bhutan *
  • L-Indja
  • Nepal *
  • Il-Pakistan
  • Is-Sri Lanka
 • Grupp IV
  • L-Arġentina
  • Il-Brażil
  • Il-Paragwaj
  • L-Urugwaj

* Pajjiżi li bħalissa huma benefiċjarji tal-EBA

 • l-użu ta’ komponenti bejn pajjiżi mill-istess grupp huwa permess (eż. il-Bangladexx jista’ juża ingredjenti mill-Bhutan minħabba li t-tnejn li huma jinsabu fil-Grupp III), għalkemm jeħtieġ li jiġu mfakkra xi regoli importanti:
 • akkumulazzjoni reġjonali bejn pajjiżi fl-istess grupp tapplika biss meta l-pajjiżi involuti fl-akkumulazzjoni jkunu, fil-mument tal-esportazzjoni tal-prodott lejn l-Unjoni Ewropea, pajjiżi benefiċjarji u mhux sempliċiment pajjiżi eliġibbli
 • jekk il-merkanzija li toriġina f’pajjiż benefiċjarju tiġi pproċessata ulterjorment f’pajjiż membru ieħor ta’ dak il-grupp, allura l-prodott jista’ jitqies bħala oriġinarju fil-pajjiż tal-aħħar (sakemm l-ipproċessar imur lil hinn mill-operazzjonijiet minimi)
 • biex tiġi ddeterminata l-oriġini tal-input (meta l-input minn membru wieħed tal-grupp jintbagħat lil membru ieħor tal-grupp), ir-regola tal-oriġini korretta hija dik li tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
 • l-akkumulazzjoni hija possibbli wkoll bejn il-pajjiżi benefiċjarji individwali tal-akkumulazzjoni tal-Grupp I u l-Grupp III. Dan isir biss fuq talba u taħt ċerti kundizzjonijiet.

Innota li xi prodotti huma esklużi mill-akkumulazzjoni, meta jkun hemm differenzi bejn l-istatus tal-pajjiżi SĠP tal-istess grupp (SĠP/SĠP +/EBA). Il-lista tal-prodotti kkonċernati hija inkluża fl-Anness 13b.

Akkumulazzjoni estiża 

Il-pajjiżi tal-EBA jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, jitolbu lill-UE għal awtorizzazzjoni biex jakkumulaw ma’ pajjiżi li magħhom l-UE għandha Ftehim Kummerċjali.

 • din il-possibbiltà hija miftuħa biss għall-prodotti industrijali u l-prodotti agrikoli pproċessati
 • meta l-kontribut minn pajjiż terz li miegħu l-UE għandha FTA jintbagħat lil pajjiż SĠP, ir-regola tal-oriġini korretta hija dik li tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
Akkumulazzjoni ma’ oġġetti li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera u f’Türkiye

Il-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jakkumulaw l-oriġini mal-oġġetti tal-Kapitoli 25 sa 97 tas-Sistema Armonizzata li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera u f’Türkiye.

 • materjali li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera jew f’Türkiye li jgħaddu minn operazzjoni aktar minn waħda minima f’pajjiż benefiċjarju, jitqiesu li joriġinaw f’dak il-pajjiż benefiċjarju u jistgħu jiġu esportati lejn l-UE, lejn in-Norveġja, lejn l-Iżvizzera jew lejn Türkiye
 • ir-regola ta’ hawn fuq ma tapplikax għal prodotti agrikoli jew prodotti koperti minn deroga
 • biex tapplika din it-tip ta’ akkumulazzjoni, l-UE, in-Norveġja, l-Iżvizzera u Türkiye jeħtieġ li jagħtu l-istess trattament preferenzjali lill-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi tal-EBA

Nuqqas ta’ manipulazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar it-trasport dirett fir-regoli tal-oriġini tas-SĠP ġiet sostitwita bi klawżola ta’ nonmanipulazzjoni (l-Artikolu 74 tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru1063/2010).

 • id-differenza ewlenija meta mqabbla mad-dispożizzjoni tat-trasport dirett hija li l-importaturi fl-UE mhux se jkunu meħtieġa jagħtu prova tal-konformità tagħhom mal-kundizzjonijiet.
 • madankollu, l-Amministrazzjoni Doganali ta’ Stat Membru tal-UE tista’ titlob tali prova jekk ikollha raġuni biex temmen li l-kundizzjonijiet ma ġewx issodisfati

Restituzzjoni tad-dazji

Ir-rifużjoni tad-dazju hija awtorizzata.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Sabiex bastiment tas-sajd jitqies li joriġina f’pajjiż benefiċjarju — li jimplika li l-ħut maqbud minn dan il-bastiment lil hinn mill-ibħra territorjali jkun joriġina wkoll — il-kriterji applikabbli jirreferu għall-pajjiż tar-reġistrazzjoni u tal-bandiera tal-bastiment, iżda wkoll għas-sjieda tiegħu. Innota li skont ir-regoli tal-oriġini tas-SĠP ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ jew tal-uffiċjali.

Operazzjonijiet minimi

Hemm żewġ settijiet ta’ operazzjonijiet hekk imsejħa “minimi” li qatt ma huma biżżejjed biex jikkonferixxu l-oriġini:

 • dawk imsemmija fl-Artikolu 76
 • u dawk, applikabbli biss għal prodotti tat-tessuti u għal raġunijiet ta’ kumulazzjoni reġjonali biss, inklużi fl-Anness 16

Regoli ta’ Prodott Speċifiku

Lista tal-ipproċessar li għandu jsir fuq materjali biex jinkiseb l-istatus oriġinarju hija inkluża fl-Anness 13a tal-istess Regolament. Il-lista tinkludi żewġ kolonni:

 • waħda applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tal-GSP l-Anqas Żviluppati
 • waħda applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP l-oħra kollha

Kwalifikazzjoni

Xi pajjiżi li qed jiżviluppaw jesportaw prodotti kompetittivi ħafna, li ma jeħtiġux preferenzi biex jaċċessaw b’suċċess is-swieq dinjija. F’dan il-każ, is-SĠP tiġi rtirata minn dawn is-setturi tal-prodotti permezz ta’ mekkaniżmu ta’ gradwazzjoni:

 • meta l-valur medju tal-importazzjonijiet minn pajjiż benefiċjarju tal-SĠP (diviż bil-valur totali tal-importazzjonijiet kollha tal-SĠP għal dik it-Taqsima) tul 3 snin jaqbeż il-limitu ġenerali ta’ 57 %
 • għal prodotti veġetali, żjut tal-annimali jew veġetali, xaħmijiet u xemgħat u prodotti minerali tapplika meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż it17.5 %
 • għall-gradwazzjoni tat-tessuti tapplika meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż it47.2 %

L-UE tirrevedi l-lista ta’ prodotti gradwati kull tliet snin permezz ta’ regolament ta’ implimentazzjoni u abbażi ta’ kriterji oġġettivi.

Hawnhekk tista’ ssib il-lista attwali ta’ prodotti gradwati.

Derogi

Tista’ tingħata deroga speċifika, taħt ċerti kundizzjonijiet, sabiex tippermetti regoli tal-oriġini aktar rilassati applikabbli għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Deroga bħal din ingħatat lill-Kap Verde. Jekk jogħġbok ara d-Deroga tal-Kap Verde u r-regoli tal-oriġini applikabbli

Jekk jogħġbok iċċekkja wkoll l-avviż lill-importaturi maħruġ mill-UE, li jinforma lill-operaturi dwar elementi speċifiċi li jikkonċernaw il-Bangladesh.

Regoli tal-oriġini għal prodotti speċifiċi

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • uża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex
  • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw
  • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

 • uża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex
  • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, is-sikurezza u s-saħħa u l-iġjene tal-annimali u tal-pjanti (sanitarji u fitosanitarji — SPS) li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw
  • fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

Provi tal-oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi benefiċjarji tal-EBA tal-UE jridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini.

Prova tal-oriġini tista’ tkun waħda minn dawn li ġejjin:

Iċ-ċertifikat għandu jkun disponibbli għall-esportatur malli ssir l-esportazzjoni (jew tiġi żgurata). Eċċezzjonalment, taħt ċerti kundizzjonijiet, ċertifikat jista’ jsir wara l-esportazzjoni.

 • Formola A taċ-ċertifikat tal-oriġini — maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż benefiċjarju.

  L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati.

 • Dikjarazzjoni tal-fattura abbozzata mill-esportatur * — għal kunsinni ta’ EUR 6,000 jew inqas. Meta timla dikjarazzjoni tal-fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar wara l-ħruġ.

* Biex tagħmel dikjarazzjoni tal-fattura, trid tittajpja, tittimbra jew tipprintja d-dikjarazzjoni li ġejja (bl-Ingliż jew bil-Franċiż) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor: “L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru tal-awtorizzazzjoni doganali... ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali skont ir-regoli tal-oriġini tal-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi tal-Komunità Ewropea”. Trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn.

Dokumenti oħra

Sib dokumenti u proċeduri oħra tal-iżdoganar tal-merkanzija.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • informazzjoni speċifika dwar il-liġijiet tal-UE dwar
  • Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali
  • L-indikazzjonijiet Ġeografiċi

  rigward il-pajjiżi l-anqas żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw

 • informazzjoni ġenerali dwar id-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ fis-Servizzi

Akkwist Pubbliku

Investiment

Oħrajn (kompetizzjoni, Kummerċ u Żvilupp Sostenibbli)

L-UE tagħti status ta’ EBA lill-pajjiżi elenkati bħala Pajjiżi l-Anqas Żviluppati (LDC) mill-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Politika tal-Iżvilupp.

 • il-pajjiżi ma għandhomx għalfejn japplikaw biex jibbenefikaw mill-ABE, l-UE żżidhom jew tneħħihom abbażi tal-istatus tagħhom ta’ LDC
 • l-UE tista’ tirtira l-preferenzi tal-EBA f’ċerti ċirkostanzi eċċezzjonali, bħal ksur serju u sistematiku tal-prinċipji stabbiliti fil-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol
 • għall-kuntrarju tas-SĠP standard, il-pajjiżi ma jitilfux l-istatus ta’ EBA billi jiffirmaw Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles mal-UE.
 • għall-kuntrarju tas-SĠP standard, l-EBA ma għandha l-ebda “mekkaniżmu ta’ gradwazzjoni” għall-prodotti
 • l-EBA ma għandha l-ebda data ta’ skadenza

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr