Dazji ta’ salvagwardja

Jekk il-kumpanija tiegħek qed tikkunsidra li tesporta, din it-taqsima tgħinek tiskopri liema dazji tal-importazzjoni u spejjeż oħra tista’ tiffaċċja. Ma jipprovdix informazzjoni speċifika għall-prodott. Għal dan, għandek tuża l-funzjoni ta’ tiftix tal-prodott.

Miżuri ta’ salvagwardja jistgħu jiġu applikati meta industrija tintlaqat minn żieda mhux prevista, qawwija u f’daqqa fl-importazzjonijiet. Dawn il-miżuri jintużaw rarament ħafna u f’ċirkostanzi speċifiċi ħafna biss. Il-miżuri ta’ salvagwardja jistgħu jikkonsistu minn restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni (kwoti kummerċjali) jew minn żidiet fid-dazju. Dawn jistgħu japplikaw għall-importazzjonijiet kollha tal-prodott inkwistjoni mis-sħab kummerċjali kollha jew minn oġġetti ta’ oriġini speċifika.

Informazzjoni dwar id-dazji ta’ salvagwardja tal-UE

Informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet ta’ salvagwardja kollha li tlestew u li għaddejjin fl-UE

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr