Arranġamenti kummerċjali

L-UE għandha arranġamenti kummerċjali speċjali fis-seħħ b’appoġġ għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Skema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP)

L-UE toffri l-SĠP attwali tagħha lil pajjiżi b’introjtu baxx u medju inferjuri. L-iskema tagħti t-tneħħija parzjali jew sħiħa tad-dazji doganali tal-UE għal għadd kbir ta’ prodotti li jidħlu fis-suq tal-UE.

Skema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi Plus (SĠP +)

L-iskema SĠP + hija arranġament ta’ inċentiv speċjali għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba. Dan inaqqas it-tariffi doganali tal-importazzjoni tal-UE għal 0 % għal pajjiżi vulnerabbli b’introjtu baxx u medju inferjuri li jimplimentaw 27 konvenzjoni internazzjonali relatati mad-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tax-xogħol, il-protezzjoni tal-ambjent u l-governanza tajba.

Kollox ħlief Armi (EBA)

L-iskema EBA hija arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati, li tagħti aċċess sħiħ mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-Suq Uniku tal-UE għall-prodotti kollha ħlief l-armi u l-armamenti.

Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (FSE)

Il-FSE huma arranġamenti kummerċjali u ta’ żvilupp bejn l-UE u l-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) — imfassla biex jiffaċilitaw l-integrazzjoni tal-ACPs fl-ekonomija dinjija permezz ta’ liberalizzazzjoni gradwali tal-kummerċ u kooperazzjoni mtejba relatata mal-kummerċ.

Arranġamenti kummerċjali speċifiċi oħra jinkludu

Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (MAR)

Il-MAR tipprovdi aċċess mingħajr dazju mingħajr kwoti għas-suq tal-UE għal prodotti li joriġinaw f’dawk il-pajjiżi tal-AKP li ma jibbenefikawx minn reġim EBA u kkonkludew FSE li għadhom pendenti għar-ratifika.

Iż-żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

Iż-ŻEE tiġbor flimkien is-27 stat membru tal-UE u t-tliet nazzjonijiet tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) — l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja flimkien fis-Suq Uniku tal-UE, filwaqt li tiggarantixxi l-libertà tal-moviment għall-oġġetti, is-servizzi, in-nies u l-kapital, kif ukoll politiki relatati unifikati (kompetizzjoni, trasport, enerġija, kooperazzjoni ekonomika u monetarja).

Unjonijiet Doganali

L-UE hija parti minn tliet unjonijiet doganali

L-Unjoni Doganali tipprovdi moviment liberu tal-merkanzija bejn iż-żewġ partijiet tal-unjoni doganali, allinjament mat-tariffi esterni, miżuri ta’ politika kummerċjali armonizzati, standards komuni u assistenza reċiproka fi kwistjonijiet doganali, kif ukoll kooperazzjoni f’oqsma oħra.

Il-pajjiżi u Territorji extra-Ewropej

L-OCTs mhumiex parti mit-territorju tal-Komunità Ewropea iżda huma kostituzzjonalment marbuta ma’ erbgħa mill-Istati Membri (id-Danimarka, Franza u l-Olanda).  Il-Komunità Ewropea tagħti preferenzi kummerċjali unilaterali lill-prodotti kollha li joriġinaw fil-PTEE, bl-għan li tippromwovi l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom, kif ukoll biex tistabbilixxi relazzjonijiet ekonomiċi mill-qrib bejnhom u l-Komunità kollha kemm hi.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr