Sorsi u drittijiet tal-awtur

Il-paġna tar-riżultati fiha informazzjoni minn diversi sorsi. Ara hawn taħt lista ta’ taqsimiet tal-paġna tar-riżultati u s-sors rispettiv tagħhom.

Laqgħa tas-sezzjoni Deskrizzjoni Għajn: Frekwenza ta’ aġġornament
It-tariffi Tariffi Applikati (għal pajjiżi mhux tal-UE) Mendel * Mill-inqas kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
It-tariffi Tariffi tal-UE DĠ TAXUD, bażi tad-data TARIC Aġġornati kuljum
It-tariffi Tneħħija tat-tariffi DĠ għall-Kummerċ Meta jidħlu fis-seħħ ftehimiet ġodda
It-tariffi Indikazzjonijiet ġeografiċi DĠ għall-Kummerċ Meta jidħlu fis-seħħ ftehimiet ġodda
It-tariffi Miżuri għad-difiża kummerċjali DĠ għall-Kummerċ Meta tiġi applikata miżura ġdida
Regoli tal-oriġini Regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott DĠ għall-Kummerċ Meta jidħlu fis-seħħ ftehimiet ġodda
Aġġustati Taxxi u dazji addizzjonali (għal pajjiżi li mhumiex fl-UE) Mendel * Mill-inqas kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Aġġustati Taxxi Interni (għall-Istati Membri tal-UE) TARIC SA Kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Proċeduri u formalitajiet Formalitajiet tal-Importazzjoni (għal pajjiżi li mhumiex fl-UE) Mendel * Mill-inqas kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Ir-rekwiżiti għall-importazzjoni Rekwiżiti tal-importazzjoni (għall-Istati Membri tal-UE) TARIC SA Kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Gwidi Gwidi għall-esportazzjoni DĠ Kummerċ, DĠ Sante Monitoraġġ kostanti biex jiġi vverifikat li l-informazzjoni hija aġġornata
Ostakli għall-kummerċ Ostakli għall-kummerċ f’pajjiżi mhux tal-UE DĠ għall-Kummerċ Meta ostaklu jiġi aġġornat jew maħluq
Statistika dwar il-fluss tal-kummerċ Statistika relatata mal-prodott Eurostat (il-bażi tad-data Comext) Kull xahar

* L-informazzjoni fit-taqsima tat-Tariffi, fit-taqsima dwar it-Taxxi jew fit-taqsima tal-Proċeduri u l-Formalitajiet, ma tistax tintuża għall-bejgħ mill-ġdid (jew fil-forniment ta’ servizzi ta’ konsulenza), għar-ridistribuzzjoni, għall-bini ta’ bażijiet tad-data, għall-ħżin, jew għal kwalunkwe skop għajr l-użu ta’ referenza minn utent tal-Unjoni Ewropea li jinsab personalment f’wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, l-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Moldova, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja, it-Turkija u l-Ukrajna b’appoġġ għall-proċessi kummerċjali internazzjonali tal-utent stess. Kull użu ieħor huwa pprojbit sakemm ma jkunx approvat b’mod espliċitu bil-miktub mis-sid tad-data: Għad-drittijiet tal-awtur: Mendel Verlag GmbH &KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, il-Ġermanja, email: A2M@mendel-verlag.de

Jekk il-kompjuter li fuqu qed jaħdem il-brawżer tiegħek ma jkunx konness direttament mal-Internet fl-Unjoni Ewropea, permezz ta’ Fornitur tas-Servizz tal-Internet li jinsab fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u inkorporat fih (jew l-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Moldova, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja, it-Turkija u l-Ukrajna), allura inti pprojbit milli tara d-data hawnhekk għal kwalunkwe skop.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr