Sorsi u drittijiet tal-awtur

Il-paġna tar-riżultati fiha informazzjoni minn sorsi multipli. Ara hawn taħt lista ta’ sezzjonijiet tal-paġna tar-riżultati u s-sors rispettiv tagħhom.

Sezzjoni Deskrizzjoni Sors Aġġorna l-frekwenza
Tariffi Tariffi applikati (għall-pajjiżi li mhumiex fl-UE) Mendel * Mill-inqas kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Tariffi Tariffi tal-UE DĠ TAXUD, bażi tad- data TARIC Aġġornat kuljum
Tariffi Żarmar tat-tariffi DĠ Kummerċ Meta jidħlu fis-seħħ ftehimiet ġodda
Tariffi Indikazzjonijiet ġeografiċi DĠ Kummerċ Meta jidħlu fis-seħħ ftehimiet ġodda
Tariffi Miżuri għad-difiża tal-kummerċ DĠ Kummerċ Meta tiġi applikata miżura ġdida
Regoli ta’ oriġini Regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott DĠ Kummerċ Meta jidħlu fis-seħħ ftehimiet ġodda
Taxxi Taxxi u dazji addizzjonali (għall-pajjiżi li mhumiex fl-UE) Mendel * Mill-inqas kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Taxxi Taxxi Interni (għall-Istati Membri tal-UE) SA TARIC Kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Proċeduri u formalitajiet Formoli tal-Importazzjoni (għal pajjiżi li mhumiex fl-UE) Mendel * Mill-inqas kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Rekwiżiti ta’ importazzjoni Rekwiżiti tal-importazzjoni (għall-Istati Membri tal-UE) SA TARIC Kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Gwidi Gwidi għall-esportazzjoni DĠ Kummerċ, DĠ Sante Il-monitoraġġ kostanti biex tiġi vverifikata l-informazzjoni huwa aġġornat
Ostakli għall-kummerċ Ostakli għall-kummerċ f’pajjiżi mhux tal-UE DĠ Kummerċ Meta barriera tiġi aġġornata jew maħluqa
Statistika dwar il-fluss tal-kummerċ Statistika relatata mal-prodott Eurostat (Bażi tad-data COMEXT) Kull xahar

*L-informazzjoni fit-taqsima tat-Tariffi, fit-taqsima tat-Taxxi jew fit-taqsima tal-Proċeduri u l-Formalitajiet, ma tistax tintuża għall-bejgħ mill-ġdid (jew fil-forniment ta’ servizzi ta’ konsulenza), għar-ridistribuzzjoni, għall-bini ta’ bażijiet tad-data, għall-ħżin, jew għal kwalunkwe skop ieħor għajr l-użu ta’ referenza minn utent tal-Unjoni Ewropea li jinsab personalment f’wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, l-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Georgia, il-Moldova, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja, Türkiye u l-Ukrajna b’appoġġ għall-proċessi kummerċjali internazzjonali tal-utent stess. Kull użu ieħor huwa pprojbit sakemm ma jkunx approvat b’mod espliċitu bil-miktub mis-sid tad-data: Id-drittijiet tal-awtur: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, il-Ġermanja, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Jekk il-kompjuter li fuqu jkun qed jaħdem il-brawżer tiegħek ma jkunx imqabbad direttament mal-Internet fl-Unjoni Ewropea, permezz ta’ Fornitur tas-Servizz tal-Internet li jinsab fi u inkorporat fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (jew l-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Georgia, il-Moldova, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja, Türkiye u l-Ukrajna), mela inti pprojbit milli tara d-data hawnhekk għal kwalunkwe skop.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr