Sorsi u drittijiet tal-awtur

Il-paġna tar-riżultati fiha informazzjoni minn sorsi multipli. Ara hawn taħt lista ta’ taqsimiet tal-paġna tar-riżultati u s-sors rispettiv tagħhom.

Sezzjoni Deskrizzjoni Sors Aġġornament tal-frekwenza
Tariffi Tariffi Applikati (għal pajjiżi li mhumiex fl-UE) Mendel * Mill-inqas kull 3-il xahar ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Tariffi Tariffi tal-UE DĠ TAXUD, bażi ta’ data TARIC Aġġornament ta’ kuljum
Tariffi Tneħħija tat-tariffi DĠ Kummerċ Meta jidħlu fis-seħħ ftehimiet ġodda
Tariffi Indikazzjonijiet ġeografiċi DĠ Kummerċ Meta jidħlu fis-seħħ ftehimiet ġodda
Tariffi Miżuri għad-difiża tal-kummerċ DĠ Kummerċ Meta tiġi applikata miżura ġdida
Regoli ta’ oriġini Regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott DĠ Kummerċ Meta jidħlu fis-seħħ ftehimiet ġodda
Taxxi Taxxi u dazji addizzjonali (għal pajjiżi li mhumiex fl-UE) Mendel * Mill-inqas kull 3-il xahar ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Taxxi Taxxi Interni (għall-Istati Membri tal-UE) TARIC SA Kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Proċeduri u formalitajiet Forom ta’ Importazzjoni (għal pajjiżi li mhumiex fl-UE) Mendel * Mill-inqas kull 3-il xahar ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Rekwiżiti ta’ importazzjoni Rekwiżiti tal-importazzjoni (għall-Istati Membri tal-UE) TARIC SA Kull 3 xhur ikun hemm aġġornament ta’ kull pajjiż
Gwidi Gwidi għall-esportazzjoni DĠ Kummerċ, DĠ Sante Tiġi mmonitorjata b’mod kostanti biex jiġi vverifikat li l-informazzjoni hija aġġornata
Ostakli għall-kummerċ Ostakli għall-kummerċ f’pajjiżi li mhumiex fl-UE DĠ Kummerċ Meta jiġi aġġornat jew maħluq ostaklu
Statistika dwar il-flussi tal-kummerċ Statistika relatata mal-Prodott Eurostat (il-bażi tad-data Comext) Kull xahar

* L-informazzjoni fit-taqsima tat-Tariffi, fit-taqsima tat-Taxxi jew fit-taqsima tal-Proċeduri u l-Formalitajiet, ma tistax tintuża għall-bejgħ mill-ġdid (jew għall-forniment ta’ servizzi ta’ konsulenza), għar-ridistribuzzjoni, għall-bini ta’ bażijiet ta’ data, għall-ħżin, jew għal kwalunkwe skop għajr l-użu ta’ referenza minn utent tal-Unjoni Ewropea li jkun jinsab personalment f’wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, it-Turkija, il-Maċedonja ta’ Fuq, l-Albanija, il-Montenegro, u s-Serbja b’appoġġ għall-proċessi kummerċjali internazzjonali tal-utent stess. Kull użu ieħor huwa pprojbit sakemm ma jkunx approvat b’mod espliċitu bil-miktub mis-sid tad-data: Drittijiet tal-awtur: Mendel Verlag GmbH &KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, il-Ġermanja, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Jekk il-kompjuter li fuqu qed jaħdem il-brawżer tiegħek ma jkunx konness direttament mal-Internet fl-Unjoni Ewropea, permezz ta’ Fornitur tas-Servizz tal-Internet li jinsab fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u inkorporat fih (jew it-Turkija, il-Maċedonja ta’ Fuq, l-Albanija, il-Montenegro u s-Serbja), allura inti pprojbit milli tara d-data hawnhekk għal kwalunkwe skop.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr