Izvori i autorska prava

Na stranici s rezultatima nalaze se informacije iz više izvora. U nastavku pogledajte popis odjeljaka stranice s rezultatima i njihov odgovarajući izvor.

Odjeljak Opis Izvor Učestalost ažuriranja
Tarifa Primijenjene tarife (za zemlje koje nisu članice EU-a) Mendel* Najmanje svaka tri mjeseca ažuriraju se za svaku zemlju.
Tarifa Carine EU-a GU TAXUD, baza podataka TARIC Ažurira se svaki dan
Tarifa Ukidanje carina Glavna uprava za trgovinu Kada novi sporazumi stupe na snagu
Tarifa Oznake zemljopisnog podrijetla Glavna uprava za trgovinu Kada novi sporazumi stupe na snagu
Tarifa Mjere trgovinske zaštite Glavna uprava za trgovinu Kada se primjenjuje nova mjera
Pravila o podrijetlu Pravila o podrijetlu za pojedine proizvode Glavna uprava za trgovinu Kada novi sporazumi stupe na snagu
Porezi Porezi i dodatne carine (za zemlje koje nisu članice EU-a) Mendel* Najmanje svaka tri mjeseca ažuriraju se za svaku zemlju.
Porezi Unutarnji porezi (za države članice EU-a) TARIC SA Svaka tri mjeseca ažurira se za svaku zemlju.
Postupci i formalnosti Formalnosti uvoza (za zemlje koje nisu članice EU-a) Mendel* Najmanje svaka tri mjeseca ažuriraju se za svaku zemlju.
Zahtjevi za uvoz Zahtjevi za uvoz (za države članice EU-a) TARIC SA Svaka tri mjeseca ažurira se za svaku zemlju.
Vodiči Vodiči za izvoz Glavna uprava za trgovinu, Glavna uprava za Sante Stalno praćenje kako bi se provjerilo je li informacija ažurirana
Prepreke trgovini Prepreke trgovini u zemljama koje nisu članice EU-a Glavna uprava za trgovinu Kada je barijera ažurirana ili stvorena
Statistika trgovinskih tokova Statistika povezana s proizvodom Eurostat (baza podataka Comext) Svaki mjesec

*Informacije u odjeljku Tarifni odjel, Odjeljak za poreze ili odjeljak Postupci i formalnosti ne smiju se upotrebljavati za preprodaju (ili za pružanje savjetodavnih usluga), preraspodjelu, izgradnju baza podataka, pohranu ili u bilo koju drugu svrhu osim referentne uporabe od strane korisnika iz Europske unije koji se osobno nalazi u jednoj od država članica Europske unije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Moldove, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Türkiyea i Ukrajine radi potpore vlastitim međunarodnim poslovnim procesima korisnika. Svaka druga uporaba je zabranjena, osim ako vlasnik podataka nije izričito pismeno odobrio: Autorska prava: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Njemačka, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Ako računalo na kojem vaš preglednik radi nije izravno povezano s internetom u Europskoj uniji, putem davatelja internetskih usluga koji se nalazi u državi članici Europske unije (ili Albaniji, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Moldaviji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Türkiyeu i Ukrajini), tada vam je zabranjeno pregledavanje podataka u bilo koju svrhu.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice