Izvori i autorska prava

Stranica s rezultatima sadržava informacije iz više izvora. U nastavku je naveden popis odjeljaka stranice s rezultatima i njihov izvor.

Odjeljak Opis Izvor Ažuriranja bilježenja
Tarife Primijenjene tarife (za zemlje koje nisu članice EU-a) Mendel* Najmanje svaka 3 mjeseca ažurira se za svaku zemlju
Tarife Carine EU-a GU TAXUD, baza podataka TARIC Ažurira se svaki dan
Tarife Ukidanje carina GU za trgovinu Stupanje na snagu novih sporazuma
Tarife Oznake zemljopisnog podrijetla GU za trgovinu Stupanje na snagu novih sporazuma
Tarife Mjere zaštite trgovine GU za trgovinu Kada se primjenjuje nova mjera
Pravila o podrijetlu Pravila o podrijetlu za pojedinačne proizvode GU za trgovinu Stupanje na snagu novih sporazuma
Porezi Porezi i dodatne carine (za zemlje koje nisu članice EU-a) Mendel* Najmanje svaka 3 mjeseca ažurira se za svaku zemlju
Porezi Unutarnji porezi (za države članice EU-a) TARIC SA Svaka se država ažurira svaka 3 mjeseca
Postupci i formalnosti Uvozne formalnosti (za zemlje koje nisu članice EU-a) Mendel* Najmanje svaka 3 mjeseca ažurira se za svaku zemlju
Zahtjevi uvoza Zahtjevi u pogledu uvoza (za države članice EU-a) TARIC SA Svaka se država ažurira svaka 3 mjeseca
Vodilice Vodiči o izvozu GU za trgovinu, GU SANTE Stalno praćenje kako bi se provjerilo jesu li informacije ažurirane
Prepreke trgovini Prepreke trgovini u zemljama izvan EU-a GU za trgovinu Kada je prepreka ažurirana ili stvorena
Statistika trgovinskih tokova Statistički podaci povezani s proizvodima Eurostat (baza podataka Comext) Svaki mjesec

*Informacije u odjeljku „Cijene”, „Porezi” ili „Postupci i formalnosti” ne smiju se upotrebljavati za preprodaju (ili pružanje savjetodavnih usluga), preraspodjelu, izgradnju baza podataka, pohranu ili bilo koju drugu svrhu osim referentne uporabe korisnika iz Europske unije koji se osobno nalazi u jednoj od država članica Europske unije, Turske, Sjeverne Makedonije, Albanije, Crne Gore i Srbije kao potpora vlastitim međunarodnim poslovnim procesima korisnika. Sva ostala uporaba zabranjena je osim ako je vlasnik podataka izričito pismeno odobrio: Autorsko pravo: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Njemačka, e-pošta: A2M@mendel-verlag.de

Ako računalo na kojem se radi vaš preglednik nije izravno povezano s internetom u Europskoj uniji, preko pružatelja internetskih usluga koji se nalazi u državi članici Europske unije (ili Turskoj, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori i Srbiji) i koji je u toj državi članici, zabranjeno je gledati ovdje u bilo koju svrhu.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice