Izvori i autorska prava

Stranica s rezultatima sadržava informacije iz više izvora. U nastavku vidjeti popis odjeljaka stranice s rezultatima i njihov odgovarajući izvor.

Odjeljak Opis Izvor Frekvencija ažuriranja
Tarife Primijenjene tarife (za zemlje koje nisu članice EU-a) Mendel* Ažuriranje svake zemlje provodi se najmanje svaka tri mjeseca
Tarife Carine EU-a GU TAXUD, baza podataka TARIC Ažurira se svaki dan
Tarife Ukidanje carina Glavna uprava za trgovinu Kada novi sporazumi stupe na snagu
Tarife Oznake zemljopisnog podrijetla Glavna uprava za trgovinu Kada novi sporazumi stupe na snagu
Tarife Mjere trgovinske zaštite Glavna uprava za trgovinu Kada se primjenjuje nova mjera
Pravila o podrijetlu Pravila o podrijetlu za pojedine proizvode Glavna uprava za trgovinu Kada novi sporazumi stupe na snagu
Porezi Porezi i dodatne carine (za zemlje koje nisu članice EU-a) Mendel* Ažuriranje svake zemlje provodi se najmanje svaka tri mjeseca
Porezi Unutarnji porezi (za države članice EU-a) TARIC SA Svaka tri mjeseca ažurira se svaka zemlja
Postupci i formalnosti Formalnosti uvoza (za zemlje koje nisu članice EU-a) Mendel* Ažuriranje svake zemlje provodi se najmanje svaka tri mjeseca
Uvozni zahtjevi Zahtjevi u pogledu uvoza (za države članice EU-a) TARIC SA Svaka tri mjeseca ažurira se svaka zemlja
Vodiči Vodiči za izvoz Glavna uprava za trgovinu, GU Sante Stalno se prati kako bi se provjerilo jesu li informacije ažurirane
Prepreke trgovini Prepreke trgovini u zemljama izvan EU-a Glavna uprava za trgovinu Kada je prepreka ažurirana ili stvorena
Statistika trgovinskog toka Statistika povezana s proizvodima Eurostat (baza podataka Comext) Svaki mjesec

*Informacije u odjeljku o tarifama, Odjelu za poreze ili odjeljku o postupcima i formalnostima ne smiju se upotrebljavati za preprodaju (ili pružanje savjetodavnih usluga), preraspodjelu, izgradnju baza podataka, pohranu ili za bilo koju drugu svrhu osim referentne uporabe korisnika iz Europske unije koji se osobno nalazi u jednoj od država članica Europske unije, Turskoj, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, Moldovi i Ukrajini kao potpora vlastitim međunarodnim poslovnim procesima korisnika. Zabranjena je svaka druga uporaba osim ako to u pisanom obliku izričito odobri vlasnik podataka: Autorska prava: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Njemačka, e-pošta: A2M@mendel-verlag.de

Ako računalo na kojem se nalazi vaš preglednik nije izravno povezano s internetom u Europskoj uniji putem pružatelja internetskih usluga koji se nalazi u državi članici Europske unije (ili Turskoj, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, Moldovi i Ukrajini) i u njoj ima sjedište, onda vam je zabranjeno ovdje pregledavati podatke u bilo koju svrhu.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice