Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike

Trgovinski stup Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike privremeno se primjenjuje od 1. kolovoza 2013. s Hondurasom, Nikaragvom i Panamom, od 1. listopada 2013. s Kostarikom i El Salvadorom, a od 1. prosinca 2013. s Gvatemalom. Njome se smanjuju carine i povećava učinkovitost carinskih postupaka.

Kratak pregled sporazuma

Šest zemalja Srednje Amerike koje su stranke ovog Sporazuma su:

Cjeloviti tekst i prilozi Sporazumu.

Pročitajte posebni dio sporazuma koji se odnosi na trgovinu.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom

 • trgovcima iz EU-a olakšava se i jeftinije uvoz iz Srednje Amerike i izvoz u nju
 • ukida većinu uvoznih carina i poboljšava pristup tržištima javne nabave i ulaganja.
 • stvara predvidljivije okruženje za trgovinu u Srednjoj Americi, s mehanizmom posredovanja za necarinske prepreke i bilateralnim mehanizmom za rješavanje sporova

 

Trgovinski odnosi između EU-a i Srednje Amerike

EU i Srednja Amerika dugo održavaju bliske i sveobuhvatne odnose. Kao izvoznik ili uvoznik iz EU-a možete iskoristiti odnos između tih dviju regija u korist vašeg poduzeća.

Najvažniji uvoz iz Srednje Amerike su prehrambeni proizvodi kao što su voće (npr. banane, ananas), šećer, životinjske ili biljne masti i ulja (uglavnom palmino ulje), pića za kavu i medicinski instrumenti.

Kad je riječ o izvozu iz EU-a u Srednju Ameriku, važne skupine proizvoda uključuju farmaceutske proizvode, strojeve i uređaje te prijevoznu opremu.

Tarife

Industrijski proizvodi i ribarstvo

Jeste li znali da se Sporazumom o pridruživanju u velikoj mjeri ukidaju gotovo sve carine na proizvedene proizvode i ribarstvo?

 • stupanjem na snagu sporazuma EU je uklonio 99 % svojih tarifnih stavki povezanih s industrijskim proizvodima i ribarstvom
 • Srednja Amerika pristala je omogućiti bescarinski pristup svim industrijskim proizvodima i ribarstvu do 2025.

Poljoprivredni proizvodi

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Srednje Amerike ukinuta je većina carina na poljoprivredne proizvode, ostavljajući samo one na „osjetljivim područjima”. Stoga

 • EU je pristao ukinuti carine za 73 % svojih poljoprivrednih tarifnih stavki koje čine oko 64 % poljoprivrednog uvoza iz Srednje Amerike. Među proizvodima koji mogu ući u EU bez carine su kava, kozice, ananas i dinje. Ključni proizvodi kao što su šećer i rum također mogu ući u EU u okviru bescarinskih kvota. 
 • Srednja Amerika ukinula je carine za 67 % svojih poljoprivrednih tarifnih stavki, čime je obuhvaćeno oko 62 % poljoprivrednog uvoza iz EU-a. Na primjer, uvoz europskih viskija u zemlje Srednje Amerike koje su stranke sporazuma potpuno je liberaliziran.

 

Prije izvoza

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku uvode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, pronađite uvod u glavne koncepte u odjeljku o robi.

Pravila o podrijetlu

Vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo kako bi ostvario pravo na povlaštenu stopu.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje iz Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike.

Je li moj proizvod „podrijetlom” u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Srednje Amerike.

Proizvod podrijetlom iz EU-a ili Srednje Amerike ako je

 • u cijelosti dobivena u EU-u ili Srednjoj Americi
 • Proizvedeni u EU-u ili Srednjoj Americi od materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za pojedine proizvode iz Dodatka 2. Vidjeti i Dodatak 1. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za pojedinačne proizvode. 
  Za određene proizvode postoje neka alternativna pravila za pojedine proizvode – vidjeti Dodatak 2.A.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

 

Posebna pravila za svoj proizvod možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti i trikovi za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Sporazumom se pruža dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja

 • pravilom o toleranciji proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.
 • Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. HS-a, koji su uključeni u Napomene 5. do 6. Dodatka 1. „Uvodne napomene” pravila o podrijetlu za pojedine proizvode.

Zbrajanje

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike također se omogućuje

 • dvostrana kumulacija, materijali podrijetlom iz zemlje potpisnice Srednje Amerike mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se koriste u proizvodnji proizvoda
 • dijagonalna kumulacija, materijali podrijetlom iz Bolivije, Kolumbije, Ekvadora, Perua ili Venezuele mogu se smatrati proizvodima podrijetlom iz Srednje Amerike kada se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti.
 • osim toga, na zahtjev zemlje Srednje Amerike ili EU-a dijagonalna kumulacija može se odobriti za materijale podrijetlom iz Meksika, južnoameričkih ili karipskih zemalja, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti.

Drugi zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u zemlju potpisnicu Srednje Amerike (i obratno) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i ne prolaze druge postupke osim

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • svaki postupak čiji je cilj njihovo očuvanje u dobrom stanju

Carinskim tijelima zemlje uvoznice morat ćete dostaviti dokaze o izravnom prijevozu.

Povrat carina

Na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike moguće je dobiti povrat carina koje su prethodno plaćene na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju robe koja se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci u vezis podrijetlom

Ako želite zatražiti povlaštenu carinsku tarifu, morat ćete slijediti postupak u vezi s podrijetlom i zatražiti da carinska tijela zemlje u koju uvozite vašu robu potvrde vaš zahtjev. Postupci su navedeni u glavi IV. "Dokaz o podrijetlu „i glavi V. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu cijenu?

Kako bi iskoristili povlaštenu carinsku stopu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

 • potvrda o prometu robe EUR.1
 • izjava o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne premašuje

 • 500 EUR za male pakete
 • 1200 EUR za osobnu prtljagu

Dokaz o podrijetlu vrijedi dvanaest mjeseci od datuma izdavanja.

Potvrda o prometu robe EUR.1

 • potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.
 • Dodatak 3. sadržava obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i upute o tome kako je ispuniti.

Izjava o podrijetlu

Izvoznici mogu samo izjaviti da njihov proizvod potječe iz EU-a ili jedne od zemalja Srednje Amerike dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti:

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo koji izvoznik, pod uvjetom da ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6000 EUR
Ovlašteni izvoznici
 • izvoznici na temelju ovog Sporazuma mogu od svojih carinskih tijela zatražiti odobrenje za sastavljanje izjava o podrijetlu za proizvode bilo koje vrijednosti
 • carinska tijela mogu opozvati status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe.
Kako podnijeti izjavu o podrijetlu?
 • Izvoznik treba na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj identifikaciji proizvoda utipkati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu (Dodatak 4.)
  • „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinski [ili nadležno državno] ovlaštenje br.... izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.”
 • tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.
 • izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se vašim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave koje vas identificiraju.
 • izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik pri izvozu proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza pod uvjetom da je podnesena u zemlji uvoznici najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
 • pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i stranaka izvoznica
 • provjere koje obavljaju lokalna carinska tijela (posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni)

Nakon završetka provjere nadležna tijela stranke izvoznice utvrđuju podrijetlo i o rezultatima obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice.

Zahtjevi za proizvode 

Tehnička pravila i zahtjevi

Tehničkim pravilima utvrđuju se posebne značajke koje bi proizvod trebao imati, kao što su dizajn, označivanje, obilježavanje, pakiranje, funkcionalnost ili učinkovitost, te su osmišljena na primjer radi zaštite ljudskog zdravlja, sigurnosti ili okoliša. Međutim, ispunjavanje različitih zahtjeva na različitim tržištima trgovcima može biti skupo.

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju EU i zemlje Srednje Amerike surađuju na nadzoru tržišta, izradi tehničkih propisa, utvrđivanju normi i ocjenjivanju sukladnosti. Sve strane predane su transparentnosti i stavljaju na raspolaganje javnosti sve tehničke propise. Što je najvažnije, stranke nastoje razviti usklađene propise i norme unutar svake regije kako bi se olakšalo slobodno kretanje robe. 

Honduras – kontakti za tehničke zahtjeve

Nikaragva – kontakti za tehničke zahtjeve

Panama – kontakti za tehničke zahtjeve

Kostarika – kontakti za tehničke zahtjeve

EL Salvador – kontakti za tehničke zahtjeve

Gvatemala – kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi (SPS)

Poglavljem 5. o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama (SPS) ponovno se potvrđuju prava i obveze stranaka u okviru Sporazuma WTO-a o SPS— u, a istodobno se osiguravaju WTO i postupovne mjere za promicanje učinkovite provedbe. Detaljne postupovne i interpretativne mjere nalaze se u Prilogu VII. Zahtjevi i odredbe za odobravanje objekata za proizvode životinjskog podrijetla te u Prilogu VIII. Smjernicama za provođenje provjera.

Sporazumom se predviđa i da Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere rješava sve probleme koji bi mogli nastati u tom području te prati i prati mjere SPS-a koje provode sve stranke tog sporazuma.

Dogovorena su daljnja poboljšanja, npr. u području dobrobiti životinja. Time će se pridonijeti izgradnji kapaciteta u zemljama Srednje Amerike i tako olakšati njihov pristup tržištu.

Honduras – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) 

Nikaragva – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve

Panama – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Kostarika – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

EL Salvador – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Gvatemala – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu predstavljati veliko opterećenje za vas kao izvoznika.

 

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom barijerom koja usporava vaše poslovanje ili vas sprječava u izvozu, možete nam reći.
 • prijavite što zatvarate izvoz u Srednju Ameriku koristeći se internetskim obrascem, a zatim će EU analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

U vodičima korak po korak opisane su različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • Trgovački račun (pronađite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja u mojem asistentu za trgovinu)
 • popis pakiranja
 • Uvozne dozvole za određenu robu
 • Potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • Dokaz o podrijetlu — izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti možete unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje proizvoda potražite na My Trade Assistant.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela pogledajte prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite web-mjesto Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom između EU-a i Srednje Amerike predviđena su veća prava intelektualnog vlasništva za uvoz i/ili izvoz vaših proizvoda u Srednju Ameriku.

Prilogom XVII. i Prilogom XVIII. Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Srednje Amerike potvrđuju se obveze stranaka u pogledu Sporazuma o TRIPS-u i Konvencije o biološkoj raznolikosti te im se odobrava i nacionalni tretman i tretman najpovlaštenije nacije. Drugim riječima, prema vlasnicima intelektualnog vlasništva neće se postupati nepovoljnije nego prema vlastitim državljanima ili državljanima bilo koje druge zemlje.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Zemlje Srednje Amerike izmijenile su i donijele novo zakonodavstvo kako bi uključile regionalne specijalitete i oznake zemljopisnog podrijetla na sličan način kao i EU. Ako ste proizvođač proizvoda s oznakom zemljopisnog podrijetla u EU-u, možda vas zanima da je na tržištima Srednje Amerike posebno zaštićeno više od 200 oznaka zemljopisnog podrijetla, kao što su šampanjac, šunka Parma i Scotch whisky.

Trgovina uslugama

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike osigurava se da imate koristi od mogućnosti na tržištu Srednje Amerike. Tim se sporazumom otvara tržište usluga Srednje Amerike i pruža pravna sigurnost i predvidivost koje su vam potrebne kao pružatelji usluga za trgovinu u tim zemljama. Osim toga, s vama se postupa na isti način kao i s lokalnim dobavljačima.

Prekogranično pružanje usluga

Ako ste MSP koji nema namjeru fizički se nastaniti u Srednjoj Americi, u sporazumu su navedeni svi sektori koje su EU i Srednja Amerika pristali liberalizirati, što se nalazi u Prilogu XI. Popisa obveza u pogledu prekograničnog pružanja usluga.

Saznajte više o prekograničnom pružanju usluga u poglavlju 3. Prekogranično pružanje usluga, u glavi III. Poslovni nastan, trgovini uslugama i elektroničkoj trgovini.

Više informacija o obuhvaćenim uslužnim sektorima dostupno je na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu (vidjeti članak 170. i Prilog XI. Sporazumu).

Osnivanje poduzeća u Srednjoj Americi

U sektorima u kojima su EU i zemlje Srednje Amerike preuzele obveze u pogledu pristupa tržištu, stranke su se sporazumjele da neće ograničavati osnivanje poduzeća na jedan od sljedećih načina (osim ako nije drukčije navedeno u Prilogu X.)

 • ograničenja broja poslovnih jedinica (bilo u obliku brojčanih kvota, monopola ili isključivih prava ili zahtijevanja ispitivanja gospodarskih potreba)
 • ograničenja ukupne vrijednosti transakcija ili imovine koja vam je dopuštena (u obliku brojčanih kvota ili zahtjeva za provjeru gospodarskih potreba)
 • ograničenja ukupnog broja operacija koje su dopuštene u zemlji ili ograničenja ukupne količine proizvodnje izražene u određenim brojčanim jedinicama (u obliku kvota ili zahtjeva za ispitivanje gospodarskih potreba)
 • ograničenja sudjelovanja stranog kapitala u smislu ograničenja najvećeg postotka stranog udjela ili ukupne vrijednosti pojedinačnog ili skupnog stranog ulaganja
 • mjere kojima se ograničavaju ili zahtijevaju određene vrste poslovnog nastana (društvo kći, podružnica, predstavništvo) ili zajednički pothvati preko kojih ulagač druge stranke može obavljati gospodarsku djelatnost

Privremeni boravak

Sporazumom se omogućuje ulazak i privremeni boravak na području EU-a i Srednje Amerike

 • ključno osoblje
 • diplomirani vježbenici
 • prodavatelji poslovnih usluga

To se provodi u skladu s ciljem, područjem primjene i obuhvatom poglavlja o uslugama u granicama sektora navedenih u prilozima X. i XI. Stoga

Ako ste ulagač

 • vaše više poslovno osoblje koje je odgovorno za osnivanje vaše ustanove može boraviti u bilo kojoj od zemalja Srednje Amerike koje su stranke ovog sporazuma devedeset dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci.
 • vaši rukovoditelji i stručnjaci koji su iz operacija u EU-u premješteni u Srednju Ameriku mogu ondje boraviti do tri godine nakon osnivanja vašeg poduzeća
 • diplomiranim vježbenicima koji su premješteni iz EU-a u objekt u Srednjoj Americi trebalo bi odobriti boravak u trajanju do jedne godine

Ako ste prekogranični pružatelj usluga, zemlje EU-a i Srednje Amerike omogućit će vam ulazak i boravak u trajanju do 90 dana godišnje radi pregovaranja o prodaji usluga.

Koji su sektori isključeni iz liberalizacije?

Neki osjetljivi sektori isključeni su iz liberalizacije u okviru ovog sporazuma. U nastavku su navedene glavne iznimke

 • sve strane imaju „bonitetno izuzeće” za financijske usluge koje
  • štiti ulagače, deponente, korisnike financijskih tržišta, ugovaratelje osiguranja ili osobe prema kojima pružatelj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu
  • održava sigurnost, stabilnost, integritet ili financijsku odgovornost pružatelja financijskih usluga
  • osigurava cjelovitost i stabilnost financijskog sustava stranke
 • Kostarika isključuje privatne banke za stanovništvo, koje moraju održavati trajni minimalni saldo kredita s državnom bankom ili osnovati najmanje četiri agencije ili podružnice za pružanje osnovnih bankovnih usluga u odabranim regijama.
 • EL Salvador isključuje ruralna zemljišta koja ne mogu biti u vlasništvu stranih [pravnih] osoba, uključujući podružnicu strane pravne osobe, i koja za osiguravajuća društva imaju 75 % (srednjoameričkog) državljanstva i zahtjev u pogledu vlasništva banaka od 50 % (središnje Amerike), osim ako te financijske institucije odobri međunarodno priznati subjekt za klasifikaciju rizika.
 • Gvatemala ne navodi rezerve.
 • Honduras od stranih osiguravajućih ustanova koje imaju poslovni nastan u Hondurasu zahtijeva polaganje najmanje 10 % minimalnog kapitala predloženog društva u Banco Central de Honduras ili ulaganje navedenog iznosa u državne vrijednosne papire. Strani pružatelji financijskih usluga moraju osnovati društva (sociedades anónimas), kao podružnice ili predstavništva.
 • Nikaragva zadržava pravo odobriti naknade pružateljima financijskih usluga ili javnim subjektima (u potpunom ili većinskom vlasništvu države) koji ostvaruju ciljeve javne politike pružanjem financijskih usluga (uključujući, ali ne ograničavajući se) poljoprivredi, stanovanju za obitelji s niskim prihodima ili malim i srednjim poduzećima. Zadržava pravo donijeti ili zadržati mjere kojima se zahtijeva uključivanje stranih pružatelja financijskih usluga u Nikaragvu. Za osiguranje i reosiguranje potrebna je pravna osobnost koja je osnovana i ima domicil u Nikaragvi u obliku javnih društava.
 • Panama zahtijeva najmanje 49 % nacionalnog vlasništva posrednika u osiguranju

Javna nabava

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike otvara se niz mogućnosti javne nabave za vas na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u svim zemljama koje su stranke tog sporazuma.

Neće biti diskriminacije između stranih i lokalnih poduzeća.

Uglavi V. i Prilogu XVI. Sporazumu utvrđena su opća načela i postupci koji su u skladu sa Sporazumom WTO-a o javnoj nabavi (GPA).

UPrilogu XVI. utvrđuje se

 • obuhvaćena tijela za nabavu i pragovi za vrijednost ugovora iznad kojih se primjenjuju odredbe
 • ključne značajke postupka dodjele ugovora o javnoj nabavi

To se posebno odnosi na slučajeve u kojima se objavljuju ponude, zahtjeve u pogledu dokumentacije, dodjele ugovora i rokove.

Honduras – kontakti za javnu nabavu

Nikaragva – kontakti za javnu nabavu

Panama – kontakti za javnu nabavu

Kostarika – kontakti za javnu nabavu

EL Salvador – kontakti za javnu nabavu

Gvatemala – kontakti za javnu nabavu

Poveznice, kontakti i dokumenti

Kanada

Nacionalne institucije – Honduras

Srednjoamerička banka za gospodarsku integraciju (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefon: + 504 22402243

Telefaks: + 504 22402231

Zamjenik Uprave za carinske prihode dodijeljen Ministarstvu financija

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefon: + 504 32795394, + 504 32799830

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Honduras

Delegacija Europske unije u Hondurasu

Pukovnik Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Telefon: + 504 2239 99 91

Telefaks: + 504 2239 99 94

E-pošta: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Hondurasa u Kraljevini Belgiji i misija Hondurasa pri Europskoj uniji

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bruxelles, BELGIJA

Telefon: + 32 27340000

E-pošta: info@hondurasembassy.be

Udruženje zona slobodne trgovine Hondurasa

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Telefon: + 504 25542772, + 50425542776

Telefaks: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Telefon: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Honduras

Ministarstvo financija (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

3 rdfloor, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefon: + 504 22228702

Telefaks: + 504 22201705

Honduraški institut za sprečavanje alkoholizma, ovisnosti o drogama i prakticacije lijeka (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa br. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefon: + 504 22394488

Vladini centar Zajednice u okviru Glavne uprave za vanjsku politiku dodijeljen Ministarstvu vanjskih poslova

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN la proximidad del Boulevard Kuwait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefon: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Telefaks: + 504 2341678

Honduraška agencija za civilno zrakoplovstvo (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefon: + 504 22340263

Centar za studije i kontrolu kontaminanata (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefon: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Telefaks: + 504 2390954

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Honduras

Nacionalna služba za zdravlje u poljoprivredi (SENASA) dodijeljena Ministarstvu poljoprivrede i stočarstva

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefon: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Telefaks: + 504 22310786

Ministarstvo energetike, prirodnih resursa, okoliša i rudnika

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Telefon: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kontakti za javnu nabavu – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, Contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Telefon: + 504 2230 7000

E-pošta: info.oncae@scgg.gob.hn

Internetska stranica: http://www.honducompras.gob.hn/

Agencija za javnu nabavu (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación i ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, Contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Telefon: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Internetska stranica: http://www.oncae.gob.hn/

Nikaragva

Nacionalne institucije – Nikaragva

Središnja banka Nikaragve

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 Carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 2255 – 7171

Telefaks: + 505 22650495

E-pošta: oaip@bcn.gob.ni

Internetska stranica: https://www.bcn.gob.ni/

Nikaragvansko carinsko tijelo (DAG)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DAG)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Predstavništva, gospodarske komore, poslovna udruženja – Nikaragva

Delegacija Europske unije u Nikaragvi i Sustavu integracije Srednje Amerike (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 22704499

Telefaks: + 505 22809569

E-pošta: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Nikaragve u Belgiji

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIJA

Telefon: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Telefaks: + 32 2 375 71 88

E-pošta: sky77706@skynet.be

Nacionalna komisija za slobodnu trgovinsku zonu (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 22631530

Telefaks: + 505 22334144

Glavna uprava za carinske usluge (DAG) dodijeljena Ministarstvu financija i javnih kredita (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Srednjoamerička banka za gospodarsku integraciju (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Telefon: + 504 2402243

Telefaks: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Telefon: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Nikaragva

Uprava za normalizaciju i mjeriteljstvo (DNM) pri Ministarstvu promicanja, industrije i trgovine (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 22489300, ekstrakt 2276

Telefaks: + 505 22489300, ekstrakt 2228

Međuinstitucionalna komisija za primjenu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, skladištenja i uporabe kemijskog oružja i njegova uništavanja u okviru Ministarstva obrane

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 2285001, + 505 2855003

Telefaks: + 505 2286960

Nikaragvanski institut za civilnu aeronautiku (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 22768580, + 505 22768586

Telefaks: + 505 22768588

Ministarstvo prometa i infrastrukture (MPI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Glavna uprava za kvalitetu okoliša dodijeljena Ministarstvu okoliša i prirodnih resursa (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Telefaks: + 505 22631274

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve – Nikaragva

Institut za poljoprivrednu zaštitu i zdravlje (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Područje certificiranja sjemena, Odjel za sjeme, Uprava za biljno zdravstvo i zdravlje sjemena, Institut za poljoprivrednu zaštitu i zdravlje

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Telefaks: + 505 22631274

Uprava za reviziju, evaluaciju i registraciju pri Nacionalnoj komisiji za registraciju i kontrolu otrovnih tvari

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 22282002, ekstrakt 11 ili 12

Kontakti za javnu nabavu – Nikaragva

NIKARAGVA – KARTELI

Telefon: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Internetska stranica: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-pošta: Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni,

Ministry of Finance Procurement Office (Ured za nabavu Ministarstva financija)

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E., Managua, NICARAGUA

Telefon: + 505 2222 – 7231

Internetska stranica: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panamu

Nacionalne institucije – Panama

Narodna banka Paname

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefon: + 507 5052612

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Panama

Delegacija Europske unije u Panami

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, 14. kat, Panama, PANAMA

Telefon: + 507 2653223

Telefaks: + 507 2653239

E-pošta: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Paname u Kraljevinu Belgiju, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Misija pri Europskoj uniji

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bruxelles, BELGIJA

Telefon: + 32 2 649 0729

Telefaks: + 32 2 648 9216

E-pošta: info@embpanamabxl.be

Internetska stranica: http://www.embpanamabxl.be/

Opća uprava slobodnih zona u okviru Nacionalne uprave za promicanje ulaganja, Vice Ministry of Foreign Trade, Ministry of Trade and Industries (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefon: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Telefon: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Panama

Ministarstvo zdravstva (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefon: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Odjeljak za opasni otpad i kemijske tvari, Pododjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefon: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaks: + 507 5129353

Odsjek za zdravlje okoliša i neopasni otpad, Pododjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefon: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaks: + 507 5129353

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve – Panama

Nacionalna uprava za zdravlje životinja, Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefon: + 507 2662303, + 507 2660323

Odjel za analizu rizika od štetnih organizama i fitosanitarne zahtjeve, Nacionalna uprava za biljno zdravstvo (DNSV), Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefon: + 507 2200733, + 507 2207979

Telefaks: + 507 2207979, + 507 2207981

Nacionalna uprava za biljno zdravstvo (DNSV), Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefon: + 507 2200733, + 507 2207979

Telefaks: + 507 2207979, + 507 2207981

Department of Biodiversity and Wildlife (Odjel za biološku raznolikost i divlje biljne i životinjske vrste pri Ministarstvu zaštite okoliša)

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Telefon: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Telefaks: + 507 5000839

Odjeljak za opasni otpad i kemijske tvari, Pododjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Antiguo Hospital Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefon: + 507 5129131, + 507 5129200

Telefaks: + 507 5129353

Kontakti za javnu nabavu – Panama

Panama-Compra

Telefon: + 507 5151555

Internetska stranica: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Nacionalni ured za javnu nabavu (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Telefon: + 507 5151511, + 507 5151510

E-pošta: info@dgcp.gob.pa

Internetska stranica: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Kostarika

Nacionalne institucije – Kostarika

Središnja banka Kostarike

Banco Central de Kostarika

Av. central y 1, pozivi 2Y 4, San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 22433333

Internetska stranica: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Carinski ured Kostarikana

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 25229390

Telefaks: + 506 25229426

Opća uprava za oporezivanje, Ministarstvo financija

Dirección General de tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 25470000, + 506 25470001

Nacionalni registar

Registro Nacional

Curridabat, Apartado pošta 523 – 2010, CR-San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 22020800, + 506 22020777

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Kostarika

Delegacija Europske unije u Kostariki

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836 – 1007, San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 22832959

Telefaks: + 506 22832960

E-pošta: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Kostarike u Kraljevini Belgiji, Velikom Vojvodstvu Luksemburga i Misiji pri Europskoj uniji

489 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, BELGIJA

Telefon: + 32 26405541

Telefaks: + 32 26483192

E-pošta: info@costaricaembassy.be

Foreign Trade Corporation of Kostarica (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278 – 1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 22994700, 800 77626637

Telefaks: + 506 22335755

Jedinstveni prozor za vanjsku trgovinu (VUCE), Opća carinska uprava (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Kostarika

Telefon: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Telefon: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Kostarika

Kostarikanski institut za tehničke standarde (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 22834522

Telefaks: + 506 22834831

Ministarstvo zdravstva

Ministerio de Salud

Avenidas 6 Y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 22230333, ext 327 ili 329, + 506 22336922

Telefaks: + 506 22577827

Odjel za kontrolu oružja i eksploziva u okviru Opće uprave za naoružanje dodijeljene Ministarstvu javne sigurnosti

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 25864500

Uprava za upravljanje kvalitetom okoliša (DIGECA) dodijeljena Ministarstvu okoliša i energetike (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, No. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Telefaks: + 506 22582820

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve – Kostarika

Nacionalna služba za zdravlje životinja (SENASA), Ministarstvo poljoprivrede i uzgoja životinja (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3 – 3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Telefon: + 506 22608300, + 506 25871600

Telefaks: + 506 22608301

National Phytosanitary Service (SFE), Ministry of Agriculture and Animal Husbandry (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 25493400

Telefaks: + 506 25493599

Unit for Living MODified Organisms of the Department of Biotechnology under the National Phytosanitary Service (SFE), Ministry of Agriculture and Animal Husbandry (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 25492522, + 506 25493522

Telefaks: + 506 25493599

Kontakti za javnu nabavu – Kostarika

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Internetska stranica: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Telefon: + 506 22561500

E-pošta: consultas@gobierno-digital.go.cr

EL Salvador

Nacionalne institucije – Salvador

Srednjoamerička banka za gospodarsku integraciju (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma br. 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 22676100

Telefaks: + 503 22676130

Opća carinska uprava (DAG)

Dirección General de Aduanas (DAG)

Ministerio de Hacienda, Panamerička autocesta Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 22445000, + 503 22443000

Telefaks: + 503 22447201

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Salvador

Delegacija Europske unije u El Salvadoru

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Telefon: + 503 22432424

Telefaks: + 503 22432525

E-pošta: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo EL Salvadora u Belgiji

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bruxelles, BELGIJA

Telefon: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Telefaks: + 32 2 732 65 74

E-pošta: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministarstvo financija

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 22443000, + 503 22373000

Jedinstveni prozor za vanjsku trgovinu (VUCE), Centar za preradu uvoza i izvoza središnje središnje banke

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Telefaks: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Telefon: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Salvador

Nacionalno vijeće za kvalitetu (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 25905300

Internetska stranica: http://www.cnc.gob.sv/

Ministarstvo nacionalne obrane (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 22500100, + 503 22500134

Uprava za ugljikovodike i rudnike (DHM), Ministarstvo gospodarstva (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Tijelo za civilno zrakoplovstvo (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN br. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 21326276

Telefaks: + 503 21329429

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Salvador

Odjel za veterinarske usluge, Glavna uprava za stočarstvo (DGG), Ministarstvo poljoprivrede i stočarstva (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 22020879, + 503 22101763

Opća uprava za biljno zdravstvo (DGSV), Ministarstvo poljoprivrede i stočarstva (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Final 1aAvenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Telefon: + 503 22101747, + 503 22101700

Telefaks: + 503 22101920

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN br. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 21329407, + 503 21329697

Telefaks: + 503 22679317, + 503 22679326

Kontakti za javnu nabavu – Salvador

Comprasal

Telefon: + 503 22443171

E-pošta: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Internetska stranica: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministarstvo financija

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Telefon: + 503 2244 – 3171

Gvatemala

Nacionalne institucije – Gvatemala

Središnja banka Gvatemale

Banco de Gvatemala

7.a AV. 22 – 01, zona 1, GUATEMALA

Telefon: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Telefaks: + 502 24296086, + 502 24856041

Internetska stranica: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Gvatemala

Delegacija Europske unije u Gvatemali

Edificio Europlaza, 5ta. Avenida 5 – 55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Telefon: + 502 23005900

Telefaks: + 502 23005900

E-pošta: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Gvatemale u Belgiji

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIJA

Telefon: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Telefaks: + 32 2 344 64 99

E-pošta: Embbelgica@minex.gob.gt,

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Telefon: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Gvatemala

Gvatemalonska komisija za standarde (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27 – 32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefon: + 502 22472654

Telefaks: + 502 22472687

Nacionalno tijelo Gvatemale za zabranu kemijskog oružja (ANGPAQ), Ministarstvo vanjskih poslova

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4 – 17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefon: + 502 24100000

Telefaks: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28 – 58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefon: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministarstvo gospodarstva

España

8a Avenida 10 – 43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefon: + 502 24120200

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Gvatemala

Ministarstvo poljoprivrede, stočarstva i prehrane (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefon: + 502 24137000

Department of Epidemiological Surveillance and Risk Analysis of the Plant Health Directorate of the Vice Ministry of Agricultural Health and Regulations under the Ministry of Agriculture, Livestock and Food (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefon: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Odjel za norme i propise, Ministarstvo poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefon: + 502 24137000

Nacionalno vijeće zaštićenih područja (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6 – 06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefon: + 502 24226700

Telefaks: + 502 22534141

Department for the Registration of Agricultural Materials of the Plant Health Directorate of the Vice Ministry of Agricultural Health and Regulations under the Ministry of Agriculture, stočarstvo and Food (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefon: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontakti za javnu nabavu – Gvatemala

GUATECOMPRAS

Telefon: + 502 23742872

E-pošta: administradorgc@minfin.gob.gt

Internetska stranica: http://www.guatecompras.gt/

Opća uprava za javnu nabavu (DGAE)

 

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Telefon: + 502 23742872

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice