Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike

Trgovinski stup Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike privremeno se primjenjuje od 1. kolovoza 2013. s Hondurasom, Nikaragvom i Panamom, od 1. listopada 2013. s Kostarikom i El Salvadorom, a od 1. prosinca 2013. s Gvatemalom. Njime se smanjuju carine i povećava učinkovitost carinskih postupaka.

Ukratko o sporazumu

Šest zemalja Srednje Amerike koje su stranke ovog sporazuma jesu:

Cjeloviti tekst i prilozi sporazumu.

Pročitajte poseban dio sporazuma koji se odnosi na trgovinu.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike

 • trgovcima iz EU-a omogućuje jednostavnije i jeftinije uvoze iz Srednje Amerike i izvoze u nju
 • ukida se većina uvoznih carina i poboljšava pristup javnoj nabavi i tržištima ulaganja.
 • stvaranje predvidljivijeg okruženja za trgovinu u Srednjoj Americi s mehanizmom posredovanja za necarinske prepreke i bilateralnim mehanizmom za rješavanje sporova

 

Trgovinski odnosi između EU-a i Srednje Amerike

EU i Srednja Amerika već dugo održavaju bliske i sveobuhvatne odnose. Kao izvoznik ili uvoznik iz EU-a možete iskoristiti odnos između tih dviju regija kako biste ostvarili korist od svojeg poslovanja.

Najvažniji uvoz iz Srednje Amerike jesu prehrambeni proizvodi kao što su voće (npr. banane, ananas), šećer, životinjske ili biljne masti i ulja (uglavnom palmino ulje), pića od kave i medicinski instrumenti.

Kad je riječ o izvozu iz EU-a u Srednju Ameriku, važne skupine proizvoda uključuju farmaceutske proizvode, strojeve i uređaje te prijevoznu opremu.

Tarife

Industrijska roba i ribarstvo

Jeste li znali da se Sporazumom o pridruživanju u velikoj mjeri ukidaju gotovo sve carine na proizvedene proizvode i ribarstvo?

 • stupanjem na snagu Sporazuma EU je uklonio 99 % svojih tarifnih stavki koje se odnose na industrijske proizvode i ribarstvo.
 • Srednja Amerika pristala je omogućiti bescarinski pristup svim industrijskim proizvodima i ribarstvu do 2025.

Poljoprivredni proizvodi

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Srednje Amerike ukinuta je većina carina na poljoprivredne proizvode, a samo one na „osjetljivim područjima”. Stoga

 • EU je pristao ukinuti carine za 73 % svojih poljoprivrednih tarifnih stavki, što čini oko 64 % poljoprivrednog uvoza iz Srednje Amerike. Među proizvodima koji mogu ući u EU bescarinski su kava, kozice, ananas i dinje. Ključni proizvodi kao što su šećer i rum također mogu ući u EU u okviru bescarinskih kvota.
 • Srednja Amerika ukinula je carine na 67 % svojih poljoprivrednih tarifnih stavki, čime je obuhvaćeno oko 62 % poljoprivrednog uvoza iz EU-a. Na primjer, uvoz europskih viskija u zemlje Srednje Amerike koje su stranke sporazuma potpuno je liberaliziran.

 

Prije izvoza

Pravilima o podrijetlu;

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, pronađite uvod u glavne koncepte u odjeljku o robi.

Pravilima o podrijetlu;

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje iz Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike.

Je li moj proizvod „podrijetlom” u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Srednje Amerike.

Proizvod je podrijetlom iz EU-a ili Srednje Amerike ako je

 • u cijelosti dobiven u EU-u ili Srednjoj Americi
 • proizvedeni u EU-u ili Srednjoj Americi s pomoću materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za određene proizvode utvrđenima u Dodatku 2.. Vidjeti i Dodatak 1. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode.
  Za određene proizvode postoje neka alternativna pravila za pojedine proizvode – vidjeti Dodatak 2.A.

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne operacije – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su dopušteno odstupanje ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za proizvod u iznosu do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje maksimalnog vrijednosnog praga materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja od 50. do 63. HS-a, koja su uključena u napomene od 5. do 6. Dodatka 1. „Uvodne napomene” pravila o podrijetlu za određene proizvode

Kumulacija

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike omogućuje se i sljedeće:

 • bilateralna kumulacija, materijali podrijetlom iz zemlje potpisnice Srednje Amerike mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • dijagonalna kumulacija, materijali podrijetlom iz Bolivije, Kolumbije, Ekvadora, Perua ili Venezuele mogu se računati kao materijali podrijetlom iz Srednje Amerike kada se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti.
 • osim toga, na zahtjev zemlje Srednje Amerike ili EU-a, dijagonalna kumulacija može se odobriti za materijale podrijetlom iz Meksika, južnoameričkih ili karipskih zemalja, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti.

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u srednjoameričku zemlju potpisnicu (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i ne podliježu drugim postupcima osim

 • istovar
 • ponovno učitavanje
 • svaki postupak osmišljen kako bi se očuvali u dobrom stanju

Morat ćete carinskim tijelima zemlje uvoznice dostaviti dokaze o izravnom prijevozu.

Povrat carine

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike moguće je dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju robe koja se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci uvezi s podrijetlom

Ako želite zatražiti povlaštenu tarifu, morat ćete slijediti postupke u vezi s podrijetlom i zatražiti da vaš zahtjev provjere carinska tijela zemlje u koju uvozite robu. Postupci su utvrđeni u glavi IV. o dokazu o podrijetlu i glavi V. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu?

Kako bi ostvarili korist od povlaštene tarife, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

 • potvrde o prometu robe EUR.1
 • izjava o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi

 • 500 EUR za mala pakiranja
 • 1 200 EUR za osobnu prtljagu

Dokaz o podrijetlu vrijedi dvanaest mjeseci od datuma izdavanja.

Potvrda o prometu robe EUR.1

 • potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.
 • Dodatak 3. uključuje uzorak potvrde EUR.1 i upute o tome kako ga ispuniti

Izjava o podrijetlu

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili jedne od zemalja Srednje Amerike dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti:

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo kojeg izvoznika, pod uvjetom da ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR
Ovlašteni izvoznici
 • izvoznici na temelju ovog sporazuma mogu od svojih carinskih tijela zatražiti odobrenje za sastavljanje izjava o podrijetlu za proizvode bilo koje vrijednosti
 • carinska tijela mogu povući status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe
Kako sastaviti izjavu o podrijetlu?
 • izvoznik bi na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj identifikacijskoj oznaci proizvoda trebao utipkati, otiskivati pečat ili ispisati sljedeću izjavu (Dodatak 4.)
  • „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko [ili nadležno državno] odobrenje br....) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi... povlaštenog podrijetla.”
 • tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a.
 • izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva, pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.
 • izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da je podnesena u zemlji uvoznici najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
 • pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i stranaka izvoznica
 • provjere koje provode lokalna carinska tijela (posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni)

Nakon završetka provjere nadležna tijela stranke izvoznice utvrđuju podrijetlo i obavješćuju tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Tehničkim pravilima definiraju se posebne značajke koje bi proizvod trebao imati, kao što su dizajn, označivanje, obilježavanje, pakiranje, funkcionalnost ili učinkovitost, te su osmišljena kako bi se, primjerice, zaštitilo zdravlje ljudi, sigurnost ili okoliš. Međutim, ispunjavanje različitih zahtjeva na različitim tržištima trgovcima može biti skupo.

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju EU i zemlje Srednje Amerike surađuju na nadzoru tržišta, izradi tehničkih propisa, utvrđivanju normi i utvrđivanju ocjena sukladnosti. Sve strane predane su transparentnosti i javno objavljuju sve tehničke propise. Što je najvažnije, stranke nastoje razviti usklađene propise i norme u svakoj regiji kako bi olakšale slobodno kretanje robe.

Honduras – kontakti za tehničke zahtjeve

Nikaragva – kontakti za tehničke zahtjeve

Panama – kontakti za tehničke zahtjeve

Kostarika – kontakti za tehničke zahtjeve

EL Salvador – kontakti za tehničke zahtjeve

Gvatemala – kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi (SPS)

Upoglavlju 5. o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama ponovno se potvrđuju prava i obveze stranaka u okviru Sporazuma WTO-a o SPS- u, uz istodobno pružanje WTO-a i postupovnih mjera za promicanje učinkovite provedbe. Detaljne postupovne mjere i mjere tumačenja nalaze se u Prilogu VII. Zahtjevi i odredbe za odobravanje objekata za proizvode životinjskog podrijetla i u Prilogu VIII. Smjernicama za provođenje provjera.

Sporazumom je predviđeno i da Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere rješava sve probleme koji bi mogli nastati u tom području te prati i prati sanitarne i fitosanitarne mjere koje provode sve stranke ovog sporazuma.

Dogovorena su daljnja poboljšanja, npr. u području dobrobiti životinja. Time će se pomoći u izgradnji kapaciteta u zemljama Srednje Amerike i time olakšati njihov pristup tržištu.

Honduras – kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Nikaragva – kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Panama – kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Kostarika – kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

EL Salvador – kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Gvatemala – kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ona ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu predstavljati znatno opterećenje za vas kao izvoznika.

 

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskim preprekama koje usporavaju poslovanje ili sprečavaju izvoz, možete nam reći.
 • prijavite što prekidate izvoz u Srednju Ameriku s pomoću internetskog obrasca, zatim će EU analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

U vodičima se opisuju različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • trgovački račun (navedite posebne zahtjeve u vezi s njegovim oblikom i sadržajem u mom trgovačkom asistentu)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • certifikati kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Podrazumijeva se da biste mogli unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Za detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite My Trade Assistant.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom između EU-a i Srednje Amerike predviđaju se veća prava intelektualnog vlasništva za uvoz i/ili izvoz svojih proizvoda u Srednju Ameriku.

Prilogom XVII. i Prilogom XVIII. Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Srednje Amerike ponovno se potvrđuju obveze stranaka Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva i Konvencije o biološkoj raznolikosti te im se odobrava i nacionalni tretman i tretman najpovlaštenije nacije. Drugim riječima, prema vlasnicima intelektualnog vlasništva neće se postupati nepovoljnije nego prema vlastitim državljanima ili državljanima bilo koje druge zemlje.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Zemlje Srednje Amerike izmijenile su i donijele novo zakonodavstvo kako bi uključile regionalne specijalitete i oznake zemljopisnog podrijetla na sličan način kao i EU. Ako ste proizvođač proizvoda s oznakom zemljopisnog podrijetla u EU-u, moglo bi vas zanimati da je na tržištima Srednje Amerike posebno zaštićeno više od 200 oznaka zemljopisnog podrijetla, kao što su šampanjci, Parma šunka i Scotch whisky.

Trgovina uslugama

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike osigurava se da možete iskoristiti mogućnosti na srednjoameričkom tržištu. Tim se sporazumom otvara tržište usluga Srednje Amerike i pruža pravna sigurnost i predvidljivost koje su vam kao pružatelju usluga potrebne za trgovinu u tim zemljama. Osim toga, prema vama se postupa na isti način kao i prema lokalnim dobavljačima.

Prekogranično pružanje usluga

Ako ste MSP bez namjere fizičkog poslovnog nastana u Srednjoj Americi, u sporazumu su navedeni svi sektori za koje su EU i Srednja Amerika pristali liberalizirati, a koje možete pronaći u Prilogu XI. Popis obveza u pogledu prekograničnog pružanja usluga.

Saznajte više o prekograničnom pružanju usluga u poglavlju 3. Prekogranično pružanje usluga, u okviru glave III. Poslovni nastan, trgovina uslugama i elektronička trgovina.

Više informacija o obuhvaćenim uslužnim sektorima dostupno je na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu (vidjeti članak 170. i Prilog XI. sporazumu).

O osnivanju poduzeća u Srednjoj Americi

U sektorima u kojima su EU i zemlje Srednje Amerike preuzele obveze u pogledu pristupa tržištu, stranke su se sporazumjele da neće ograničiti poslovni nastan ni na koji od sljedećih načina (osim ako je drukčije navedeno u Prilogu X.)

 • ograničenja broja poslovnih jedinica (bilo u obliku brojčanih kvota, monopola ili isključivih prava ili zahtijevanjem ispitivanja gospodarskih potreba)
 • ograničenja ukupne vrijednosti transakcija ili imovine koja vam je dopuštena (u obliku brojčanih kvota ili zahtjeva za ispitivanje gospodarskih potreba)
 • ograničenja ukupnog broja operacija koje su dopuštene u zemlji ili ograničenja ukupne količine proizvodnje izražena u određenim brojčanim jedinicama (u obliku kvota ili zahtijevanja ispitivanja gospodarskih potreba)
 • ograničenja sudjelovanja stranog kapitala u smislu ograničenja najvećeg postotka stranog udjela ili ukupne vrijednosti pojedinačnog ili skupnog stranog ulaganja
 • mjere kojima se ograničavaju ili zahtijevaju posebne vrste poslovnog nastana (društvo kći, podružnica, predstavništvo) ili zajedničkih pothvata putem kojih ulagač druge strane može obavljati gospodarsku djelatnost

Privremeni boravak

Sporazumom se omogućuje ulazak i privremeni boravak na području EU-a i Srednje Amerike

 • ključno osoblje
 • diplomirani vježbenici
 • prodavatelji poslovnih usluga

To se čini u skladu s ciljem, područjem primjene i obuhvatom poglavlja o uslugama u granicama sektora navedenih u prilozima X. i XI. Stoga

Ako ste ulagatelj

 • vašem višem poslovnom osoblju koje je odgovorno za osnivanje vašeg poslovnog nastana dopušteno je boraviti u bilo kojoj od zemalja Srednje Amerike koje su stranke ovog sporazuma devedeset dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci.
 • vaši rukovoditelji i stručnjaci koji su premješteni iz vašeg poslovanja sa sjedištem u EU-u u Srednju Ameriku mogu ondje ostati do tri godine nakon što vaše poduzeće ondje postane osnovano
 • diplomiranim vježbenicima koji su premješteni iz EU-a u ustanovu u Srednjoj Americi trebalo bi odobriti boravke u trajanju do jedne godine.

Ako ste pružatelj prekograničnih usluga, zemlje EU-a i Srednje Amerike dopustit će vam ulazak i boravak do 90 dana godišnje kako biste pregovarali o prodaji usluga.

Koji su sektori isključeni iz liberalizacije?

Neki osjetljivi sektori isključeni su iz liberalizacije na temelju tog sporazuma. Glavne iznimke su sljedeće:

 • sve stranke imaju „bonitetno izuzeće” za financijske usluge koje
  • štiti ulagače, deponente, korisnike financijskih tržišta, ugovaratelje osiguranja ili osobe prema kojima pružatelj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu
  • održavanje sigurnosti, pouzdanosti, cjelovitosti ili financijske odgovornosti pružatelja financijskih usluga
  • osigurava cjelovitost i stabilnost financijskog sustava stranke
 • Kostarika isključuje privatne banke za stanovništvo koje moraju održavati trajni minimalni saldo kredita u državnoj banci ili osnovati najmanje četiri agencije ili podružnice za pružanje osnovnih bankarskih usluga u odabranim regijama.
 • EL Salvador isključuje ruralno zemljište koje ne može biti u vlasništvu stranih [pravnih] osoba, uključujući podružnicu strane pravne osobe, i za koje je uvjet 75 % (središnjeg američkog) državljanstva za osiguravajuća društva i zahtjev u pogledu 50 % vlasništva (središnje Amerike) za banke, osim ako te financijske institucije nije odobrio međunarodno priznati subjekt za razvrstavanje prema riziku.
 • Gvatemala ne navodi rezerve.
 • Honduras zahtijeva od stranih osiguravajućih institucija koje imaju poslovni nastan u Hondurasu da deponiraju najmanje 10 % minimalnog kapitala predloženog društva u Banco Central de Honduras ili da ulože navedeni iznos u državne vrijednosne papire. Strani pružatelji financijskih usluga moraju se osnovati kao društva (sociedades ano’nimas), kao podružnice ili kao predstavništva.
 • Nikaragva zadržava pravo odobravanja povlastica pružateljima financijskih usluga ili javnim subjektima (u potpunom ili većinskom vlasništvu države) koji slijede ciljeve javne politike pružanjem financijskih usluga (uključujući, ali ne ograničavajući se) poljoprivredi, stanovanju za obitelji s niskim prihodima ili malim i srednjim poduzećima. Također zadržava pravo donošenja ili zadržavanja mjera kojima se zahtijeva osnivanje stranih pružatelja financijskih usluga u Nikaragvi. Za osiguranje i reosiguranje potrebna je pravna osobnost koja je osnovana i ima domicil u Nikaragvi u obliku javnih poduzeća.
 • Za Panamu je potrebno najmanje 49 % nacionalnog vlasništva za posrednike u osiguranju

Sektorska izvješća za usmjeravanje ulagača iz EU-a u Srednju Ameriku

U kontekstu 10. obljetnice Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike EU je uz potporu projekta #EUCA_Trade izradio niz sektorskih izvješća čiji je cilj utvrđivanje gospodarskih sektora koji nude najveći konkurentni potencijal za izvoz i ulaganja EU-a u Srednju Ameriku.

Postoje mogućnosti za izvoz i ulaganja iz EU-a u mnogim sektorima diljem Srednje Amerike. Međutim, ulagači iz EU-a mogu se suočiti s velikim izazovima pri poslovanju u regiji. Stoga ti dokumenti pomažu u utvrđivanju poslovnih prilika koje nude najbolje izglede i u kojima izvoznici iz EU-a mogu postići konkurentan položaj.

Preuzmite šest sektorskih izvješća u PDF formatu na sljedećoj poveznici:

Više informacija o prioritetnim ulaganjima zemalja Srednje Amerike možete pronaći i na internetskim stranicama agencija za promicanje ulaganja i izvoza šest zemalja Srednje Amerike:

Javna nabava

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike otvara vam niz mogućnosti javne nabave na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u svim zemljama potpisnicama sporazuma.

Neće biti diskriminacije između stranih i lokalnih poduzeća.

Uglavi V. i Prilogu XVI. Sporazumu utvrđena su opća načela i postupci koji su u skladu sa Sporazumom WTO-a o javnoj nabavi (GPA).

Prilogom XVI. utvrđuje se

 • obuhvaćeni subjekti za nabavu i pragovi za vrijednost ugovora iznad kojih se primjenjuju odredbe
 • ključne značajke postupka dodjele ugovora o javnoj nabavi

To se posebno odnosi na slučajeve u kojima se ponude trebaju objaviti, zahtjeve u pogledu dokumentacije, dodjelu ugovora i vremenska razdoblja.

Osim toga, člankom 212. glave V.: „Objava informacija o nabavi” predviđa da Srednja Amerika razvije jedinstvenu pristupnu točku na regionalnoj razini za javne natječaje Srednje Amerike. Ta jedinstvena pristupna točka pokrenuta je u rujnu 2012. i dostupna je na sljedećoj internetskoj stranici:

Punto de acceso regional de contratactión pública Centroamericana

Za posebne kontakte na nacionalnoj razini posjetite:

Poveznice, kontakti i dokumenti

Honduras

Nacionalne institucije – Honduras

Srednjoamerička banka za gospodarsku integraciju (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Faks: + 504 22402231

Zamjenik Uprave za carinske prihode dodijeljen Ministarstvu financija

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Honduras

Delegacija Europske unije u Hondurasu

Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2239 99 91

Faks: + 504 2239 99 94

E-pošta: delegation-honduras@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Hondurasa u Kraljevini Belgiji i Misija Hondurasa pri Europskoj uniji

 

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bruxelles, BELGIJA

Tel.: + 32 27340000

E-pošta: info@hondurasembassy.be

Udruženje zona slobodne trgovine Hondurasa

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

PO Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Faks: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Honduras

Ministarstvo financija (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Kat, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Faks: + 504 22201705

Honduraški institut za sprečavanje alkoholizma, ovisnosti o drogama i ovisnosti o lijekovima (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa br. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

Centar državne zajednice u okviru Glavne uprave za vanjsku politiku dodijeljen Ministarstvu vanjskih poslova

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

EN la Proximidad del Boulevard Kuvait, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Faks: + 504 2341678

Honduraška agencija za civilno zrakoplovstvo (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Centar za studije i kontrolu kontaminanata (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Faks: + 504 2390954

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS) – Honduras

Nacionalna služba za poljoprivredno zdravstvo (SENASA) dodijeljena Ministarstvu poljoprivrede i stočarstva

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Faks: + 504 22310786

Ministarstvo energetike, prirodnih resursa, okoliša i rudarstva

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Kontakti za javnu nabavu – Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

E-pošta: info.oncae@scgg.gob.hn

Web -mjesto: http://www.honducompras.gob.hn/

Državna agencija za javnu nabavu (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación i ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Web -mjesto: http://www.oncae.gob.hn/

Nikaragva

Nacionalne institucije – Nikaragva

Središnja banka Nikaragve

Banco Central de Nikaragva

Km. 7 Carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255 – 7171

Faks: + 505 22650495

E-pošta: oaip@bcn.gob.ni

Internetske stranice: https://www.bcn.gob.ni/

Nikaragvansko carinsko tijelo (DAG)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10MA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Predstavništva, gospodarske komore, poslovna udruženja – Nikaragva

Delegacija Europske unije u Nikaragvi i sustavu integracije Srednje Amerike (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 22704499

Faks: + 505 22809569

E-pošta: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Nikaragve u Belgiji

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180. Bruxelles, BELGIJA

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Faks: + 32 2 375 71 88

E-pošta: sky77706@skynet.be

Nacionalno povjerenstvo za zonu slobodne trgovine (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Faks: + 505 22334144

Glavna uprava za carinske službe (DGA) dodijeljena Ministarstvu financija i javnih kredita (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Srednjoamerička banka za gospodarsku integraciju (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Faks: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Nikaragva

Uprava za normalizaciju i mjeriteljstvo (DNM) u okviru Ministarstva promicanja, industrije i trgovine (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22489300, ex 2276

Faks: + 505 22489300, ex 2228

Međuinstitucijska komisija za primjenu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, skladištenja i uporabe kemijskog oružja i njegova uništavanja u okviru Ministarstva obrane

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Faks: + 505 2286960

Nikaragvanski institut za civilnu aeronautiku (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Faks: + 505 22768588

Ministarstvo prometa i infrastrukture (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Glavna uprava za kvalitetu okoliša dodijeljena Ministarstvu okoliša i prirodnih resursa (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faks: + 505 22631274

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Nikaragva

Institut za zaštitu i zdravlje u poljoprivredi (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Područje za certificiranje sjemena, Odjel za sjeme, Uprava za zdravlje bilja i sjemena, Institut za zaštitu i zdravlje poljoprivrede

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Faks: + 505 22631274

Uprava za reviziju, evaluaciju i registraciju pri Nacionalnom povjerenstvu za registraciju i kontrolu toksičnih tvari

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Sur Asamblea Nacional, NI-Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 22282002, bivši 11. ili 12.

Kontakti za javnu nabavu – Nikaragva

NIKARAGVA-SVIBANJ

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Web -mjesto: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-pošta: mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Ured za javnu nabavu Ministarstva financija

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managva, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222 – 7231

Web -mjesto: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Nacionalne institucije – Panama

Narodna banka Paname

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Panama

Delegacija Europske unije u Panami

Bella Vista, Calle 53 Marbella, Svjetski trgovinski centar, kat 14, Panamski grad, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Faks: + 507 2653239

E-pošta: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Paname u Kraljevini Belgiji, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Misija pri Europskoj uniji

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bruxelles, BELGIJA

Tel.: + 32 2 649 0729

Faks: + 32 2 648 9216

E-pošta: info@embpanamabxl.be

Internetske stranice: http://www.embpanamabxl.be/

Opća uprava za slobodne zone u okviru Nacionalne uprave za promicanje ulaganja, zamjenik Ministarstva vanjske trgovine, Ministarstvo trgovine i industrije (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sektor El PA PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Panama

Ministarstvo zdravstva (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Edificio br. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Odsjek za opasni otpad i kemijske tvari, Pododjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faks: + 507 5129353

Odjel za zdravlje okoliša i neopasni otpad, Pododjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faks: + 507 5129353

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS) – Panama

Nacionalna uprava za zdravlje životinja, Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

Odsjek za analizu rizika od štetnih organizama i fitosanitarne zahtjeve, Nacionalna uprava za biljno zdravstvo (DNSV), Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Faks: + 507 2207979, + 507 2207981

Nacionalna uprava za biljno zdravstvo (DNSV), Ministarstvo poljoprivrednog razvoja (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816 – 01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Faks: + 507 2207979, + 507 2207981

Odjel za biološku raznolikost i divlje biljne i životinjske vrste u okviru Ministarstva okoliša

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Faks: + 507 5000839

Odsjek za opasni otpad i kemijske tvari, Pododjel za zdravlje okoliša Ministarstva zdravstva (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Bolnica Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Faks: + 507 5129353

Kontakti za javnu nabavu – Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Web -mjesto: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Nacionalni ured za javnu nabavu (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-pošta: info@dgcp.gob.pa

Web -mjesto: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Kostarika

Nacionalne institucije – Kostarika

Središnja banka Kostarike

Banco Central de Kostarika

Av. središnja y 1, poziva se 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Web -mjesto: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Carinski ured Kostarike

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Faks: + 506 25229426

Glavna uprava za oporezivanje, Ministarstvo financija

Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Nacionalni registar

Registro Nacional

Curridabat, Pošta u Apartadu 523 – 2010., CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Kostarika

Delegacija Europske unije u Kostarici

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836 – 1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Faks: + 506 22832960

E-pošta: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Kostarike u Kraljevini Belgiji, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu i Misija pri Europskoj uniji

489 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, BELGIJA

Tel.: + 32 26405541

Faks: + 32 26483192

E-pošta: info@costaricaembassy.be

Inozemno trgovačko društvo Kostarike (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Kostarika (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278 – 1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Faks: + 506 22335755

Jedinstveno sučelje za vanjsku trgovinu (VUCE), Glavna carinska uprava (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Kostarika

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Kostarika

Institut za tehničke standarde Kostarike (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Faks: + 506 22834831

Ministarstvo zdravstva,

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123 – 1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22230333, ext 327 ili 329, + 506 22336922

Faks: + 506 22577827

Odjel za kontrolu oružja i eksploziva u okviru Glavne uprave za naoružanje dodijeljen Ministarstvu javne sigurnosti

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

Uprava za upravljanje kvalitetom okoliša (DIGECA) dodijeljena Ministarstvu okoliša i energetike (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, br. 935 costado norte del Liceo de Kostarika, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Faks: + 506 22582820

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Kostarika

Nacionalna služba za zdravlje životinja (SENASA), Ministarstvo poljoprivrede i uzgoja životinja (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3 – 3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Faks: + 506 22608301

Nacionalna fitosanitarna služba (SFE), Ministarstvo poljoprivrede i uzgoja životinja (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metrosa Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Faks: + 506 25493599

Jedinica za žive modificirane organizme Odjela za biotehnologiju u okviru Nacionalne fitosanitarne službe (SFE), Ministarstva poljoprivrede i uzgoja životinja (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metrosa Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521 – 1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Faks: + 506 25493599

Kontakti za javnu nabavu – Kostarika

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Web -mjesto: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

E-pošta: consultas@gobierno-digital.go.cr

EL Salvador

Nacionalne institucije – El Salvador

Srednjoamerička banka za gospodarsku integraciju (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma br. 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Faks: + 503 22676130

Opća carinska uprava (DGA)

Dirección General de Aduanas (DAG)

Ministerio de Hacienda, Panamerička autocesta Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Faks: + 503 22447201

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – El Salvador

Delegacija Europske unije u El Salvadoru

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Faks: + 503 22432525

E-pošta: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo EL Salvadora u Belgiji

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bruxelles, BELGIJA

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Faks: + 32 2 732 65 74

E-pošta: embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministarstvo financija

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes br. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Jedinstveno sučelje za vanjsku trgovinu (VUCE), Centar za uvoz i izvoz središnje središnje središnje banke

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, ulog 15 i 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Faks: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – El Salvador

Nacionalno vijeće za kvalitetu (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905300

Web -mjesto: http://www.cnc.gob.sv/

Ministarstvo nacionalne obrane (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Uprava za ugljikovodike i rudnike (DHM), Ministarstvo gospodarstva (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Tijelo za civilno zrakoplovstvo (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN br. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Faks: + 503 21329429

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS) – El Salvador

Odjel za veterinarske usluge, Opća uprava za stočarstvo (DGG), Ministarstvo poljoprivrede i stočarstva (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

Opća uprava za biljno zdravstvo (DGSV), Ministarstvo poljoprivrede i stočarstva (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Final 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Faks: + 503 22101920

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN br. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Faks: + 503 22679317, + 503 22679326

Kontakti za javnu nabavu – El Salvador

Usporedba

Tel.: + 503 22443171

E-pošta: unac.solicitudes@mh.gob.sv

Web -mjesto: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministarstvo financija

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244 – 3171

Gvatemala

Nacionalne institucije – Gvatemala

Središnja banka Gvatemale

Banco de Gvatemala

7a. OV. 22 – 01, zona 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Faks: + 502 24296086, + 502 24856041

Web -mjesto: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Gvatemala

Delegacija Europske unije u Gvatemali

Edificio Europlaza, 5.ta. Avenida 5 – 55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Grad C.A. Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Faks: + 502 23005900

E-pošta: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Gvatemale u Belgiji

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180. Bruxelles, BELGIJA

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Faks: + 32 2 344 64 99

E-pošta: embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Gvatemala

Gvatemalsko povjerenstvo za norme (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27 – 32, Zona 12, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Faks: + 502 22472687

Nacionalno tijelo Gvatemale za zabranu kemijskog oružja (ANGPAQ), Ministarstvo vanjskih poslova

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4 – 17 zona 10, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Faks: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministarstvo okoliša i prirodnih resursa (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28 – 58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministarstvo gospodarstva

Ministerio de Economía

8a Avenida 10 – 43, Zona 1, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS) – Gvatemala

Ministarstvo poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Odjel za epidemiološki nadzor i analizu rizika Uprave za biljno zdravstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, stočarstva i prehrane Ministarstva poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Jedinica za norme i propise, Ministarstvo poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Nacionalno vijeće zaštićenih područja (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6 – 06, Zona 1, Edificio, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Faks: + 502 22534141

Odjel za registraciju poljoprivrednih materijala Uprave za biljno zdravstvo Ministarstva poljoprivrednog zdravlja i propisa Ministarstva poljoprivrede, stočarstva i hrane (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12 – 90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Gvatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Kontakti za javnu nabavu – Gvatemala

OBRAZLOŽIVANJE

Tel.: + 502 23742872

E-pošta: administradorgc@minfin.gob.gt

Web -mjesto: http://www.guatecompras.gt/

Opća uprava za javnu nabavu (DGAE)

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice