Acordul de asociere UE-America Centrală

Pilonul comercial al Acordului de asociere UE-America Centrală se aplică cu titlu provizoriu de la 1 august 2013 cu Honduras, Nicaragua și Panama, de la 1 octombrie 2013 cu Costa Rica și El Salvador și de la 1 decembrie 2013 cu Guatemala. Aceasta reduce tarifele și sporește eficiența procedurilor vamale.

Acordul pe scurt

Cele șase țări din America Centrală care sunt părți la prezentul acord sunt:

Textul integral și anexele la acord.

Citiți partea specifică a acordului referitoare la comerț.

Care sunt avantajele pentru întreprinderea dumneavoastră?

Acordul de asociere UE-America Centrală

 • facilitează și reduce costurile pentru comercianții din UE de a importa din America Centrală și de a exporta în America Centrală
 • elimină majoritatea tarifelor de import și îmbunătățește accesul la piețele de achiziții publice și de investiții.
 • creează un mediu mai previzibil pentru comerțul din America Centrală, cu un mecanism de mediere pentru barierele netarifare și un mecanism bilateral de soluționare a litigiilor

 

Relațiile comerciale dintre UE și America Centrală

UE și America Centrală întrețin de mult timp relații strânse și cuprinzătoare. În calitate de exportator sau importator din UE, puteți profita de relația dintre cele două regiuni în beneficiul întreprinderii dumneavoastră.

Cele mai importante importuri din America Centrală sunt produse alimentare precum fructe (de exemplu banane, ananas), zahăr, grăsimi și uleiuri animale sau vegetale (în principal ulei de palmier), băuturi pe bază de cafea și instrumente medicale.

În ceea ce privește exporturile UE în America Centrală, printre grupurile semnificative de produse se numără produsele farmaceutice, mașinile și aparatele, precum și echipamentele de transport.

Tarife

Produse industriale și pescuit

Știați că acordul de asociere elimină în mare parte aproape toate tarifele la produsele fabricate și la pescuit?

 • la intrarea în vigoare a acordului, UE a eliminat 99 % din liniile tarifare aferente produselor industriale și pescuitului
 • America Centrală a convenit să acorde acces scutit de taxe vamale la toate produsele industriale și pescărești până în 2025

Produsele agricole

ALS UE-America Centrală a eliminat cea mai mare parte a tarifelor pentru produsele agricole, lăsând doar cele pe „zonele sensibile”. În consecință

 • UE a convenit să elimine tarifele pentru 73 % din liniile tarifare agricole care corespund unui procent de aproximativ 64 % din importurile agricole din America Centrală. Printre mărfurile care pot intra în UE cu scutire de taxe vamale se numără cafeaua, creveții, ananasul și pepenii galbeni. Principalele produse, cum ar fi zahărul și romul, pot intra, de asemenea, în UE în cadrul contingentelor scutite de taxe vamale.
 • America Centrală a eliminat tarifele pentru 67 % din liniile tarifare agricole, acoperind aproximativ 62 % din importurile agricole din UE. De exemplu, importurile de whischei europeni în țările din America Centrală care sunt părți la acord au fost complet liberalizate.

 

Înainte de a exporta

Reguli de origine

Această secțiune introduce principalele reguli de origine și procedurile privind originea din acordul comercial.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou pe această temă, găsiți o introducere la principalele concepte din secțiunea Bunuri.

Reguli de origine

Produsul dumneavoastră trebuie să respecte anumite norme care dovedesc originea sa pentru a putea beneficia de tariful preferențial.

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine sunt prevăzute în anexa II privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă din Acordul de asociere UE-America Centrală.

Produsul meu este „originar” în conformitate cu Acordul de asociere UE-America Centrală?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de tariful preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Acordului de asociere UE-America Centrală, acesta trebuie să fie originar din UE sau din America Centrală.

Un produs este originar din UE sau din America Centrală dacă este

 • obținute integral în UE sau în America Centrală
 • Fabricate în UE sau în America Centrală utilizând materiale neoriginare, cu condiția ca aceste materiale să fi fost prelucrate sau transformate suficient în conformitate cu normele specifice produsului prevăzute în apendicele 2. A se vedea, de asemenea, apendicele 1 „Note introductive” la regulile de origine specifice produsului.
  Pentru anumite produse există unele reguli alternative specifice produselor — a se vedea apendicele 2A.

 

Exemple de tipuri principale de norme specifice produselor în acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate — valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul franco fabrică al produsului
 • schimbarea clasificării tarifare — procesul de producție duce la o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final — de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din pastă neoriginară (Sistemul armonizat capitolul 47)
 • operațiuni specifice — este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire — astfel de norme sunt utilizate în principal în industria textilă a îmbrăcămintei și în industria chimică

 

Puteți găsi normele specifice pentru produsul dumneavoastră în cadrul Asistentului meu pentru comerț.

Sfaturi și sugestii pentru a respecta normele specifice produsului

Acordul oferă mai multă flexibilitate pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță

 • regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului până la 10 % din prețul franco fabrică al produsului
 • această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși orice prag valoric maxim al materialelor neoriginare enumerate în regulile specifice produsului.
 • Toleranțe specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate la capitolele 50-63 din SA, care sunt incluse în notele 5-6 din apendicele 1 „Note introductive” la regulile de origine specifice produsului.

Cumul

Acordul de asociere UE-America Centrală permite, de asemenea,

 • cumul bilateral, materialele originare dintr-o țară semnatară din America Centrală pot fi considerate ca fiind originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs
 • cumul diagonal, materialele originare din Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru sau Venezuela pot fi considerate ca fiind originare din America Centrală atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs, dacă sunt îndeplinite anumite condiții
 • în plus, la cererea unei țări din America Centrală sau din UE, cumulul diagonal poate fi acordat pentru materiale originare din Mexic, din America de Sud sau din Caraibi, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții.

Alte cerințe

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în protocol, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula transportului direct.

Regula transportului direct

Produsele originare trebuie să fie transportate din UE către o țară semnatară din America Centrală (și viceversa) fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Transbordarea sau antrepozitarea temporară într-o țară terță este permisă în cazul în care produsele rămân sub supravegherea autorităților vamale și nu sunt supuse altor operațiuni decât

 • descărcare
 • reîncărcare
 • orice operațiune destinată păstrării lor în stare bună

Va trebui să furnizați dovezi privind transportul direct către autoritățile vamale din țara importatoare.

Restituirea taxelor

În temeiul Acordului de asociere UE-America Centrală, este posibil să se obțină o restituire pentru taxele plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea unei mărfi care este exportată în cadrul unui tarif preferențial.

Proceduri de determinare a originii

Dacă doriți să solicitați un tarif preferențial, va trebui să urmați procedurile privind originea și să solicitați verificarea cererii dumneavoastră de către autoritățile vamale din țara în care importați mărfurile. Procedurile sunt stabilite în titlul IV privind dovada originii și în titlul V privind modalitățile de cooperare administrativă.

Cum se solicită un tarif preferențial?

Pentru a beneficia de un tarif preferențial, importatorii trebuie să prezinte dovada originii.

Dovada originii poate fi:

 • un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1
 • o declarație de origine

Nu este necesară nicio dovadă de origine atunci când valoarea totală a produselor nu depășește

 • 500 EUR pentru pachetele mici
 • 1,200 EUR pentru bagajele personale

Dovada de origine este valabilă timp de douăsprezece luni de la data eliberării.

Certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

 • certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sunt eliberate de autoritățile vamale ale țării exportatoare
 • exportatorul care solicită certificatul trebuie să fie pregătit să prezinte documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză.
 • Apendicele 3 include un specimen de certificat EUR.1 și instrucțiuni privind completarea acestuia

Declarația de origine

Exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor provine din UE sau din una dintre țările Americii Centrale, furnizând o declarație de origine. Declarația de origine poate fi întocmită de:

 • un exportator autorizat
 • orice exportator, cu condiția ca valoarea totală a produselor să nu depășească 6,000 EUR
Exportatori autorizați
 • exportatorii care fac obiectul prezentului acord pot solicita autorităților lor vamale autorizația de a întocmi declarații de origine pentru produse de orice valoare.
 • autoritățile vamale pot retrage statutul de exportator autorizat în caz de abuz
Cum se întocmește o declarație de origine?
 • Exportatorul trebuie să taie, să ștampileze sau să imprime următoarea declarație pe factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt mijloc de identificare comercială a produsului (apendicele 4)
  • „Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală [sau autorizația guvernamentală competentă] nr....) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.”
 • textul declarației de origine poate fi redactat în oricare dintre limbile oficiale ale UE
 • trebuie să semnați de mână declarația de origine. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această obligație, cu condiția să prezentați autorităților vamale un angajament scris prin care să vă asumați responsabilitatea deplină pentru orice declarație care vă identifică.
 • o declarație de origine poate fi întocmită de către exportator atunci când produsele la care se referă sunt exportate sau după export, cu condiția ca aceasta să fie prezentată în țara importatoare în termen de cel mult doi ani de la importul produselor la care se referă.
 • atunci când completați o declarație pe factură, trebuie să fiți pregătit să prezentați documente care să ateste caracterul originar al produselor dumneavoastră.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe:

 • cooperarea administrativă între autoritățile vamale ale părților importatoare și cele ale părților exportatoare
 • controale efectuate de autoritățile vamale locale (vizitele părții importatoare la exportator nu sunt permise)

După încheierea verificării, autoritățile părții exportatoare stabilesc originea și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Cerințe privind produsele 

Norme și cerințe tehnice

Normele tehnice definesc caracteristicile specifice pe care un produs ar trebui să le aibă, cum ar fi proiectarea, etichetarea, marcarea, ambalarea, funcționalitatea sau performanța și sunt concepute, de exemplu, pentru a proteja sănătatea umană, siguranța sau mediul. Cu toate acestea, comercianților li se poate părea costisitor să îndeplinească cerințe diferite pe piețe diferite.

În cadrul acordului de asociere, UE și țările din America Centrală cooperează în ceea ce privește supravegherea pieței, elaborarea de reglementări tehnice, stabilirea de standarde și stabilirea de evaluări ale conformității. Toate părțile s-au angajat să asigure transparența, punând toate reglementările tehnice la dispoziția publicului. Cel mai important, părțile depun eforturi pentru elaborarea unor reglementări și standarde armonizate în fiecare regiune, în vederea facilitării liberei circulații a mărfurilor.

Honduras — contacte pentru cerințele tehnice

Nicaragua — contacte pentru cerințe tehnice

Panama — contacte pentru cerințe tehnice

Costa Rica — contacte pentru cerințe tehnice

El Salvador — contacte pentru cerințe tehnice

Guatemala — contacte pentru cerințe tehnice

Cerințe de sănătate și siguranță (SPS)

Capitolul 5 privind măsurile sanitare și fitosanitare (SPS) reafirmă drepturile și obligațiile părților în temeiul Acordului SPS al OMC, furnizând în același timp OMC — plus măsuri procedurale de promovare a punerii în aplicare eficace. Măsuri procedurale și interpretative detaliate se găsesc în anexa VII Cerințe și dispoziții pentru autorizarea unităților pentru produse de origine animală și în anexa VIII Orientări pentru efectuarea verificărilor.

Acordul prevede, de asemenea, un Subcomitet pentru măsuri sanitare și fitosanitare care să soluționeze orice problemă care ar putea apărea în acest domeniu, precum și să urmărească și să monitorizeze acțiunile SPS desfășurate de toate părțile la prezentul acord.

Au fost convenite îmbunătățiri suplimentare, de exemplu în domeniul bunăstării animalelor. Acestea vor contribui la consolidarea capacităților în țările din America Centrală și, prin urmare, vor facilita accesul acestora pe piață.

Honduras — date de contact pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS) 

Nicaragua — contacte pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Panama — date de contact pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Costa Rica — contacte pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

El Salvador — persoane de contact pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Guatemala — contacte pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Barierele tehnice în calea comerțului

Deși normele tehnice sunt importante, ele pot acționa uneori ca bariere în calea comerțului internațional și, prin urmare, pot reprezenta o povară considerabilă pentru dumneavoastră în calitate de exportator.

 

 • în cazul în care considerați că vă confruntați cu o barieră comercială care îți încetinește afacerea sau vă împiedică să exportați, ne puteți spune.
 • raportați ce anume vă oprește exporturile către America Centrală utilizând formularul online, atunci UE va analiza situația dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare.

Contactați-ne

Documente și proceduri de vămuire

Acordul asigură proceduri vamale mai transparente și simplificate pentru a facilita schimburile comerciale și a reduce costurile pentru întreprinderi.

Ghidurile pas cu pas descriu diferitele tipuri de documente pe care trebuie să le pregătiți pentru vămuirea produselor dumneavoastră.

În funcție de produsul dumneavoastră, autoritățile vamale pot solicita toate sau o parte din elementele de mai jos.

 • Factura comercială (găsiți cerințele specifice privind forma și conținutul acesteia în My Trade Assistant)
 • lista coletelor
 • Licențe de import pentru anumite mărfuri
 • Certificatele care atestă conformitatea produsului cu reglementările obligatorii privind produsele, cum ar fi cerințele privind sănătatea și siguranța, etichetarea și ambalarea
 • Dovada de origine — declarația de origine

Pentru mai multă certitudine, puteți solicita în prealabil informații tarifare obligatorii și/sau informații obligatorii privind originea.

Pentru informații detaliate cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați pentru vămuire pentru produsul dumneavoastră, adresați-vă asistentului meu în domeniul comerțului.

Proceduri de dovedire și de verificare a originii

Pentru o descriere a modului în care se poate dovedi originea produselor dumneavoastră pentru a solicita tarife preferențiale și a normelor referitoare la verificarea originii de către autoritățile vamale, vă rugăm să consultați secțiunea privind regulile de origine de mai sus.

Pentru informații privind procedurile vamale de import și export în general, vizitați site-ul web al DG Impozitare și Uniune Vamală.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

Acordul UE-America Centrală prevede drepturi de proprietate intelectuală mai puternice pentru a importa și/sau exporta produsele dumneavoastră în America Centrală.

Anexa XVII și anexa XVIII la ALS UE-America Centrală reafirmă angajamentele părților la Acordul TRIPS și la Convenția privind diversitatea biologică (CBD) și le acordă atât tratamentul național, cât și tratamentul națiunii celei mai favorizate (MFN). Cu alte cuvinte, proprietarii de drepturi de proprietate intelectuală nu vor fi tratați într-un mod mai puțin favorabil decât cetățenii proprii ai unei țări sau cei ai oricărei alte țări.

Indicații geografice

Țările din America Centrală au modificat și au adoptat noi acte legislative pentru a integra specialitățile regionale și indicațiile geografice (IG) într-un mod similar cu cel al UE. Dacă sunteți producător de produse IG în UE, v-ar putea interesa că peste 200 de indicații geografice, cum ar fi șampania, șunca Parma și whisky-ul scoțian, sunt, de asemenea, protejate în mod specific pe piețele din America Centrală.

Comerțul cu servicii

Acordul de asociere UE-America Centrală vă garantează că puteți beneficia de oportunitățile de pe piața Americii Centrale. Acest acord deschide piața serviciilor din America Centrală și asigură securitatea juridică și previzibilitatea de care aveți nevoie în calitate de furnizor de servicii pentru comerțul în aceste țări. În plus, sunteți tratat în același mod ca și furnizorii locali.

Furnizarea transfrontalieră de servicii

În cazul în care sunteți un IMM fără intenția de a vă stabili fizic în America Centrală, acordul enumeră toate sectoarele pe care UE și America Centrală au convenit să le liberalizeze, care figurează în anexa XI Liste de angajamente privind prestarea transfrontalieră de servicii.

Aflați mai multe despre prestarea transfrontalieră de servicii în capitolul 3 Prestarea transfrontalieră de servicii, în cadrul titlului III Dreptul de stabilire, comerțul cu servicii și comerțul electronic.

Mai multe informații privind sectoarele de servicii acoperite sunt disponibile pe site-ul internet al DG Comerț (a se vedea articolul 170 și anexa XI la acord).

Înființarea unei întreprinderi în America Centrală

În sectoarele în care UE și țările din America Centrală și-au asumat angajamente privind accesul pe piață, părțile au convenit să nu restricționeze înființarea de întreprinderi în oricare dintre următoarele moduri (cu excepția cazului în care se specifică altfel în anexa X)

 • limitări privind numărul de unități (fie sub formă de contingente numerice, prin monopoluri sau drepturi exclusive, fie prin solicitarea unui test privind necesitățile economice)
 • limitări privind valoarea totală a tranzacțiilor sau a activelor care vă sunt permise (fie sub formă de contingente numerice, fie prin solicitarea unui test privind necesitățile economice)
 • limitări privind numărul total de operațiuni permise în țară sau limitări privind cantitatea totală de producție exprimată în unități numerice determinate (sub formă de contingente sau prin impunerea unui test privind necesitățile economice)
 • limitări privind participarea capitalului străin în termeni de limită procentuală maximă pentru participația străină sau valoarea totală a investițiilor străine individuale sau cumulate
 • măsuri care restricționează sau impun tipuri specifice de stabilire (filială, sucursală, reprezentanță) sau asocieri în participație prin care un investitor al celeilalte părți poate desfășura o activitate economică

Ședere temporară

Acordul permite intrarea și șederea temporară pe teritoriul UE și în cel al Americii Centrale

 • personalul de bază
 • stagiarii absolvenți
 • vânzătorii de servicii pentru întreprinderi

Acest lucru se realizează în conformitate cu obiectivul, domeniul de aplicare și domeniul de aplicare al capitolului privind serviciile în limitele sectoarelor enumerate în anexele X și XI. În consecință

Dacă sunteți investitor

 • personalul de conducere din domeniul afacerilor care este responsabil cu înființarea unității dumneavoastră are dreptul de a rămâne în oricare dintre țările din America Centrală care sunt părți la prezentul acord timp de nouăzeci de zile în cursul oricărei perioade de 12 luni.
 • managerii și specialiștii care sunt transferați de la operațiunile dumneavoastră cu sediul în UE la cei din America Centrală pot rămâne acolo timp de cel mult trei ani după ce întreprinderea dumneavoastră a fost înființată acolo.
 • stagiarilor absolvenți de studii superioare care sunt transferați din UE în instituția din America Centrală ar trebui să li se acorde șederi de până la un an.

Dacă sunteți furnizor de servicii transfrontaliere, UE și țările din America Centrală vă vor permite să intrați și să rămâneți timp de maximum 90 de zile pe an pentru a negocia vânzarea de servicii.

Ce sectoare sunt excluse de la liberalizare?

Unele sectoare sensibile sunt excluse de la liberalizare în temeiul prezentului acord. Principalele excepții sunt următoarele:

 • toate părțile au o „separare prudențială” pentru serviciile financiare care
  • protejează investitorii, deponenții, utilizatorii pieței financiare, deținătorii de polițe sau persoanele față de care un furnizor de servicii financiare are o obligație fiduciară
  • menține siguranța, soliditatea, integritatea sau responsabilitatea financiară a prestatorilor de servicii financiare
  • asigură integritatea și stabilitatea sistemului financiar al unei părți
 • Costa Rica exclude băncile private de retail, care trebuie să mențină un sold minim permanent al împrumuturilor cu banca de stat sau, alternativ, să înființeze cel puțin patru agenții sau sucursale pentru a furniza servicii bancare de bază în regiunile selectate.
 • El Salvador exclude terenurile rurale, care nu pot fi deținute de persoane străine [juridice], inclusiv de o sucursală a unei persoane juridice străine, și care au o cerință de cetățenie (central-americană) de 75 % pentru societățile de asigurare și o cerință de participare a băncilor în proporție de 50 % (America Centrală), cu excepția cazului în care aceste instituții financiare sunt aprobate de o entitate recunoscută la nivel internațional de clasificare a riscurilor.
 • Guatemala nu conține rezerve.
 • Hondurasul impune instituțiilor străine de asigurări care se stabilesc în Honduras să depună cel puțin 10 % din capitalul minim al societății propuse fie la Banco Central de Honduras, fie să investească suma de mai sus în titluri de stat. Prestatorii străini de servicii financiare trebuie să se constituie ca societăți (sociedades ano temponimas), ca sucursale sau ca reprezentanțe.
 • Nicaragua își rezervă dreptul de a acorda beneficii furnizorilor de servicii financiare sau entităților publice (deținute în totalitate sau în majoritate de stat) care urmăresc obiective de politică publică prin furnizarea de servicii financiare (inclusiv, dar fără a se limita la) agriculturii, locuințelor pentru familiile cu venituri mici sau întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, acesta își rezervă dreptul de a adopta sau de a menține măsuri care să impună încorporarea în Nicaragua a prestatorilor străini de servicii financiare. Asigurarea și reasigurarea necesită personalitate juridică constituită și domiciliată în Nicaragua sub formă de societăți publice.
 • Panama impune o proprietate națională de cel puțin 49 % pentru brokerii de asigurări

Achizițiile publice

Acordul de asociere UE-America Centrală vă oferă o gamă largă de oportunități de achiziții publice la nivel național, regional și local în toate țările care sunt părți la acord.

Nu va exista nicio discriminare între întreprinderile străine și cele locale.

Titlul V și anexa XVI la acord stabilesc principiile și procedurile generale care sunt compatibile cu Acordul OMC privind achizițiile publice (AAP).

Anexa XVI stabilește

 • entitățile de achiziții vizate și pragurile pentru valoarea contractelor peste care se aplică dispozițiile
 • principalele caracteristici ale procesului de atribuire a contractelor de achiziții publice

Acest lucru se referă în special la locul în care trebuie publicate ofertele, cerințele documentare, atribuirea contractelor și perioadele de timp.

Honduras — contacte pentru achiziții publice

Nicaragua — contacte pentru achiziții publice

Panama — contacte pentru achiziții publice

Costa Rica — contacte pentru achiziții publice

El Salvador — persoane de contact pentru achizițiile publice

Guatemala — contacte pentru achiziții publice

Linkuri, contacte și documente

Honduras

Instituții naționale — Honduras

Banca Centrală Americană de Integrare Economică (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22402243

Fax: + 504 22402231

Direcția adjunctă a Veniturilor Vămilor repartizată Ministerului Finanțelor

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) de la Secretaría de Finanzas

Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 32795394, + 504 32799830

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații de întreprinderi — Honduras

Delegația Uniunii Europene în Honduras

Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4TA Ave — 2da Calle, Bloque B, Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2239 99 91

Fax: + 504 2239 99 94

E-mail: Delegation-honduras@eeas.europa.eu

Ambasada Hondurasului în Regatul Belgiei și Misiunea Hondurasului pe lângă Uniunea Europeană

Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bruxelles, BELGIA

Tel.: + 32 27340000

E-mail: Info@hondurasembassy.be

Asociația zonelor de liber schimb din Honduras

Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCA)

Box 3973, HN-Zip San José San Pedro Sula, HONDURAS

Tel.: + 504 25542772, + 50425542776

Fax: + 504 25163092, + 504 25540466

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Date de contact pentru cerințele tehnice — Honduras

Ministerul Finanțelor (SEFIN)

Secretaría de Finanzas (SEFIN)

Etajul3, Edificio SEFIN, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22228702

Fax: + 504 22201705

Institutul hondurian pentru prevenirea alcoolismului, a dependenței de droguri și a dependenței de medicație (IHADFA)

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Colonia Rubén Darío, Circuito Choluteca B, Casa nr. 2109, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22394488

Centrul comunitar guvernamental din cadrul Direcției Generale Politică Externă, repartizat Ministerului Afacerilor Externe

Centro Cívico Gubernamental bajo la Dirección General de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores

în proximidad del Boulevard Kuweit, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2341942, + 504 2341962, + 504 2345411

Fax: + 504 2341678

Agenția de Aviație Civilă din Honduras (AHAC)

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

Boulevard Comunidad Economica Europea, Contiguo al correo Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22340263

Centrul de Studii și Control al Contaminanților (CESCCO)

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Edificio CESCCO, Barrio Morazan, Frente a Central de Bomberos, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 2390194, + 504 2311006, + 504 2326317

Fax: + 504 2390954

Date de contact pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS) — Honduras

Serviciul Național pentru Sănătate Agricolă (SENASA), repartizat Ministerului Agriculturii și Creșterii Animalelor

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Boulevard Miraflores, Avenida La FAO, Colonia Loma Linda Sur, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22326213, + 504 22397089, + 504 22397067

Fax: + 504 22310786

Ministerul Energiei, Resurselor Naturale, Mediului și Minelor

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

100 metros al sur del Estadio Nacional, HN-Tegucigalpa, HONDURAS

Tel.: + 504 22321386, + 504 2322011, + 504 2394298, + 504 22398161, + 504 32193635

Persoane de contact pentru achiziții publice — Honduras

Honducompras Secretaría General de Coordinación de Gobierno, Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 2230 7000

E-mail: Info.oncae@scgg.gob.hn

Web: http://www.honducompras.gob.hn/

Agenția de Stat pentru Achiziții Publice (ONCAE)

Oficina Normativa de Contratación și ADQUISICIONES (ONCAE) Centro Cívico Gubernamental

Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, HONDURAS

Tel.: + 504 22306562, + 504 22305268, + 504 22308203

Web: http://www.oncae.gob.hn/

Nicaragua

Instituții naționale — Nicaragua

Banca Centrală a Nicaraguei

Banco Central de Nicaragua

Km. 7 Carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2255-7171

Fax: + 505 22650495

E-mail: Oaip@bcn.gob.ni

Site: https://www.bcn.gob.ni/

Autoritatea Vamală din Nicaragua (DGA)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)

10mA Avenida Norte Poniente, 29030, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22482642, + 505 22495699, + 505 22494259, + 505 22483418, + 505 86411074

Reprezentanțe, camere de comerț, asociații de întreprinderi — Nicaragua

Delegația Uniunii Europene în Nicaragua și în Sistemul de Integrare Central-Americană (SICA)

Del Colegio Teresiano 1 C Este, Apartado Postal 2654, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22704499

Fax: + 505 22809569

E-mail: Delegation-nicaragua@eeas.europa.eu

Ambasada nicaraguană în Belgia

Wolvendaellaan 55, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIA

Tel.: + 32 2 375 65 00, + 32 2 375 64 34

Fax: + 32 2 375 71 88

E-mail: Sky77706@skynet.be

Comisia națională a zonelor de liber schimb (CNZF)

Zona Franca Industrial Las Mercedes, km 12½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22631530

Fax: + 505 22334144

Direcția Generală a Serviciilor Vamale (DGA), repartizată Ministerului Finanțelor și Credurilor Publice (MHCP)

Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

km 4½ Carretera Norte, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2482642, + 505 2495699, + 505 2494259, + 505 2493418, + 505 2482643, + 505 2495693, + 505 2482736, + 505 2485728

Banca Centrală Americană de Integrare Economică (CABEI)

Edificio Sede, Bulevar Suyapa, Apartado Postal 772, HN-Tegucigalpa, NICARAGUA

Tel.: + 504 2402243

Fax: + 504 2402185

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Date de contact pentru cerințe tehnice — Nicaragua

Direcția Normalizare și Metrologie (DNM) din cadrul Ministerului Promovării, Industriei și Comerțului (MIFIC)

Dirección de Normalización y Metrología (DNM) bajo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

km 6 Carretera a Masaya, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22489300, ext 2276

Fax: +505 22489300, ext 2228

Comisia interinstituțională pentru aplicarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora din cadrul Ministerului Apărării

Comisión Interinstitucional para la Aplicación de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción bajo el Ministerio de Defensa

Casa Ricardo Morales Avilés, De los semáforos del Redentor 4 Cuadras arriba, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2285001, + 505 2855003

Fax: + 505 2286960

Institutul de Aeronautică Civilă din Nicaragua (INAC)

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)

km 11½, Carretera Norte 6, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22768580, + 505 22768586

Fax: + 505 22768588

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI)

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

Frente al Estadio Nacional de Denis Martínez, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22225111, + 505 22225955, + 505 22225109, + 505 22222785, + 505 22227515

Direcția generală pentru calitatea mediului atribuită Ministerului Mediului și Resurselor Naturale (MARENA)

Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Contacte pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS) — Nicaragua

Institutul pentru Protecția Agricolă și Sănătate (IPSA)

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 505 22981330, + 505 22981331, + 505 22981349

Zona pentru certificarea semințelor, Departamentul pentru semințe, Direcția pentru sănătatea plantelor și a semințelor, Institutul pentru Protecția și Sănătatea Agricolă

Sección de Certificación de Semillas, Departamento de Semillas, Dirección de Sanidad Vegetal y Semillas, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA)

km 5½ Carretera Norte, contiguo a ENACAL, Pista Portezuelo, NI-12066 Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22783418, + 50522981330, + 50522981331, + 50522981349

Ministerul Mediului și Resurselor Naturale (MARENA)

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)

km 12½ Carretera Norte Panamericana, Frente a Corporación de Zonas Francas, Apartado Postal 5123, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 22331112, + 505 22631994, + 505 22331916

Fax: + 505 22631274

Direcția Revizuire, Evaluare și Înregistrare din cadrul Comisiei Naționale pentru Înregistrarea și Controlul Substanțelor Toxice

Dirección de Revisión, Evaluación y Registro bajo la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias tóxicas

Costado sur Asamblea Nacional, NI-Managua, NICARAGUA

Tel.: +505 22282002, ext 11 sau 12

Contacte pentru achiziții publice — Nicaragua

NICARAGUA-COMPRA

Tel.: + 505 22441290, + 505 22492795, + 505 22494752, + 505 22494753

Web: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/

E-mail: Mesadeayudadgce@mhcp.gob.ni, mesadeayudaprovdgce@mhcp.gob.ni

Ministerul Finanțelor — Oficiul pentru Achiziții Publice

 

Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

3a Calle S.E, Managua, NICARAGUA

Tel.: + 505 2222-7231

Web: http://www.hacienda.gob.ni/Direcciones/contrataciones

Panama

Instituții naționale — Panama

Banca Națională a Panama

Banco Nacional de Panamá

Vía España y Calle 55, Casa Matriz, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5052612

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații de întreprinderi — Panama

Delegația Uniunii Europene în Panama

Bella Vista, Calle 53 Marbella, World Trade Center, etajul 14, Panama City, PANAMA

Tel.: + 507 2653223

Fax: + 507 2653239

E-mail: Delegation-Panama@eeas.europa.eu

Ambasada Republicii Panama pe lângă Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului și misiunea pe lângă Uniunea Europeană

Avenue Louise 475, 1050 Ixelles, Bruxelles, BELGIA

Tel.: + 32 2 649 0729

Fax: + 32 2 648 9216

E-mail: Info@embpanamabxl.be

Site: http://www.embpanamabxl.be/

Direcția Generală Zonele Liberale din cadrul Direcției Naționale de Promovare a Investițiilor, Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Comerțului și Industriilor (MICI)

Dirección General de Zonas Francas, Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, Viceministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Edificio Plaza Edison, Sector El PAICAL, Piso 3, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5600600, + 507 5600686

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Date de contact pentru cerințele tehnice — Panama

Ministerul Sănătății (MINSA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Spitalul Antiguo Gorgas, Edificio No. 261, Planta Baja, Corregimiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129100, + 507 5129265, + 507 5234946

Secția Deșeuri Periculoase și Substanțe Chimice, subdepartamentul pentru sănătatea mediului din cadrul Ministerului Sănătății (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Spitalul Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Secția pentru sănătatea mediului și deșeuri nepericuloase, subdepartamentul pentru sănătatea mediului din cadrul Ministerului Sănătății (MINSA)

Sección de Saneamiento Ambiental y Residuos No Peligrosos, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Spitalul Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Date de contact pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS) — Panama

Direcția Națională pentru Sănătatea Animalelor, Ministerul Dezvoltării Agricole (MIDA)

Dirección Nacional de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2662303, + 507 2660323

Secțiunea pentru analiza riscurilor de dăunători și cerințele fitosanitare, Direcția Națională pentru Sănătatea Plantelor (DNSV), Ministerul Dezvoltării Agricole (MIDA)

Sección de Análisis de Riesgo de Plagas y Requisitos Fitosanitarios, Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Direcția Națională pentru Sănătatea Plantelor (DNSV), Ministerul Dezvoltării Agricole (MIDA)

Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Río Tapia, Tocumén, Apartado Postal 0816-01611, Zona 5, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 2200733, + 507 2207979

Fax: + 507 2207979, + 507 2207981

Departamentul pentru biodiversitate și faună sălbatică din cadrul Ministerului Mediului

Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre, Ministerio de Ambiente, Sede Principal

Edificio 804, Apartado Ancón, Calle Broberg, PA-Ciudad de Panamá, PANAMA

Tel.: +507 5000822, + 507 5000855, ext 6877

Fax: + 507 5000839

Secția Deșeuri Periculoase și Substanțe Chimice, subdepartamentul pentru sănătatea mediului din cadrul Ministerului Sănătății (MINSA)

Sección de Desechos Peligrosos y Sustancias Químicas, Subdirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA)

Spitalul Antiguo Gorgas, Corregiento de Ancón, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5129131, + 507 5129200

Fax: + 507 5129353

Date de contact pentru achizițiile publice — Panama

Panama-Compra

Tel.: + 507 5151555

Web: http://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/

Oficiul Național pentru Achiziții Publice (DGCP)

 

Direccion General de Contrataciones Publicas (DGCP)

Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, PH. Edificio Central, Piso 1, PA-Distrito de Panamá, PANAMA

Tel.: + 507 5151511, + 507 5151510

E-mail: Info@dgcp.gob.pa

Web: https://www.dgcp.gob.pa/direccion-general-de-contrataciones-publica

Costa Rica

Instituții naționale — Costa Rica

Banca Centrală a Costa Rica

Banco Central de Costa Rica

Av. central y 1, calles 2 y 4, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22433333

Web: https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Biroul Vamal Costa Rican

Dirección General de Aduanas

Edificio, La Llacuna, Avenida Central, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25229390

Fax: + 506 25229426

Direcția Generală pentru Impozitare, Ministerul Finanțelor

Dirección General de tributación, Ministerio de Hacienda

Barrio Don Bosco, Paseo Colón, Calle 26, Avenidas 6 y 8, Edificio Centro Corporativo Internacional, Torre B, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25470000, + 506 25470001

Registrul național

Registro Nacional

Curridabat, Apartado Postal 523-2010, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22020800, + 506 22020777

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații de întreprinderi — Costa Rica

Delegația Uniunii Europene în Costa Rica

Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso, 50 metros oeste Rotonda de la Bandera, 11501 San José, Apdo. 836-1007, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22832959

Fax: + 506 22832960

E-mail: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu

Ambasada Republicii Costa Rica pe lângă Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului și misiunea pe lângă Uniunea Europeană

489 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, BELGIA

Tel.: + 32 26405541

Fax: + 32 26483192

E-mail: Info@costaricaembassy.be

Foreign Trade Corporation of Costa Rica (PROCOMER)

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

Edificio Centro de Comercio Exterior, Avenida 3a, Calle 40, Apartado Postal 1278-1007, Paseo Colón, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22994700, 800 77626637

Fax: + 506 22335755

Ghișeul unic pentru comerțul exterior (VUCE), Direcția Generală a Vămilor (DGA)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Del Ice de Sabana Norte, 100 mts Oeste, 100 mts Norte y 50 mts Oeste, San José, Costa Rica

Tel.: + 506 2505 4811

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Date de contact pentru cerințe tehnice — Costa Rica

Institutul Costa Rican pentru Standarde Tehnice (INTECO)

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)

400 metros norte de Muñoz y Nanne, Contiguo al Laboratorio de Materiales de la Universidad de Costa Rica, Apartado Postal 10004-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22834522

Fax: + 506 22834831

Ministerul Sănătății

Ministerio de Salud

Avenidas 6 y 8, Calle 16, Apartado Postal 10123-1000, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: +506 22230333, ext 327 sau 329, + 506 22336922

Fax: + 506 22577827

Departamentul de control al armelor și explozivilor din cadrul Direcției Generale de Armament, repartizat la Ministerul Securității Publice

Departamento de Control de Armas y Explosivos bajo la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública

Carrera Vieja a Escazú, en la Esquina de la Calle 60, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25864500

Direcția de management al calității mediului (DIGECA), în subordinea Ministerului Mediului și Energiei (MINAE)

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Avenida 18, Calles 9 y 9 bis, No. 935 costado norte del Liceo de Costa Rica, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22583272, + 506 22571839, + 506 22532596

Fax: + 506 22582820

Date de contact pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS) — Costa Rica

Serviciul Național de Sănătate Animală (SENASA), Ministerul Agriculturii și Sănătății Animalelor (MAG)

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Barreal de Heredia Costa Rica de Jardines del Recuerdo 1 km al oeste y 400 al norte en el campus universitario Benjamin Nuñez, Apartado Postal 3-3006, CR-Cenada, COSTA RICA

Tel.: + 506 22608300, + 506 25871600

Fax: + 506 22608301

Serviciul Național Fitosanitar (SFE), Ministerul Agriculturii și Sănătății Animalelor (MAG)

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25493400

Fax: + 506 25493599

Unitatea pentru organisme vii modificate din cadrul Departamentului Biotehnologie din cadrul Serviciului Național Fitosanitar (SFE), Ministerul Agriculturii și Sănătății Animalelor (MAG)

Unidad de Organismos Vivos Modificados, Departamento de Biotecnología, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Sabana Sur, 200 metros Sur de Teletica Canal 7, en el campus del MAG en el Antiguo edificio del Colegio La Salle, Apartado Postal 1521-1200, CR-San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 25492522, + 506 25493522

Fax: + 506 25493599

Contacte pentru achiziții publice — Costa Rica

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Web: https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Gobierno Digital

 

Edificio Interbolsa (Carretera Interamericana), 10108 Mata Redonda, San José, COSTA RICA

Tel.: + 506 22561500

E-mail: Consultas@gobierno-digital.go.cr

El Salvador

Instituții naționale — El Salvador

Banca Centrală Americană de Integrare Economică (BCIE)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Calle La Reforma nr. 130, Colonia San Benito, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22676100

Fax: + 503 22676130

Direcția Generală a Vămilor (DGA)

Dirección General de Aduanas (DGA)

Ministerio de Hacienda, șoseaua panamericană Km. 11.5, San Bartolo, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22445000, + 503 22443000

Fax: + 503 22447201

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații de întreprinderi — El Salvador

Delegația Uniunii Europene în El Salvador

Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim # 2, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22432424

Fax: + 503 22432525

E-mail: Delegation-el-salvador@eeas.europa.eu

Ambasada El Salvadoran în Belgia

Tervurenlaan 171, Woluwe-Saint-Pierre, 1150 Bruxelles, BELGIA

Tel.: + 32 2 733 04 85, + 32 2 735 32 66

Fax: + 32 2 732 65 74

E-mail: Embajadabruselas@rree.gob.sv

Ministerul Finanțelor

Ministerio de Hacienda

Boulevard de los Héroes No. 1231, Edificio Ministerio de Hacienda, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22443000, + 503 22373000

Ghișeul unic pentru comerțul exterior (VUCE), Centrul de prelucrare a importurilor și exporturilor al Băncii Centrale de Rezervă

Ventanilla Única de Importaciones (VUCE), Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador

Alameda Juan Pablo II, entrul 15 y 17 Avenida Norte, Apartado Postal 106, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22818085, + 503 22818539, + 503 22818131, + 503 22818089, + 503 22818754, + 503 22818514

Fax: + 503 22818086

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Date de contact pentru cerințe tehnice — El Salvador

Consiliul Național al Calității (CNC)

Consejo Nacional de Calidad

Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado norte de INSAFORP, Ilopango, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905300

Web: http://www.cnc.gob.sv/

Ministerul Apărării Naționale (MDN)

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

Avenida Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5½ Carretera Santa Tecla, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22500100, + 503 22500134

Direcția hidrocarburilor și minelor (DHM), Ministerul Economiei (MINEC)

Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHM)

Ministerio de Economía (MINEC), Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C1, Centro de Gobierno, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25905200, + 503 25905210, + 503 25905221

 

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)

Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Kilómetro 9½, Boulevard de Ejercito Nacional Frente al Aeropuerto Internacional de Ilopango, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 25654400, + 503 25654553

Ministerul Mediului și Resurselor Naturale (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21326276

Fax: + 503 21329429

Date de contact pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS) — El Salvador

Direcția Generală Servicii Veterinare (DGG), Ministerul Agriculturii și Creșterii Animalelor (MAG)

División de Servicios Veterinarios, Dirección General de Ganadería (DGG), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Cantón El Matazano, Soyapango, Apartado Postal 554, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22020879, + 503 22101763

Direcția generală pentru sănătatea plantelor (DGSV), Ministerul Agriculturii și Creșterii Animalelor (MAG)

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Final 1a Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Departamento de La Libertad, SV-Santa Tecla, EL SALVADOR

Tel.: + 503 22101747, + 503 22101700

Fax: + 503 22101920

Ministerul Mediului și Resurselor Naturale (MARN)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Kilómetro 5½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las Mercedes, Edificio MARN No. 2, SV-San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 21329407, + 503 21329697

Fax: + 503 22679317, + 503 22679326

Persoane de contact pentru achiziții publice — El Salvador

Comprasal

Tel.: + 503 22443171

E-mail: Unac.solicitudes@mh.gob.sv

Web: https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/

Ministerul Finanțelor

Ministerio de Hacienda

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. NIVEL, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, EL SALVADOR

Tel.: + 503 2244-3171

Guatemala

Instituții naționale — Guatemala

Banca Centrală a Guatemalei

Banco de Guatemala

7a. AV. 22-01, zona 1, GUATEMALA

Tel.: + 502 24296000, + 502 24856000, + 502 23906000, + 502 23072200

Fax: + 502 24296086, + 502 24856041

Web: https://www.banguat.gob.gt/default.asp?lang=2

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații de întreprinderi — Guatemala

Delegația Uniunii Europene în Guatemala

Edificio Europlaza, 5TA. Avenida 5-55 zona 14 Torre II, Nivel 17, Guatemala City C.A., GUATEMALA

Tel.: + 502 23005900

Fax: + 502 23005900

E-mail: Delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Ambasada Guatemalei în Belgia

185 Avenue Winston Churchill, Uccle, 1180 Bruxelles, BELGIA

Tel.: + 32 2 345 90 47, + 32 2 345 90 58

Fax: + 32 2 344 64 99

E-mail: Embbelgica@minex.gob.gt, guatemala@skynet.be

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Date de contact pentru cerințe tehnice — Guatemala

Comisia pentru standarde din Guatemala (COGUANOR)

Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)

Calzada Atanasio Tzul 27-32, Zona 12, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 22472654

Fax: + 502 22472687

Autoritatea Națională din Guatemala pentru Interzicerea Armelor Chimice (ANGPAQ), Ministerul Afacerilor Externe

Autoridad Nacional de Guatemala para la prohibición de las Armas Químicas (ANGPAQ), Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Avenida, 4-17 zona 10, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24100000

Fax: + 502 23321172, + 502 24100011

Ministerul Mediului și Resurselor Naturale (MARN)

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

20 Calle 28-58 Zona 10, Edificio MARN, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24230500, + 502 24232408

Ministerul Economiei

España

8a Avenida 10-43, Zona 1, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24120200

Date de contact pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS) — Guatemala

Ministerul Agriculturii, Animalelor și Alimentației (MAGA)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Department of Epidemiological Surveillance and Risk Analysis of the Plant Health Directorate of the Vice-Ministry of Agricultural Health and Regulations under the Ministry of Agriculture, Livestock and Food (MAGA)

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Unitatea Norme și reglementări, Ministerul Agriculturii, Creșterii Animalelor și Alimentației (MAGA)

Unidad de Normas y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000

Consiliul Național al Zonelor Protejate (CONAP)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

5a Avenida 6-06, Zona 1, Edificio IPM, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24226700

Fax: + 502 22534141

Department for the Registration of Agricultural Materials of the Plant Health Directorate of the Vice-Ministry of Agricultural Health and Regulations under the Ministry of Agriculture, Livestock and Food (MAGA)

Departamento de Registro de Insumos Agrícolas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones bajo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

7a Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Anexo Monja Blanca, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 24137000, + 502 24137418, + 502 24137420, + 502 24137503

Date de contact pentru achizițiile publice — Guatemala

GUATECOMPRAS

Tel.: + 502 23742872

E-mail: Administradorgc@minfin.gob.gt

Web: http://www.guatecompras.gt/

Direcția Generală pentru Achiziții Publice (DGAE)

 

Dirección General de ADQUISICIONES del Estado (DGAE)

Edificio Ministerio de Finanzas Públicas 2° Nivel, Dirección General de ADQUISICIONES del Estado, Centro Cívico, GT-Ciudad de Guatemala, GUATEMALA

Tel.: + 502 23742872

Alte linkuri

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante