Produse chimice

Această pagină servește drept document de referință numai pentru cerințele privind produsele la nivelul UE. În funcție de țara de destinație din UE, se pot aplica cerințe suplimentare. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați secțiunea „ Asistentul meu pentru comerț”.

Vă atragem atenția asupra faptului că, pe această pagină, descrierea generală a fiecărei rubrici este furnizată în toate limbile UE. Cu toate acestea, detaliile sunt disponibile numai în limba engleză.

Controlul comerțului cu produse chimice periculoase

Importurile de anumite produse chimice periculoase (pesticide și produse chimice industriale) sunt interzise sau strict restricționate și fac obiectul unor măsuri de control bazate pe Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC).

 

Controlul comerțului cu mercur

Importurile de mercur metalic și de anumite amestecuri de mercur sunt interzise sau strict restricționate, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului.

 

Controlul poluanților organici persistenți

Pentru a pune în aplicare dispozițiile Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (POP) și ale Protocolului la Convenția regională a CEE-ONU privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, importurile de POP sunt interzise sau restricționate în mod solidar.

 

Cerințe de comercializare pentru îngrășăminte

Anumite îngrășăminte minerale trebuie să respecte cerințele tehnice referitoare la denumire, clasificare și compoziție; etichetarea și ambalarea; evaluarea conformității și trasabilitatea.

 

Cerințe de comercializare pentru detergenți

Detergenții trebuie să respecte dispozițiile specifice menite să asigure un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane (limitări de comercializare bazate pe biodegradabilitate, etichetare și informații obligatorii despre produs, măsuri de control și de salvgardare)

 

Cerințe de comercializare pentru substanțele chimice

Produsele chimice trebuie să respecte cerințele de comercializare menite să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului.

 

Cerințe de comercializare pentru pesticide și biocide

Produsele de protecție a plantelor, produsele biocide și substanțele lor active trebuie să respecte cerințele de comercializare pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane.

 

Standarde de comercializare pentru benzină, motorină, motorină și păcură grea

Benzina fără plumb și motorina comercializată în UE trebuie să respecte anumite specificații de calitate și de mediu pentru a reduce emisiile poluante provenite de la autovehicule. Motorina și păcura grea fac obiectul unor restricții privind conținutul de sulf.

 

Restricții privind utilizarea anumitor substanțe chimice în produsele de bijuterie

 

Restricții privind utilizarea anumitor substanțe chimice în produsele textile și din piele

 

Restricții privind utilizarea anumitor substanțe chimice în jucării

 

Controlul precursorilor drogurilor

Importurile de anumite substanțe chimice care pot fi utilizate în mod ilicit la fabricarea drogurilor fac obiectul unor cerințe de control, și anume autorizarea și/sau înregistrarea operatorilor, numirea unui responsabil, furnizarea de documente de import și autorizația de import.

 
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante