Χημικών προϊόντων

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Σημειωτέον ότι στη σελίδα αυτή παρέχεται γενική περιγραφή κάθε τίτλου σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά.

Έλεγχος του εμπορίου επικίνδυνων χημικών προϊόντων

Οι εισαγωγές ορισμένων επικίνδυνων χημικών προϊόντων (παρασιτοκτόνα και βιομηχανικά χημικά προϊόντα) απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς και υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου που βασίζονται στη σύμβαση του Ρότερνταμ για τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (ΣΜΕ).

 

Έλεγχος του εμπορίου υδραργύρου

Οι εισαγωγές μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων μειγμάτων υδραργύρου απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

 

Έλεγχος έμμονων οργανικών ρύπων

Για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP) και του πρωτοκόλλου της περιφερειακής σύμβασης της ΟΕΕ/ΗΕ για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση, οι εισαγωγές έμμονων οργανικών ρύπων απαγορεύονται ή περιορίζονται μεμονωμένα.

 

Απαιτήσεις εμπορίας για τα λιπάσματα

Ορισμένα ανόργανα λιπάσματα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στον χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και τη σύνθεση· επισήμανση και συσκευασία· αξιολόγηση της συμμόρφωσης και ιχνηλασιμότητα.

 

Απαιτήσεις εμπορίας για απορρυπαντικά

Τα απορρυπαντικά πρέπει να συμμορφώνονται με ειδικές διατάξεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας (περιορισμοί εμπορίας με βάση τη βιοαποδομησιμότητα, την επισήμανση και τις υποχρεωτικές πληροφορίες για το προϊόν, μέτρα ελέγχου και διασφάλισης)

 

Απαιτήσεις εμπορίας χημικών προϊόντων

Τα χημικά προϊόντα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις εμπορίας που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

 

Απαιτήσεις εμπορίας για τα φυτοφάρμακα και τα βιοκτόνα

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα βιοκτόνα και οι δραστικές ουσίες τους πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις εμπορίας ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

 

Πρότυπα εμπορίας για τη βενζίνη, τα καύσιμα ντίζελ, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το βαρύ μαζούτ

Η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο ντίζελ που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν ορισμένες ποιοτικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων από τα μηχανοκίνητα οχήματα. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το βαρύ μαζούτ υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά την περιεκτικότητα σε θείο.

 

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών σε κοσμήματα

 

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών σε κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα προϊόντα

 

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων χημικών ουσιών σε παιχνίδια

 

Έλεγχος των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών

Οι εισαγωγές ορισμένων χημικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράνομα για την παρασκευή ναρκωτικών υπόκεινται σε απαιτήσεις ελέγχου, και συγκεκριμένα σε αδειοδότηση ή/και καταχώριση των επιχειρήσεων, διορισμό υπεύθυνου υπαλλήλου, παροχή εγγράφων εισαγωγής και άδεια εισαγωγής.

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις