Εμπορικές συμβάσεις

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η εμπορική σας σύμβαση είναι γραπτή και περιέχει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία

  • όνομα και ποσότητα του εμπορεύματος που εισάγετε
  • περιγραφή του εμπορεύματος, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών του, της ποιότητάς του κ.λπ.
  • τρόπος πληρωμής για το αγαθό
  • διεύθυνση και προθεσμία παράδοσης και παραλαβής του αγαθού
  • όροι παράδοσης του αγαθού
  • συνολική αξία των εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε νόμισμα, το ισόποσο των οποίων πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ
  • μέσα μεταφοράς

Σημειωτέον ότι η σύμβασή σας μπορεί να περιέχει και άλλα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τελωνεία, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις