Μετάβαση στις Συχνές Ερωτήσεις
Τμήμα:
Απαιτήσεις για τα προϊόντα
Συχνές ερωτήσεις:

Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;

Πρώτον, η χώρα σας πρέπει να λάβει έγκριση για την εξαγωγή αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ. Βλ. πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο των χωρών και τη διαδικασία.

Δεύτερον, η μονάδα μεταποίησης ή το πλοίο-εργοστάσιό σας χρειάζεται έγκριση για να εξαγάγει στην ΕΕ. Βλέπε τον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Τρίτον, υπάρχουν ειδικοί κανόνες επισήμανσης για τα αλιευτικά προϊόντα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις