Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου

Η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου τέθηκε σε ισχύ το 2000 και δημιούργησε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου.

 

Για το Μαρόκο, οι κανόνες καταγωγής καλύπτονται από το πρωτόκολλο αριθ. 4, το οποίο τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 1/2011.

Οι διαπραγματεύσεις για μια σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου ξεκίνησαν στις 1 Μαρτίου 2013.

 

Διαβάστε περισσότερα για το εμπορικό καθεστώς ΕΕ-Μαρόκου.

Το Μαρόκο είναι δικαιούχος χώρα της ΡΕΜ — διαβάστε σχετικά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περιφερειακά γραφεία εμπορικής υποστήριξης

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις