Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου

Η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου τέθηκε σε ισχύ το 2000 και δημιούργησε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου.

 

Για το Μαρόκο, οι κανόνες καταγωγής καλύπτονται από το πρωτόκολλο αριθ. 4, το οποίο τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 1/2011.

Οι διαπραγματεύσεις για μια σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου ξεκίνησαν στις 1 Μαρτίου 2013.

 

Διαβάστε περισσότερα για το εμπορικό καθεστώς ΕΕ-Μαρόκου.

Το Μαρόκο είναι δικαιούχος χώρα της ΡΕΜ — διαβάστε σχετικά.

Περιφερειακή υπηρεσία υποστήριξης για το εμπόριο

Γραφείο Υποστήριξης για το Εμπόριο Euromed

Πρόσβαση στο Euromed Trade Helpdesk για τον εντοπισμό εμπορικών ευκαιριών και την εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και τις επαφές δυνητικών εταίρων σε 10 ευρωμεσογειακές χώρες (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία και Τουρκία). Οι έμποροι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να επεκταθούν σε πρόσθετες αγορές.

Το Euromed Trade Helpdesk είναι μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Διεθνούς Εμπορίου για την τόνωση της εμπορικής ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των ευρωμεσογειακών χωρών εντός της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις