ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΜΑΡΟΚΟΥ

Η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου τέθηκε σε ισχύ το 2000 και δημιούργησε ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου.

 

Για το Μαρόκο, οι κανόνες καταγωγής καλύπτονται από το πρωτόκολλο αριθ. 4, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 1/2011.

Οι διαπραγματεύσεις για μια εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου ξεκίνησαν στις 1 Μαρτίου 2013.

 

Διαβάστε περισσότερα για την εμπορική κατάσταση ΕΕ-Μαρόκου.

Το Μαρόκο είναι χώρα δικαιούχος της ΡΕΜ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις