Συχνές ερωτήσεις:

Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;

Όχι, η χρήση του Εμπορικού Βοηθού μου για τις Υπηρεσίες και τις Επενδύσεις είναι δωρεάν.

Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταπώληση ή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την αναδιανομή, τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, την αποθήκευση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην της χρήσης αναφοράς για την υποστήριξη των διεθνών επιχειρηματικών διαδικασιών του χρήστη. Κάθε άλλη χρήση απαγορεύεται, εκτός εάν έχει ρητώς εγκριθεί εγγράφως από τον κάτοχο των δεδομένων.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις